Zavřít

Gymnázium Dr. Emila Holuba, Holice, Na Mušce 1110

Gymnázium Dr. Emila Holuba, Holice, Na Mušce 1110

Dny otevřených dveří

Doplňující informace

Výuka probíhá v moderním areálu (jídelna, tělocvična, bufet, venkovní sportoviště) s důrazem na přípravu na VŠ všech typů, posílena výuka cizích jazyků s možností účasti v mezinárodních projektech, od 3. ročníku zaměření na předměty humanitního, přírodovědného či technického bloku. Pořádáme přípravné kurzy k přijímacím zkouškám, adaptační, lyžařský a vodácký kurz aj. Žáci mají možnost skládat mezinárodní zkoušky z AJ a získat mezinárodně uznávaný certifikát ECDL dokládající úroveň digitálních kompetencí. Stravování v areálu školy. Cena oběda 37 Kč (do 14 let) a 39 Kč (nad 14 let ve školním roce).
Zobrazit více
  • Cizí jazyky AJ, FJ, NJ, RJ, ŠJ
  • Ubytování Neuvedeno
  • Stravování 780 Kč/měsíc

Obory a zaměření

Obor, zaměření, kód oboru KKOV Ukončení
studia
Přijmou
2024/25
Přihl./přij.
2023/24
Přijímací
zkoušky
PLP OZP
Gymnázium; ZŠ5 79-41-K/81 Maturitní zkouška 8 let 30 112/30 Statistika ČJ, M NE ANO
Gymnázium 79-41-K/41 Maturitní zkouška 4 roky 30 91/30 Statistika ČJ, M NE ANO

Podrobné informace o škole

Gymnázium Dr. Emila Holuba, Holice, Na Mušce 1110

Gymnázium sídlí v novém školním areálu, jehož součástí je kromě tělocvičny, jídelny, multimediální auly a bufetu i venkovní sportoviště. Samozřejmostí jsou moderní jazykové a počítačové učebny, laboratoře, bezbariérový přístup či pokrytí školy Wi-Fi signálem.

Studenti si vybírají z 5 cizích jazyků, ve vyšších ročnících volí semináře dle svého budoucího zaměření. Kromě tradičních seminářů, které prohlubují znalosti v jednotlivých předmětech, nabízíme i specializované – např. angličtinu pro pracovní praxi, finanční gramotnost, mediální výchovu, politologii a mezinárodní vztahy, globální a environmentální problémy či latinu. Připravujeme žáky k mezinárodním zkouškám z cizích jazyků. Jsme partnerskou školou Univerzity Hradec Králové, Univerzity Pardubice, spolupracujeme se zaměstnavateli (možnosti stáží, kroužek technického kreslení, programování). V průběhu studia mají žáci možnost získat certifikát ECDL dokládající úroveň jejich digitálních dovedností, jenž má mezinárodní platnost. Nezanedbatelnou součástí života ve škole jsou adaptační pobyty, exkurze, lyžařský a vodácký kurz, pořádání školní akademie, soustředění pěveckého sboru, péče o školní terária či výjezdy do zahraničí.

logo
Na Mušce 1110, Holice
tel.: 466 682 265
gyholi@gyholi.cz
www.gyholi.cz
Zobrazit více