Zavřít

Gymnázium Dr. Emila Holuba, Holice, Na Mušce 1110

Kontakty na školu

Dny otevřených dveří

DOD: 18. 11. 2020 a 13. 1. 2021. Výuka probíhá v moderním areálu (jídelna, tělocvična, bufet, venkovní sportoviště) s důrazem na přípravu na VŠ všech typů, posílena výuka cizích jazyků s možností účastí v mezinárodních projektech, od 3. ročníku zaměření na předměty humanitního, přírodovědného či technického bloku. Pořádáme přípravné kurzy k přijímacím zkouškám, adaptační, lyžařský a vodácký kurz aj. Cena oběda 28 a 30 Kč.
Zobrazit více
  • Cizí jazyky AJ, FJ, L, NJ, RJ, ŠJ
  • Ubytování Neuvedeno
  • Stravování 560 Kč/měsíc

Obory a zaměření

Obor, zaměření, kód oboru KKOV Ukončení
studia
Přijmou
2021/22
Přihl./přij.
2020/21
Přijímací
zkoušky
PLP OZP
Gymnázium; ZŠ5 79-41-K/81 Maturitní zkouška8 let 30 104/30 ČJ,M NE ANO
Gymnázium 79-41-K/41 Maturitní zkouška4 roky 30 62/30 ČJ,M NE ANO

Podrobné informace o škole

Gymnázium Dr. Emila Holuba, Holice, Na Mušce 1110

Gymnázium sídlí v novém školním areálu, jehož součástí je kromě tělocvičny, jídelny, multimediální auly a bufetu i venkovní sportoviště. Samozřejmostí jsou moderní jazykové a počítačové učebny, laboratoře, bezbariérový přístup či pokrytí školy Wi-Fi signálem.

Studenti si vybírají z pěti cizích jazyků, ve vyšších ročnících volí semináře dle svého budoucího zaměření. Kromě tradičních seminářů, které prohlubují znalosti v jednotlivých předmětech, nabízíme i specializované – např. latinu, finanční matematiku, dějiny umění či geografické informační systémy. Připravujeme žáky k mezinárodním zkouškám z cizích jazyků. Jsme partnerskou školou Univerzity Hradec Králové, Univerzity Pardubice, spolupracujeme se zaměstnavateli (možnosti stáží, kroužek technického kreslení, programování). Naši absolventi si ze školy kromě maturitního vysvědčení odnášejí i mezinárodně uznávaný doklad o získaném vzdělání, jenž je součástí tzv. Europassu.

logo
Na Mušce 1110, Holice
tel.: 466 682 265
gyholi@gyholi.cz
www.gyholi.cz
Zobrazit více