Zavřít

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště obchodu a služeb, Chrudim, Čáslavská 205

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště obchodu a služeb, Chrudim, Čáslavská 205

Dny otevřených dveří

Přijďte si prohlédnout příjemné prostředí moderně vybavené školy ve dnech otevřených dveří ve čtvrtek 23. 11. 2023 od 14:00 do 17:30 hod., v pátek 19. 1. 2024 od 14:00 do 17:30 hod. a v sobotu 20. 1. 2024 od 8:00 do 11:00 hod. Návštěvu lze dohodnout i individuálně v kterémkoli jiném termínu.
Zobrazit více

Doplňující informace

Cena oběda 46 Kč, snídaně 40 Kč a večeře 42 Kč. Ubytování je zajištěno při SPŠ Chrudim, Čáslavská 973 nebo při SŠZ a VOŠ Chrudim, Poděbradova 842.
Zobrazit více
  • Cizí jazyky AJ, NJ
  • Ubytování 1400  Kč/měsíc
  • Stravování 920 Kč/měsíc

Obory a zaměření

Obor, zaměření, kód oboru KKOV Ukončení
studia
Přijmou
2024/25
Přihl./přij.
2023/24
Přijímací
zkoušky
PLP OZP
Informační technologie (Informační technologie s rozšířenou výukou cizích jazyků) 18-20-M/01 Maturitní zkouška 4 roky 30 65/30 Statistika ČJ, M NE ANO
Gastronomie (Gastronomie a hotelnictví) 65-41-L/01 Maturitní zkouška 4 roky 30 34/21 Statistika ČJ, M ANO ANO
Cukrář 29-54-H/01 Výuční list 3 roky 30 85/40 Statistika ANO ANO
Kuchař-číšník 65-51-H/01 Výuční list 3 roky 30 47/21 Statistika ANO ANO
Kuchař-číšník (Číšník) 65-51-H/01 Výuční list 3 roky 30 53/25 Statistika ANO ANO
Kuchař-číšník (Kuchař) 65-51-H/01 Výuční list 3 roky 30 52/28 Statistika ANO ANO
Prodavač 66-51-H/01 Výuční list 3 roky 20 18/9 Statistika ANO ANO
Nástavby:
Podnikání; VYU 64-41-L/51 Maturitní zkouška 2 roky 30 40/21 Statistika ČJ, M NE ANO

Podrobné informace o škole

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště obchodu a služeb, Chrudim, Čáslavská 205

Pokud hledáte školu, kde učí mistři svého oboru a odborní učitelé i z firemního prostředí, pokud hledáte školu profesionálně vybavenou, najdete ji v klidném prostředí parku na kraji Chrudimi.

Čekáme na vnímavé žáky, kteří se chtějí vzdělávat v těchto oborech:

čtyřletých zakončených maturitní zkouškou

  • 18-20-M/01 Informační technologie (s rozšířenou výukou cizích jazyků a komunikace)
  • 65-41-L/01 Gastronomie (s výukou hotelnictví)

tříletých s výučním listem

  • 65-51-H/01 Kuchař-číšník
  • 65-51-H/01 Kuchař-číšník (Číšník)
  • 65-51-H/01 Kuchař-číšník (Kuchař)
  • 29-54-H/01 Cukrář
  • 66-51-H/01 Prodavač

Naše výukové programy reagují na nové poptávky trhu práce – v IT oboru podporujeme cizojazyčnou komunikaci i s rodilým mluvčím, výuku programování s praktickým výstupem robotů. Část teoretické výuky má výstup i v digitální dílně výroby reklamních předmětů.

Ve výuce oborů číšník a kuchař uplatňujeme moderní trendy přípravy jídel a nápojů, výuka aranžování nebo elektronického obchodování v provozu internetových obchodů u oboru prodavač.

V budově školy jsou všechny učebny vybavené multimediálním pracovištěm pro interaktivní vyučování. Pro výuku IT máme specializované učebny pro výuku sítí, hardwaru, digitální dílnu a další 4 učebny výpočetní techniky pro výuku aplikací a programování. Gastronomické obory využívají především školní restauraci, kuchyň a gastro učebnu pro výrobu studené kuchyně a catering. Cukráři mají k dispozici cukrářskou výrobnu a modelárnu, prodavači odbornou učebnu pro praktickou i teoretickou výuku. Materiální vybavení školy je podpořeno moderními trendy vlastní výuky – naši učitelé nejen sledují vývoj v oborech a nové poznatky předávají žákům v teoretické výuce, ale spolu se žáky se účastní prestižních odborných soutěží, které jim poskytují okamžitou zpětnou vazbu úrovně odborných dovedností. Kvalitní sportovní zázemí s tělocvičnou, posilovnou i sportovním stadionem nabízí žákům možnost sportovního vyžití nejen při hodinách tělesné výchovy. Žáci ze vzdálených míst mohou využít ubytování na domovech mládeže, které jsou nedaleko školy.

Jste vítáni nejen u nás ve škole, ale i na našich webových stránkách, kde se dozvíte bližší podrobnosti o oborech naší vzdělávací nabídky.

logo
Čáslavská 205, Chrudim
tel.: 463 354 601
skola@sos-sou.chrudim.cz
www.sos-sou.chrudim.cz
module
Zobrazit více