Zavřít

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště obchodu a služeb, Chrudim, Čáslavská 205

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště obchodu a služeb, Chrudim, Čáslavská 205

Dny otevřených dveří

Te si prohlédnout příjemné prostředí moderně vybavené školy ve dnech otevřených dveří ve čt 24. 11. 2022 od 14:00 do 17:30 hod., v pá 20. 1. 2023 od 14:00 do 17:30 hod. a v so 21. 1. 2023 od 8:00 do 11:00 hod. Návštěvu lze dohodnout i individuálně v kterémkoli jiném termínu.
Zobrazit více

Doplňující informace

Cena oběda 39 Kč, snídaně 33 Kč a večeře 35 Kč. Ubytování je zajištěno v DM při SPŠS Chrudim, Čáslavská 973 nebo při SŠZ a VOŠ, Poděbradova 842, Chrudim.
Zobrazit více
  • Cizí jazyky AJ, NJ
  • Ubytování 1300  Kč/měsíc
  • Stravování 780 Kč/měsíc

Obory a zaměření

Obor, zaměření, kód oboru KKOV Ukončení
studia
Přijmou
2023/24
Přihl./přij.
2022/23
Přijímací
zkoušky
PLP OZP
Informační technologie (Informační technologie s rozšířenou výukou cizích jazyků) 18-20-M/01 Maturitní zkouška 4 roky 30 60/30 Statistika ČJ, M NE ANO
Gastronomie (Gastronomie a hotelnictví) 65-41-L/01 Maturitní zkouška 4 roky 30 35/27 Statistika ČJ, M ANO ANO
Cukrář 29-54-H/01 Výuční list 3 roky 30 40/29 Statistika ANO ANO
Kuchař-číšník 65-51-H/01 Výuční list 3 roky 30 20/14 Statistika ANO ANO
Kuchař-číšník (Číšník) 65-51-H/01 Výuční list 3 roky 30 40/29 Statistika ANO ANO
Kuchař-číšník (Kuchař) 65-51-H/01 Výuční list 3 roky 30 25/15 Statistika ANO ANO
Prodavač 66-51-H/01 Výuční list 3 roky 20 15/8 Statistika ANO ANO
Nástavby:
Podnikání; VYU 64-41-L/51 Maturitní zkouška 2 roky 30 34/26 Statistika ČJ, M NE ANO

Podrobné informace o škole

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště obchodu a služeb, Chrudim, Čáslavská 205

Státní škola s více než šedesátiletou tradicí sídlí v nově zrekonstruované pozdně secesní budově v klidném prostředí parku uprostřed Chrudimi.

Čekáme na vnímavé žáky, kteří se chtějí vzdělávat v nových oborových zaměřeních

Čtyřletých zakončených maturitní zkouškou

  • 18-20-M/01 Informační technologie (Rozšířená výuka cizích jazyků)
  • 65-41-L/01 Gastronomie (Gastronomie a hotelnictví)

Tříletých s výučním listem

  • 65-51-H/01 Kuchař – číšník (Kuchař)
  • 65-51-H/01 Kuchař – číšník
  • 65-51-H/01 Kuchař – číšník (Číšník)
  • 29-54-H/01 Cukrář
  • 66-51-H/01 Prodavač

Zaměření oborů reagují na nové poptávky trhu práce – cizojazyčná komunikace ve spojení s IT oborem, specializace oborů číšník a kuchař, zaměření oboru prodavač na aranžování nebo na specializaci v oblasti marketingových a prezentačních dovedností a ovládání činností potřebných pro provoz internetových obchodů.

V budově školy jsou všechny učebny vybavené multimediálním pracovištěm pro interaktivní vyučování. Pro výuku IT máme specializované učebny pro výuku sítí, hardwaru a další 4 učebny výpočetní techniky pro výuku aplikací a programování. Gastronomické obory využívají především školní restauraci, kuchyň a gastro učebnu pro výrobu studené kuchyně a catering. Cukráři mají k dispozici cukrářskou výrobnu a modelárnu, prodavači odbornou učebnu pro praktickou i teoretickou výuku. Kvalitní sportovní zázemí s tělocvičnou, posilovnou i sportovním stadionem nabízí žákům možnost sportovního vyžití nejen při hodinách tělesné výchovy. Materiální vybavení školy je podpořeno moderními trendy výuky – naši učitelé sledují vývoj v oborech a nové poznatky předávají žákům v teoretické výuce, v odborné praxi či formou odborných kurzů. Žáci ze vzdálených míst mohou využít ubytování na domovech mládeže, které jsou nedaleko školy.

Jste vítáni nejen u nás ve škole, ale i na našich webových stránkách, kde se dozvíte bližší podrobnosti o nových zaměřeních naší vzdělávací nabídky.

logo
Čáslavská 205, Chrudim
tel.: 463 354 601
skola@sos-sou.chrudim.cz
www.sos-sou.chrudim.cz
module
Zobrazit více