Zavřít

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště obchodu a služeb, Chrudim, Čáslavská 205

Kontakty na školu

Dny otevřených dveří

DOD: přijďte si prohlédnout příjemné prostředí moderně vybavené školy ve dnech otevřených dveří ve čt 26. 11. 2020 od 14:00 do 18:00 hod., v pá 22. 1. 2021 od 14:00 do 17:30 hod. a v so 23. 1. 2021 od 8:00 do 11:00 hod., návštěvu lze dohodnout i v kterémkoli jiném termínu. Cena oběda 35 Kč, snídaně 29 Kč a večeře 31 Kč. Ubytování je zajištěno v DM při SPŠS Chrudim, Čáslavská 973 nebo při SŠZe a VOŠ Chrudim, Poděbradova 842.
Zobrazit více
 • Cizí jazyky AJ, NJ
 • Ubytování 1200  Kč/měsíc
 • Stravování 700 Kč/měsíc

Obory a zaměření

Obor, zaměření, kód oboru KKOV Ukončení
studia
Přijmou
2021/22
Přihl./přij.
2020/21
Přijímací
zkoušky
PLP OZP
Informační technologie (Informační technologie s rozšířenou výukou cizích jazyků) 18-20-M/01 Maturitní zkouška4 roky 30 34/18 ČJ,M NE ANO
Gastronomie (Gastronomie a hotelnictví) 65-41-L/01 Maturitní zkouška4 roky 30 30/17 ČJ,M ANO ANO
Cukrář 29-54-H/01 Výuční list3 roky 30 28/17 ANO ANO
Kuchař-číšník 65-51-H/01 Výuční list3 roky 30 12/6 ANO ANO
Kuchař-číšník (Číšník – barman – barista) 65-51-H/01 Výuční list3 roky 25 49/40 ANO ANO
Kuchař-číšník (Kuchař – catering) 65-51-H/01 Výuční list3 roky 30 22/12 ANO ANO
Prodavač (Prodavač – aranžér) 66-51-H/01 Výuční list3 roky 15 7/3 ANO ANO
Prodavač (Specialista prodeje) 66-51-H/01 Výuční list3 roky 15 10/6 ANO ANO
Nástavby:
Podnikání; VYU 64-41-L/51 Maturitní zkouška2 roky 30 34/29 ČJ,M NE ANO

Podrobné informace o škole

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště obchodu a služeb, Chrudim, Čáslavská 205

Státní škola s téměř šedesátiletou tradicí sídlí v nově zrekonstruované pozdně secesní budově v klidném prostředí parku uprostřed Chrudimi.

Čekáme na vnímavé žáky, kteří se chtějí vzdělávat v nových oborových zaměřeních:

Čtyřletých zakončených maturitní zkouškou

 • 18-20-M/01 Informační technologie s rozšířenou výukou cizích jazyků
 • 65-41-L/01 Gastronomie a hotelnictví

Tříletých s výučním listem

 • 65-51-H/01 Kuchař, catering
 • 65-51-H/01 Kuchař – číšník
 • 65-51-H/01 Číšník – barman – barista
 • 29-54-H/01 Cukrář
 • 66-51-H/01 Prodavač – aranžér
 • 66-51-H/01 Prodavač – specialista prodeje

Nová zaměření oborů reagují na nové poptávky trhu práce – cizojazyčná komunikace ve spojení s IT oborem, specializace oborů číšník a kuchař, zaměření oboru prodavač na aranžování nebo na specializaci v oblasti marketingových a prezentačních dovedností a ovládání činností potřebných pro provoz internetových obchodů.

V budově školy jsou všechny učebny vybavené multimediálním pracovištěm pro interaktivní vyučování. Pro výuku IT máme specializované učebny pro výuku sítí, hardwaru a další 3 učebny výpočetní techniky pro výuku aplikací a programování. Gastronomické obory využívají především školní restauraci, kuchyň a gastro učebnu pro výrobu studené kuchyně a catering. Cukráři mají k dispozici cukrářskou výrobnu a modelárnu, prodavači odbornou učebnu pro praktickou i teoretickou výuku. Kvalitní sportovní zázemí s tělocvičnou, posilovnou i sportovním stadionem nabízí žákům možnost sportovního vyžití nejen při hodinách tělesné výchovy. Materiální vybavení školy je podpořeno moderními trendy výuky – naši učitelé sledují vývoj v oborech a nové poznatky předávají žákům v teoretické výuce, v odborné praxi či formou odborných kurzů. Žáci ze vzdálených míst mohou využít ubytování na domovech mládeže, které jsou nedaleko školy.

Jste vítáni nejen u nás ve škole, ale i na našich webových stránkách, kde se dozvíte bližší podrobnosti o nových zaměřeních naší vzdělávací nabídky.

logo
Čáslavská 205, Chrudim
tel.: 463 354 601
skola@sos-sou.chrudim.cz
www.sos-sou.chrudim.cz
module
Zobrazit více