Zavřít

Škola mezinárodních a veřejných vztahů Praha, Střední odborná škola, s. r. o.

Kontakty na školu
Zaměstnavatelé

Dny otevřených dveří

DOD: s možností návštěvy výuky 3. 12. 2020, 14. 1. 2021 a 11. 2. 2021. Škola poskytuje moderní výuku zahrnující množství projektů navazujících na jednotlivé vzdělávací programy. Na projektech spolupracují odborníci a osobnosti z praxe, pořádáme množství přednášek, exkurzí, zahraničních zájezdů. Účastníme se projektu Erasmus+. Výuku doplňuje odborná praxe v rámci studijních programů, studenti mediální komunikace a PR využívají nové mediální studio. Informace o školném, možnostech ubytování a stravování najdete na webových stránkách školy.
  • Cizí jazyky AJ,FJ,NJ,RJ,ŠJ
  • Ubytování Neuvedeno
  • Stravování Neuvedeno

Obory a zaměření

Obor, zaměření Ukončení
studia
Přijmou
2021/22
Přihl./přij.
2020/21
Přijímací
zkoušky
PLP OZP
Veřejnosprávní činnost (Destinační management) 68-43-M/01 Maturitní zkouška4 roky 10 0/0 ČJ,M,PO NE NE
Veřejnosprávní činnost (Finance, business a světová ekonomika) 68-43-M/01 Maturitní zkouška4 roky 10 0/0 ČJ,M,PO NE NE
Veřejnosprávní činnost (Mediální komunikace a Public Relations) 68-43-M/01 Maturitní zkouška4 roky 30 0/0 ČJ,M,PO NE NE
Veřejnosprávní činnost (Mezinárodní vztahy a diplomacie) 68-43-M/01 Maturitní zkouška4 roky 30 0/0 ČJ,M,PO NE NE
Veřejnosprávní činnost (Právo a právní administrativa) 68-43-M/01 Maturitní zkouška4 roky 10 0/0 ČJ,M,PO NE NE

Podrobné informace o škole

Škola mezinárodních a veřejných vztahů Praha, Střední odborná škola, s. r. o.

Škola vznikla již v roce 1991 jako jedna z prvních soukromých škol v ČR, v roce 2021 tak oslaví výročí 30 let své úspěšné existence. Náš přístup je založený na jedinečných vzdělávacích programech, moderních metodách výuky, mezinárodním rozhledu, rozšířené výuce jazyků, unikátních studentských projektech a úzkém sepjetí teorie s praxí. To vše v příjemné rodinné atmosféře s individuálním přístupem ke každému žákovi. Stovky našich absolventů se úspěšně uplatnily v praxi, v soukromém podnikání či v dalším studiu na vysokých školách všech zaměření.

Střední odborná škola

  • 68-43-M/01 Veřejnosprávní činnost (denní forma studia)
  • Vzdělávací programy – Mezinárodní vztahy a diplomacie, Finance, business a světová ekonomika, Mediální komunikace a Public Relations, Právo a právní administrativa, Destinační management

Naši studenti proniknou do atraktivního světa fungování mezinárodních vztahů a světových finančních trhů, budou ovládat společenskou etiketu a diplomatický protokol. Získají povědomí o činnosti nadnárodních institucí a orgánů Evropské unie. Budou se dobře orientovat v českém i mezinárodním právu, v řízení a rozvoji destinací, osvojí si znalosti a dovednosti z oblasti mediální komunikace a Public Relations. Naučí se využívat moderní IT technologie a pod vedením rodilých mluvčích si osvojí praktickou znalost minimálně dvou světových jazyků. Část výuky probíhá v anglickém jazyce. Teoretické znalosti si ověří v praxi formou odborných stáží a unikátních studentských projektů.

Absolventům studijního programu Mezinárodní vztahy a diplomacie otevřeme bránu pro práci v prestižních mezinárodních organizacích a institucích, pro kariérní uplatnění na zastupitelských úřadech či v zahraničních odborech nadnárodních korporací. Studijním programem Finance, business a světová ekonomika připravíme studenty na práci v bankovním sektoru, v ekonomických odděleních tuzemských i nadnárodních firem a institucí nebo na úspěšnou kariérní dráhu v oblasti marketingu či product managementu. Absolventi programu Mediální komunikace a Public Relations se umí velmi dobře orientovat v mediální sféře a najdou rovněž uplatnění v reklamních, marketingových a PR agenturách. Program Právo a právní administrativa zasvětí studenty do světa legislativy a paragrafů a vybaví je vědomostmi pro práci v právních kancelářích, na soudech či v právních odborech firem a institucí. Náš nejnovější program Destinační management naučí studenty pochopit ekonomické, společenské a historické souvislosti regionální problematiky a připraví je na výkon manažerské pozice v oblasti regionálního rozvoje a řízení destinací.

Vybavení: mediální studio, multimediální jazyková učebna, tři IT učebny, interaktivní tabule a dataprojektory. PC v každé učebně (elektronická žákovská knížka dostupná přes webové rozhraní), Wi-Fi.

Akce: Organizujeme řadu jedinečných školních projektů, při kterých spolupracujeme s předními odborníky z praxe. Pořádáme inspirativní semináře s významnými osobnostmi, vyjíždíme na tuzemské i zahraniční poznávací zájezdy. Zapojujeme se do mezinárodních studentských projektů Erasmus+ a Edison.

Výhody: Dobrá dopravní dostupnost, rodinné prostředí menší školy, krásná školní zahrada, ubytování mimopražských studentů, stravování ve školní jídelně s dotovanými obědy.

Uplatnění: Naši absolventi se díky odbornému zaměření studia dobře uplatňují v praxi. Zájemci o vysokoškolské studium jsou dobře připraveni pokračovat ve studiu na státních i soukromých vysokých školách, včetně navazujících studijních programů také na naší partnerské Vysoké škole mezinárodních a veřejných vztahů Praha (www.vsmvv.cz).

logo
Michelská 22/12, Praha 4
tel.: 296 330 660
info@smvvpraha.cz
www.smvv.cz