Zavřít

Škola mezinárodních a veřejných vztahů Praha, Střední odborná škola, Gymnázium, s. r. o.

Škola mezinárodních a veřejných vztahů Praha, Střední odborná škola, Gymnázium, s. r. o.
Videa

Dny otevřených dveří

S možností návštěvy výuky 30. 11. 2023, 11. 1. 2024 a 15. 2. 2024.
Zobrazit více

Doplňující informace

Škola poskytuje moderní výuku zahrnující množství projektů navazujících na jednotlivé vzdělávací programy. Na projektech spolupracují odborníci a osobnosti z praxe, pořádáme množství přednášek, exkurzí, zahraničních zájezdů. Účastníme se projektu Erasmus+. Výuku SOŠ doplňuje odborná praxe v rámci studijních programů. Zájemci o studium na gymnáziu si mohou vybrat z volitelných bloků dle svého zájmu. Informace o školném, možnostech ubytování a stravování najdete na webových stránkách školy.
Zobrazit více
  • Cizí jazyky AJ, FJ, NJ, RJ, ŠJ
  • Ubytování Neuvedeno
  • Stravování Neuvedeno

Obory a zaměření

Obor, zaměření, kód oboru KKOV Ukončení
studia
Přijmou
2024/25
Přihl./přij.
2023/24
Přijímací
zkoušky
PLP OZP
Gymnázium 79-41-K/41 Maturitní zkouška 4 roky 30 441/44 Statistika ČJ, M, OP, PO NE NE
Veřejnosprávní činnost (Mezinárodní vztahy a diplomacie; Mediální komunikace a Public Relations; Finance, business a světová ekonomika; Právo a právní administrativa) 68-43-M/01 Maturitní zkouška 4 roky 60 72/67 Statistika ČJ, M, OP, PO NE NE

Podrobné informace o škole

Škola mezinárodních a veřejných vztahů Praha, Střední odborná škola, Gymnázium, s. r. o.

Škola vznikla již v roce 1991 jako jedna z prvních soukromých škol v ČR. Poskytujeme vzdělání v rámci střední odborné školy a všeobecného gymnázia. Náš přístup je založený na jedinečných vzdělávacích programech, moderních metodách výuky, zážitkové pedagogice, mezinárodních projektech, rozšířené výuce jazyků, intenzivní spolupráci s odborníky z praxe. To vše v příjemné rodinné atmosféře a s individuálním přístupem k žákům.

Střední odborná škola

  • 68-43-M/01 Veřejnosprávní činnost – denní forma studia se vzdělávacími programy
  • Mezinárodní vztahy a diplomacie
  • Finance, business a světová ekonomika
  • Mediální komunikace a Public Relations
  • Právo a právní administrativa

Studenti střední odborné školy proniknou do atraktivního světa fungování mezinárodních vztahů a světových finančních trhů, budou ovládat společenskou etiketu a diplomatický protokol. Získají povědomí o činnosti nadnárodních institucí a orgánů Evropské unie. Budou se dobře orientovat v českém i mezinárodním právu, osvojí si znalosti a dovednosti z oblasti mediální komunikace a Public Relations. Naučí se využívat moderní IT technologie a pod vedením rodilých mluvčích si osvojí praktickou znalost minimálně dvou světových jazyků. Teoretické znalosti si ověří v praxi formou odborných stáží a unikátních studentských projektů.

Absolventům studijního programu Mezinárodní vztahy a diplomacie otevřeme bránu pro práci v prestižních mezinárodních organizacích a institucích, pro kariérní uplatnění na zastupitelských úřadech či v zahraničních odborech nadnárodních korporací. Studijním programem Finance, business a světová ekonomika připravíme studenty na práci v bankovním sektoru, v ekonomických odděleních tuzemských i nadnárodních firem a institucí nebo na úspěšnou kariérní dráhu v oblasti marketingu či product managementu. Absolventi programu Mediální komunikace a Public Relations se umí velmi dobře orientovat v mediální sféře a najdou rovněž uplatnění v reklamních, marketingových a PR agenturách. Program Právo a právní administrativa zasvětí studenty do světa legislativy a paragrafů a vybaví je vědomostmi pro práci v právních kancelářích, na soudech či v právních odborech firem a institucí. 

Gymnázium

  • 79-41-K/41 Gymnázium – denní forma

Poskytujeme unikátní propojení klasického gymnaziálního vzdělání s moderními trendy ve vzdělávání s důrazem na využití moderních technologií. Společný všeobecný základ doplňujeme odbornými volitelnými předměty, rozdělenými do tematických bloků. Studenti tak mají možnost si od 3. ročníku vybrat směr odborného vzdělávání podle svých zájmů.

Podpora žáků: Staráme se o osobní rozvoj každého žáka, učíme zdravému životnímu stylu a pečujeme o fyzické i duševní zdraví studentů. Připravujeme žáky na studium na vysokých školách v ČR i v zahraničí, pomáháme při správném výběru VŠ. Na základě odborné praxe a kariérového poradenství žáci mají možnost vybrat si své další uplatnění a poznat své silné a slabé stránky.

Výuka jazyků: AJ + výběr z NJ, FJ, SJ, RJ, rodilí mluvčí, certifikované zkoušky, zahraniční jazykové pobyty

Vybavení: mediální studio, počítačové učebny s 3D tiskem, odborná učebna CHEM, FYZ a přírodních věd, přednášková aula, školní zahrada pro volný čas, moderní školní restaurace, free Wi-Fi, dataprojektory

Akce: atraktivní projekty, semináře s významnými osobnostmi, stáže, poznávací zájezdy, mezinárodní projekty Erasmus+ a Edison

Ubytování: v těsné blízkosti školy (cca 5 minut)

Stipendium: prospěchové po 1. roce studia, sourozenecká sleva

Spolupráce s vybranými VŠ: ČVUT, Metropolitní univerzita, CEVRO a další…

logo
Michelská 22/12, Praha 4
tel.: 296 330 660
info@smvvpraha.cz
www.smvv.cz
module