Zavřít

ZVĚŘEJŇUJEME VOLNÁ MÍSTA NA STŘEDNÍCH ŠKOLÁCH.
Školy pořádající 2. kolo přijímacího řízení jsou doplňovány průběžně. Doporučujeme sledovat opakovaně.

Zavřít

Škola mezinárodních a veřejných vztahů Praha, Střední odborná škola, Gymnázium, s. r. o.

Škola mezinárodních a veřejných vztahů Praha, Střední odborná škola, Gymnázium, s. r. o.

2. kolo přijímacího řízení

Obor, zaměření,
kód oboru KKOV
Ukončení
studia
Přijmou ve 2. kole PŘ,
datum aktualizace
Poznámka
Gymnázium 79-41-K/41 Maturitní zkouška 4 roky 10 Přihlášky můžete podávat do 9. 5. 2023 včetně, a to vždy v čase do 9 do 13 hodin na sekretariátu školy.

Dny otevřených dveří

S možností návštěvy výuky naleznete na webových stránkách školy.
Zobrazit více

Doplňující informace

Škola poskytuje moderní výuku zahrnující množství projektů navazujících na jednotlivé vzdělávací programy. Na projektech spolupracují odborníci a osobnosti z praxe, pořádáme množství přednášek, exkurzí, zahraničních zájezdů. Účastníme se projektu Erasmus+. Výuku SOŠ doplňuje odborná praxe v rámci studijních programů. Zájemci o studium na gymnáziu si mohou vybrat z volitelných bloků dle svého zájmu. Informace o školném, možnostech ubytování a stravování najdete na webových stránkách školy.
Zobrazit více
 • Cizí jazyky AJ, FJ, NJ, RJ, ŠJ
 • Ubytování Neuvedeno
 • Stravování Neuvedeno

Obory a zaměření

Obor, zaměření, kód oboru KKOV Ukončení
studia
Přijmou
2023/24
Přihl./přij.
2022/23
Přijímací
zkoušky
PLP OZP
Gymnázium 79-41-K/41 Maturitní zkouška 4 roky 30 230/30 Statistika ČJ, M, OP, PO NE NE
Veřejnosprávní činnost (Mezinárodní vztahy a diplomacie, Mediální komunikace a Public Relations, Právo a právní administrativa, Finance, business a světová ekonomika, Destinační management) 68-43-M/01 Maturitní zkouška 4 roky 60 172/60 Statistika ČJ, M, OP, PO NE NE

Podrobné informace o škole

Škola mezinárodních a veřejných vztahů Praha, Střední odborná škola, Gymnázium, s. r. o.

Škola vznikla již v roce 1991 jako jedna z prvních soukromých škol v ČR. Poskytujeme vzdělání v rámci střední odborné školy a všeobecného gymnázia. Náš přístup je založený na jedinečných vzdělávacích programech, moderních metodách výuky, mezinárodním rozhledu, rozšířené výuce jazyků, unikátních studentských projektech a úzkém sepjetí teorie s praxí. To vše v příjemné rodinné atmosféře a s individuálním přístupem k žákům.

Střední odborná škola

 • 68-43-M/01 Veřejnosprávní činnost – denní forma studia se vzdělávacími programy
 • Mezinárodní vztahy a diplomacie
 • Finance, business a světová ekonomika
 • Mediální komunikace a Public Relations
 • Právo a právní administrativa
 • Destinační management

Studenti střední odborné školy proniknou do atraktivního světa fungování mezinárodních vztahů a světových finančních trhů, budou ovládat společenskou etiketu a diplomatický protokol. Získají povědomí o činnosti nadnárodních institucí a orgánů Evropské unie. Budou se dobře orientovat v českém i mezinárodním právu, v řízení a rozvoji destinací, osvojí si znalosti a dovednosti z oblasti mediální komunikace a Public Relations. Naučí se využívat moderní IT technologie a pod vedením rodilých mluvčích si osvojí praktickou znalost minimálně dvou světových jazyků. Teoretické znalosti si ověří v praxi formou odborných stáží a unikátních studentských projektů.

Absolventům studijního programu Mezinárodní vztahy a diplomacie otevřeme bránu pro práci v prestižních mezinárodních organizacích a institucích, pro kariérní uplatnění na zastupitelských úřadech či v zahraničních odborech nadnárodních korporací. Studijním programem Finance, business a světová ekonomika připravíme studenty na práci v bankovním sektoru, v ekonomických odděleních tuzemských i nadnárodních firem a institucí nebo na úspěšnou kariérní dráhu v oblasti marketingu či product managementu. Absolventi programu Mediální komunikace a Public Relations se umí velmi dobře orientovat v mediální sféře a najdou rovněž uplatnění v reklamních, marketingových a PR agenturách. Program Právo a právní administrativa zasvětí studenty do světa legislativy a paragrafů a vybaví je vědomostmi pro práci v právních kancelářích, na soudech či v právních odborech firem a institucí. Náš nejnovější program Destinační management naučí studenty pochopit ekonomické, společenské a historické souvislosti regionální problematiky a připraví je na výkon manažerské pozice v oblasti regionálního rozvoje a řízení destinací.

Gymnázium

 • 79-41-K/41 Gymnázium – denní forma studia se vzdělávacím programem
 • Gymnázium moderních technologií

Poskytujeme unikátní propojení klasického gymnaziálního vzdělání s moderními trendy digitálního světa. Společný všeobecný základ doplňujeme odbornými volitelnými předměty, rozdělenými do tematických bloků. Studenti tak mají možnost si od 3. ročníku vybrat směr odborného vzdělávání podle svých zájmů.

Vybavení: multimediální jazyková učebna, mediální studio, počítačové učebny, Wi-Fi, interaktivní tabule a dataprojektory

Akce: atraktivní projekty, semináře s významnými osobnostmi, stáže, poznávací zájezdy, mezinárodní projekty Erasmus+ a Edison

Výhody: dobrá dopravní dostupnost, rodinné prostředí menší školy, školní zahrada, možnost ubytování a stravování

Uplatnění: široké uplatnění v praxi, v podnikání i v dalším studiu na VŠ, včetně navazujících studijních programů na naší partnerské Vysoké škole mezinárodních a veřejných vztahů Praha (www.vsmvv.cz)

logo
Michelská 22/12, Praha 4
tel.: 296 330 660
info@smvvpraha.cz
info@gymotech.cz
www.smvv.cz
www.gymotech.cz
module
Zobrazit více