Zavřít

Střední škola železniční, technická a služeb, Šumperk

Kontakty na školu

Dny otevřených dveří

DOD: 10. 12. 2020 od 9:00 do 17:00 hod. Operátor skladování – osvědčení na vysokozdvižný vozík. Elektrikář – vyhl. č. 50/1978 Sb. Mechanik strojů a zařízení získá ve 3. roč. výuční list Strojní mechanik (Zámečník) a ve 4. roč. maturitu. Obchodník získá ve 3. roč. výuční list prodavač a ve 4. ročníku maturitu. Ve vybraných oborech podpora žáků stipendijní formou – krajská, ČD, firemní stipendia. Po vyučení možnost pokračovat v nástavbovém studiu. Další vzdělávání – získání dílčí kvalifikace, svář. průkaz, rekvalifikační kurzy, vyhl. č. 50/1978 Sb. Možnost jednoletého studia pro absolventy učebních oborů, SŠ a VŠ (docházka 3x za měsíc). Mechanik plynových zařízení nutné doložit zajištění konání odborného výcviku ve firmě. Ubytování na cizích DM.
Zobrazit více
 • Cizí jazyky AJ, NJ
 • Ubytování Neuvedeno
 • Stravování 580 Kč/měsíc

Obory a zaměření

Obor, zaměření, kód oboru KKOV Ukončení
studia
Přijmou
2021/22
Přihl./přij.
2020/21
Přijímací
zkoušky
PLP OZP
Strojírenství 23-41-M/01 Maturitní zkouška4 roky 15 19/14 ČJ,M ANO NE
Nábytkářská a dřevařská výroba 33-42-M/01 Maturitní zkouška4 roky 15 10/6 ČJ,M ANO ANO
Stavebnictví 36-47-M/01 Maturitní zkouška4 roky 15 9/6 ČJ,M ANO NE
Mechanik strojů a zařízení 23-44-L/01 Maturitní zkouška4 roky 15 11/6 ČJ,M ANO NE
Obchodník 66-41-L/01 Maturitní zkouška4 roky 15 4/4 ČJ,M ANO NE
Strojní mechanik (Zámečník) 23-51-H/01 Výuční list3 roky 15 24/12 ANO ANO
Klempíř 23-55-H/01 Výuční list3 roky 12 2/1 ANO NE
Obráběč kovů 23-56-H/01 Výuční list3 roky 30 40/17 ANO ANO
Mechanik opravář motorových vozidel 23-68-H/01 Výuční list3 roky 12 12/2 ANO NE
Elektrikář – silnoproud 26-51-H/02 Výuční list3 roky 30 52/21 ANO NE
Elektromechanik pro zařízení a přístroje 26-52-H/01 Výuční list3 roky 12 14/9 ANO NE
Truhlář 33-56-H/01 Výuční list3 roky 30 46/21 ANO ANO
Instalatér 36-52-H/01 Výuční list3 roky 15 28/12 ANO NE
Tesař 36-64-H/01 Výuční list3 roky 12 11/5 ANO NE
Zedník 36-67-H/01 Výuční list3 roky 12 8/5 ANO NE
Prodavač 66-51-H/01 Výuční list3 roky 30 19/9 ANO ANO
Operátor skladování 66-53-H/01 Výuční list3 roky 15 11/6 ANO ANO
Kadeřník 69-51-H/01 Výuční list3 roky 30 55/30 ANO ANO
Nástavby:
Podnikání; VYU 64-41-L/51 Maturitní zkouška2 roky 30 35/23 ČJ,M ANO ANO
Zkrácené studium:
Strojní mechanik; VYU 23-51-H/01 Výuční list1 rok 15 0/0 ANO ANO
Elektrikář – silnoproud; VYU 26-51-H/02 Výuční list1 rok 30 29/14 ANO NE
Mechanik plynových zařízení; VYU 36-52-H/02 Výuční list1 rok 15 0/0 ANO NE
Tesař; VYU 36-64-H/01 Výuční list1 rok 15 0/0 ANO NE
Zedník; VYU 36-67-H/01 Výuční list1 rok 15 0/0 ANO NE

Podrobné informace o škole

Střední škola železniční, technická a služeb, Šumperk


Nabízíme moderní vzdělávání a kvalitní výchovu každého žáka. Podporujeme individuální růst jednotlivců, nadaným žákům umožňujeme mezioborové vzdělání. Pozornost a péči věnujeme žákům zdravotně a sociálně znevýhodněným. Naše školní poradenské pracoviště tvoří fungující tým odborníků – speciální pedagog, preventista, výchovný poradce, kariérový poradce, koordinátor praxí. Nadace školy a naši donátoři podporují sociálně znevýhodněné studenty nebo studenty nadané (soutěže, odměny, pomůcky).

Žáky vedeme k samostatnosti

Naše žáky vedeme k samostatnosti a zodpovědné práci. Proto naše heslo zní „získej nezávislost – nauč se řemeslo“. Každoročně získávají naši žáci titul Talent Olomouckého kraje, a to v různých oborech. Chlapci i děvčata pravidelně úspěšně reprezentují školu v mnoha soutěžích zručnosti. Úzce spolupracujeme s úřadem práce, aktivně se účastníme na realizaci veřejných akcí ve městě i v rámci Olomouckého kraje.

Praxe po celé Evropě

Podporujeme sportovní talenty! Žákům nabízíme i atraktivní využití volného času ve sportovních kroužcích i odborně zaměřených aktivitách. Zajišťujeme praxi v moderních regionálních firmách, atraktivní je například třítýdenní praxe v Německu, či v jiných zemích EU (např. Slovensko, Maďarsko).

Motivační stipendia

Pro rodinu jsou zajímavá krajská a firemní stipendia, která motivují žáky k dobrým studijním výsledkům. Zdarma či za zvýhodněné ceny umožňujeme získat svářecí průkaz, vyhl. č. 50/1978 Sb. či řidičské oprávnění sk. B. Výhodou studia na naší škole je vzájemná prostupnost oborů. V oboru vzdělání mechanik strojů a zařízení získá žák ve 3. ročníku výuční list v oboru strojní mechanik a studium pak ukončí ve 4. ročníku maturitní zkouškou. Stejná forma platí pro obor obchodník. Ve třetím ročníku tohoto oboru žáci získávají výuční list v oboru prodavač a ve čtvrtém skládají maturitní zkoušku. Obor strojírenství má moderní zaměření na obsluhu CNC strojů.

Vzdělávání dospělých

Škola je členem CUOKu – Centra uznávání a celoživotního učení Olomouckého kraje. Poskytujeme rekvalifikace a částečné rekvalifikace dospělým zájemcům v oborech obráběč kovů, strojní mechanik, prodavač, operátor skladování, truhlář. Ve škole fungují dvě svářečské školy, kde zájemci mohou získat svářecí průkaz pro metodu CO₂, nerez, hliník, pájení mědi a polyfúzní svařování plastů.

Jednoletá studia!

Pro absolventy oborů ukončených výučním listem, maturitním vysvědčením, vysokoškolským diplomem nabízíme zkrácená jednoletá studia v kombinované (3 dny v měsíci ve škole, jinak on-line) nebo denní formě v oboru strojní mechanik (po roce absolvent získá výuční list a svářecí průkaz), tesař, zedník, elektrikář silnoproud (součástí je osvědčení z vykonání zkoušek v rámci vyhl. č. 50/1978 Sb.) a mechanik plynových zařízení (pro absolventy oboru instalatér či mechanik instalatérských a elektrotechnických zařízení).

Den otevřených dveří

10. prosince 2020.

Tříleté obory vzdělání ukončené výučním listem

 • Strojní mechanik (zámečník) – kurz svařování v ochranné atmosféře, kurz řezání kyslíkem, kurz pájení mědi a svařování plastů, možnost získání stipendií
 • Obráběč kovů – výuka na CNC strojích, možnost získání stipendií
 • Truhlář – možnost získání stipendia
 • Prodavač – získání dovedností techniky administrativy, maloobchodních operací, uplatnění kreativity v aranžování
 • Operátor skladování – osvědčení o způsobilosti řídit motorový vysokozdvižný vozík, NOVÝ OBOR!
 • Kadeřník, kadeřnice – kurz vizážistiky
 • Instalatér – svářečský průkaz, certifikát na pájení mědi a polyfúzní svařování, možnost získání stipendia
 • Mechanik plynových zařízení – NOVINKA pro šk. rok 2020/2021
 • Elektrikář – silnoproud – § 5 vyhl. č. 50/1978 Sb., možnost získání stipendií
 • Elektromechanik pro zařízení a přístroje – § 5 vyhl. č. 50/1978 Sb. – NOVÝ OBOR – jedinečný v Olomouckém kraji!
 • Klempíř – možnost získání stipendia
 • Tesař – možnost získání stipendia
 • Mechanik opravář – svářecí průkaz, možnost získání stipendií
 • Zedník – možnost získání stipendia, vazačský průkaz, lešenářský průkaz

Úspěšní absolventi tříletých oborů mohou pokračovat ve studiu přímo na naší škole v nástavbovém dvouletém studiu a k výučnímu listu tak získat maturitní vysvědčení!

Dvouleté nástavbové obory

 • Podnikání – všeobecná nástavba pro různé tříleté obory

Čtyřleté studijní obory vzdělávání ukončené maturitní zkouškou

 • Nábytkářská a dřevařská výroba – navrhování konstrukcí a designu v TurboCADu
 • Obchodník – ve 3. ročníku výuční list v oboru prodavač, ve 4. ročníku maturitní vysvědčení, ovládání principů marketingu, certifikované studentské a fiktivní firmy
 • Strojírenství – obsluha CNC – se zaměřením na obsluhu CNC strojů
 • Mechanik strojů a zařízení – ve 3. ročníku výuční list v oboru strojní mechanik, ve 4. ročníku maturitní vysvědčení, svářecí průkaz ZK 135 W01
 • Stavebnictví – navrhování v ArchiCADu
logo
Gen. Krátkého 1799/30, Šumperk
tel.: 583 320 117
studijni@sszts.cz
www.sszts.cz
 

module

module

Zobrazit více