Střední škola železniční, technická a služeb, Šumperk
Poštovní adresa: Gen. Krátkého 1799/30, 787 01 Šumperk
Ředitel: Mgr. Irena Jonová  Telefon: 583 320 229
Kontakt: Martina Černá  Telefon: 583 320 117
Email: skola@sszts.cz
WWW: www.sszts.cz
Zřizovatel: Kraj
Ubytování: 0 Kč/měs
Stravování: 580 Kč/měs
Cizí jazyky: AJ, NJ
IČ: 00851167
REDIZO: 600171388

Fotogalerie:

nahoru

Podrobné informace o škole:

Střední škola železniční, technická a služeb, Šumperk

Nabízíme moderní vzdělávání a kvalitní výchovu každého žáka. Podporujeme individuální růst jednotlivců, nadaným žákům umožňujeme mezioborové vzdělání. Pozornost a péči věnujeme žákům zdravotně a sociálně znevýhodněným. Naše školní poradenské pracoviště tvoří fungující tým odborníků – speciální pedagog, preventista, výchovný poradce, kariérový poradce, koordinátor praxí. Nadace školy a naši donátoři podporují sociálně znevýhodněné studenty nebo studenty nadané (soutěže, odměny, pomůcky).

Žáky vedeme k samostatnosti

Naše žáky vedeme k samostatnosti a zodpovědné práci. Proto naše heslo zní „získej nezávislost - nauč se řemeslo“. Každoročně získávají naši žáci titul Talent Olomouckého kraje, a to v různých oborech. Chlapci i děvčata pravidelně úspěšně reprezentují školu v mnoha soutěžích zručnosti. Úzce spolupracujeme s úřadem práce, aktivně se účastníme na realizaci veřejných akcí ve městě i v rámci Olomouckého kraje.

Praxe po celé Evropě

Podporujeme sportovní talenty! Žákům nabízíme i atraktivní využití volného času ve sportovních kroužcích i odborně zaměřených aktivitách. Zajišťujeme praxi v moderních regionálních firmách, atraktivní je například třítýdenní praxe v Německu, či v jiných zemích EU (např. Slovensko, Maďarsko).

Motivační stipendia

Pro rodinu jsou zajímavá krajská a firemní stipendia, která motivují žáky k dobrým studijním výsledkům. Zdarma či za zvýhodněné ceny umožňujeme získat svářecí průkaz, vyhlášku 50 či řidičské oprávnění sk. B. Výhodou studia na naší škole je vzájemná prostupnost oborů. V oboru vzdělání mechanik strojů a zařízení získá žák ve 3. ročníku výuční list v oboru strojní mechanik a studium pak ukončí ve 4. ročníku maturitní zkouškou. Stejná forma platí pro obor obchodník. Ve třetím ročníku tohoto oboru žáci získávají výuční list v oboru prodavač a ve čtvrtém skládají maturitní zkoušku. Obor strojírenství má moderní zaměření na obsluhu CNC strojů.

Vzdělávání dospělých

Škola je členem CUOKu – Centra uznávání a celoživotního učení Olomouckého kraje. Poskytujeme rekvalifikace a částečné rekvalifikace dospělým zájemcům v oborech obráběč kovů, strojní mechanik, prodavač, operátor skladování, truhlář. Ve škole fungují dvě svářečské školy, kde zájemci mohou získat svářecí průkaz pro metodu CO2, nerez, hliník, pájení mědi a polyfúzní svařování plastů.

Jednoletá studia!!!

Pro absolventy oborů ukončených výučním listem, maturitním vysvědčením, vysokoškolským diplomem nabízíme zkrácená jednoletá studia v kombinované (3 dny v měsíci ve škole, jinak on-line) nebo denní formě v oboru strojní mechanik (po roce absolvent získá výuční list a svářecí průkaz), tesař, zedník, elektrikář silnoproud (součástí je osvědčení z vykonání zkoušek v rámci vyhl. 50) a mechanik plynových zařízení (pro absolventy oboru instalatér či mechanik instalatérských a elektrotechnických zařízení).

Den otevřených dveří: 28. listopadu 2019

Tříleté obory vzdělání ukončené výučním listem

 • Strojní mechanik (zámečník) – kurz svařování v ochranné atmosféře, kurz řezání kyslíkem, kurz pájení mědi a svařování plastů, možnost získání stipendií
 • Obráběč kovů – výuka na CNC strojích, možnost získání stipendií
 • Truhlář – možnost získání stipendia
 • Prodavač – získání dovedností techniky administrativy, maloobchodních operací, uplatnění kreativity v aranžování
 • Operátor skladování – osvědčení o způsobilosti řídit motorový vysokozdvižný vozík, NOVÝ OBOR!
 • Kadeřník, kadeřnice – kurz vizážistiky
 • Instalatér – svářečský průkaz, certifikát na pájení mědi a polyfúzní svařování, možnost získání stipendia
 • Mechanik plynových zařízení – NOVINKA pro šk. rok 2020/2021
 • Elektrikář – silnoproud – § 5 vyhl. 50/1978 Sb., možnost získání stipendií
 • Elektromechanik pro zařízení a přístroje – § 5 vyhl. 50/1978 Sb. – NOVÝ OBOR – JEDINEČNÝ V OLOMOUCKÉM KRAJI!
 • Klempíř – možnost získání stipendia
 • Tesař – možnost získání stipendia
 • Mechanik opravář – svářecí průkaz, možnost získání stipendií
 • Zedník – možnost získání stipendia, vazačský průkaz, lešenářský průkaz

Úspěšní absolventi tříletých oborů mohou pokračovat ve studiu přímo na naší škole v nástavbovém dvouletém studiu a k výučnímu listu tak získat maturitní vysvědčení!

Dvouleté nástavbové obory

 • Podnikání – všeobecná nástavba pro různé tříleté obory

Čtyřleté studijní obory vzdělávání ukončené maturitní zkouškou

 • Nábytkářská a dřevařská výroba – navrhování konstrukcí a designu v TurboCADu
 • Obchodník – ve 3. ročníku výuční list v oboru prodavač, ve 4. ročníku maturitní vysvědčení, ovládání principů marketingu, certifikované studentské a fiktivní firmy
 • Strojírenství – obsluha CNC – se zaměřením na obsluhu CNC strojů
 • Mechanik strojů a zařízení – ve 3. ročníku výuční list v oboru strojní mechanik, ve 4. ročníku maturitní vysvědčení, svářecí průkaz ZK 135 W01
 • Stavebnictví – navrhování v ArchiCADu
logo
Gen. Krátkého 30, Šumperk
tel.: 583 320 117
studijni@sszts.cz
www.sszts.cz

module

module

nahoru
nápověda

Obory a zaměření:

IZO 130002445

Obor, zaměření Ukončení
studia
Přijmou
2020/21
Přihl./přij.
2019/20
Přijímací
zkoušky
PLP OZP
Strojírenství
23-41-M/01
Maturitní zkouška
4 roky
15 15/14 ČJ, M  ANO NE
   
Nábytkářská a dřevařská výroba
33-42-M/01
Maturitní zkouška
4 roky
15 7/4 ČJ, M  ANO ANO
   
Stavebnictví
36-47-M/01
Maturitní zkouška
4 roky
15 9/5 ČJ, M  ANO NE
   
Mechanik strojů a zařízení
23-44-L/01
Maturitní zkouška
4 roky
15 12/4 ČJ, M  ANO NE
   
Obchodník
66-41-L/01
Maturitní zkouška
4 roky
15 6/5 ČJ, M  ANO NE
   
Strojní mechanik (Zámečník)
23-51-H/01
Výuční list
3 roky
15 19/6   NE ANO
   
Klempíř
23-55-H/01
Výuční list
3 roky
12 3/0   ANO NE
   
Obráběč kovů
23-56-H/01
Výuční list
3 roky
45 47/23   ANO ANO
   
Mechanik opravář motorových vozidel
23-68-H/01
Výuční list
3 roky
12 4/0   ANO NE
   
Elektrikář – silnoproud
26-51-H/02
Výuční list
3 roky
24 34/20   ANO NE
   
Elektromechanik pro zařízení a přístroje
26-52-H/01
Výuční list
3 roky
12 12/2   ANO NE
   
Truhlář
33-56-H/01
Výuční list
3 roky
30 31/16   ANO ANO
   
Instalatér
36-52-H/01
Výuční list
3 roky
30 23/15   ANO NE
   
Tesař
36-64-H/01
Výuční list
3 roky
12 7/3   ANO NE
   
Zedník
36-67-H/01
Výuční list
3 roky
12 2/1   ANO NE
   
Prodavač
66-51-H/01
Výuční list
3 roky
30 19/6   ANO ANO
   
Operátor skladování
66-53-H/01
Výuční list
3 roky
15 8/4   ANO ANO
   
Kadeřník
69-51-H/01
Výuční list
3 roky
30 70/30   ANO ANO
   
Nástavby:
Podnikání; VYU
64-41-L/51
Maturitní zkouška
2 roky
30 24/22 ČJ, M  ANO ANO
   
Zkrácené studium:
Strojní mechanik; VYU
23-51-H/01
Výuční list
1 rok
15 0/0   ANO ANO
   
Elektrikář – silnoproud; VYU
26-51-H/02
Výuční list
1 rok
30 30/28   ANO NE
   
Mechanik plynových zařízení; VYU
36-52-H/02
Výuční list
1 rok
15 0/0   ANO NE
   
Tesař; VYU
36-64-H/01
Výuční list
1 rok
15 0/0   ANO NE
   
Zedník; VYU
36-67-H/01
Výuční list
1 rok
15 0/0   ANO NE
   

Doplňkové informace:

DOD: 28. 11. 2019 od 9:00 do 17:00 hod. Operátor skladování – osvědčení na vysokozdvižný vozík. Elektrikář – vyhl. č. 50. Obor Mechanik strojů a zařízení získá ve 3. ročníku výuční list Strojní mechanik (zámečník) a ve 4. ročníku maturitu. Obchodník získá ve 3. ročníku výuční list prodavač a ve 4. ročníku maturitu. Ve vybraných oborech podpora žáků stipendijní formou – krajská, ČD, firemní stipendia. Pro vyučené možnost pokračovat v nástavbovém studiu. Další vzdělávání – získání dílčí kvalifikace, svář. průkaz, rekvalifikační kurzy, vyhl. č. 50. Možnost jednoletého studia pro absolventy učebních oborů, SŠ a VŠ (docházka 3x měsíčně). Mechanik plynových zařízení nutné doložit zajištění konání odborného výcviku ve firmě. Ubytování na cizích DM.nahoru