Zavřít

Střední škola řemesel, Šumperk

Střední škola řemesel, Šumperk

Dny otevřených dveří

Doplňující informace

Operátor skladování – osvědčení na vysokozdvižný vozík. Elektrikář – vyhl. č. 50. Obor Mechanik strojů a zařízení získá ve 3. roč. výuční list Strojní mechanik (zámečník) a ve 4. roč. maturitu. Obchodník získá ve 3. roč. výuční list Prodavač a ve 4. ročníku maturitu. Ve vybraných oborech podpora žáků stipendijní formou – krajská, ČD, firemní stipendia. Pro vyučené možnost pokračovat v nástavbovém studiu. Další vzdělávání – získání dílčí kvalifikace, svář. průkaz, rekvalifikační kurzy, vyhl. č. 50. Možnost jednoletého studia pro absolventy učebních oborů, SŠ a VŠ (docházka 3x měsíčně). Mechanik plynových zařízení – nutné doložit zajištění konání odborného výcviku ve firmě. Ubytování v cizích DM. Škola je bezbariérová.
Zobrazit více
 • Cizí jazyky AJ, NJ
 • Ubytování Neuvedeno
 • Stravování 820 Kč/měsíc

Obory a zaměření

Obor, zaměření, kód oboru KKOV Ukončení
studia
Přijmou
2024/25
Přihl./přij.
2023/24
Přijímací
zkoušky
PLP OZP
Strojírenství 23-41-M/01 Maturitní zkouška 4 roky 15 14/10 Statistika ČJ, M ANO NE
Nábytkářská a dřevařská výroba 33-42-M/01 Maturitní zkouška 4 roky 15 8/6 Statistika ČJ, M ANO ANO
Stavebnictví 36-47-M/01 Maturitní zkouška 4 roky 30 26/17 Statistika ČJ, M ANO NE
Mechanik strojů a zařízení (+ 23-51-H/01 Strojní mechanik) 23-44-L/01 Maturitní zkouška,
Výuční list
4 roky
15 4/3 Statistika ČJ, M ANO NE
Obchodník (+ 66-51-H/01 Prodavač) 66-41-L/01 Maturitní zkouška,
Výuční list
4 roky
15 16/13 Statistika ČJ, M ANO NE
Strojní mechanik (Zámečník) 23-51-H/01 Výuční list 3 roky 15 24/13 Statistika ANO ANO
Klempíř 23-55-H/01 Výuční list 3 roky 15 0/0 Statistika ANO NE
Obráběč kovů 23-56-H/01 Výuční list 3 roky 30 21/9 Statistika ANO ANO
Mechanik opravář motorových vozidel 23-68-H/01 Výuční list 3 roky 15 4/0 Statistika ANO NE
Elektrikář – silnoproud 26-51-H/02 Výuční list 3 roky 45 60/30 Statistika ANO NE
Elektromechanik pro zařízení a přístroje 26-52-H/01 Výuční list 3 roky 30 18/10 Statistika ANO NE
Truhlář 33-56-H/01 Výuční list 3 roky 30 48/19 Statistika ANO ANO
Instalatér 36-52-H/01 Výuční list 3 roky 30 39/18 Statistika ANO NE
Tesař 36-64-H/01 Výuční list 3 roky 15 19/10 Statistika ANO NE
Zedník 36-67-H/01 Výuční list 3 roky 15 11/5 Statistika ANO NE
Prodavač 66-51-H/01 Výuční list 3 roky 30 33/22 Statistika ANO ANO
Operátor skladování 66-53-H/01 Výuční list 3 roky 15 12/6 Statistika ANO ANO
Kadeřník 69-51-H/01 Výuční list 3 roky 30 86/30 Statistika ANO ANO
Nástavby:
Podnikání; VYU 64-41-L/51 Maturitní zkouška 2 roky 30 50/30 Statistika ČJ, M ANO ANO
Zkrácené studium:
Strojní mechanik; VYU 23-51-H/01 Výuční list 1 rok 15 0/0 Statistika ANO ANO
Elektrikář – silnoproud; VYU 26-51-H/02 Výuční list 1 rok 60 67/52 Statistika ANO NE
Mechanik plynových zařízení; VYU 36-52-H/02 Výuční list 1 rok 15 0/0 Statistika ANO NE
Tesař; VYU 36-64-H/01 Výuční list 1 rok 15 0/0 Statistika ANO NE
Zedník; VYU 36-67-H/01 Výuční list 1 rok 15 4/3 Statistika ANO NE

Podrobné informace o škole

Střední škola řemesel, Šumperk

Nabízíme moderní vzdělávání a kvalitní výchovu každého žáka. Podporujeme individuální růst jednotlivců, nadaným žákům umožňujeme mezioborové vzdělání. Pozornost a péči věnujeme žákům zdravotně a sociálně znevýhodněným. Naše školní poradenské pracoviště tvoří fungující tým odborníků – speciální pedagog, preventista, výchovný poradce, kariérový poradce, koordinátor praxí. Nadace školy a naši donátoři podporují sociálně znevýhodněné studenty nebo studenty nadané (soutěže, odměny, pomůcky). Intenzivně a systematicky podporujeme nadané žáky!

Žáky vedeme k samostatnosti

Naše žáky vedeme k samostatnosti a zodpovědné práci. Proto naše heslo zní „získej nezávislost – nauč se řemeslo“. Chlapci i děvčata pravidelně úspěšně reprezentují školu v mnoha soutěžích zručnosti, v soutěžích na podporu podnikavosti. Všestranně podporujeme nadané sportovce!

Praxe po celé Evropě

Zajišťujeme praxi v moderních regionálních firmách, atraktivní je například třítýdenní praxe v Německu, či v jiných zemích EU (např. Slovensko, Maďarsko, Lotyšsko).

Motivační stipendia

Pro rodinu jsou zajímavá krajská a firemní stipendia, která motivují žáky k dobrým studijním výsledkům. Zdarma či za zvýhodněné ceny umožňujeme získat svářecí průkaz, vyhlášku 250/2021 či řidičské oprávnění sk. B. Výhodou studia na naší škole je vzájemná prostupnost oborů. V oboru vzdělání mechanik strojů a zařízení získá žák ve 3. ročníku výuční list v oboru strojní mechanik a studium pak ukončí ve 4. ročníku maturitní zkouškou. Stejná forma platí pro obor obchodník. Ve třetím ročníku tohoto oboru žáci získávají výuční list v oboru prodavač a ve čtvrtém skládají maturitní zkoušku.

Vzdělávání dospělých

Poskytujeme rekvalifikace a částečné rekvalifikace dospělým zájemcům v oborech školy. Ve škole fungují dvě svářečské školy, kde zájemci mohou získat svářecí průkaz pro metodu CO₂, nerez, hliník, pájení mědi a polyfúzní svařování plastů.

Jednoletá studia!!!

Pro absolventy oborů ukončených výučním listem, maturitním vysvědčením, vysokoškolským diplomem nabízíme zkrácená jednoletá studia v kombinované (3 dny v měsíci ve škole, jinak online) nebo denní formě v oboru strojní mechanik (po roce absolvent získá výuční list a svářecí průkaz), tesař, zedník, elektrikář silnoproud (součástí je osvědčení z vykonání zkoušek v rámci vyhl. 250/2021) a mechanik plynových zařízení (pro absolventy oboru instalatér či mechanik instalatérských a elektrotechnických zařízení).

Den otevřených dveří: 1. prosince 2023, škola nabízí prohlídku pracovišť, pohovor s učiteli, kdykoli po předchozím oznámení.

Tříleté obory vzdělání ukončené výučním listem

 • Strojní mechanik (zámečník) – kurz svařování v ochranné atmosféře, kurz řezání kyslíkem, kurz pájení mědi a svařování plastů, práce se svařovacím kobotem, možnost získání stipendií
 • Obráběč kovů – výuka na CNC strojích, strojírenská angličtina, možnost získání stipendií
 • Truhlář – práce na CNC strojích, práce s programem Rhinocerus, odborná angličtina, možnost získání stipendia
 • Prodavač – získání dovedností techniky administrativy, maloobchodních operací, uplatnění kreativity v aranžování
 • Operátor skladování – osvědčení o způsobilosti řídit motorový vysokozdvižný vozík, NOVÝ OBOR!!!!
 • Kadeřník, kadeřnice – kurz vizážistiky, odborná angličtina, podpora podnikání a podnikavosti
 • Instalatér – svářečský průkaz, certifikát na pájení mědi a polyfúzní svařování, možnost pokračovat ve studiu v oboru mechanik plynových zařízení, elektrikář – silnoproud – jednoletá studia přímo v naší škole, možnost získání stipendia
 • Mechanik plynových zařízení – jednoletý obor
 • Elektrikář – silnoproud – vyhl. 250/2021 Sb., aplikovaná výpočetní technika, možnost získání stipendií
 • Elektromechanik pro zařízení a přístroje – vyhl. 250/2021 Sb., chladírenství, klimatizace, výtahářství, nové moderní výukové prostory vybudované ve spolupráci s firmou Škoda Pars a. s.
 • Klempíř – možnost získání stipendia
 • Tesař – možnost získání stipendia
 • Mechanik opravář – svářecí průkaz, možnost získání stipendií
 • Zedník – možnost získání stipendia, vazačský průkaz, lešenářský průkaz

Úspěšní absolventi tříletých oborů mohou pokračovat ve studiu přímo na naší škole v nástavbovém dvouletém studiu a k výučnímu listu tak získat maturitní vysvědčení!

Dvouletý nástavbový obor

 • Podnikání – všeobecná nástavba pro různé tříleté obory, aplikovaná výpočetní technika, podpora podnikání a podnikavosti

Čtyřleté studijní obory vzdělávání ukončené maturitní zkouškou

 • Nábytkářská a dřevařská výroba – navrhování konstrukcí a designu v TurboCADu, práce na CNC strojích a v programu Rhinoceros
 • Obchodník – ovládání principů marketingu, certifikované studentské a fiktivní firmy. Výuční list + maturita.
 • Strojírenství – obsluha CNC – žák je schopen výrobek narýsovat, naprogramovat i vyrobit, strojírenská angličtina
 • Mechanik strojů a zařízení – svářecí průkaz ZK 135 W01, je seznámen s prací na svařovacím kobotu, strojírenská angličtina. Výuční list + maturita.
 • Stavebnictví – navrhování v ArchiCADu, metody práce s BIM a dalšími aplikačními programy
logo
Gen. Krátkého 30, Šumperk
tel.: 583 320 117
skola@skolasumperk.cz
www.skolasumperk.cz
Zobrazit více