Zavřít

Střední škola Podnikatelská akademie a základní škola, s. r. o.

Kontakty na školu

Dny otevřených dveří

DOD: 9. 11. 2020, 1. 12. 2020, 7. 1. 2021, 21. 1. 2021 a 4. 2. 2021 vždy od 16:00 hod. Škola zajišťuje školní vzdělávací program Podnikání a management v rámci oboru vzdělání Ekonomika a podnikání. Žáci si od 3. ročníku povinně vybírají jedno z uvedených zaměření – Bankovnictví a finanční služby, Cestovní ruch a hotelnictví, Manažerská a mediální komunikace, Mezinárodní obchod a diplomacie. Škola je moderně vybavena – interaktivní tabule, počítačové učebny, školní knihovna, studovna. Absolventi nacházejí široké uplatnění v podnicích, bankách, úřadech, jako samostatní podnikatelé nebo pokračují ve studiu na vysokých školách.
Zobrazit více
  • Cizí jazyky AJ, FJ, NJ, RJ
  • Ubytování Neuvedeno
  • Stravování 1000 Kč/měsíc

Obory a zaměření

Obor, zaměření, kód oboru KKOV Ukončení
studia
Přijmou
2021/22
Přihl./přij.
2020/21
Přijímací
zkoušky
PLP OZP
Ekonomika a podnikání (Podnikání a management) 63-41-M/01 Maturitní zkouška4 roky 50 72/32 ČJ,M NE NE
Školné: 21 000 Kč Doporučený prospěch: 1.9

Podrobné informace o škole

Střední škola Podnikatelská akademie a základní škola, s. r. o.

Škola s dlouholetou tradicí poskytuje středoškolské vzdělání od roku 1992 a zajišťuje školní vzdělávací program Podnikání a management v rámci maturitního oboru vzdělání 63-41-M/01 Ekonomika a podnikání.

Studium na naší škole poskytuje kvalitní všeobecný základ a odborné vzdělání. Všichni žáci mají povinně po celou dobu studia anglický jazyk, jako druhý povinný cizí jazyk si volí francouzský, německý nebo ruský. Základ odborného vzdělání tvoří předměty – ekonomika, účetnictví, management, informatika, komunikace a předmět odborného zaměření.

Od 3. ročníku škola zajišťuje odborné zaměření v souladu s těmito povinně volitelnými předměty:

  • Bankovnictví a finanční služby
  • Cestovní ruch a hotelnictví
  • Manažerská a mediální komunikace
  • Mezinárodní obchod a diplomacie

Koncepce středoškolského vzdělání vytváří u absolventů předpoklady pro široké uplatnění v průmyslových a obchodních podnicích, v cestovním ruchu, v realitních a reklamních agenturách, ve státní správě, v bankovnictví, v mezinárodním obchodě a v soukromém podnikání. Velká část absolventů dále studuje na vysokých školách ekonomického, manažerského, právního a humanitního zaměření.

Škola disponuje moderním vybavením. Během studia pracuje každý žák samostatně na počítači v operačním systému Windows 10 s kompletním softwarem Microsoft Office 2016. Všechny učebny školy jsou vybaveny řídicím počítačem, datovým projektorem a interaktivní tabulí.

Žáci se zúčastňují sportovně turistických kurzů, exkurzí, výstav, kulturních akcí, sportovních soutěží a zahraničních zájezdů. V 1., 2. a 3. ročníku vykonávají žáci během dvou týdnů odbornou praxi v podnicích.

Budova školy se nachází nedaleko konečné stanice metra Háje a v blízkosti přírodní rezervace. V areálu jsou situovány tělocvičny, hřiště, školní jídelna. Školné činí 21 000 Kč ročně.

logo
K Milíčovu 674/2, Praha 4
tel.: 272 653 762, 608 426 706
skola@podnikakademie.cz
www.podnikakademie.cz
module
Zobrazit více