Zavřít

Střední škola zemědělská, Přerov, Osmek 47

Kontakty na školu

Dny otevřených dveří

DOD: 27. a 28. 11. 2020, 22. a 23. 1. 2021. Žáci mohou získat dle oboru řidičské oprávnění B, C a T, jezdeckou licenci, lovecký lístek, svářečský průkaz, osvědčení na obsluhu motorové pily, křovinořezu nebo vysokozdvižného vozíku. Poskytujeme teoretické i praktické vzdělání v moderních učebnách a laboratořích. Praktická výuka probíhá v dílnách školy a na pozemcích školy (školní farmě) za využití moderní zemědělské techniky. V areálu školy se nachází tělocvična, jezdecký areál. Žákům nabízíme stravování ve školní jídelně a ubytování na Domově mládeže, zájmové činnosti – jezdecký oddíl, chovatelský, včelařský a střelecký kroužek. Žáci se zapojují do odborných, sportovních i jezdeckých soutěží. Spolupracujeme s partnerskou školou v Anglii.
Zobrazit více
  • Cizí jazyky AJ
  • Ubytování 1100  Kč/měsíc
  • Stravování 820 Kč/měsíc

Obory a zaměření

Obor, zaměření, kód oboru KKOV Ukončení
studia
Přijmou
2021/22
Přihl./přij.
2020/21
Přijímací
zkoušky
PLP OZP
Agropodnikání (Chovatel koní, jezdec) 41-41-M/01 Maturitní zkouška4 roky 30 23/12 ČJ,M ANO NE
Agropodnikání (Ochrana přírody a prostředí) 41-41-M/01 Maturitní zkouška4 roky 0 7/1 ČJ,M ANO NE
Agropodnikání (Provoz a služby) 41-41-M/01 Maturitní zkouška4 roky 0 16/2 ČJ,M ANO NE
Mechanizace a služby 41-45-M/01 Maturitní zkouška4 roky 15 14/10 ČJ,M ANO NE
Zemědělec-farmář (Chovatel koní, jezdec) 41-51-H/01 Výuční list3 roky 15 12/7 ANO NE
Zemědělec-farmář (Provoz) 41-51-H/01 Výuční list3 roky 15 20/10 ANO NE
Opravář zemědělských strojů 41-55-H/01 Výuční list3 roky 30 37/20 ANO NE
Nástavby:
Mechanizace zemědělství a lesního hospodářství; VYU 41-45-L/51 Maturitní zkouška2 roky 30 18/14 ČJ,M ANO NE

Podrobné informace o škole

Střední škola zemědělská, Přerov, Osmek 47

Centrum zemědělského vzdělávání. SŠZe Přerov vzdělává žáky v zemědělských oborech již od roku 1865. Studium je bezplatné.

Přehled oborů vzdělávání (+ stipendia Olomouckého kraje)

Čtyřleté studijní obory zakončené maturitní zkouškou

  • Agropodnikání se zaměřením Chovatel koní, jezdec, Provoz a služby, Ochrana přírody a prostředí
  • Mechanizace a služby se zaměřením Provozní technika +

Dvouleté nástavbové studium zakončené maturitní zkouškou

  • Mechanizace zemědělství a lesního hospodářství

Tříleté učební obory zakončené závěrečnou zkouškou

  • Opravář zemědělských strojů
  • Zemědělec – farmář se zaměřením Chovatel koní, jezdec +, Provoz +
  • Zemědělské práce

Žáci uvedených oborů vzdělávání mohou v rámci studia získat podle zaměření řidičské oprávnění sk. B, C a T, jezdeckou licenci, lovecký lístek, svářečský průkaz pro svařování elektrickým obloukem v ochranné atmosféře, svařování plamenem a osvědčení na obsluhu motorové pily, křovinořezu, nebo vysokozdvižného vozíku.

Škola poskytuje teoretické i praktické vzdělání v modernizovaných učebnách a laboratořích. Praktická výuka se realizuje na školní farmě v areálu školy. Součástí této farmy je jezdecký oddíl, který poskytuje zázemí pro zaměření Chovatel koní, jezdec. Dále tzv. drobnochov s chovem drůbeže, koz, ovcí a prasat a dále zahradnictví s prodejem výpěstků pro veřejnost. Žáci konají praktickou výuku v dílnách školy a na pozemcích školy za využití nově zakoupené zemědělské techniky. Žáci vyšších ročníků konají praktickou výuku na smluvních pracovištích.

V areálu školy se nachází venkovní sportoviště, tělocvična, krytá hala a kruhová dráha pro výcvik koní. Žákům nabízíme celodenní stravování ve školní jídelně a ubytování na Domově mládeže.

Ve volném čase mohou žáci navštěvovat v rámci zájmové činnosti jezdecký oddíl a kroužky – chovatelský, včelařský a přírodovědný. Žáci školy se každoročně zapojují do celostátních i mezinárodních odborných a sportovních soutěží i Lig zemědělských škol v parkurovém skákání. Škola spolupracuje s partnerskými školami v Anglii a Polsku.

logo
Osmek 367/47, Přerov
tel.: 581 262 611
ssze@sszeprerov.cz
www.sszeprerov.cz
Zobrazit více