Zavřít

Střední škola zemědělská, Přerov, Osmek 47

Střední škola zemědělská, Přerov, Osmek 47

Dny otevřených dveří

Doplňující informace

Škola je centrem zemědělského vzdělávání Olomouckého kraje. Žáci mohou získat dle oboru řidičské oprávnění B, C a T, jezdeckou licenci, lovecký lístek, svářečský průkaz, osvědčení na obsluhu motorové pily, křovinořezu nebo vysokozdvižného vozíku. Poskytujeme teoretické i praktické vzdělání v modernizovaných učebnách a laboratořích. Žáci konají praktickou výuku v dílnách školy a na pozemcích školy za využití moderní zemědělské techniky. V areálu školy se nachází zvířecí farma, zimní jízdárna, parkurové závodiště i tělocvična. Žákům nabízíme stravování ve školní jídelně a ubytování v Domově mládeže. Kroužky – jezdecký oddíl, chovatelský, včelařský a orební kroužek. Škola není bezbariérová.
Zobrazit více
 • Cizí jazyky AJ
 • Ubytování 1300  Kč/měsíc
 • Stravování 880 Kč/měsíc

Obory a zaměření

Obor, zaměření, kód oboru KKOV Ukončení
studia
Přijmou
2024/25
Přihl./přij.
2023/24
Přijímací
zkoušky
PLP OZP
Agropodnikání (Chovatel koní, jezdec) 41-41-M/01 Maturitní zkouška 4 roky 15 37/17 Statistika ČJ, M ANO NE
Agropodnikání (Ochrana přírody a prostředí) 41-41-M/01 Maturitní zkouška 4 roky 15 30/14 Statistika ČJ, M ANO NE
Agropodnikání (Provoz a služby) 41-41-M/01 Maturitní zkouška 4 roky 15 30/13 Statistika ČJ, M ANO NE
Mechanizace a služby 41-45-M/01 Maturitní zkouška 4 roky 15 21/11 Statistika ČJ, M ANO NE
Zemědělec-farmář (Chovatel koní, jezdec) 41-51-H/01 Výuční list 3 roky 15 25/16 Statistika ANO NE
Zemědělec-farmář (Provoz) 41-51-H/01 Výuční list 3 roky 15 29/13 Statistika ANO NE
Opravář zemědělských strojů 41-55-H/01 Výuční list 3 roky 45 65/42 Statistika ANO NE
Nástavby:
Mechanizace zemědělství a lesního hospodářství; VYU 41-45-L/51 Maturitní zkouška 2 roky 30 21/7 Statistika ČJ, M ANO NE

Podrobné informace o škole

Střední škola zemědělská, Přerov, Osmek 47

Centrum zemědělského vzdělávání. SŠZe Přerov vzdělává žáky v zemědělských oborech již od roku 1865. Studium je bezplatné.

Přehled oborů vzdělávání (+ stipendia Olomouckého kraje)

Čtyřleté studijní obory zakončené maturitní zkouškou

 • Agropodnikání se zaměřením
 • Chovatel koní, jezdec
 • Provoz a služby
 • Ochrana přírody a prostředí
 • Mechanizace a služby se zaměřením
 • Provozní technika +

Dvouleté nástavbové studium zakončené maturitní zkouškou

 • Mechanizace zemědělství a lesního hospodářství

Tříleté učební obory zakončené závěrečnou zkouškou

 • Opravář zemědělských strojů
 • Zemědělec-farmář se zaměřením
 • Chovatel koní, jezdec +
 • Provoz +

Žáci uvedených oborů vzdělávání mohou v rámci studia získat podle zaměření řidičské oprávnění sk. B, C a T, jezdeckou licenci, lovecký lístek, svářečský průkaz pro svařování elektrickým obloukem v ochranné atmosféře, svařování plamenem a osvědčení na obsluhu motorové pily, křovinořezu, nebo vysokozdvižného vozíku.

Škola poskytuje teoretické i praktické vzdělání v modernizovaných učebnách a laboratořích. Praktická výuka se realizuje na školní farmě v areálu školy. Součástí této farmy je jezdecký oddíl, který poskytuje zázemí pro zaměření Chovatel koní, jezdec. Dále tzv. drobnochov s chovem drůbeže, koz, ovcí a prasat a dále zahradnictví s prodejem výpěstků pro veřejnost. Žáci konají praktickou výuku v dílnách školy a na pozemcích školy za využití nově zakoupené zemědělské techniky. Žáci vyšších ročníků konají praktickou výuku na smluvních pracovištích.

V areálu školy se nachází venkovní sportoviště, tělocvična, krytá hala a kruhová dráha pro výcvik koní. Žákům nabízíme celodenní stravování ve školní jídelně a ubytování na Domově mládeže.

Ve volném čase mohou žáci navštěvovat v rámci zájmové činnosti jezdecký oddíl a kroužky - chovatelský, včelařský, opravárenský a přírodovědný. Žáci školy se každoročně zapojují do celostátních i mezinárodních odborných a sportovních soutěží i Lig zemědělských škol v parkurovém skákání.

logo
Osmek 47, Přerov
tel.: 581 262 611
ssze@sszeprerov.cz
www.sszeprerov.cz
Zobrazit více