Zavřít

Gymnázium, Kojetín, Svatopluka Čecha 683

Gymnázium, Kojetín, Svatopluka Čecha 683

Dny otevřených dveří

Doplňující informace

Co nabízíme? Podporu právního vědomí žáků – GKJ spolupracuje se Soudcovskou unií ČR (certifikát o stálém odborném poradenství). V rámci společenskovědních předmětů a semináře nabízíme rozšířenou výuku základů práva. Podporu ekonomického a finančního vědomí – nabízíme volitelný seminář Podnikání, jehož součástí je založení studentské firmy. Podporu sportovních talentů – ve čtyřletém studijním oboru nabízíme možnost studia ve sportovní třídě s rozšířenou výukou TV. Podporu přírodovědného vzdělávání – GKJ je fakultní školou PřF UP Olomouc. Nabízíme matematické a přírodovědné semináře. Podporu jazykového vzdělávání – rozšířená výuka cizích jazyků, možnost získat certifikát FCE. Škola je bezbariérová.
Zobrazit více
 • Cizí jazyky AJ, NJ, RJ
 • Ubytování Neuvedeno
 • Stravování 770 Kč/měsíc

Obory a zaměření

Obor, zaměření, kód oboru KKOV Ukončení
studia
Přijmou
2024/25
Přihl./přij.
2023/24
Přijímací
zkoušky
PLP OZP
Gymnázium; ZŠ5 79-41-K/81 Maturitní zkouška 8 let 30 62/29 Statistika ČJ, M NE ANO
Gymnázium 79-41-K/41 Maturitní zkouška 4 roky 30 52/30 Statistika ČJ, M NE ANO

Podrobné informace o škole

Gymnázium, Kojetín, Svatopluka Čecha 683

Svět je plný dobrodružství, připravte se na něj s Gymnáziem Kojetín. Pohodová atmosféra a vstřícné prostředí školy vytváří ideální zázemí pro kvalitní vzdělání, sportovní, vědomostní, talentové či projektové aktivity. Co Gymnázium Kojetín nabízí?

GKJ je všeobecně zaměřenou školou poskytující studium osmiletého a čtyřletého studijního oboru. Žákům zajišťuje vynikající vzdělání prostřednictvím zkušených odborníků, moderně vybavené školní prostředí i optimální vzdělávací program. Žáci získávají kvalitní přípravu na maturitní zkoušky i budoucí studium na vysokých školách.

Studijní obory a počet tříd otevíraných ve školním roce 2024/25

 • Gymnázium – osmiletý studijní obor, 1 třída (30 žáků)
 • Gymnázium – čtyřletý studijní obor, 1 třída (30 žáků)

Kapacita gymnázia je 360 žáků a právě rodinný charakter školy společně s podporou sportovně nadaných žáků, pozitivní atmosférou a bezpečným klimatem patří mezi faktory oceňované zdejšími žáky.

Nabízíme

 • kvalitní výuka cizích jazyků, zvýšená hodinová dotace
 • pestrá nabídka volitelných předmětů (cizí jazyky, přírodovědné semináře, občanské a trestní právo, základy podnikání atd.)
 • všeobecná sportovní příprava (volitelný seminář pro sportovce)
 • kvalitní příprava na studium na VŠ
 • prostor pro osobní rozvoj a seberealizaci
 • příjemné klima školy
 • zahraniční i tuzemské exkurze, adaptační, sportovní i taneční kurzy, kulturní i sportovní akce, žákovský parlament, školní časopis Gymploviny, řada aktivit a celá řada projektů (ekologie, sociální vědy, právo atd.)

Spolupracujeme

 • Soudcovská unie ČR (certifikát o stálém odborném partnerství GKJ a SU ČR)
 • Přírodovědecká fakulta UP Olomouc
 • Pedagogická fakulta UP Olomouc

GKJ je nositelem titulu Světová škola a Fairtradová škola.

logo
Svatopluka Čecha 683, Kojetín
tel.: 581 705 333
gkj@gkj.cz
www.gkj.cz
Zobrazit více