Zavřít

Gymnázium, Kojetín, Svatopluka Čecha 683

Kontakty na školu

Dny otevřených dveří

DOD: 5. 12. 2020 a 16. 1. 2021. Co nabízíme: Podpora právního vědomí žáků – GKJ spolupracuje se Soudcovskou unií ČR a nabízí rozšířenou výuku základů práva. Podpora ekonomického a finančního vědomí – volitelný seminář Podnikání a možnost založit studentskou firmu. Podpora sportovních talentů – rozšířená výuka TV v rámci semináře pro sport. talenty. Podpora přírodovědného vzdělávání – GKJ je fakultní školou PřF UP Olomouc. Nabízíme matematické a přírodovědné semináře. Podpora jazykového vzdělávání – rozšířená výuka cizích jazyků, možnost získat certifikát FCE. GKJ je nositelem titulu Světová škola a účastníkem projektu „Get up and Goals!“ Úspěšnost uchazečů na VŠ téměř 100%. Gymnázium je školou s bezbariérovým přístupem.
Zobrazit více
 • Cizí jazyky AJ, NJ, RJ
 • Ubytování Neuvedeno
 • Stravování 528 Kč/měsíc

Obory a zaměření

Obor, zaměření, kód oboru KKOV Ukončení
studia
Přijmou
2021/22
Přihl./přij.
2020/21
Přijímací
zkoušky
PLP OZP
Gymnázium; ZŠ5 79-41-K/81 Maturitní zkouška8 let 30 79/26 ČJ,M NE ANO
Gymnázium 79-41-K/41 Maturitní zkouška4 roky 30 31/15 ČJ,M NE ANO

Podrobné informace o škole

Gymnázium, Kojetín, Svatopluka Čecha 683

GKJ je všeobecně zaměřenou školou nabízející studium v osmiletém a čtyřletém studijním oboru. Ke studiu jsou každoročně přijímány jedna třída čtyřletého a jedna třída osmiletého studijního oboru. Cílem školy je poskytovat kvalitní vzdělání prostřednictvím zkušených odborníků, zajistit podnětné a moderně vybavené školní prostředí a nabízet optimální vzdělávací program, který žákům umožní dobrou přípravu na maturitní zkoušky a budoucí studium na vysokých školách všech typů.

Co nabízíme

 • kvalitní výuka cizích jazyků, zvýšená hodinová dotace
 • pestrá nabídka volitelných předmětů (cizí jazyky, přírodovědné semináře, občanské a trestní právo, základy podnikání atd.)
 • všeobecná sportovní příprava v předmětu Kondiční tělesná výchova (zvýšená hodinová dotace TV)
 • kvalitní příprava na studium na VŠ
 • prostor pro osobní rozvoj a seberealizaci
 • příjemné klima školy

Spolupracujeme

 • Soudcovská unie ČR (certifikát o stálém odborném partnerství GKJ a SU ČR)
 • Přírodovědecká fakulta UP Olomouc
 • Pedagogická fakulta UP Olomouc

Charakter školy

GKJ je středně velkou školou, na níž může studovat maximálně 360 žáků. Vzhledem ke kapacitě školy se můžeme nadstandardně věnovat výjimečným talentům, jsme schopni lépe podchytit studijní i osobní problémy žáků a nabídnout jim včas pomocnou ruku. Individuální přístup školy k žákům je jejich zákonnými zástupci velmi kladně hodnocen a projevuje se ve vysoké úspěšnosti studentů GKJ u maturitních zkoušek a při přijetí ke studiu na VŠ (více na webových stránkách školy).

GKJ je nositelem titulu Světová škola a účastníkem projektu „GET UP and GOALS!“, což je evropský projekt globálního rozvojového vzdělávání realizovaný ve 12 evropských zemích. Z ČR bylo do projektu vybráno celkem 10 škol.

logo
Svatopluka Čecha 683, Kojetín
tel.: 581 705 333
gkj@gkj.cz
www.gkj.cz
Zobrazit více