Zavřít

Gymnázium Jana Blahoslava a Střední pedagogická škola, Přerov, Denisova 3

Gymnázium Jana Blahoslava a Střední pedagogická škola, Přerov, Denisova 3

Dny otevřených dveří

Doplňující informace

PO u oboru Předškolní a mimoškolní pedagogika je součástí přijímací zkoušky ověření předpokladů řečových dovedností – pohovor. PS u dálkové formy studia je součástí přijímacích zkoušek pedagogicko-psychologický pohovor. Domov mládeže při Střední škole technické, Přerov, Kouřílkova 8. Škola není bezbariérová.
Zobrazit více
  • Cizí jazyky AJ, FJ, NJ, RJ
  • Ubytování 1500  Kč/měsíc
  • Stravování 850 Kč/měsíc

Obory a zaměření

Obor, zaměření, kód oboru KKOV Ukončení
studia
Přijmou
2024/25
Přihl./přij.
2023/24
Přijímací
zkoušky
PLP OZP
Gymnázium (Šestileté gymnázium – živé jazyky); ZŠ7 79-41-K/61 Maturitní zkouška 6 let 30 82/30 Statistika ČJ, M NE NE
Gymnázium (Čtyřleté gymnázium – živé jazyky) 79-41-K/41 Maturitní zkouška 4 roky 30 66/28 Statistika ČJ, M NE NE
Předškolní a mimoškolní pedagogika 75-31-M/01 Maturitní zkouška 4 roky 120 192/90 Statistika ČJ, HV, M, PO, TV, VV ANO NE
Pedagogické lyceum 78-42-M/03 Maturitní zkouška 4 roky 30 103/30 Statistika ČJ, M ANO NE
Zkrácené studium:
Předškolní a mimoškolní pedagogika; Dálková; MAT 75-31-M/01 Maturitní zkouška 3 roky 30 38/30 Statistika HV, PO, PS, TV, VV ANO NE