Střední škola – Waldorfské lyceum
Poštovní adresa: Křejpského 1501/12, Chodov, 149 00 Praha 4
Ředitel: Ing. Ivan Smolka  Telefon: 272 770 378
Kontakt: Ing. Ivan Smolka  Telefon: 777 694 019
Email: info@wlyceum.cz
WWW: www.wlyceum.cz
Zřizovatel: Kraj
Ubytování: Neuvedeno 
Stravování: Neuvedeno 
Cizí jazyky: AJ, NJ
IČ: 71219293
REDIZO: 650075684

Fotogalerie:

nahoru

Podrobné informace o škole:

Střední škola – Waldorfské lyceum

Od roku 2005 realizujeme zcela nový typ střední školy, vycházející z progresivních trendů vzdělávání ve světě. Klademe důraz na vlastní poznávání, tvořivost, iniciativu a podnikavost, spolupráci a komunikaci. Zájem o přijetí nás řadí k nejžádanějším školám v Praze.

Svět se zásadně mění. Co budou naši studenti potřebovat, aby v něm obstáli? Jakým situacím se budou muset přizpůsobit? Jaké talenty rozvinout? (Strategie Evropa 2020 uvádí, že do roku 2020 vznikne 40 % zcela nových typů zaměstnání). Ve vzdělávání už nejde jen o sumu znalostí, ale spíše o rozvoj vlastností a schopností. Škola 21. století už nemůže být jen místem k předávání informací, ale měla by se stát místem podporujícím celkový rozvoj studenta.

Co Waldorfské lyceum nabízí?

  • široké spektrum předmětů, témat a aktivit, odborné a umělecké kurzy, praktika, projekty a zahraniční výjezdy
  • výuku rozvíjející nejen poznávání světa v souvislostech a vlastní myšlení, ale i tvořivost, aktivitu, vůli, sociální kompetence a schopnost práce v týmu
  • celostní vzdělávání s důrazem na vnitřní motivaci – to otevírá cestu k celoživotnímu rozvoji a učení, je východiskem jak pro další studium na VŠ, tak pro pozdější specializace popř. rekvalifikace, pro pružné přizpůsobování se pracovnímu trhu (dle zahraničních průzkumů je % nezaměstnaných absolventů waldorfských škol až čtyřikrát menší než průměr)
  • výrazný mezinárodní rozměr studia – četné zastoupení waldorfských škol v Evropě umožňuje realizovat např. měsíční individuální stáže studentů v zahraničních školách, nebo hostování zahraničních učitelů
  • všeobecné vzdělávání, od 3. ročníku se základy pro další odborné zaměření studia na VŠ
  • možnost výběru specializace (humanitní nebo přírodovědné) až na konci 2. ročníku
  • mladý profesorský sbor s převahou mužů
  • státní školu bez nutnosti platit školné
logo
Křejpského 1501/12, Praha 4
tel.: 272 770 378, 777 694 019
info@wlyceum.cz
www.wlyceum.cz
nahoru
nápověda

Obory a zaměření:

IZO 150078137

Obor, zaměření Ukončení
studia
Přijmou
2019/20
Přihl./přij.
2018/19
Přijímací
zkoušky
PLP OZP
Kombinované lyceum
78-42-M/06
Maturitní zkouška
4 roky
32 67/32 ČJ, M, PO  NE NE
  Doporučený prospěch: 1,6

Doplňkové informace:

DOD: prosinec 2018, leden 2019.nahoru