Poštovní adresa: Wurmova 526/13, 779 00 Olomouc
Ředitel: Mgr. Pavel Zatloukal  Telefon: 585 208 583
Kontakt: MgA. Petra Mimrová  Telefon: 585 208 583
Email: ckonz@ckonz.cz
WWW: www.konzervatorolomouc-kea.cz
Druh školy: Konzervatoř
Zřizovatel: Církev
Ubytování: 1200 Kč/měs
Stravování: 660 Kč/měs
Cizí jazyky: AJ, FJ, IJ
IČ: 00838144
REDIZO: 600015025

nápověda

Obory a zaměření:

IZO 108020908

Obor, zaměření Ukončení
studia
Přijmou
2020/21
Přihl./přij.
2019/20
Přijímací
zkoušky
PLP OZP
Hudba
82-44-P/01
Absolutorium
6 let
20 30/15 TZ  ANO ANO
Školné: 4000 Kč  
Zpěv
82-45-P/01
Absolutorium
6 let
6 16/7 TZ  ANO ANO
Školné: 4000 Kč  

Doplňkové informace:

DOD: 23. 10. 2019. Škola pořádá interpretační mistrovské kurzy Olmik a akreditované kurzy dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků určené především pro pedagogy ZUŠ a SUŠ.nahoru