Zavřít

Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická Emanuela Pöttinga a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Olomouc

Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická Emanuela Pöttinga a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Olomouc

Dny otevřených dveří

Doplňující informace

Bezbariérový přístup – ne. Škola působí ve vzdělávání zdravotnických pracovníků od roku 1948. Poskytuje úplné střední a vyšší odborné vzdělání a patří dnes k největším zdravotnickým školám v České republice. Absolventi střední školy nachází uplatnění jako odborný zdravotnický personál, případně pokračují ve studiu na VOŠ (získají titul DiS.) nebo VŠ. Odborná praxe žáků a studentů je zajišťována ve zdravotnických zařízení v Olomouckém kraji. Škola umožňuje ubytování na domově mládeže a celodenní stravování ve školní jídelně.
Zobrazit více
  • Cizí jazyky AJ, IJ, NJ, RJ
  • Ubytování 1300  Kč/měsíc
  • Stravování 800 Kč/měsíc

Obory a zaměření

Obor, zaměření, kód oboru KKOV Ukončení
studia
Přijmou
2023/24
Přihl./přij.
2022/23
Přijímací
zkoušky
PLP OZP
Nutriční asistent 53-41-M/02 Maturitní zkouška 4 roky 15 60/30 Statistika ČJ, M ANO NE
Praktická sestra 53-41-M/03 Maturitní zkouška 4 roky 90 195/60 Statistika ČJ, M ANO NE
Laboratorní asistent 53-43-M/01 Maturitní zkouška 4 roky 15 124/30 Statistika ČJ, M ANO ANO
Asistent zubního technika 53-44-M/03 Maturitní zkouška 4 roky 30 0/0 Statistika ČJ, M, ZR ANO NE

Podrobné informace o škole

Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická Emanuela Pöttinga a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Olomouc

Škola působí ve vzdělávání zdravotnických pracovníků od roku 1948, poskytuje úplné střední a vyšší odborné vzdělání a patří dnes k největším zdravotnickým školám v České republice.

Za celou dobu svého působení se může škola pochlubit více než 17 000 absolventy a dnes zde studuje přibližně 800 žáků a studentů vzdělávajících se v 10 oborech střední i vyšší odborné školy.

Obory vzdělání SZŠ

  • Praktická sestra
  • Nutriční asistent
  • Laboratorní asistent
  • Asistent zubního technika

Denní studium na střední škole je čtyřleté, ukončené maturitní zkouškou. Absolventi nachází uplatnění jako odborný zdravotnický personál, případně pokračují ve studiu na VŠ nebo na VOŠ.

Odborná praxe žáků je zajišťována v řadě zdravotnických zařízení, z nichž nejvýznamnější jsou Fakultní nemocnice Olomouc, Vojenská nemocnice Olomouc, Lékařská fakulta UP v Olomouci a Nemocnice Šternberk.

Škola umožňuje žákům ubytování na domově mládeže a celodenní stravování ve školní jídelně.

V průběhu studia je žákům nabízena řada možností ke zvýšení odborné kvalifikace i využití volného času, např.: masérský kurz, kroužek první pomoci, jazykové kurzy, sportovní kroužky, autoškola. Žáci zajišťují zdravotní dohled na řadě kulturních i sportovních akcí.

logo
Pöttingova 624/2, Olomouc
tel.: 585 704 114
sekretariat@epol.cz
www.epol.cz
Zobrazit více