Střední odborná škola multimediální a propagační tvorby, s. r. o.
Poštovní adresa: Novomeského 2139/1, Chodov, 149 00 Praha 4
Ředitel: Mgr. Ing. Jiří Smejkal, Ph.D.  Telefon: Neuvedeno 
Kontakt: Neuvedeno   Telefon: 267 915 120, 739 448 621
Email: info@eduso.cz
WWW: www.eduso.cz
Zřizovatel: Soukromý
Ubytování: Neuvedeno 
Stravování: Neuvedeno 
Cizí jazyky: AJ, FJ, NJ, RJ
IČ: 27185753
REDIZO: 651015995

Fotogalerie:

nahoru

Podrobné informace o škole:

Střední odborná škola multimediální a propagační tvorby, s. r. o.

Na této škole je propojován talent a tvůrčí schopnosti žáků ve výtvarných a multimediálních předmětech s výukou nejmodernějších počítačových programů. Škola je zaměřena na výtvarnou tvorbu, modelování, grafický a užitý design, počítačovou 2D a 3D grafiku a animaci, kreslenou animaci, filmovou a fotografickou tvorbu, art management a produkci. Dále se žáci zdokonalují v managementu, marketingu, reklamě, mediální a kreativní komunikaci atd.

Škola opakovaně získala mezinárodní certifikáty kvality v oblasti vzdělávání ISO 9001:2001 a ISO 9001:2009. Na konci roku 2014 pak Národní cenu kvality České republiky v kategorii veřejný sektor a Cenu evropské kvality EFQM, program Excelence, v roce 2017 pak Národní cenu ČR za společenskou odpovědnost a udržitelný rozvoj.

Vyučované jazyky – angličtina, španělština, němčina, francouzština a ruština. Mimoškolní aktivity – lyžařské zájezdy, sportovní turnaje, prohlídky českých i zahraničních muzeí, galerií, návštěvy kulturních podniků, zahraniční pobytové a poznávací zájezdy.

Absolventi školy se uplatňují zejména ve filmových a televizních společnostech, reklamních agenturách, grafických studiích, časopisech atd. V praxi je po nich velká poptávka, žádný není evidován na Úřadu práce. Řada absolventů úspěšně pokračuje ve vysokoškolském studiu.

Průměrné školné 28 000 Kč ročně. Je motivační, výborní žáci ho mají výrazně snížené a naopak. Škola umožňuje bezúročné splátky.

Studovat lze následující obory a školní vzdělávací programy

  • Obor 82-41-M/17 Multimediální tvorba
  • ŠVP Filmová a animační tvorba
  • ŠVP Fotografie a média
  • ŠVP Výtvarnictví a užitý design
  • Obor 63-41-M/01 Ekonomika a podnikání
  • ŠVP Art management a produkce
  • ŠVP Počítačová grafika a animace

Učební plány jednotlivých oborů a školních vzdělávacích programů jsou uvedeny na webových stránkách školy.

V rámci Dnů otevřených dveří probíhají zkoušky – pohovory „na nečisto“ (9. 10. 2019, 22. 10. 2019, 7. 11. 2019, 25. 11. 2019, 2. 12. 2019, 16. 1. 2020 a 5. 2. 2020 od 13.00 do 17.00 hod.).

logo
Novomeského 2139/1, Praha 4
tel.: 267 915 120, 739 448 621
info@eduso.cz
www.eduso.cz
nahoru
nápověda

Obory a zaměření:

IZO 151016003

Obor, zaměření Ukončení
studia
Přijmou
2020/21
Přihl./přij.
2019/20
Přijímací
zkoušky
PLP OZP
Ekonomika a podnikání (Art management a produkce, Počítačová grafika a animace)
63-41-M/01
Maturitní zkouška
4 roky
30 39/29 ČJ, M, PO  NE ANO
Školné: 28000 Kč  
Multimediální tvorba (Fotografie a média, Filmová a animační tvorba, Výtvarnictví a grafický design)
82-41-M/17
Maturitní zkouška
4 roky
90 148/96 PO, TZ  NE ANO
Školné: 28000 Kč  

Doplňkové informace:

DOD: 9. 10. 2019, 22. 10. 2019, 7. 11. 2019, 25. 11. 2019, 2. 12. 2019, 16. 1. 2020 a 5. 2. 2020 od 13:00 do 17:00 hod. (v rámci DOD probíhají pohovory „na nečisto“). Vzdělávání v této škole je ideálním řešením pro ty, kteří mají zájem zdokonalit svůj talent na profesionální úrovni v kresbě, malbě, fotografii, grafice, designu, animaci, audiovizuální tvorbě, propagaci nebo produkci. Škola opakovaně získala mezinárodní certifikáty kvality v oblasti vzdělávání ISO 9001:2001 a ISO 9001:2009. Na konci roku 2014 pak Národní cenu kvality České republiky v kategorii veřejný sektor a Cenu evropské kvality EFQM, program Excelence, v roce 2017 Národní cenu ČR za společenskou odpovědnost a udržitelný rozvoj. Je zapojena do evropského vzdělávacího programu Erasmus.nahoru