Zavřít

Střední škola technická a obchodní, Olomouc, Kosinova 4

Kontakty na školu

Dny otevřených dveří

DOD: 25.–28. 11. 2020 a 14.–16. 1. 2021. Nabídka stipendijních programů a další podpory pro žáky. Moderní zázemí v oblasti výukových pomůcek, zařízení. V rámci doplňkové činnosti nabízíme činnost autoservisu, pneuservisu, pronájem prostor školy. Poskytujeme získání profesních kvalifikací pro úplnou kvalifikaci oboru Elektrikář – silnoproud. Škola je zapojena do řady projektů a spolupracuje s více než 100 firmami.
Zobrazit více
 • Cizí jazyky AJ, NJ, RJ
 • Ubytování 1000  Kč/měsíc
 • Stravování 770 Kč/měsíc

Obory a zaměření

Obor, zaměření, kód oboru KKOV Ukončení
studia
Přijmou
2021/22
Přihl./přij.
2020/21
Přijímací
zkoušky
PLP OZP
Telekomunikace 26-45-M/01 Maturitní zkouška4 roky 30 23/22 ČJ,M ANO NE
Mechanik strojů a zařízení 23-44-L/01 Maturitní zkouška4 roky 15 14/13 ČJ,M NE NE
Mechanik elektrotechnik (Silnoproudá zařízení) 26-41-L/01 Maturitní zkouška4 roky 30 36/30 ČJ,M ANO NE
Mechanik elektrotechnik (Výpočetní a elektronické systémy) 26-41-L/01 Maturitní zkouška4 roky 30 45/30 ČJ,M ANO NE
Mechanik opravář motorových vozidel (Silniční a kolejová vozidla) 23-68-H/01 Výuční list3 roky 30 37/30 NE NE
Elektrikář – silnoproud 26-51-H/02 Výuční list3 roky 30 41/30 ANO NE
Spojový mechanik (Inteligentní sítě) 26-59-H/01 Výuční list3 roky 30 27/27 ANO NE
Nástavby:
Mechanik elektrotechnik; VYU 26-41-L/51 Maturitní zkouška2 roky 15 6/5 ČJ,M ANO NE
Podnikání; VYU 64-41-L/51 Maturitní zkouška2 roky 30 39/28 ČJ,M NE NE
Zkrácené studium:
Elektrikář – silnoproud; SVB 26-51-H/02 Výuční list1 rok 30 14/14 ANO NE

Podrobné informace o škole

Střední škola technická a obchodní, Olomouc, Kosinova 4

Škola s více než šedesátiletou tradicí, poskytující komplexní vzdělání (teoretické a praktické vyučování, ubytování na domově mládeže).

Výuka je zaměřena na obory elektrotechnické, strojírenské a obchodní.

Nabízíme tyto studijní a učební obory:

Čtyřleté studijní obory zakončené maturitní zkouškou (certifikát – maturitní vysvědčení)

 • 26-45-M/01 Telekomunikace

Obor spojující znalosti a dovednosti v oblasti telekomunikační a výpočetní techniky. Značný podíl odborných předmětů (např. digitální technika, programování, přenosová technika atd.).

 • 26-41-L/01 Mechanik elektrotechnik – silnoproudá zařízení

Obor připravující odborníky pro práci v oblasti silnoproudé elektrotechniky. Pozornost je věnována moderním technologiím, které jsou zaváděny v souvislosti s elektroinstalacemi, rozvodem el. energie a novými zařízeními v elektrotechnice.

 • 23-44-L/01 Mechanik strojů a zařízení

Problematika strojírenství je rozšířena o poznatky z elektrotechniky a mechatroniky. Praktická výuka na počítačem řízených strojích doplněná počítačovou výukou CAD systémů.

 • 26-41-L/01 Mechanik elektrotechnik – výpočetní a elektronické systémy

Moderní obor zaměřený na všechny oblasti slaboproudé elektrotechniky (sdělovací, regulační, zabezpečovací, výpočetní a další).

Tříleté učební obory (certifikát – výuční list)

 • 26-51-H/02 Elektrikář – silnoproud

Tradiční učební obor s dobrou uplatnitelností na trhu práce. Součástí výučního listu je vyhl. č. 50/1978 Sb. Stipendium Ol. kraje.

 • 26-59-H/01 Spojový mechanik

Obor zaměřený na stavbu, servis, popř. údržbu vnitřních i vnějších telekomunikačních a počítačových sítí.

 • 23-68-H/01 Mechanik opravář motorových vozidel

Absolventi se uplatňují mimo jiné v automobilních opravárenských provozech, servisech, při provádění montáže, demontáže, zajišťování oprav, údržby nebo seřízení motorových vozidel. Řidičský průkaz sk. C.

Zkrácená forma studia pro absolventy učebních a maturitních oborů (certifikát – výuční list)

 • 26-51-H/02 Elektrikář – silnoproud

Pouze odborné předměty s odborným výcvikem. Doba studia – 1 rok.

Nástavbové studium pro absolventy učebních oborů (certifikát – maturitní vysvědčení)

Denní

 • 26-41-L/51 Elektrotechnika
 • 64-41-L/51 Podnikání

Večerní

 • 26-41-L/51 Elektrotechnika
 • 64-41-L/51 Podnikání

U všech elektrooborů zkouška z vyhl. č. 50/1978 Sb. § 5 hrazená školou. U strojírenských oborů škola přispívá na svářecí průkaz až do výše 50 % vzniklých nákladů. Škola spolupracuje s více jak 90 firmami v regionu! Nabízíme zajímavé stipendijní programy spolupracujících firem a další benefity.

logo
Kosinova 872/4, Olomouc
tel.: 585 220 663, 585 222 335
tel.: 585 222 336
ssto@kosinka.com
www.kosinka.com
module
Zobrazit více