Střední škola technická a obchodní, Olomouc, Kosinova 4
Poštovní adresa: Kosinova 872/4, 779 00 Olomouc
Ředitel: RNDr. Petr Konečný  Telefon: 736 628 390
Kontakt: Veronika Konečná  Telefon: 585 220 663
Email: ssto@kosinka.com
WWW: www.kosinka.com
Zřizovatel: Kraj
Ubytování: 1000 Kč/měs
Stravování: 770 Kč/měs
Cizí jazyky: AJ, NJ, RJ
IČ: 14451085
REDIZO: 600017133

Fotogalerie:

nahoru

Podrobné informace o škole:

Střední škola technická a obchodní, Olomouc, Kosinova 4

Škola s více než šedesátiletou tradicí, poskytující komplexní vzdělání (teoretické a praktické vyučování, ubytování na domově mládeže).

Výuka je zaměřena na obory elektrotechnické, strojírenské a obchodní.

Nabízíme tyto studijní a učební obory:

Čtyřleté studijní obory zakončené maturitní zkouškou (certifikát – maturitní vysvědčení)

 • 26-45-M/01 Telekomunikace

Obor spojující znalosti a dovednosti v oblasti telekomunikační a výpočetní techniky. Značný podíl odborných předmětů (např. digitální technika, programování, přenosová technika atd.).

 • 26-41-L/01 Mechanik elektrotechnik – silnoproudá zařízení

Obor připravující odborníky pro práci v oblasti silnoproudé elektrotechniky. Pozornost je věnována moderním technologiím, které jsou zaváděny v souvislosti s elektroinstalacemi, rozvodem el. energie a novými zařízeními v elektrotechnice.

 • 23-44-L/01 Mechanik strojů a zařízení

Problematika strojírenství je rozšířena o poznatky z elektrotechniky a mechatroniky. Praktická výuka na počítačem řízených strojích doplněná počítačovou výukou CAD systémů.

 • 26-41-L/01 Mechanik elektrotechnik – výpočetní a elektronické systémy

Moderní obor zaměřený na všechny oblasti slaboproudé elektrotechniky (sdělovací, regulační, zabezpečovací, výpočetní a další).

Tříleté učební obory (certifikát – výuční list)

 • 26-51-H/02 Elektrikář – silnoproud

Tradiční učební obor s dobrou uplatnitelností na trhu práce. Součástí výučního listu je vyhl. 50/78 Sb. Stipendium Ol. kraje.

 • 26-59-H/01 Spojový mechanik

Obor zaměřený na stavbu, servis, popř. údržbu vnitřních i vnějších telekomunikačních a počítačových sítí.

 • 23-68-H/01 Mechanik opravář motorových vozidel

Absolventi se uplatňují mimo jiné v automobilních opravárenských provozech, servisech, při provádění montáže, demontáže, zajišťování oprav, údržby nebo seřízení motorových vozidel. Řidičský průkaz sk. C.

Zkrácená forma studia pro absolventy učebních a maturitních oborů (certifikát – výuční list)

 • 26-51-H/02 Elektrikář – silnoproud

Pouze odborné předměty s odborným výcvikem. Doba studia – 1 rok.

Nástavbové studium pro absolventy učebních oborů (certifikát – maturitní vysvědčení)

Denní

 • 26-41-L/51 Elektrotechnika
 • 64-41-L/51 Podnikání

Večerní

 • 26-41-L/51 Elektrotechnika
 • 64-41-L/51 Podnikání

U všech elektrooborů zkouška z vyhl. 50 § 5 hrazená školou. U strojírenských oborů škola přispívá na svářecí průkaz až do výše 50 % vzniklých nákladů. Škola spolupracuje s více jak 90 firmami v regionu! Nabízíme zajímavé stipendijní programy spolupracujících firem a další benefity.

logo
Kosinova 4, Olomouc
tel.: 585 220 663, 585 222 335
tel.: 585 222 336
ssto@kosinka.com
www.kosinka.com
module
nahoru
nápověda

Obory a zaměření:

IZO 14451085

Obor, zaměření Ukončení
studia
Přijmou
2020/21
Přihl./přij.
2019/20
Přijímací
zkoušky
PLP OZP
Telekomunikace
26-45-M/01
Maturitní zkouška
4 roky
30 22/22 ČJ, M  ANO NE
   
Mechanik strojů a zařízení
23-44-L/01
Maturitní zkouška
4 roky
15 8/8 ČJ, M  NE NE
   
Mechanik elektrotechnik (Silnoproudá zařízení)
26-41-L/01
Maturitní zkouška
4 roky
30 26/26 ČJ, M  ANO NE
   
Mechanik elektrotechnik (Výpočetní a elektronické systémy)
26-41-L/01
Maturitní zkouška
4 roky
30 42/30 ČJ, M  ANO NE
   
Mechanik opravář motorových vozidel (Silniční a kolejová vozidla)
23-68-H/01
Výuční list
3 roky
30 21/21   NE NE
   
Elektrikář – silnoproud
26-51-H/02
Výuční list
3 roky
30 56/30   ANO NE
   
Spojový mechanik (Inteligentní sítě)
26-59-H/01
Výuční list
3 roky
30 22/22   ANO NE
   
Nástavby:
Mechanik elektrotechnik; VYU
26-41-L/51
Maturitní zkouška
2 roky
15 3/3 ČJ, M  ANO NE
   
Mechanik elektrotechnik; Večerní; VYU
26-41-L/51
Maturitní zkouška
3 roky
15 0/0 ČJ, M  ANO NE
   
Podnikání; VYU
64-41-L/51
Maturitní zkouška
2 roky
30 18/15 ČJ, M  NE NE
   
Podnikání; Večerní; VYU
64-41-L/51
Maturitní zkouška
3 roky
15 0/0 ČJ, M  NE NE
   
Zkrácené studium:
Elektrikář – silnoproud; SVB
26-51-H/02
Výuční list
1 rok
30 9/9   ANO NE
   

Doplňkové informace:

DOD: 27.–29. 11. 2019 od 8:00 do 17:30 hod., 30. 11. 2019 od 8:00 do 13:00 hod., 9.–10. 1. 2020 od 8:00 do 13:00 hod. a 11. 1. 2020 od 8:00 do 13:00 hod., návštěva školy je možná kdykoli během školního roku. Večerní studium probíhá 3x týdně od 14:30 do 18:30 hod. Nástavbové studium oboru Mechanik elektrotechnik je určeno pro vyučené v elektro oborech. Zkrácená forma studia oboru 26-51-H/02 Elektrikář – silnoproud trvá jeden rok. Profesní kvalifikace pro úplnou kvalifikaci oboru Elektrikář – silnoproud.nahoru