Zavřít

Střední škola technická a obchodní, Olomouc, Kosinova 4

Střední škola technická a obchodní, Olomouc, Kosinova 4

Dny otevřených dveří

Doplňující informace

Škola s tradicí ve vzdělávání elektrotechnických, strojírenských oborů. Nabídka stipendijních programů, benefitů a dalších forem podpory žáků. Moderní zázemí v oblasti výukových pomůcek a zařízení. V rámci doplňkové činnosti nabízíme činnost autoservisu, pneuservisu, pronájem prostor učeben, auly, tělocvičny školy. Jsme autorizováni pro poskytování profesních kvalifikací, které vedou k úplné kvalifikaci v oboru Elektrikář – silnoproud. Spolupracujeme s více jak 100 podniky a firmami s regionální i nadnárodní působností především v oblasti profesní praktické přípravy žáků. Žáci mají možnost získat ŘP skupin B, C, elektrotechnickou způsobilost dle NV 194/2022. Škola není bezbariérová.
Zobrazit více
 • Cizí jazyky AJ
 • Ubytování 1000  Kč/měsíc
 • Stravování 900 Kč/měsíc

Obory a zaměření

Obor, zaměření, kód oboru KKOV Ukončení
studia
Přijmou
2024/25
Přihl./přij.
2023/24
Přijímací
zkoušky
PLP OZP
Telekomunikace 26-45-M/01 Maturitní zkouška 4 roky 30 24/24 Statistika ČJ, M ANO NE
Mechanik strojů a zařízení 23-44-L/01 Maturitní zkouška 4 roky 15 11/9 Statistika ČJ, M NE NE
Mechanik elektrotechnik (Silnoproudá zařízení) 26-41-L/01 Maturitní zkouška 4 roky 30 53/30 Statistika ČJ, M ANO NE
Mechanik elektrotechnik (Výpočetní a elektronické systémy) 26-41-L/01 Maturitní zkouška 4 roky 30 25/22 Statistika ČJ, M ANO NE
Mechanik opravář motorových vozidel (Silniční a kolejová vozidla) 23-68-H/01 Výuční list 3 roky 30 35/30 Statistika NE NE
Elektrikář – silnoproud 26-51-H/02 Výuční list 3 roky 30 67/30 Statistika ANO NE
Spojový mechanik (Inteligentní sítě) 26-59-H/01 Výuční list 3 roky 30 28/28 Statistika ANO NE
Nástavby:
Mechanik elektrotechnik (Elektrotechnika); VYU 26-41-L/51 Maturitní zkouška 2 roky 30 9/6 Statistika ČJ, M ANO NE
Podnikání; VYU 64-41-L/51 Maturitní zkouška 2 roky 30 43/30 Statistika ČJ, M NE NE
Zkrácené studium:
Elektrikář – silnoproud; SVB 26-51-H/02 Výuční list 1 rok 30 22/22 Statistika ANO NE

Podrobné informace o škole

Střední škola technická a obchodní, Olomouc, Kosinova 4

Škola s více než sedmdesátiletou tradicí, poskytující komplexní vzdělání (teoretické a praktické vyučování, ubytování na domově mládeže).

Výuka je zaměřena na obory elektrotechnické, strojírenské a obchodní.

Nabízíme tyto studijní a učební obory:

Čtyřleté studijní obory zakončené maturitní zkouškou (certifikát – maturitní vysvědčení)

 • 26-45-M/01 Telekomunikace

Obor spojující znalosti a dovednosti v oblasti telekomunikační a výpočetní techniky. Značný podíl odborných předmětů (např. digitální technika, programování, přenosová technika atd.).

 • 26-41-L/01 Mechanik elektrotechnik – silnoproudá zařízení

Obor připravující odborníky pro práci v oblasti silnoproudé elektrotechniky. Pozornost je věnována moderním technologiím, které jsou zaváděny v souvislosti s elektroinstalacemi, rozvodem el. energie a novými zařízeními v elektrotechnice. Jedná se o komplementární obor zakončený výučním listem i maturitním vysvědčením.

 • 23-44-L/01 Mechanik strojů a zařízení

Problematika strojírenství je rozšířena o poznatky z elektrotechniky a mechatroniky. Praktická výuka na počítačem řízených strojích doplněná počítačovou výukou CAD systémů. Řidičský průkaz sk. B a C.

 • 26-41-L/01 Mechanik elektrotechnik – výpočetní a elektronické systémy

Moderní obor zaměřený na všechny oblasti slaboproudé elektrotechniky (sdělovací, regulační, zabezpečovací, výpočetní a další).

Tříleté učební obory (certifikát – výuční list)

 • 26-51-H/02 Elektrikář – silnoproud

Tradiční učební obor s dobrou uplatnitelností na trhu práce. Elektrotechnická způsobilost dle NV 194/2022. Stipendium Ol. kraje.

 • 26-59-H/01 Spojový mechanik

Obor zaměřený na stavbu, servis, popř. údržbu vnitřních i vnějších telekomunikačních a počítačových sítí.

 • 23-68-H/01 Mechanik opravář motorových vozidel

Absolventi se uplatňují mimo jiné v automobilních opravárenských provozech, servisech, při provádění montáže, demontáže, zajišťování oprav, údržby nebo seřízení motorových vozidel. Řidičský průkaz sk. C.

Zkrácená forma studia pro absolventy učebních a maturitních oborů (certifikát – výuční list)

 • 26-51-H/02 Elektrikář – silnoproud

Pouze odborné předměty s odborným výcvikem. Doba studia – 1 rok

Nástavbové studium pro absolventy učebních oborů (certifikát – maturitní vysvědčení)

 • 26-41-L/51 Elektrotechnika (denní)
 • 64-41-L/51 Podnikání (denní)

U všech elektro oborů elektrotechnická způsobilost dle NV 194/2022 hrazená školou. U strojírenských oborů škola přispívá na svářecí průkaz až do výše 50 % vzniklých nákladů. Škola spolupracuje s více jak 130 firmami v regionu! Nabízíme zajímavé stipendijní programy Ol. kraje, spolupracujících firem a mnoho dalších benefitů.

logo
Kosinova 4, Olomouc
tel.: 585 220 663, 585 222 335-336
ssto@kosinka.com
www.kosinka.com
module
Zobrazit více