Zavřít

Střední průmyslová škola a Střední odborné učiliště Uničov

Kontakty na školu

Dny otevřených dveří

DOD: 2. 12. 2020 a 3. 2. 2021 od 10:00 do 16:00 hod. Výuka probíhá ve třech pracovištích v Uničově. Ubytování žáků ze vzdálenějších míst je možné ve vlastním DM, celodenní stravování ve vlastní školní jídelně za 97 Kč/den. Škola nabízí tříleté učební obory i čtyřleté maturitní obory v denní formě studia. Škola je členem Centra uznávání a celoživotního učení Olomouckého kraje a autorizovanou osobou pro profesní kvalifikace z oblasti strojírenství. V oblasti rekvalifikací a autorizací spolupracuje škola s ÚP ČR – Krajskou pobočkou v Olomouci a s partnerskými firmami. Výuka odborného výcviku a praxe probíhá v dílnách školy a v partnerských firmách. Učebny a dílny jsou vybaveny moderními technologiemi a CNC obráběcími stroji.
Zobrazit více
 • Cizí jazyky AJ, IJ, NJ, RJ
 • Ubytování 800  Kč/měsíc
 • Stravování 770 Kč/měsíc

Obory a zaměření

Obor, zaměření, kód oboru KKOV Ukončení
studia
Přijmou
2021/22
Přihl./přij.
2020/21
Přijímací
zkoušky
PLP OZP
Průmyslová ekologie (Využití OZE) 16-02-M/01 Maturitní zkouška4 roky 15 8/4 ČJ,M NE NE
Strojírenství (Počítačová podpora strojírenství, robotika) 23-41-M/01 Maturitní zkouška4 roky 30 20/4 ČJ,M NE NE
Obchodní akademie (Bankovnictví) 63-41-M/02 Maturitní zkouška4 roky 15 18/7 ČJ,M NE NE
Obchodní akademie (Mezinárodní obchod) 63-41-M/02 Maturitní zkouška4 roky 15 14/12 ČJ,M NE NE
Mechanik seřizovač 23-45-L/01 Maturitní zkouška4 roky 30 18/11 ČJ,M ANO NE
Strojní mechanik (Zámečník) 23-51-H/01 Výuční list3 roky 15 1/0 ANO NE
Obráběč kovů (NC a CNC obrábění) 23-56-H/01 Výuční list3 roky 30 25/9 ANO NE
Mechanik opravář motorových vozidel 23-68-H/01 Výuční list3 roky 15 25/12 ANO NE
Opravář zemědělských strojů 41-55-H/01 Výuční list3 roky 30 35/21 ANO NE

Podrobné informace o škole

Střední průmyslová škola a Střední odborné učiliště Uničov

SPŠ a SOU Uničov – Tradice a budoucnost.

Střední vzdělání s maturitní zkouškou

 • 23-41-M/01 Strojírenství (+) – ŠVP Počítačová podpora strojírenství a robotika
 • 63-41-M/02 Obchodní akademie – ŠVP Bankovnictví a ŠVP Zahraniční obchod
 • 16-02-M/01 Průmyslová ekologie – ŠVP Obnovitelné zdroje energie
 • 23-45-L/01 Mechanik seřizovač (+)

Střední vzdělávání s výučním listem

 • 23-51-H/01 Strojní mechanik (+)
 • 23-56-H/01 Obráběč kovů (+)
 • 23-68-H/01 Mechanik opravář motorových vozidel (+)
 • 41-55-H/01 Opravář zemědělských strojů

Zřizovatelem školy je Olomoucký kraj, studium všech oborů je bezplatné. Výuka teorie i praxe probíhá ve třech pracovištích školy. K výuce jsou využívány moderní učebny, laboratoře, dílny, tělocvičny s posilovnami a horolezeckou stěnou a dvě venkovní hřiště. Provozní praxi vykonávají žáci ve více než padesáti firmách olomouckého regionu. Za spolupráci s firmami byla škola oceněna titulem „Škola doporučovaná zaměstnavateli“. Zřizovatel školy i partnerské firmy podporují studenty preferovaných oborů (+) prospěchovými a firemními stipendii.

Škola má vlastní domov mládeže a nově zrekonstruovanou moderní školní kuchyni s jídelnou. Veškeré vybavení školy slouží žákům i k jejich volnočasovým aktivitám.

Žáci školy mohou pracovat v zájmových kroužcích (robotika, konstruování, sportovní kroužky atp.) a zapojit se do soutěží. Zájmové kroužky robotiky a konstruování navštěvují také žáci ze základních škol. Členové kroužků se pravidelně umísťují na předních místech v regionálních i celostátních robotických soutěžích.

Nad rámec výuky mohou žáci školy získat řidičský průkaz ABCT a svářečské průkazy za zvýhodněnou cenu. V rámci jazykového vzdělávání nabízí škola kromě angličtiny, němčiny a ruštiny také výuku italštiny. Organizujeme zahraniční pobyty, exkurze a stáže v rámci vlastních školních aktivit a v rámci projektu Erasmus+.

Škola pořádá vzdělávací a rekvalifikační kurzy v rámci celoživotního vzdělávání jako autorizovaná osoba vybraných profesních kvalifikací.

logo
Školní 164, Uničov
tel.: 585 087 531
unicprum@unicprum.cz
www.unicprum.cz
module
Zobrazit více