Zavřít

Střední odborná škola Litovel, Komenského 677

Střední odborná škola Litovel, Komenského 677

Dny otevřených dveří

Doplňující informace

Bezbariérový přístup – ne. SOŠ Litovel poskytuje ubytování na DM a celodenní stravování ve ŠJ, strava je i pro neubytované (oběd 43 Kč). V areálu školy se nachází bufet, tělocvična s posilovnou. V blízkosti školy je krytý bazén a víceúčelový sportovní areál. Žáci mohou získat osvědčení z vyhl. č. 50/1978 Sb., mohou navštěvovat barmanský a baristický kurz. SOŠ Litovel spolupracuje s partnerskými firmami v regionu v rámci odborného výcviku. Žáci se mohou účastnit zahraniční stáže v partnerské škole.
Zobrazit více
  • Cizí jazyky AJ, NJ
  • Ubytování 900  Kč/měsíc
  • Stravování 860 Kč/měsíc

Obory a zaměření

Obor, zaměření, kód oboru KKOV Ukončení
studia
Přijmou
2023/24
Přihl./přij.
2022/23
Přijímací
zkoušky
PLP OZP
Mechanik elektrotechnik 26-41-L/01 Maturitní zkouška 4 roky 15 11/7 Statistika ČJ, M NE ANO
Fotograf 34-56-L/01 Maturitní zkouška 4 roky 15 23/15 Statistika ČJ, M NE ANO
Elektrikář 26-51-H/01 Výuční list 3 roky 15 20/9 Statistika NE ANO
Výrobce potravin (Mlékař) 29-51-H/01 Výuční list 3 roky 15 2/0 Statistika ANO NE
Výrobce potravin (Sladovník – pivovarník) 29-51-H/01 Výuční list 3 roky 15 10/7 Statistika ANO NE
Cukrář 29-54-H/01 Výuční list 3 roky 30 27/20 Statistika ANO ANO
Kuchař-číšník 65-51-H/01 Výuční list 3 roky 30 21/7 Statistika ANO NE

Podrobné informace o škole

Střední odborná škola Litovel, Komenského 677

SOŠ Litovel je školou s dlouholetou tradicí v oblasti výuky službových, potravinářských a technických oborů v regionu Olomouckého kraje.

Nabízí vzdělávání v těchto oborech

  • Čtyřleté obory – Fotograf, Mechanik elektrotechnik
  • Tříleté obory – Kuchař-číšník, Cukrář, Elektrikář, Výrobce potravin (sladovník, pivovarník), Výrobce potravin (mlékař – technologie zpracování mléka)

Odborný výcvik probíhá na vlastních pracovištích, dále také u smluvních partnerů (ve firmách).

Vybavení školy

Škola disponuje moderními počítačovými učebnami, jazykovou učebnou, tělocvičnou, laboratořemi pro výuku elektro oborů, chemickou laboratoří, gastro učebnami, vlastní restaurací s výukovým střediskem a barmanskou učebnou, která je vybavena nejmodernějšími technologiemi pro výuku nápojové gastronomie. Škola využívá odborných pracovišť partnerských firem.

Další formy vzdělávání

Škola pořádá pravidelně barmanský kurz. Součástí systému vzdělávání je i svářečská škola, školení Vyhlášky č. 50.

SOŠ Litovel čerpá dotace z evropských fondů prostřednictvím vzdělávacích projektů a je zapojena do aktivit zaměřených na vzdělávání dospělých. Žáci se pravidelně účastní zahraničních stáží v partnerské škole.

Služby žákům

Žáci mají k dispozici posilovnu a prodejnu občerstvení v přízemí školy. Škola je vybavena automaty pro teplé nápoje. Žáci mají možnost stravování v restauraci Za Školou. Součástí školy je Domov mládeže s moderně vybavenými pokoji a společenskými místnostmi. Dále se nabízí možnost využití služeb krytého plaveckého bazénu se saunou nedaleko DM a víceúčelových hřišť v okolí školy. V rámci mimoškolních aktivit je možná účast žáků gastro oborů v barmanském klubu.

Poloha školy

Škola disponuje třemi pracovišti, všechny jsou v dosahu autobusové a vlakové dopravy, tj. pět minut chůze od zastávky autobusového nebo vlakového spojení.

logo
Komenského 677/1, Litovel
tel.: 585 341 547, 605 837 757
sekretariat@soslitovel.cz
www.soslitovel.cz
Zobrazit více