Poštovní adresa: Gymnazijní 257, 783 91 Uničov
Ředitel: Mgr. Roman Riedl  Telefon: 585 081 112
Kontakt: RNDr. Vladimír Slezák, Ph.D.  Telefon: 585 081 113
Email: gym.unicov@gymun.cz
WWW: www.gymun.cz
Druh školy: Gymnázium
Zřizovatel: Kraj
Ubytování: 500 Kč/měs
Stravování: 500 Kč/měs
Cizí jazyky: AJ, FJ, NJ, RJ
IČ: 00601756
REDIZO: 600016960

nápověda

Obory a zaměření:

IZO 601756

Obor, zaměření Ukončení
studia
Přijmou
2020/21
Přihl./přij.
2019/20
Přijímací
zkoušky
PLP OZP
Gymnázium; ZŠ5
79-41-K/81
Maturitní zkouška
8 let
30 97/30 ČJ, M  NE ANO
  Doporučený prospěch: 1,5
Gymnázium
79-41-K/41
Maturitní zkouška
4 roky
30 42/22 ČJ, M  NE ANO
  Doporučený prospěch: 1,8

Doplňkové informace:

DOD: 9. 12. 2019. Gymnázium Uničov je osmileté a čtyřleté všeobecně zaměřené gymnázium s širokou profilací studia formou volitelných předmětů. Výuka probíhá v odborných učebnách, přičemž je kladen důraz jak na teoretické zvládnutí učiva, tak i na jeho praktickou aplikaci. Prioritou školy je kvalitní příprava studentů na vysokoškolské studium, ale také osvojení základních dovedností pro uplatnění na trhu práce v ČR i v dalších zemích EU. Škola klade důraz na přírodovědné předměty a cizí jazyky. Učební plán je upraven tak, že v každém ročníku nižšího gymnázia jsou čtyři hodiny angličtiny týdně a v každém ročníku vyššího gymnázia je dokonce pět hodin angličtiny týdně.nahoru