Střední škola gastronomie a farmářství Jeseník
Poštovní adresa: U Jatek 916/8, 790 01 Jeseník
Ředitel: PhDr. Silvie Pernicová  Telefon: 584 411 171
Kontakt: Mgr. Iva Syptáková  Telefon: 584 487 749
Email: info@sosjesenik.cz
WWW: www.sosjesenik.cz
Zřizovatel: Kraj
Ubytování: 900 Kč/měs
Stravování: 900 Kč/měs
Cizí jazyky: AJ, NJ, RJ
IČ: 00495433
REDIZO: 600018318

Fotogalerie:

nahoru

Podrobné informace o škole:

Střední škola gastronomie a farmářství Jeseník

Škola nabízí vzdělávací možnosti v oborech s výučním listem a maturitou v komplexně vybavených areálech včetně pracovišť odborného výcviku. Výhodou jsou poskytovaná stipendia, autoškola, kurzy (barmanský, baristický, svářečský), zahraniční praxe. Bližší informace o studiu na webových stránkách školy.

Vzdělávací programy

Čtyřleté studijní obory s maturitou

41-45-M/01 Mechanizace a služby – odpadové hospodářství

65-41-L/01 Gastronomie

82-51-L/01 Uměleckořemeslné zpracování kovů

Nástavbové studium

64-41-L/51 Podnikání (nástavbové studium denní, večerní – zdarma)

Učební obory s výučním listem typu H

Pekař; Cukrář; Řezník-uzenář; Kuchař-číšník; Výrobce kožedělného zboží (Sedlář); Zemědělec-farmář; Podkovář a zemědělský kovář; Opravář zemědělských strojů; Umělecký kovář a zámečník, pasíř; Včelař; Zahradník; Lesní mechanizátor; Jezdec a chovatel koní

logo
U Jatek 8, Jeseník
tel.: 584 411 171
info@sosjesenik.cz
www.sosjesenik.cz
 
module
 
module
nahoru
nápověda

Obory a zaměření:

IZO 107880741

Obor, zaměření Ukončení
studia
Přijmou
2019/20
Přihl./přij.
2018/19
Přijímací
zkoušky
PLP OZP
Mechanizace a služby (Technik pro recyklaci)
41-45-M/01
Maturitní zkouška
4 roky
15 0/0 ČJ, M  ANO ANO
   
Uměleckořemeslné zpracování kovů
82-51-L/01
Maturitní zkouška
4 roky
15 1/1 ČJ, M  ANO ANO
   
Pekař
29-53-H/01
Výuční list
3 roky
15 3/3   ANO ANO
   
Cukrář
29-54-H/01
Výuční list
3 roky
30 23/23   ANO ANO
   
Řezník-uzenář
29-56-H/01
Výuční list
3 roky
15 4/4   ANO ANO
   
Výrobce kožedělného zboží
32-52-H/01
Výuční list
3 roky
15 5/5   ANO ANO
   
Zemědělec-farmář
41-51-H/01
Výuční list
3 roky
15 6/6   ANO ANO
   
Včelař
41-51-H/02
Výuční list
3 roky
15 1/1   ANO ANO
   
Zahradník (Úprava veřejné zeleně)
41-52-H/01
Výuční list
3 roky
15 0/0   ANO ANO
   
Jezdec a chovatel koní
41-53-H/02
Výuční list
3 roky
15 6/6   ANO ANO
   
Podkovář a zemědělský kovář
41-54-H/01
Výuční list
3 roky
15 2/2   ANO ANO
   
Opravář zemědělských strojů
41-55-H/01
Výuční list
3 roky
15 9/9   ANO ANO
   
Lesní mechanizátor (Pěstební mechanizátor)
41-56-H/01
Výuční list
3 roky
15 0/0   ANO ANO
   
Kuchař-číšník
65-51-H/01
Výuční list
3 roky
45 30/30   ANO ANO
   
Umělecký kovář a zámečník, pasíř
82-51-H/01
Výuční list
3 roky
15 0/0   ANO ANO
   
Nástavby:
Podnikání; VYU
64-41-L/51
Maturitní zkouška
2 roky
30 10/9 ČJ, M  NE ANO
   
Podnikání; Večerní; VYU
64-41-L/51
Maturitní zkouška
3 roky
15 4/2 ČJ, M  NE ANO
   

Doplňkové informace:

Škola přistupuje k žákům s OZP individuálně dle míry a rozsahu postižení. Možnost zahraničních stáží Německo, Rakousko. Prohlídka školy kdykoli po telefonické dohodě. Obor Mechanizace a služby je se zaměřením Technik pro recyklaci.nahoru