Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Ostrava, příspěvková organizace
Poštovní adresa: Jeremenkova 754/2, 703 00 Ostrava-Vítkovice
Ředitel: RNDr. Jana Foltýnová, Ph.D.  Telefon: 595 693 625, 595 693 545
Kontakt: Jitka Grimmová  Telefon: 595 693 642, 595 693 608
Email: sekretariat@zdrav-ova.cz
WWW: www.zdrav-ova.cz
Zřizovatel: Kraj
Ubytování: Neuvedeno 
Stravování: 660 Kč/měs
Cizí jazyky: AJ, FJ, NJ, RJ, ŠJ
IČ: 00600920
REDIZO: 600020070

Fotogalerie:

nahoru

Podrobné informace o škole:

Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Ostrava, příspěvková organizace

Jsme státní škola s dlouholetou tradicí a patříme k největším v regionu. Absolvent získá stupeň středního vzdělání s maturitní zkouškou nebo výučním listem, které mu umožní uplatnění v praxi nebo možnost dalšího studia.

Na Střední zdravotnické škole v Ostravě lze studovat následující obory:

  • 78-42-M/04 Zdravotnické lyceum – denní čtyřleté studium ukončené maturitní zkouškou

Absolvent je připraven ke studiu všech oborů na lékařských fakultách a vyšších zdravotnických školách, dále na zdravotně-sociálních fakultách. Absolvent není zdravotnickým pracovníkem.

Absolventi níže uvedených oborů jsou zdravotnickými pracovníky.

  • 53-41-M/01 Zdravotnický asistent – denní čtyřleté a dálkové pětileté studium ukončené maturitní zkouškou

Absolvent je schopen činnosti v oblasti ošetřovatelské péče ve zdravotnických zařízeních všech typů.

  • 53-41-M/02 Nutriční asistent – denní čtyřleté studium ukončené maturitní zkouškou

Absolvent může uplatňovat své vědomosti a dovednosti v oblasti výživy ve zdravotnických a sociálních zařízeních, ve státním i soukromém sektoru.

  • 53-43-M/01 Laboratorní asistent – denní čtyřleté studium ukončené maturitní zkouškou

Absolvent studijního oboru laboratorní asistent je připraven pro práci v laboratořích zdravotnických zařízení státního a soukromého sektoru.

  • 53-44-M/03 Asistent zubního technika – denní čtyřleté studium ukončené maturitní zkouškou

Absolvent je připraven pro činnost středních odborných pracovníků v oboru zubního lékařství.

  • 53-41-H/01 Ošetřovatel – denní tříleté studium ukončené závěrečnou zkouškou s výučním listem

Absolvent je schopen činnosti v oblasti ošetřovatelské péče ve zdravotnických a sociálních zařízeních všech typů.

Ubytování je možné v DM v Ostravě-Vítkovicích nebo v Ostravě-Hrabůvce.

Stravování je možné v jídelnách školy.

Sledujte aktualizované webové stránky s prezentací studijních oborů pro školní rok 2019/2020.

logo logo
Jeremenkova 754/2, Ostrava
tel.: 595 693 608
jitka.grimmova@zdrav-ova.cz
www.zdrav-ova.cz
nahoru
nápověda

Obory a zaměření:

IZO 110030893

Obor, zaměření Ukončení
studia
Přijmou
2019/20
Přihl./přij.
2018/19
Přijímací
zkoušky
PLP OZP
Nutriční asistent
53-41-M/02
Maturitní zkouška
4 roky
27 64/27 ČJ, M  ANO ANO
   
Praktická sestra
53-41-M/03
Maturitní zkouška
4 roky
75 189/75 ČJ, M  ANO NE
   
Laboratorní asistent
53-43-M/01
Maturitní zkouška
4 roky
24    ČJ, M  ANO ANO
   
Asistent zubního technika
53-44-M/03
Maturitní zkouška
4 roky
24 85/23 ČJ, M, ZR  ANO ANO
   
Zdravotnické lyceum
78-42-M/04
Maturitní zkouška
4 roky
28 122/28 ČJ, M  NE ANO
   
Ošetřovatel
53-41-H/01
Výuční list
3 roky
24 13/7   ANO NE
   

Doplňkové informace:

DOD: 1. 12. 2018 a 16. 1. 2019. Den na zdravce 1. 2. 2019. Stravování ve vlastní školní jídelně. Ubytování viz www.dmostrava.cz, www.skolspec.cz. Škola nemá bezbariérový přístup. U studijních oborů Asistent zubního technika, Laboratorní asistent, Nutriční asistent a Zdravotnické lyceum možnost studia pro žáky se sluchovým postižením. Kritéria přijímacího řízení budou zveřejněna na webových stránkách školy do 31. 1. 2019. Hodnotí se prospěch ze ZŠ, testy, zkouška zručnosti (praktická zkouška – vyřezávání ze sádry, kreslení dle předlohy). ZR je součástí přijímacího řízení v dubnu 2019. Obor 53-41-M/03 Praktická sestra nahrazuje obor Zdravotnický asistent.nahoru