Zavřít

Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Ostrava, příspěvková organizace

Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Ostrava, příspěvková organizace

Dny otevřených dveří

Doplňující informace

Ubytování neposkytujeme (víc info k DOD, Den na zdravce a možnosti ubytování na webových stránkách školy). Stravování ve vlastní jídelně. U oborů Asistent zubního technika, Laboratorní asistent, Nutriční asistent, Zdravotnické lyceum možnost studia žáků se zdravotním znevýhodněním (dle nařízení vlády 211/2010 Sb. v platném znění), škola nemá bezbariérový přístup. Kritéria přijímacího řízení budou zveřejněna do 31. 1. 2023 na webových stránkách. ZR (praktická zkouška – kresba dle předlohy) je součástí přijímacího řízení v dubnu. Online veletrh SŠ MSK 21. 11. 2022, více na veletrh-skol.msk.cz.
Zobrazit více
  • Cizí jazyky AJ, NJ, RJ, ŠJ
  • Ubytování Neuvedeno
  • Stravování 850 Kč/měsíc

Obory a zaměření

Obor, zaměření, kód oboru KKOV Ukončení
studia
Přijmou
2023/24
Přihl./přij.
2022/23
Přijímací
zkoušky
PLP OZP
Nutriční asistent 53-41-M/02 Maturitní zkouška 4 roky 28 56/28 Statistika ČJ, M ANO ANO
Praktická sestra 53-41-M/03 Maturitní zkouška 4 roky 84 179/56 Statistika ČJ, M ANO NE
Laboratorní asistent 53-43-M/01 Maturitní zkouška 4 roky 18 0/0 Statistika ČJ, M ANO ANO
Asistent zubního technika 53-44-M/03 Maturitní zkouška 4 roky 24 127/24 Statistika ČJ, M, ZR ANO ANO
Zdravotnické lyceum 78-42-M/04 Maturitní zkouška 4 roky 28 97/28 Statistika ČJ, M NE ANO

Podrobné informace o škole

Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Ostrava, příspěvková organizace

Jsme státní škola s dlouholetou tradicí a patříme k největším v regionu. Absolvent získá stupeň středního vzdělání s maturitní zkouškou nebo výučním listem, které mu umožní uplatnění v praxi nebo možnost dalšího studia.

Na Střední zdravotnické škole v Ostravě lze studovat následující obory:

  • 78-42-M/04 Zdravotnické lyceum – denní čtyřleté studium ukončené maturitní zkouškou

Absolvent je připraven ke studiu všech oborů na lékařských fakultách a vyšších zdravotnických školách, dále na zdravotně-sociálních fakultách. Absolvent není zdravotnickým pracovníkem.

Absolventi níže uvedených oborů jsou zdravotnickými pracovníky.

  • 53-41-M/03 Praktická sestra – denní čtyřleté a dálkové pětileté studium ukončené maturitní zkouškou

Absolvent je schopen činnosti v oblasti ošetřovatelské péče ve zdravotnických zařízeních všech typů.

  • 53-41-M/02 Nutriční asistent – denní čtyřleté studium ukončené maturitní zkouškou

Absolvent může uplatňovat své vědomosti a dovednosti v oblasti výživy ve zdravotnických a sociálních zařízeních, ve státním i soukromém sektoru.

  • 53-44-M/03 Asistent zubního technika – denní čtyřleté studium ukončené maturitní zkouškou

Absolvent je připraven pro činnost středních odborných pracovníků v oboru zubního lékařství.

  • 53-43-M/01 Laboratorní asistent – denní čtyřleté studium ukončené maturitní zkouškou

Absolvent je připraven pracovat v různých typech klinických laboratoří při zpracování základního biologického materiálu.

  • 53-41-M/04 Masér ve zdravotnictví – denní čtyřleté studium ukončené maturitní zkouškou

Absolvent může uplatňovat své vědomosti a dovednosti v oblasti masáží a základů balneologie ve zdravotnických a sociálních zařízeních, ve státním i soukromém sektoru.

  • 53-41-H/01 Ošetřovatel – denní tříleté studium ukončené závěrečnou zkouškou s výučním listem

Absolvent je schopen činnosti v oblasti ošetřovatelské péče ve zdravotnických a sociálních zařízeních všech typů.

Ubytování je možné v DM v Ostravě-Vítkovicích nebo v Ostravě-Hrabůvce.

Stravování je možné v jídelnách školy.

Sledujte aktualizované webové stránky školy s prezentací studijních oborů pro školní rok 2023/2024.

logologo
Jeremenkova 754/2, Ostrava
tel.: 595 693 642
jitka.grimmova@zdrav-ova.cz
www.zdrav-ova.cz
Zobrazit více