Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Ostrava, příspěvková organizace
Poštovní adresa: Jeremenkova 754/2, 703 00 Ostrava-Vítkovice
Ředitel: RNDr. Jana Foltýnová, Ph.D.  Telefon: 595 693 625
Kontakt: Jitka Grimmová  Telefon: 595 693 642
Email: sekretariat@zdrav-ova.cz
WWW: www.zdrav-ova.cz
Zřizovatel: Kraj
Ubytování: Neuvedeno 
Stravování: 730 Kč/měs
Cizí jazyky: AJ, NJ, RJ
IČ: 00600920
REDIZO: 600020070

Fotogalerie:

nahoru

Podrobné informace o škole:

Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Ostrava, příspěvková organizace

Jsme státní škola s dlouholetou tradicí a patříme k největším v regionu. Absolvent získá stupeň středního vzdělání s maturitní zkouškou nebo výučním listem, které mu umožní uplatnění v praxi nebo možnost dalšího studia.

Na Střední zdravotnické škole v Ostravě lze studovat následující obory:

  • 78-42-M/04 Zdravotnické lyceum – denní čtyřleté studium ukončené maturitní zkouškou

Absolvent je připraven ke studiu všech oborů na lékařských fakultách a vyšších zdravotnických školách, dále na zdravotně-sociálních fakultách. Absolvent není zdravotnickým pracovníkem.

Absolventi níže uvedených oborů jsou zdravotnickými pracovníky.

  • 53-41-M/03 Praktická sestra – denní čtyřleté a dálkové pětileté studium ukončené maturitní zkouškou

Absolvent je schopen činnosti v oblasti ošetřovatelské péče ve zdravotnických zařízeních všech typů.

  • 53-41-M/02 Nutriční asistent – denní čtyřleté studium ukončené maturitní zkouškou

Absolvent může uplatňovat své vědomosti a dovednosti v oblasti výživy ve zdravotnických a sociálních zařízeních, ve státním i soukromém sektoru.

  • 53-43-M/01 Laboratorní asistent – denní čtyřleté studium ukončené maturitní zkouškou

Absolvent studijního oboru laboratorní asistent je připraven pro práci v laboratořích zdravotnických zařízení státního a soukromého sektoru.

  • 53-44-M/03 Asistent zubního technika – denní čtyřleté studium ukončené maturitní zkouškou

Absolvent je připraven pro činnost středních odborných pracovníků v oboru zubního lékařství.

  • 53-41-M/04 Masér ve zdravotnictví – denní čtyřleté studium ukončené maturitní zkouškou

Absolvent může uplatňovat své vědomosti a dovednosti v oblasti masáží a základů balneologie ve zdravotnických a sociálních zařízeních, ve státním i soukromém sektoru.

  • 53-41-H/01 Ošetřovatel – denní tříleté studium ukončené závěrečnou zkouškou s výučním listem

Absolvent je schopen činnosti v oblasti ošetřovatelské péče ve zdravotnických a sociálních zařízeních všech typů.

Ubytování je možné v DM v Ostravě-Vítkovicích nebo v Ostravě-Hrabůvce.

Stravování je možné v jídelnách školy.

Sledujte aktualizované webové stránky školy s prezentací studijních oborů pro školní rok 2020/2021.

logo logo
Jeremenkova 754/2, Ostrava
tel.: 595 693 608
jitka.grimmova@zdrav-ova.cz
www.zdrav-ova.cz
nahoru
nápověda

Obory a zaměření:

IZO 110030893

Obor, zaměření Ukončení
studia
Přijmou
2020/21
Přihl./přij.
2019/20
Přijímací
zkoušky
PLP OZP
Nutriční asistent
53-41-M/02
Maturitní zkouška
4 roky
27 43/23 ČJ, M  ANO ANO
   
Praktická sestra
53-41-M/03
Maturitní zkouška
4 roky
50 144/75 ČJ, M  ANO NE
   
Masér ve zdravotnictví
53-41-M/04
Maturitní zkouška
4 roky
24    ČJ, M  ANO ANO
   
Asistent zubního technika
53-44-M/03
Maturitní zkouška
4 roky
24 77/23 ČJ, M, ZR  ANO ANO
   
Zdravotnické lyceum
78-42-M/04
Maturitní zkouška
4 roky
28 72/28 ČJ, M  NE ANO
   
Ošetřovatel
53-41-H/01
Výuční list
3 roky
22 44/23   ANO NE
   

Doplňkové informace:

DOD: prosinec, leden, Den na zdravce – leden, info na webových stránkách školy. Stravování ve vlastní jídelně. Ubytování viz webové stránky školy. U oborů Asistent zubního technika, Nutriční asistent, Zdravotnické lyceum, Masér ve zdravotnictví možnost studia žáků se zdravotním znevýhodněním (dle nařízení vlády 211/2010 Sb. v platném znění), škola nemá bezbariérový přístup. Kritéria přijímacího řízení budou zveřejněna do 31. 1. 2020 na webových stránkách školy. ZR (praktická zkouška – vyřezávání ze sádry, kresba dle předlohy) je součástí přijímacího řízení v dubnu.nahoru