Střední zahradnická škola, Ostrava, příspěvková organizace
Poštovní adresa: Žákovská 288/20, 709 00 Ostrava-Hulváky
ukázat na mapě
Ředitel: Ing. Jan Šenk  Telefon: 603 499 405
Kontakt: Ing. Jan Šenk, Ing. Pavla Davidová  Telefon: 596 622 335, 603 499 405
Email: reditel@szas-ostrava.cz
WWW: www.szas-ostrava.cz
Zřizovatel: Kraj
Ubytování: 900 Kč/měs
Stravování: 660 Kč/měs
Cizí jazyky: AJ, NJ, RJ
IČ: 00602027
REDIZO: 600017737

Fotogalerie:

nahoru

Podrobné informace o škole:

Střední zahradnická škola, Ostrava, příspěvková organizace

Moderní, dynamická škola s dobrým uplatněním absolventů na trhu práce. Škola s rodinnou atmosférou, aktivními, kreativními pedagogy s citlivým individuálním přístupem. Výuka probíhá v moderních učebnách s využitím prostředků audiovizuální techniky. Škola má kvalitní zázemí pro výuku, jako jsou multimediální učebny pro výuku odborných předmětů, laboratoře biologie a chemie, rozsáhlé sbírky rostlin, skleníky, vlastní arboretum, zahradnickou prodejnu s květinovým studiem, jedinečný park zahrad apod. Ubytování ve vlastním Domově mládeže. Fakultní škola Mendelovy zemědělské univerzity.

Studijní obory zakončené maturitní zkouškou

  • 41-44-M/01 Zahradnictví se zaměřením na exteriéry, interiéry a design

Obor, který připravuje žáky k dalšímu studiu na VŠ i k uplatnění ve firmách při navrhování a realizaci zahrad nebo na úsecích správy zeleně. Mezi profilové předměty patří Projektování interiérů, Projektování na počítači, Architektura zahrad a parků, Floristika a aranžování květin apod. Zdarma oprávnění k řízení motorových vozidel skupiny B.

  • 78-42-M/05 Přírodovědné lyceum

Obor gymnaziálního typu s posílením výuky přírodovědných předmětů se zaměřením na botaniku a biologii člověka, ekologii a péči o krajinu. Je určen pro žáky s hlubším zájmem o přírodu, životní prostředí a přírodní vědy. Připravuje žáky ke studiu na VŠ, zejména fakultách přírodovědeckých, lékařských, potravinářských a dalších.

Učební obory zakončené učňovskou zkouškou

  • 41-52-H/01 Zahradník

Obor, který připravuje žáky na uplatnění ve firmách zabývajících se realizací zahrad, produkčním zahradnictvím. Absolventi naleznou uplatnění také v zahradnických a květinových prodejnách. Obor je praxí velmi žádaný a po jeho úspěšném absolvování lze pokračovat v dalším studiu na stejné škole pro získání maturitní zkoušky.

  • 66-51-H/01 Prodavač květin – florista

Moderní obor pro kreativní dívky i chlapce. Příprava žáků pro floristické prodejny a floristická studia. Absolventi se uplatní při kreativní tvorbě s květinami, rostlinami v interiérech.

logo
Žákovská 288/20, Ostrava
tel.: 596 622 335, 603 499 405
reditel@szas-ostrava.cz
www.szas-ostrava.cz
nahoru
nápověda

Obory a zaměření:

IZO 602027

Obor, zaměření Ukončení
studia
Přijmou
2020/21
Přihl./přij.
2019/20
Přijímací
zkoušky
PLP OZP
Zahradnictví
41-44-M/01
Maturitní zkouška
4 roky
30 21/15 ČJ, M  ANO NE
   
Přírodovědné lyceum
78-42-M/05
Maturitní zkouška
4 roky
30 26/25 ČJ, M  NE ANO
   
Zahradník
41-52-H/01
Výuční list
3 roky
30 25/23   ANO NE
   
Prodavač (Prodavač květin – florista)
66-51-H/01
Výuční list
3 roky
30 39/38   NE ANO
   

Doplňkové informace:

DOD: 20. 11. 2019 14:00–17:00 hod., 9. 12. 2019 9:00–17:00 hod., 13. 1. 2020 14:00–17:00 hod. a 18. 1. 2020 9:00–13:00 hod. Přírodovědně zaměřená škola, která je trenérskou školou Mendelovy univerzity v Brně, zapojená do řady krajských i evropských projektů. Odborné exkurze v rámci studia, kurzy, badatelská a projektová výuka. Škola má vlastní zahradnictví, květinové studio, výukové sbírky, nově otevřený Park zahrad s ukázkami historické i moderní zahradní architektury. Možné kombinace studia. U maturitního oboru Zahradnictví žáci získávají řidičské oprávnění sk. B zdarma.nahoru