Zavřít

Střední zahradnická škola, Ostrava, příspěvková organizace

Střední zahradnická škola, Ostrava, příspěvková organizace

Dny otevřených dveří

13. 11. 2023 14:00–17:00 hod., 4. 12. 2023 14:00–17:00 hod., 15. 1. 2024 9:00–13:00 hod. a 3. 2. 2024 9:00–13:00 hod.
Zobrazit více

Doplňující informace

Přírodovědně zaměřená škola, která je fakultní školou Mendelovy univerzity v Brně, zapojená do řady projektů. Odborné exkurze v rámci studia, kurzy, badatelská a projektová výuka, kroužky. Škola má vlastní zahradnictví, květinové studio, výukové sbírky, Park zahrad s ukázkami historické i moderní zahradní architektury. Nově máme v provozu meristematickou a hydroponickou laboratoř – badatelská výuka. Možná návaznost vzdělávání. U maturitního oboru Zahradnictví žáci získávají řidičské oprávnění sk. B zdarma.
Zobrazit více
  • Cizí jazyky AJ, NJ, RJ
  • Ubytování 1100  Kč/měsíc
  • Stravování 902 Kč/měsíc

Obory a zaměření

Obor, zaměření, kód oboru KKOV Ukončení
studia
Přijmou
2024/25
Přihl./přij.
2023/24
Přijímací
zkoušky
PLP OZP
Zahradnictví 41-44-M/01 Maturitní zkouška 4 roky 30 39/30 Statistika ČJ, M ANO NE
Přírodovědné lyceum 78-42-M/05 Maturitní zkouška 4 roky 30 37/30 Statistika ČJ, M NE NE
Zahradník 41-52-H/01 Výuční list 3 roky 30 48/30 Statistika ANO NE
Prodavač (Prodavač květin – florista) 66-51-H/01 Výuční list 3 roky 30 47/30 Statistika ANO NE

Podrobné informace o škole

Střední zahradnická škola, Ostrava, příspěvková organizace

Moderní, dynamická škola s dobrým uplatněním absolventů na trhu práce. Škola s rodinnou atmosférou, aktivními, kreativními pedagogy s citlivým individuálním přístupem. Výuka probíhá v moderních učebnách s využitím prostředků audiovizuální techniky. Škola má kvalitní zázemí pro výuku, jako jsou multimediální učebny pro výuku odborných předmětů, laboratoře biologie a chemie, rozsáhlé sbírky rostlin, skleníky, vlastní arboretum, zahradnickou prodejnu s květinovým studiem, jedinečný park zahrad apod. Ubytování ve vlastním Domově mládeže. Fakultní škola Mendelovy zemědělské univerzity.

Studijní obory zakončené maturitní zkouškou

  • 41-44-M/01 Zahradnictví se zaměřením na exteriéry, interiéry a design

Obor, který připravuje žáky k dalšímu studiu na VŠ i k uplatnění ve firmách při navrhování a realizaci zahrad nebo na úsecích správy zeleně. Mezi profilové předměty patří Sadovnické projektování, Projektování na počítači, Architektura zahrad a parků, Floristika a aranžování květin apod. Zdarma oprávnění k řízení motorových vozidel skupiny B.

  • 78-42-M/05 Přírodovědné lyceum

Obor gymnaziálního typu s posílením výuky přírodovědných předmětů se zaměřením na botaniku a biologii člověka, ekologii a péči o krajinu. Je určen pro žáky s hlubším zájmem o přírodu, životní prostředí a přírodní vědy. Připravuje žáky ke studiu na VŠ, zejména fakultách přírodovědeckých, lékařských, potravinářských a dalších.

Učební obory zakončené učňovskou zkouškou

  • 41-52-H/01 Zahradník

Obor, který připravuje žáky na uplatnění ve firmách zabývajících se realizací zahrad, produkčním zahradnictvím. Absolventi naleznou uplatnění také v zahradnických a květinových prodejnách. Obor je praxí velmi žádaný a po jeho úspěšném absolvování lze pokračovat v dalším studiu na stejné škole pro získání maturitní zkoušky. Žáci tohoto oboru mají možnost zisku stipendia, poskytovaného zřizovatelem školy – Moravskoslezským krajem.

  • 66-51-H/01 Prodavač květin – florista

Moderní obor pro kreativní dívky i chlapce. Příprava žáků pro floristické prodejny a floristická studia. Absolventi se uplatní při kreativní tvorbě s květinami, rostlinami v interiérech.

logo logo
Žákovská 288/20, Ostrava
tel.: 596 622 335, 603 499 405
reditel@szas-ostrava.cz
www.szas-ostrava.cz
Zobrazit více