Střední škola technická a dopravní, Ostrava-Vítkovice, příspěvková organizace
Poštovní adresa: Moravská 964/2, 703 00 Ostrava-Vítkovice
Ředitel: Ing. Stanislav Zapletal  Telefon: 555 503 100
Kontakt: Vladimíra Miklašová  Telefon: 555 503 102
Email: sekretariat@sstd.cz
WWW: www.sstd.cz
Zřizovatel: Kraj
Ubytování: 1100 Kč/měs
Stravování: 726 Kč/měs
Cizí jazyky: AJ, NJ
IČ: 14451093
REDIZO: 600171311

Fotogalerie:

nahoru

Podrobné informace o škole:

Střední škola technická a dopravní, Ostrava-Vítkovice, příspěvková organizace

Moderní škola s dlouholetou tradicí, která nabízí vzdělání ve studijních i učebních oborech automobilové a železniční dopravy. Jsme členy sdružení regionálních škol vyučujících automobilové obory při SAČR. Podílíme se na zpracování jednotného zadání závěrečných zkoušek. V učebních oborech Automechanik, Autoelektrikář, Karosář, Autolakýrník, Mechanik pro chladicí a výtahovou techniku a Železničář konají žáci závěrečné zkoušky v rámci projektu MŠMT Nová závěrečná zkouška 2 formou jednotného zadání.

Obor 39-41-L/01 Autotronik vyučujeme podle nového modelu L a H. Žáci tohoto oboru mají možnost získat v průběhu studia dva ucelené stupně vzdělání – ve třetím ročníku studia střední vzdělání s výučním listem v oboru Automechanik nebo Autoelektrikář a ve čtvrtém ročníku střední vzdělání s maturitní zkouškou v oboru Autotronik. Naše škola patří mezi sedm škol v republice, které tuto možnost v rámci oboru Autotronik nabízejí.

V rámci odborného výcviku spolupracujeme s více než 50 sociálními partnery v regionu. Ve vybraných oborech nabízíme žákům zdarma řidičský průkaz skupiny B a C a stipendijní programy ČÉDÉS, NádraŽák, AWEťák a stipendijní program pro obor Mechanik pro zařízení a přístroje.

Nedávno proběhla rozsáhlá rekonstrukce školy a byla modernizována hala odborného výcviku. V teoretické výuce využíváme moderní způsoby výuky formou prezentací, webových portálů a DUMů, proto je každá učebna vybavena PC a promítací technikou. Škola je zapojena do několika projektů financovaných EU.

Výuka odborných předmětů probíhá v odborných učebnách – pro výuku autooborů využíváme odbornou učebnu Autotronik, vybavenou výukovými vozidly, elektrolaboratoře, učebny pro výuku ICT, dopravní sál, učebnu Autoškoly s trenažery a jazykové učebny. V minulém školním roce jsme nově zprovoznili laboratoř technických měření a laboratoř virtuální reality. V odborném výcviku využíváme kromě moderní haly učebnu karosárny, svařovnu, kde žáci vybraných oborů mají možnost získat zdarma svářečské kurzy, zámečnické dílny a školní autoservis. Žáci oboru Mechanik pro chladicí a výtahovou techniku využívají moderní dílnu vybavenou funkčním modelem výtahu. Žákům poskytujeme pracovní oděv a ochranné pracovní pomůcky, za produktivní práci získají žáci finanční ohodnocení. Dojíždějícím žákům poskytujeme ubytování.

Každoročně se naše škola účastní soutěží Autoopravář junior v kategorii Automechanik, Autotronik, Autolakýrník a Karosář, které pořádá ŠKODA AUTO a. s. Mladá Boleslav. Cílem akce je propagace těchto technických oborů a rozvoj spolupráce mezi zaměstnavateli a technickými školami.

Pro žáky organizujeme řadu aktivit: adaptační kurzy, sportovní, jazykové i odborné soutěže, lyžařské a cyklistické kurzy, zahraniční odborné exkurze atd. Pro veřejnost nabízíme svářečské kurzy, opravy, diagnostiku a měření emisí motorových vozidel, řidičský průkaz sk. B a C.

Dále je žákům k dispozici sportovní hala, hřiště, posilovna a společenský sál.

Čtyřleté studijní obory ukončené maturitní zkouškou

 • 39-41-L/01 Autotronik (L a H)
 • 23-45-M/01 Dopravní prostředky
 • 26-41-M/01 Elektrotechnika
 • 37-41-M/01 Provoz a ekonomika dopravy
 • 23-43-L/51 Provozní technika – denní a dálkové nástavbové studium

Tříleté učební obory ukončené závěrečnou zkouškou

 • 23-68-H/01 Automechanik
 • 26-57-H/01 Autoelektrikář
 • 23-55-H/02 Karosář
 • 23-61-H/01 Autolakýrník
 • 23-51-H/01 Strojní mechanik
 • 26-52-H/01 Mechanik pro chladicí a výtahovou techniku
 • 37-52-H/01 Železničář

Výhodou je prostupnost oborů a široké uplatnění na trhu práce. Výuka ve všech oborech probíhá dle schválených RVP.

logo
Moravská 964/2, Ostrava
tel.: 555 503 102
vladimira.miklasova@sstd.cz
www.sstd.cz
module
nahoru
nápověda

Obory a zaměření:

IZO 130001678

Obor, zaměření Ukončení
studia
Přijmou
2020/21
Přihl./přij.
2019/20
Přijímací
zkoušky
PLP OZP
Dopravní prostředky
23-45-M/01
Maturitní zkouška
4 roky
30 0/0 ČJ, M  ANO NE
  Doporučený prospěch: 2,8
Elektrotechnika
26-41-M/01
Maturitní zkouška
4 roky
30 27/13 ČJ, M  ANO NE
  Doporučený prospěch: 2,8
Provoz a ekonomika dopravy
37-41-M/01
Maturitní zkouška
4 roky
30 54/20 ČJ, M  ANO NE
  Doporučený prospěch: 2,8
Autotronik
39-41-L/01
Maturitní zkouška
4 roky
60 119/60 ČJ, M  ANO NE
  Doporučený prospěch: 2,8
Strojní mechanik
23-51-H/01
Výuční list
3 roky
24 19/8   ANO NE
  Doporučený prospěch: 3,2
Karosář
23-55-H/02
Výuční list
3 roky
22 26/17   ANO NE
  Doporučený prospěch: 3,2
Autolakýrník
23-61-H/01
Výuční list
3 roky
12 17/8   ANO NE
  Doporučený prospěch: 3,2
Mechanik opravář motorových vozidel
23-68-H/01
Výuční list
3 roky
60 134/57   ANO NE
  Doporučený prospěch: 2,8
Elektromechanik pro zařízení a přístroje
26-52-H/01
Výuční list
3 roky
24 0/0   ANO NE
  Doporučený prospěch: 2,8
Autoelektrikář
26-57-H/01
Výuční list
3 roky
24 44/16   ANO NE
  Doporučený prospěch: 2,8
Železničář
37-52-H/01
Výuční list
3 roky
30 17/9   ANO NE
  Doporučený prospěch: 3,2
Nástavby:
Provozní technika; VYU
23-43-L/51
Maturitní zkouška
2 roky
0 15/12 ČJ, M  ANO NE
  Doporučený prospěch: 3,2
Provozní technika; Dálková; VYU
23-43-L/51
Maturitní zkouška
3 roky
30 4/2 ČJ, M  ANO NE
  Doporučený prospěch: 2,8

Doplňkové informace:

DOD: 10. 12. 2019, 14. 1. 2020 a 4. 2. 2020. Naše škola připravuje žáky v oborech zaměřených na silniční dopravu, autoopravárenství, železniční dopravu, strojírenství a elektrotechniku. Obor Autotronik vyučujeme podle nového modelu L + H, tzn. že žáci mohou kromě maturity získat výuční list v oboru Automechanik nebo Autoelektrikář. Výuka odborných předmětů probíhá v odborných učebnách – pro výuku autooborů využíváme odbornou učebnu Autotronik, vybavenou výukovými vozidly, elektrolaboratoře, počítačové učebny, jazykové učebny, učebna Autoškoly s trenažéry, dopravní sál pro železniční dopravu. V odborném výcviku využíváme modernizovanou halu a další učebny pro jednotlivé obory. Ve vybraných oborech nabízíme zdarma ŘP skupiny B a C.nahoru