Střední škola technická a dopravní, Ostrava-Vítkovice, příspěvková organizace
Poštovní adresa: Moravská 964/2, 703 00 Ostrava-Vítkovice
Ředitel: Ing. Stanislav Zapletal  Telefon: 555 503 100
Kontakt: Vladimíra Miklašová  Telefon: 555 503 102
Email: sekretariat@sstd.cz
WWW: www.sstd.cz
Zřizovatel: Kraj
Ubytování: 1100 Kč/měs
Stravování: 660 Kč/měs
Cizí jazyky: AJ, NJ
IČ: 14451093
REDIZO: 600171311

Fotogalerie:

nahoru

Podrobné informace o škole:

Střední škola technická a dopravní, Ostrava-Vítkovice, příspěvková organizace

Moderní škola s dlouholetou tradicí, která nabízí vzdělání ve studijních i učebních oborech automobilové a železniční dopravy. Jsme členy sdružení regionálních škol, vyučujících automobilové obory při SAČR. Podílíme se na zpracování jednotného zadání závěrečných zkoušek. V učebních oborech Automechanik, Autoelektrikář, Karosář, Autolakýrník, Mechanik pro chladicí a klimatizační zařízení a Mechanik pro výtahy a zdvihací zařízení konají žáci závěrečné zkoušky v rámci projektu MŠMT Nová závěrečná zkouška 2 formou jednotného zadání.

Od školního roku 2016/2017 vyučujeme obor 39-41-L/01 Autotronik podle nového modelu L a H. Žáci tohoto oboru mají možnost získat v průběhu studia dva ucelené stupně vzdělání – ve třetím ročníku studia střední vzdělání s výučním listem v oboru Automechanik nebo Autoelektrikář a ve čtvrtém ročníku střední vzdělání s maturitní zkouškou v oboru Autotronik. Naše škola patří mezi sedm škol v republice, které tuto možnost v rámci oboru Autotronik nabízejí.

V rámci odborného výcviku spolupracujeme s více než 50 sociálními partnery v regionu. Ve vybraných oborech nabízíme žákům zdarma řidičský průkaz skupiny B a C a stipendijní programy ČÉDÉS, NádraŽák a stipendijní program pro obor Elektromechanik pro zařízení a přístroje.

V roce 2015 proběhla rozsáhlá rekonstrukce školy a byla modernizována hala odborného výcviku. V teoretické výuce využíváme moderní způsoby výuky formou prezentací, webových portálů a DUMů, proto je každá učebna vybavena PC a promítací technikou. Škola je zapojena do několika projektů financovaných EU. Výuka odborných předmětů probíhá v odborných učebnách – pro výuku autooborů využíváme odbornou učebnu Autotronik, vybavenou výukovými vozidly, elektrolaboratoře, učebny pro výuku ICT, dopravní sál, učebnu Autoškoly s trenažery, jazykové učebny. V odborném výcviku využíváme kromě moderní haly učebnu karosárny, svařovnu, kde žáci vybraných oborů mají možnost získat zdarma svářečské kurzy, zámečnické dílny a školní autoservis. Žáci oboru Mechanik pro výtahy a zdvihací zařízení využívají moderní dílnu vybavenou funkčním modelem výtahu. Žákům poskytujeme pracovní oděv a ochranné pracovní pomůcky, za produktivní práci získají žáci finanční ohodnocení. Dojíždějícím žákům poskytujeme ubytování.

Každoročně se naše škola účastní soutěží Autoopravář junior v kategorii Automechanik, Autotronik, Autolakýrník a Karosář, které pořádá ŠKODA AUTO a. s. Mladá Boleslav. Cílem akce je propagace těchto technických oborů a rozvoj spolupráce mezi zaměstnavateli a technickými školami.

Pro žáky organizujeme řadu aktivit: adaptační kurzy, sportovní, jazykové i odborné soutěže, lyžařské a cyklistické kurzy, zahraniční odborné exkurze, výlety do anglicky mluvících zemí atd. Pro veřejnost nabízíme svářečské kurzy, opravy, diagnostiku a měření emisí motorových vozidel, řidičský průkaz sk. B a C.

Dále je žákům k dispozici sportovní hala, hřiště, posilovna, společenský sál a školní galerie.

Čtyřleté studijní obory ukončené maturitní zkouškou

 • 39-41-L/01 Autotronik (L a H)
  • 26-41-M/01 Elektrotechnika
  • 37-41-M/01 Provoz a ekonomika dopravy
  • 23-43-L/51 Provozní technika – denní a dálkové nástavbové studium

  Tříleté učební obory ukončené závěrečnou zkouškou

  • 23-68-H/01 Automechanik
  • 26-57-H/01 Autoelektrikář
  • 23-55-H/02 Karosář
  • 23-61-H/01 Autolakýrník
  • 23-51-H/01 Strojní mechanik
  • 26-52-H/01 Mechanik pro chladicí a klimatizační zařízení
  • 26-52-H/01 Mechanik pro výtahy a zdvihací zařízení
  • 37-52-H/01 Železničář

  Výhodou je prostupnost oborů a široké uplatnění na trhu práce. Výuka ve všech oborech probíhá dle schválených RVP.

  logo
  Moravská 964/2, Ostrava
  tel.: 555 503 102
  vladimira.miklasova@sstd.cz
  www.sstd.cz

  module

  module

  nahoru
  nápověda

  Obory a zaměření:

  IZO 130001678

  Obor, zaměření Ukončení
  studia
  Přijmou
  2019/20
  Přihl./přij.
  2018/19
  Přijímací
  zkoušky
  PLP OZP
  Elektrotechnika
  26-41-M/01
  Maturitní zkouška
  4 roky
  30 29/11 ČJ, M  ANO NE
    Doporučený prospěch: 2,6
  Provoz a ekonomika dopravy
  37-41-M/01
  Maturitní zkouška
  4 roky
  30 39/23 ČJ, M  ANO NE
    Doporučený prospěch: 2,6
  Autotronik
  39-41-L/01
  Maturitní zkouška
  4 roky
  60 106/42 ČJ, M  ANO NE
    Doporučený prospěch: 2,6
  Strojní mechanik
  23-51-H/01
  Výuční list
  3 roky
  24 17/8   ANO NE
    Doporučený prospěch: 3,2
  Karosář
  23-55-H/02
  Výuční list
  3 roky
  24 29/12   ANO NE
    Doporučený prospěch: 3,2
  Autolakýrník
  23-61-H/01
  Výuční list
  3 roky
  12 25/6   ANO NE
    Doporučený prospěch: 3,2
  Mechanik opravář motorových vozidel
  23-68-H/01
  Výuční list
  3 roky
  60 105/51   ANO NE
    Doporučený prospěch: 2,8
  Elektromechanik pro zařízení a přístroje
  26-52-H/01
  Výuční list
  3 roky
  24 25/13   ANO NE
    Doporučený prospěch: 2,8
  Autoelektrikář
  26-57-H/01
  Výuční list
  3 roky
  24 31/18   ANO NE
    Doporučený prospěch: 2,8
  Železničář
  37-52-H/01
  Výuční list
  3 roky
  30      ANO NE
     
  Nástavby:
  Provozní technika; VYU
  23-43-L/51
  Maturitní zkouška
  2 roky
  30 0/0 ČJ, M  ANO NE
    Doporučený prospěch: 2,8
  Provozní technika; Dálková; VYU
  23-43-L/51
  Maturitní zkouška
  3 roky
  30 16/16 ČJ, M  ANO NE
    Doporučený prospěch: 3,2

  Doplňkové informace:

  DOD: 4. 12. 2018, 15. 1. 2019 a 12. 2. 2019. Naše škola připravuje žáky v oborech zaměřených na silniční dopravu, autoopravárenství, železniční dopravu, strojírenství a elektrotechniku. Obor Autotronik vyučujeme podle nového modelu L + H, tzn. že žáci mohou kromě maturity získat výuční list v oboru Automechanik nebo Autoelektrikář. Všechny učebny jsou vybaveny počítačem a promítací technikou. Pro výuku jsou k dispozici počítačové učebny, jazykové učebny, elektrolaboratoře, trenažéry pro autoškolu, dopravní sál pro železniční dopravu a odborná učebna Autotronik. V odborném výcviku využíváme modernizovanou halu a další učebny pro jednotlivé obory. Ve vybraných oborech nabízíme zdarma ŘP skupiny B a C.nahoru