Zavřít

Střední škola technická a dopravní, Ostrava-Vítkovice, příspěvková organizace

Kontakty na školu

2. kolo přijímacího řízení

Obor, zaměření,
kód oboru KKOV
Ukončení
studia
Přijmou ve 2. kole PŘ,
datum aktualizace
Poznámka
Dopravní prostředky 23-45-M/01 Maturitní zkouška 4 roky 5 04.06.2021 10:48
Elektrotechnika 26-41-M/01 Maturitní zkouška 4 roky 2 04.06.2021 10:47
Provoz a ekonomika dopravy 37-41-M/01 Maturitní zkouška 4 roky 10 04.06.2021 10:48
Strojní mechanik 23-51-H/01 Výuční list 3 roky 9 04.06.2021 10:50
Karosář 23-55-H/02 Výuční list 3 roky 7 04.06.2021 10:50
Elektromechanik pro zařízení a přístroje 26-52-H/01 Výuční list 3 roky 2 04.06.2021 10:48
Nástavby:
Autotronik; Dálková; VYU 39-41-L/51 Maturitní zkouška 2 roky 10 04.06.2021 10:50

Dny otevřených dveří

DOD: 24. 11. 2020, 11. a 12. 12. 2020, 12. 1. 2021 a 9. 2. 2021. Škola připravuje žáky v oborech zaměřených na silniční a železniční dopravu, autoopravárenství, elektrotechniku, výtahovou a chladírenskou techniku. Obor Autotronik vyučujeme podle modelu L + H, kde mohou žáci získat kromě maturity i výuční list v oboru Automechanik nebo Autoelektrikář. Výuka odborných předmětů probíhá ve specializovaných učebnách – odborná učebna Autotronik vybavená výukovými vozidly, elektrolaboratoře, učebna virtuální reality, strojní laboratoř, učebna Autoškoly s trenažéry, dopravní sál pro železniční dopravu. V odborném výcviku je k dispozici modernizovaná špičkově vybavená hala a další odborné učebny. Ve vybraných oborech nabízíme zdarma ŘP skupiny B a C. Více na webových stránkách školy.
Zobrazit více
 • Cizí jazyky AJ, NJ
 • Ubytování 1150  Kč/měsíc
 • Stravování 820 Kč/měsíc

Obory a zaměření

Obor, zaměření, kód oboru KKOV Ukončení
studia
Přijmou
2021/22
Přihl./přij.
2020/21
Přijímací
zkoušky
PLP OZP
Dopravní prostředky 23-45-M/01 Maturitní zkouška4 roky 30 18/4 ČJ,M ANO NE
Doporučený prospěch: 2.2
Elektrotechnika 26-41-M/01 Maturitní zkouška4 roky 30 37/22 ČJ,M ANO NE
Doporučený prospěch: 2.2
Provoz a ekonomika dopravy 37-41-M/01 Maturitní zkouška4 roky 30 42/23 ČJ,M ANO NE
Doporučený prospěch: 2.2
Autotronik 39-41-L/01 Maturitní zkouška4 roky 60 108/58 ČJ,M ANO NE
Doporučený prospěch: 2.2
Strojní mechanik 23-51-H/01 Výuční list3 roky 24 29/8 ANO NE
Doporučený prospěch: 3
Karosář 23-55-H/02 Výuční list3 roky 22 30/10 ANO NE
Doporučený prospěch: 3
Autolakýrník 23-61-H/01 Výuční list3 roky 12 18/9 ANO NE
Doporučený prospěch: 3
Mechanik opravář motorových vozidel 23-68-H/01 Výuční list3 roky 60 142/47 ANO NE
Doporučený prospěch: 2.3
Elektromechanik pro zařízení a přístroje 26-52-H/01 Výuční list3 roky 24 22/11 ANO NE
Doporučený prospěch: 2.3
Autoelektrikář 26-57-H/01 Výuční list3 roky 24 31/15 ANO NE
Doporučený prospěch: 2.3
Železničář 37-52-H/01 Výuční list3 roky 30 33/19 ANO NE
Doporučený prospěch: 3
Nástavby:
Autotronik; Dálková; VYU 39-41-L/51 Maturitní zkouška2 roky 30 0/0 ČJ,M ANO NE

Podrobné informace o škole

Střední škola technická a dopravní, Ostrava-Vítkovice, příspěvková organizace

Moderní škola s dlouholetou tradicí, která nabízí vzdělání ve studijních i učebních oborech automobilové a železniční dopravy. Je členem sdružení regionálních škol vyučujících automobilové obory při SAČR, garantem spolupráce škol s výukou autooborů v rámci MSK a garantem soutěže Automechanik Junior v Moravskoslezském kraji.

Kromě automobilního zaměření se škola také specializuje na železniční dopravu. Jsme jedna z partnerských škol pro spolupráci se Správou Železnic s. o., s ČD – Cargem a. s. a s Českými dráhami a. s., které nabízejí stipendijní program ČÉDÉS. Správa Železnic s. o. poskytuje žákům naší školy studentský program NádraŽák.

V rámci odborného výcviku spolupracujeme s více než 75 sociálními partnery v regionu, z nichž někteří nabízejí stipendijní program pro obor Elektromechanik pro zařízení a přístroje. Ve vybraných oborech nabízíme žákům zdarma přípravu k získání svářečského průkazu, řidičského průkazu skupiny B a C a žákům oboru Dopravní prostředky možnost přípravy k získání profesního průkazu.

Nedávno proběhla rozsáhlá rekonstrukce školy a byla modernizována hala odborného výcviku. V teoretické výuce využíváme moderní způsoby výuky formou prezentací, webových portálů a DUMů, proto je každá učebna vybavena PC a promítací technikou.

Výuka odborných předmětů probíhá v odborných učebnách – pro výuku autooborů využíváme odbornou učebnu Autotronik, vybavenou výukovými vozidly, dále elektrolaboratoře, učebny pro výuku ICT, dopravní sál, učebnu autoškoly s trenažery a jazykové učebny. V minulém školním roce jsme nově zprovoznili laboratoř technických měření a laboratoř virtuální reality.

V odborném výcviku využíváme kromě moderní haly autoservisu také učebnu karosárny, zámečnické dílny a svařovnu. Žáci oboru Mechanik pro výtahy a zdvihací zařízení využívají moderní dílnu vybavenou funkčním modelem výtahu. Žákům poskytujeme pracovní oděv a ochranné pracovní pomůcky, za produktivní práci získávají finanční ohodnocení.

Žáci neplatí školné. Dojíždějícím žákům zprostředkujeme ubytování.

Každoročně se naše škola účastní soutěží Autoopravář junior v kategorii Automechanik, Autotronik, Autolakýrník a Karosář, které pořádá ŠKODA AUTO a. s. Mladá Boleslav. Cílem akce je propagace těchto technických oborů a rozvoj spolupráce mezi zaměstnavateli a technickými školami.

Pro žáky organizujeme řadu aktivit: adaptační kurzy, sportovní, jazykové i odborné soutěže, lyžařské a cyklistické kurzy, zahraniční odborné exkurze atd. Pro veřejnost nabízíme svářečské kurzy, opravy, diagnostiku a měření emisí motorových vozidel, řidičský průkaz sk. B a C.

Dále je žákům k dispozici sportovní hala, hřiště, posilovna a společenský sál.

Ve školním roce 2020/2021 proběhnou Dny otevřených dveří ve dnech 24. 11., 11. a 12. 12. 2020, 12. 1. a 9. 2. 2021.

Čtyřleté studijní obory ukončené maturitní zkouškou

 • 39-41-L/01 Autotronik
 • 23-45-M/01 Dopravní prostředky
 • 26-41-M/01 Elektrotechnika
 • 37-41-M/01 Provoz a ekonomika dopravy

Nástavbové studium ukončené maturitní zkouškou

 • 23-43-L/51 Provozní technika – tříleté dálkové
 • 39-41-L/51 Autotronik – dvouleté denní (v jednání)

Tříleté učební obory ukončené závěrečnou zkouškou

 • 23-68-H/01 Automechanik
 • 26-57-H/01 Autoelektrikář
 • 23-55-H/02 Karosář
 • 23-61-H/01 Autolakýrník
 • 23-51-H/01 Strojní mechanik
 • 26-52-H/01 Mechanik pro výtahy a zdvihací zařízení
 • 26-52-H/01 Mechanik pro chladicí a klimatizační zařízení
 • 37-52-H/01 Železničář

Výhodou je prostupnost oborů a široké uplatnění na trhu práce. Výuka ve všech oborech probíhá dle schválených RVP.

logo
Moravská 964/2, Ostrava
tel.: 555 503 102
vladimira.miklasova@sstd.cz
www.sstd.cz
module
Zobrazit více