Zavřít

Střední škola prof. Zdeňka Matějčka, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace

Střední škola prof. Zdeňka Matějčka, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace

2. kolo přijímacího řízení

Škola vyhlásila druhé kolo přijímacího řízení. (Obory, kterých se to týká, vám sdělí vedení školy).

Dny otevřených dveří

3. 12. 2021 8:30–17:00 hod., 4. 12. 2021 8:30–12:00 hod., 6. 1. 2022, 13. 1. 2022 a 20. 1. 2022 vždy 15:00–17:00 hod.
Zobrazit více

Doplňující informace

Cena oběda 35 Kč, celodenní stravování 103 Kč. Bezbariérový přístup, ubytování ve vlastním zařízení, sportovní areál, bazén. Obory označené hvězdičkou – třídy pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami s doporučením školského poradenského zařízení. Krajské stipendium v oboru Pekař až 17 000 Kč ročně, zahraniční stáže v rámci projektu Erasmus+ pro žáky oborů Hotelnictví, Sociální činnost, Předškolní a mimoškolní pedagogika, Cukrář, Kuchař-číšník a Pekař. V oboru Předškolní a mimoškolní pedagogika školní přijímací zkouška z HV, VV, TV a komunikačních dovedností. Online veletrh SŠ MSK – 24. 11. 2021 a 25. 1. 2022, více na veletrh-skol.msk.cz.
Zobrazit více
 • Cizí jazyky AJ, NJ
 • Ubytování 900  Kč/měsíc
 • Stravování 770 Kč/měsíc

Obory a zaměření

Obor, zaměření, kód oboru KKOV Ukončení
studia
Přijmou
2022/23
Přihl./přij.
2021/22
Přijímací
zkoušky
PLP OZP
Informační technologie (*) 18-20-M/01 Maturitní zkouška4 roky 14 23/14 Statistika ČJ, M NE ANO
Hotelnictví (Hotelnictví a turismus) 65-42-M/01 Maturitní zkouška4 roky 30 56/21 Statistika ČJ, M ANO NE
Předškolní a mimoškolní pedagogika 75-31-M/01 Maturitní zkouška4 roky 30 112/31 Statistika ČJ, M ANO NE
Sociální činnost 75-41-M/01 Maturitní zkouška4 roky 30 64/29 Statistika ČJ, M ANO NE
Pekař 29-53-H/01 Výuční list3 roky 25 21/12 Statistika ANO NE
Cukrář 29-54-H/01 Výuční list3 roky 30 78/28 Statistika ANO NE
Kuchař-číšník (Kuchař-číšník – příprava jídel) 65-51-H/01 Výuční list3 roky 30 55/21 Statistika ANO NE
Potravinářská výroba (Cukrářské práce) (*) 29-51-E/01 Výuční list3 roky 14 13/7 Statistika ANO ANO
Zpracovatel přírodních pletiv (Košíkářské práce) (*) 33-58-E/01 Výuční list3 roky 14 8/8 Statistika ANO ANO
Zahradnické práce (*) 41-52-E/01 Výuční list3 roky 14 19/7 Statistika ANO ANO
Zahradnické práce (Pěstování a aranžování květin) (*) 41-52-E/01 Výuční list3 roky 14 9/7 Statistika ANO ANO
Stravovací a ubytovací služby (*) 65-51-E/01 Výuční list3 roky 14 14/8 Statistika ANO ANO
Prodavačské práce (*) 66-51-E/01 Výuční list3 roky 14 20/10 Statistika ANO ANO
Provozní služby (*) 69-54-E/01 Výuční list2 roky 14 12/10 Statistika ANO ANO
Pečovatelské služby (*) 75-41-E/01 Výuční list3 roky 14 14/10 Statistika ANO ANO
Obchodní škola (*) 63-51-J/01 Závěrečná zkouška2 roky 14 4/ Statistika ANO ANO
Praktická škola jednoletá (*) 78-62-C/01 Jiné1 rok 10 3/2 Statistika ANO ANO
Praktická škola dvouletá (*) 78-62-C/02 Jiné2 roky 20 15/12 Statistika ANO ANO
Dálkové studium:
Pedagogika pro asistenty ve školství; Dálková; DZŠ 75-31-M/02 Maturitní zkouška5 let 30 ČJ, M ANO NE

Podrobné informace o škole

Střední škola prof. Zdeňka Matějčka, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace

Střední škola prof. Zdeňka Matějčka zajišťuje kvalitní a bezplatné vzdělávání žáků zdravých i žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Nabízíme erudovaný tým pedagogických pracovníků, přátelskou atmosféru, individuální přístup. Škola je fakultní institucí Ostravské univerzity v Ostravě.

Areál školy je umístěn v klidné části Ostravy-Poruby s vynikající dopravní dostupností hromadné dopravy. Jedná se o bezbariérový komplex budov, který je určen pro teoretické a praktické vzdělávání a výchovu mimo vyučování. Součástí školy je moderní sportovní areál, ve kterém se nacházejí tělocvičny, venkovní hřiště, posilovna a krytý bazén s relaxační zónou. Žákům nabízíme stravování ve školní jídelně a ubytování v domově mládeže, který je součástí školy. K dispozici jsou klubovny, společenský sál, restaurace, přednáškový sál, knihovna. Na škole působí školní poradenské pracoviště – výchovné poradkyně, speciální pedagožky, školní metodička prevence, školní psycholožka.

Moravskoslezský kraj poskytuje motivační a prospěchové stipendium žákům oboru Pekař. V rámci projektu Erasmus+ absolvují nejlepší žáci oborů Hotelnictví, Předškolní a mimoškolní pedagogika, Sociální činnost, Cukrář, Kuchař-číšník a Pekař krátkodobé čtrnáctidenní pracovní stáže i dlouhodobé tříměsíční stáže v Itálii, na nichž si prohloubí jazykové znalosti a načerpají odborné zahraniční zkušenosti.

Podrobnou nabídku oborů vzdělání včetně kódů naleznete v „Atlasu školství“ na straně 40, nebo v odkazu „Pro uchazeče o studium“ na www.skolspec.cz.

Zároveň si Vás dovolujeme pozvat na „Dny otevřených dveří“, které proběhnou 3. a 4. 12. 2021, 6., 13. a 20. 1. 2022. Bližší informace najdete na www.skolspec.cz.

Obory středního vzdělání s maturitní zkouškou

 • Předškolní a mimoškolní pedagogika
 • Hotelnictví (Hotelnictví a turismus)
 • Informační technologie *
 • Sociální činnost
 • Pedagogika pro asistenty ve školství

Obory středního vzdělání s výučním listem

 • Cukrář
 • Kuchař-číšník (Kuchař-číšník – příprava jídel)
 • Pekař
 • Pečovatelské služby *
 • Potravinářská výroba (Cukrářské práce) *
 • Provozní služby *
 • Prodavačské práce *
 • Stravovací a ubytovací služby *
 • Zahradnické práce *
 • Zahradnické práce (Pěstování a aranžování květin) *
 • Zpracovatel přírodních pletiv (Košíkářské práce) *

Obory středního vzdělání

 • Praktická škola jednoletá *
 • Praktická škola dvouletá *
 • Obchodní škola *

* Obory vzdělání určené pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami (SVP).

logologologo
17. listopadu 1123/70, Ostrava
tel.: 596 909 301
skolspec@skolspec.cz
www.skolspec.cz
module
Zobrazit více