Zavřít

Střední škola prof. Zdeňka Matějčka, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace

Střední škola prof. Zdeňka Matějčka, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace
Videa

Dny otevřených dveří

2. 12. 2022 a 3. 12. 2022 8:30–17:00 hod., 5. 1. 2023, 12. 1. 2023 a 19. 1. 2023 15:00–17:00 hod.
Zobrazit více

Doplňující informace

Ubytování a stravování ve vlastním domově mládeže a školní jídelně – oběd 40 Kč, celodenní strava 131 Kč, sportovní areál, bazén. Obory s * – speciální třídy pro žáky se SVP s doporučením SPC, PPP. Krajské stipendium v oboru Pekař až 17 000 Kč ročně, zahraniční pracovní stáže v Itálii v rámci projektu Erasmus+ pro žáky oborů Hotelnictví, Sociální činnost, Předškolní a mimoškolní pedagogika, Cukrář, Kuchař-číšník a Pekař. Dálkové studium v úterý od 12:45 hod. Školní přijímací zkouška v oborech Předškolní a mimoškolní pedagogika a Obchodní škola. Online veletrh SŠ MSK 21. 11. 2022, více na veletrh-skol.msk.cz.
Zobrazit více
 • Cizí jazyky AJ, NJ
 • Ubytování 1000  Kč/měsíc
 • Stravování 800 Kč/měsíc

Obory a zaměření

Obor, zaměření, kód oboru KKOV Ukončení
studia
Přijmou
2023/24
Přihl./přij.
2022/23
Přijímací
zkoušky
PLP OZP
Informační technologie (*) 18-20-M/01 Maturitní zkouška 4 roky 14 7/7 Statistika ČJ, M ANO ANO
Hotelnictví (Hotelnictví a turismus) 65-42-M/01 Maturitní zkouška 4 roky 30 46/19 Statistika ČJ, M ANO NE
Předškolní a mimoškolní pedagogika 75-31-M/01 Maturitní zkouška 4 roky 30 95/30 Statistika ČJ, M ANO NE
Sociální činnost 75-41-M/01 Maturitní zkouška 4 roky 30 50/25 Statistika ČJ, M ANO NE
Pekař 29-53-H/01 Výuční list 3 roky 25 31/15 Statistika ANO NE
Cukrář 29-54-H/01 Výuční list 3 roky 30 73/28 Statistika ANO NE
Kuchař-číšník (Kuchař-číšník – příprava jídel) 65-51-H/01 Výuční list 3 roky 30 62/27 Statistika ANO NE
Potravinářská výroba (Cukrářské práce) (*) 29-51-E/01 Výuční list 3 roky 14 14/6 Statistika ANO ANO
Zpracovatel přírodních pletiv (Košíkářské práce) (*) 33-58-E/01 Výuční list 3 roky 14 4/3 Statistika ANO ANO
Zahradnické práce (*) 41-52-E/01 Výuční list 3 roky 14 16/10 Statistika ANO ANO
Zahradnické práce (Pěstování a aranžování květin) (*) 41-52-E/01 Výuční list 3 roky 14 19/13 Statistika ANO ANO
Stravovací a ubytovací služby (*) 65-51-E/01 Výuční list 3 roky 14 26/14 Statistika ANO ANO
Prodavačské práce (*) 66-51-E/01 Výuční list 3 roky 14 22/11 Statistika ANO ANO
Provozní služby (*) 69-54-E/01 Výuční list 2 roky 14 12/10 Statistika ANO ANO
Pečovatelské služby (*) 75-41-E/01 Výuční list 3 roky 14 16/10 Statistika ANO ANO
Obchodní škola (*) 63-51-J/01 Závěrečná zkouška 2 roky 14 5/0 Statistika ANO ANO
Praktická škola jednoletá (*) 78-62-C/01 Jiné 1 rok 10 5/3 Statistika ANO ANO
Praktická škola dvouletá (*) 78-62-C/02 Jiné 2 roky 20 8/7 Statistika ANO ANO
Dálkové studium:
Sociální činnost (Sociální činnost pro národnostní menšiny); Dálková; DZŠ 75-41-M/01 Maturitní zkouška 5 let 30 0/0 Statistika ČJ, M ANO NE

Podrobné informace o škole

Střední škola prof. Zdeňka Matějčka, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace

Střední škola prof. Zdeňka Matějčka zajišťuje kvalitní a bezplatné vzdělávání žáků zdravých i žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Nabízíme erudovaný tým pedagogických pracovníků, přátelskou atmosféru, individuální přístup. Škola je fakultní institucí Ostravské univerzity v Ostravě.

Areál školy je umístěn v klidné části Ostravy-Poruby s vynikající dopravní dostupností hromadné dopravy. Jedná se o bezbariérový komplex budov, který je určen pro teoretické a praktické vzdělávání a výchovu mimo vyučování. Součástí školy je moderní sportovní areál, ve kterém se nacházejí tělocvičny, venkovní hřiště, posilovna a krytý bazén s relaxační zónou. Žákům nabízíme stravování ve školní jídelně a ubytování v domově mládeže, který je součástí školy. K dispozici jsou klubovny, společenský sál, restaurace, přednáškový sál, knihovna. Na škole působí školní poradenské pracoviště – výchovné poradkyně, speciální pedagožky, školní metodička prevence, školní psycholožka.

Moravskoslezský kraj poskytuje motivační a prospěchové stipendium žákům oboru Pekař. V rámci projektu Erasmus+ absolvují vybraní žáci oborů Hotelnictví, Předškolní a mimoškolní pedagogika, Sociální činnost, Cukrář, Kuchař-číšník a Pekař krátkodobé čtrnáctidenní i dlouhodobé tříměsíční pracovní stáže v Itálii, na nichž si prohloubí odborné dovednosti a znalosti a získají další jazykové kompetence.

Podrobnou nabídku oborů vzdělání včetně kódů naleznete v „Atlasu školství“ na straně 39, nebo v odkazu „Pro uchazeče o studium“ na webových stránkách školy.

Zároveň si vás dovolujeme pozvat na „Dny otevřených dveří“, které proběhnou 2. a 3. 12. 2022, 5., 12. a 19. 1. 2023. Bližší informace najdete na webových stránkách školy.

Obory středního vzdělání s maturitní zkouškou

 • Předškolní a mimoškolní pedagogika
 • Hotelnictví (Hotelnictví a turismus)
 • Informační technologie *
 • Sociální činnost
 • Sociální činnost (Sociální činnost pro národnostní menšiny)

Obory středního vzdělání s výučním listem

 • Cukrář
 • Kuchař-číšník (Kuchař-číšník – příprava jídel)
 • Pekař
 • Pečovatelské služby *
 • Potravinářská výroba (Cukrářské práce) *
 • Provozní služby *
 • Prodavačské práce *
 • Stravovací a ubytovací služby *
 • Zahradnické práce *
 • Zahradnické práce (Pěstování a aranžování květin) *
 • Zpracovatel přírodních pletiv (Košíkářské práce) *

Obory středního vzdělání

 • Praktická škola jednoletá *
 • Praktická škola dvouletá *
 • Obchodní škola *

* Obory vzdělání určené pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami (SVP).

logo   logo

17. listopadu 1123/70, Ostrava
tel.: 596 909 301
skolspec@skolspec.cz
www.skolspec.cz

module