Střední škola prof. Zdeňka Matějčka, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace
Poštovní adresa: 17. listopadu 1123/70, 708 00 Ostrava-Poruba
Ředitel: Ing. Radovan Maresz  Telefon: 596 909 301
Kontakt: Mgr. Dáša Pilichová  Telefon: 596 909 309
Email: skolspec@skolspec.cz
WWW: www.skolspec.cz
Zřizovatel: Kraj
Ubytování: 800 Kč/měs
Stravování: 704 Kč/měs
Cizí jazyky: AJ, NJ
IČ: 13644319
REDIZO: 600026957

Fotogalerie:

nahoru

Podrobné informace o škole:

Střední škola prof. Zdeňka Matějčka, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace

Střední škola prof. Zdeňka Matějčka zajišťuje kvalitní a bezplatné vzdělávání žáků zdravých i žáků se speciálními vzdělávacími potřebami.

Areál školy je umístěn v klidné části Ostravy-Poruby s vynikající dopravní dostupností hromadné dopravy. Jedná se o bezbariérový, nově zrekonstruovaný komplex budov, který je určen pro teoretické a praktické vzdělávání, odborný výcvik a výchovu mimo vyučování.

Součástí školy je moderní sportovní areál, ve kterém se nacházejí tělocvičny, venkovní hřiště, posilovna a zrekonstruovaný krytý bazén s relaxační zónou. Žákům nabízíme stravování ve školní jídelně a ubytování v domově mládeže. K dispozici jsou klubovny, společenský sál, restaurace, přednáškový sál, knihovna.

Moravskoslezský kraj poskytuje přímou finanční podporu žákům oboru Pekař. Toto krajské stipendium může dosáhnout u jednoho žáka až 11 000 Kč ročně. V rámci projektu Erasmus+ absolvují nejlepší žáci oborů Hotelnictví, Cukrář, Kuchař-číšník a Pekař čtrnáctidenní pracovní stáže v Itálii. Škola je fakultní institucí Ostravské univerzity v Ostravě.

Podrobnou nabídku oborů vzdělání včetně kódů naleznete níže, nebo v odkazu „Pro uchazeče o studium“ na webových stránkách školy.

Zároveň si Vás dovolujeme pozvat na „Dny otevřených dveří“, které proběhnou 6. a 7. 12. 2019, 9., 16. a 23. 1. 2020. Bližší informace najdete na webových stránkách školy.

Obory středního vzdělání s maturitní zkouškou

 • Sociální činnost
 • Hotelnictví (Hotelnictví a turismus)
 • Informační technologie *
 • Pedagogika pro asistenty ve školství

Obory středního vzdělání s výučním listem

 • Cukrář
 • Kuchař-číšník (Kuchař-číšník – příprava jídel)
 • Pekař
 • Pečovatelské služby *
 • Potravinářská výroba (Cukrářské práce) *
 • Provozní služby *
 • Prodavačské práce *
 • Stravovací a ubytovací služby *
 • Zahradnické práce *
 • Zahradnické práce (Pěstování a aranžování květin) *
 • Zpracovatel přírodních pletiv (Košíkářské práce) *

Obory středního vzdělání

 • Praktická škola jednoletá *
 • Praktická škola dvouletá *
 • Obchodní škola *

* Obory vzdělání určené pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami (SVP)

logo logo
17. listopadu 1123/70, Ostrava
tel.: 596 909 224
skolspec@skolspec.cz
www.skolspec.cz
module
nahoru
nápověda

Obory a zaměření:

IZO 13644319

Obor, zaměření Ukončení
studia
Přijmou
2020/21
Přihl./přij.
2019/20
Přijímací
zkoušky
PLP OZP
Informační technologie (*)
18-20-M/01
Maturitní zkouška
4 roky
14 16/10 ČJ, M  ANO ANO
   
Hotelnictví (Hotelnictví a turismus)
65-42-M/01
Maturitní zkouška
4 roky
30 47/18 ČJ, M  ANO NE
   
Sociální činnost
75-41-M/01
Maturitní zkouška
4 roky
30 91/53 ČJ, M  ANO NE
   
Pekař
29-53-H/01
Výuční list
3 roky
25 24/5   ANO NE
   
Cukrář
29-54-H/01
Výuční list
3 roky
30 78/20   ANO NE
   
Kuchař-číšník (Kuchař-číšník – příprava jídel)
65-51-H/01
Výuční list
3 roky
30 59/28   ANO NE
   
Potravinářská výroba (Cukrářské práce) (*)
29-51-E/01
Výuční list
3 roky
14 26/11   ANO ANO
   
Zpracovatel přírodních pletiv (Košíkářské práce) (*)
33-58-E/01
Výuční list
3 roky
14 16/14   ANO ANO
   
Zahradnické práce (*)
41-52-E/01
Výuční list
3 roky
14 16/8   ANO ANO
   
Zahradnické práce (Pěstování a aranžování květin) (*)
41-52-E/01
Výuční list
3 roky
14 17/9   ANO ANO
   
Stravovací a ubytovací služby (*)
65-51-E/01
Výuční list
3 roky
14 17/7   ANO ANO
   
Prodavačské práce (*)
66-51-E/01
Výuční list
3 roky
14 16/12   ANO ANO
   
Provozní služby (*)
69-54-E/01
Výuční list
2 roky
14 14/13   ANO ANO
   
Pečovatelské služby (*)
75-41-E/01
Výuční list
3 roky
14 12/9   ANO ANO
   
Obchodní škola (*)
63-51-J/01
Závěrečná zkouška
2 roky
14 5/4   ANO ANO
   
Praktická škola jednoletá (*)
78-62-C/01
Jiné
1 rok
10 4/4   ANO ANO
   
Praktická škola dvouletá (*)
78-62-C/02
Jiné
2 roky
20 12/12   ANO ANO
   
Dálkové studium:
Pedagogika pro asistenty ve školství; Dálková; DZŠ
75-31-M/02
Maturitní zkouška
5 let
30    ČJ, M  ANO NE
   

Doplňkové informace:

DOD: 6. 12. 2019 od 8:30 do 17:00 hod., 7. 12. 2019 od 8:30 do 12:00 hod., 9. 1. 2020, 16. 1. 2020 a 23. 1. 2020 vždy od 15:00 do 17:00 hod. Cena oběda 32 Kč, celodenní stravování 2 080 Kč/měsíc. Bezbariérový přístup, ubytování ve vlastním zařízení, sportovní areál, bazén, posilovna. Obory označené hvězdičkou – speciální třídy pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami s doporučením školského poradenského zařízení. Krajské stipendium v oboru Pekař až 11 000 Kč ročně. Čtrnáctidenní pracovní stáže v Itálii v rámci projektu Erasmus+ pro žáky oborů Hotelnictví, Cukrář, Kuchař-číšník a Pekař. Dálkové studium každé úterý odpoledne od 12:45 hod. Přezkoušení z profesních kvalifikací v oborech Kuchař-číšník, Cukrář a Pekař. Obor 75-31-M/01 Předškolní a mimoškolní pedagogika ve schvalovacím řízení.nahoru