Střední škola PRIGO, s. r. o.
Poštovní adresa: Mojmírovců 1002/42, 709 00 Ostrava-Mariánské Hory
Ředitel: Ing. Natalie Uhrová, Ph.D.  Telefon: 731 082 139
Kontakt: Michaela Moravcová  Telefon: 731 082 139, 800 888 998 (bezplatná linka)
Email: akademie@prigo.cz
WWW: www.prigo.cz/oa
Druh školy: Obchodní akademie
Zřizovatel: Soukromý
Ubytování: Neuvedeno 
Stravování: 990 Kč/měs
Cizí jazyky: AJ, NJ, RJ, ŠJ
IČ: 25371835
REDIZO: 600017567

Fotogalerie:

nahoru

Podrobné informace o škole:

Střední škola PRIGO

Střední škola PRIGO má tradici ve vzdělávání už 26 let. V současnosti nabízí vzdělávání na „mezinárodní obchodní akademii“.

Zaměřujeme se na dvě profilace – právníekonomickou. V právní profilaci je omezená výuka matematiky na nezbytné minimum dané rámcovým vzdělávacím programem pro obchodní akademie, které je ale dostatečné pro všeobecný přehled. Naopak je posílena výuka logiky a obecných studijních předpokladů, které jsou nutné pro přijímací řízení na právnických fakultách nebo pro studium na těchto školách. Dále je podpořena i oblast společenských věd, která je obvyklejší spíše pro gymnázia. U profilace ekonomické je omezena výuka společenských věd a minimalizována výuka věd přírodních, a to pouze na minimální úroveň stanovovanou MŠMT. Podpořeny jsou zejména ekonomické disciplíny.

Střední škola PRIGO, jako jedna z mála škol má, na základě rozhodnutí MŠMT, povolenou výuku některých předmětů v cizím jazyce a zmíněné se projeví také s uvedením této skutečnosti na vysvědčení. Jazyková výuka probíhá mimo jiné formou tzv. blended learningu. Jedná se o komplexní interaktivní a multimediální jazykovou výuku, která je kombinací e-learningu a on-line zapojení učitele a žáka.

logo
Mojmírovců 1002/42, Ostrava
tel.: 800 888 998
ssp@prigo.cz
www.prigo.cz
module module
nahoru
nápověda

Obory a zaměření:

IZO 110012151

Obor, zaměření Ukončení
studia
Přijmou
2020/21
Přihl./přij.
2019/20
Přijímací
zkoušky
PLP OZP
Obchodní akademie
63-41-M/02
Maturitní zkouška
4 roky
60 33/17 ČJ, M  NE ANO
Školné: 0 Kč  

Doplňkové informace:

DOD: 14. 12. 2019, 18. 1. 2020 a 8. 2. 2020 od 10:00 do 12:00 hod. Přípravné kurzy k JPZ viz www.sokrates.cz/priprava-na-ss.nahoru