Střední škola PRIGO, s. r. o.
Poštovní adresa: Mojmírovců 1002/42, 709 00 Ostrava-Mariánské Hory
Ředitel: Ing. Natalie Uhrová, Ph.D.  Telefon: 731 082 139
Kontakt: Michaela Moravcová  Telefon: 731 082 139, 800 888 998 (bezplatná linka)
Email: ssp@prigo.cz
WWW: www.ssp-prigo.cz
Druh školy: Obchodní akademie
Zřizovatel: Soukromý
Ubytování: 0 Kč/měs
Stravování: 990 Kč/měs
Cizí jazyky: AJ, NJ, RJ, ŠJ
IČ: 25371835
REDIZO: 600017567

Fotogalerie:

nahoru

Podrobné informace o škole:

Střední škola PRIGO

Střední škola PRIGO je střední školou s 26-letou tradicí, která je součástí skupiny škol PRIGO poskytující vzdělávání na všech stupních vzdělávací soustavy.

Nabízí klasické vzdělání s maturitou v oboru Obchodní akademie nebo Ekonomika a podnikání, avšak s důrazem na mezinárodní prvek a globální prostředí. Zaměřuje se proto na výrazně rozšířenou výuku cizích jazyků a informačních technologií. To vše však v rámci povinného základu daného Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT) v rámcových programech, tedy zejména v oblasti výuky jazyka českého a dalších povinných předmětů. Cílem střední školy je připravit žáka na praktický profesní život, státní maturitu a další vysokoškolské vzdělání především na právnických nebo ekonomických fakultách.

Obor obchodní akademie má dvě profilace – právní a ekonomickou. V právní profilaci je omezená výuka matematiky na nezbytné minimum dané rámcovým vzdělávacím programem pro obchodní akademie, které je ale dostatečné pro všeobecný přehled. Naopak je posílena výuka logiky a obecných studijních předpokladů, které jsou nutné pro přijímací řízení na právnických fakultách nebo pro studium na těchto školách. Dále je podpořena i oblast společenských věd, která je obvyklejší spíše pro gymnázia. Na rozdíl od všeobecných gymnázií se téměř nemusí vyučovat problematika přírodních věd, naopak se žáci soustředí na praktické kompetence, zejména ekonomického charakteru. Součástí výuky na naší ekonomické škole jsou aktivity profesorů a docentů z právnických fakult. To vše také se zaměřením na zvládnutí dvou cizích jazyků. U profilace ekonomické lyceum je omezena výuka společenských věd a minimalizována výuka věd přírodních, a to pouze na minimální úroveň stanovovanou MŠMT. Podpořeny jsou zejména ekonomické disciplíny.

V oboru Ekonomika a podnikání vycházíme ze zázemí mezinárodní obchodní akademie, avšak s detailnějším zaměřením se na praktickou stránku studia i života. Připravujeme na zdárné složení maturitní zkoušky, ale ve větší míře nepředpokládáme přípravu pro vysokoškolská studia. Absolventi tohoto oboru jsou vybaveni pro podnikání v rámci živnostenského oprávnění nebo v obchodních korporacích malé a střední velikosti, a to jak po ekonomické, tak právní stránce.

logo
Mojmírovců 1002/42, Ostrava
tel.: 800 888 998
ssp@prigo.cz
www.ssp-prigo.cz
module module
nahoru
nápověda

Obory a zaměření:

IZO 110012151

Obor, zaměření Ukončení
studia
Přijmou
2020/21
Přihl./přij.
2019/20
Přijímací
zkoušky
PLP OZP
Obchodní akademie
63-41-M/02
Maturitní zkouška
4 roky
60 33/17 ČJ, M  NE ANO
Školné: 0 Kč  

Doplňkové informace:

DOD: 14. 12. 2019, 18. 1. 2020 a 8. 2. 2020 od 10:00 do 12:00 hod. Přípravné kurzy k JPZ viz www.sokrates.cz/priprava-na-ss.nahoru