Zavřít

Střední škola PRIGO, s. r. o.

Střední škola PRIGO, s. r. o.

Dny otevřených dveří

Doplňující informace

Možnost složení mezinárodní maturity (IB DP studium) zdarma. Prospěchová i projektová stipendia. Partnerské Lékařské a přírodovědné gymnázium 8leté a 4leté. Partnerské Jazykové a humanitní gymnázium 6leté a 4leté. Unikátní přístup PriorityGO. Přípravné kurzy k JPZ – www.sokrates.cz/priprava-na-ss.
Zobrazit více
  • Cizí jazyky AJ, NJ, RJ, ŠJ
  • Ubytování Neuvedeno
  • Stravování 790 Kč/měsíc

Obory a zaměření

Obor, zaměření, kód oboru KKOV Ukončení
studia
Přijmou
2023/24
Přihl./přij.
2022/23
Přijímací
zkoušky
PLP OZP
Veterinářství 43-41-M/01 Maturitní zkouška 4 roky 60 80/56 Statistika ČJ, M ANO NE
Ekonomika a podnikání 63-41-M/01 Maturitní zkouška 4 roky 30 31/25 Statistika ČJ, M NE ANO
Obchodní akademie 63-41-M/02 Maturitní zkouška 4 roky 30 23/19 Statistika ČJ, M NE ANO
Předškolní a mimoškolní pedagogika 75-31-M/01 Maturitní zkouška 4 roky 60 111/75 Statistika ČJ, M ANO NE

Podrobné informace o škole

Střední škola PRIGO, s. r. o.

Střední škola PRIGO má tradici ve vzdělávání už 29 let. V současnosti poskytuje vzdělávání v oborech „Předškolní a mimoškolní pedagogika“, „Veterinářství“, „Mezinárodní obchodní akademie“ a „Ekonomika a podnikání ve sportu“.

Mezinárodní obchodní akademie se zaměřuje na dvě profilace – právníekonomickou. V právní profilaci je omezená výuka matematiky na nezbytné minimum dané rámcovým vzdělávacím programem pro obchodní akademie. Naopak je posílena výuka logiky a obecných studijních předpokladů. Dále je podpořena i oblast společenských věd, která je obvyklejší spíše pro gymnázia. U profilace ekonomické je omezena výuka společenských věd a minimalizována výuka věd přírodních, a to pouze na minimální úroveň stanovovanou MŠMT. Podpořeny jsou zejména ekonomické disciplíny.

Absolventi oboru „Ekonomika a podnikání ve sportu“ jsou vybaveni pro podnikání v rámci živnostenského oprávnění nebo v obchodních korporacích malé a střední velikosti.

Přípravou pro regulované povolání je obor „Předškolní a mimoškolní pedagogika“. Absolvent může vykonávat výchovně vzdělávací a zájmové činnosti zaměřené na výchovu a vzdělávání dětí předškolního a školního věku (např. učitel mateřské školy, vychovatel, pedagog volného času apod.).

Dalším oborem připravujícím na regulované povolání je obor „Veterinářství“. Absolvent se uplatní v komplexu veterinárně technických činností organizačního charakteru a specificky odborných úkonů i v samostatné podnikatelské činnosti (např. asistent veterinárního lékaře, laborant nebo zootechnik v chovech hospodářských a laboratorních zvířat). Uplatní se také v plemenářských podnicích, v útulcích pro opuštěná zvířata, ve stanicích ohrožených zvířat, v prodejnách zvířat, v zoologických zahradách, v chovech cizokrajných zvířat, při výrobě a distribuci krmiv atd. Postavili jsme dvě veterinární učebny s 3D virtuální realitou.

SŠ PRIGO, jako jedna z mála škol má, na základě rozhodnutí MŠMT, povolenou výuku některých předmětů v cizím jazyce a zmíněné se projeví také s uvedením této skutečnosti na vysvědčení.

logo
U Haldy 200/18, Ostrava
tel.: 800 900 353
ssp@prigo.cz
www.prigo.cz
modulemodule
Zobrazit více