Mezinárodní obchodní akademie PRIGO, s. r. o.
Poštovní adresa: Mojmírovců 1002/42, 709 00 Ostrava-Mariánské Hory
Ředitel: Ing. Natalie Uhrová, Ph.D.  Telefon: 731 082 139
Kontakt: Michaela Moravcová  Telefon: 731 082 139, 800 888 998
Email: akademie@prigo.cz
WWW: www.prigo.cz/oa
Druh školy: Obchodní akademie
Zřizovatel: Soukromý
Ubytování: Neuvedeno 
Stravování: 810 Kč/měs
Cizí jazyky: AJ, NJ, RJ, ŠJ
IČ: 25371835
REDIZO: 600017567

Podrobné informace o škole:

Přírodovědné GYMNÁZIUM PRIGO

Mezinárodní obchodní akademie PRIGO je střední školou s 26-letou tradicí, která poskytuje klasické vzdělání s maturitou na obchodní akademii, avšak s důrazem na mezinárodní prvek a globální prostředí.

Zaměřuje se proto na výrazně rozšířenou výuku cizích jazyků a informačních technologií. To vše však v rámci povinného základu daného Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT) v rámcových programech, tedy zejména v oblasti výuky jazyka českého a dalších povinných předmětů. Cílem obchodní školy je připravit žáka na praktický profesní život, státní maturitu a další vysokoškolské vzdělání především na právnických nebo ekonomických fakultách. Mezinárodní obchodní akademie v Ostravě vychází jako jediná v regionu z premisy, že talentovaný žák s velmi dobrým prospěchem ze základní školy nepatří pouze na gymnázia, ale je-li humanitněji orientován, nemá-li zásadnější zájem o přírodní vědy a technické disciplíny a má-li aspirace zabývat se ekonomií a právem, je vhodnější studovat právě na prestižní ekonomické škole. Ta může v rámci regulativ MŠMT zařadit právě větší specializaci na zmíněné disciplíny při zachování obecného základu, soustředěné jazykové přípravy a přípravy na maturitu. Po ukončení studia nalezne absolvent uplatnění v advokátních nebo notářských kancelářích, na soudech a ve veřejné správě, v realitních kancelářích. Dále pak v účetních a auditorských společnostech. Velmi častým je uplatnění v bankovnictví, pojišťovnictví, marketingu a managementu v tuzemských, ale zejména mezinárodních firmách nebo jako samostatný podnikatel. To je umožněno vyváženou výukou potřebných předmětů a také existencí praktické výuky a praxe u zaměstnavatelů. Většina žáků pak pokračuje ve vysokoškolském studiu na právnických a ekonomických fakultách.

logo
Mojmírovců 1002/42, Ostrava
tel.: 800 888 998
info@prigo.cz
www.prigo.cz
module
nahoru
nápověda

Obory a zaměření:

IZO 110012151

Obor, zaměření Ukončení
studia
Přijmou
2019/20
Přihl./přij.
2018/19
Přijímací
zkoušky
PLP OZP
Obchodní akademie
63-41-M/02
Maturitní zkouška
4 roky
60 40/20 ČJ, M  NE ANO
Školné: 0 Kč Doporučený prospěch: 1,5

Doplňkové informace:

DOD: 5. 1. 2019, 26. 1. 2019 a 23. 2. 2019. Pořádáme přípravné kurzy k přijímacím zkouškám. Garantujeme studium bez školného po celou dobu studia. Stipendium obdrží každý žák, který uspěje v 1. kole přijímacích zkoušek, a to ve výši 500–2 000 Kč/měsíc. Jsme nestátní střední školou pro velmi dobré studenty, kteří mají zájem studovat obchodní akademii s rozšířenou výukou jazyků a informačních technologií. Obchodní akademie se studiem právnického nebo ekonomického zaměření. Jako jedna z mála škol v ČR byla obchodní akademie zařazena mezi střední školy, které mají akreditaci MŠMT k cizojazyčné výuce.nahoru