Bezpečnostně právní akademie Ostrava, s. r. o., střední škola
Poštovní adresa: Sládečkova 393/90, 715 00 Ostrava-Michálkovice
Ředitel: Mgr. Ctirad Skopal  Telefon: 604 290 961
Kontakt: Jana Nezhodová  Telefon: 596 788 332
Email: sekretarka@bpaostrava.cz
WWW: www.bpaostrava.cz
Zřizovatel: Soukromý
Ubytování: 1150 Kč/měs
Stravování: 990 Kč/měs
Cizí jazyky: AJ, RJ
IČ: 25370294
REDIZO: 600017729

Fotogalerie:

nahoru

Podrobné informace o škole:

Bezpečnostně právní akademie Ostrava, s. r. o., střední škola

Bezpečnostně právní akademie je soukromá střední škola s pětadvacetiletou tradicí. Zaměřuje se na vzdělávání v bezpečnostně právní a veřejnosprávní oblasti.

Info o škole

Poskytujeme úplné střední odborné vzdělání v denním a distančním studiu:

 • 4leté denní studium – obor Bezpečnostně právní činnost, kód 68-42-M/01, dále jen BPČ – pro žáky i žákyně 9. tříd ZŠ, ukončeno maturitní zkouškou. Nutný dobrý zdravotní stav a fyzická zdatnost. Součástí přijímací zkoušky jsou fyzické testy.
 • 4leté denní studium – obor Veřejnosprávní činnost, kód 68-43-M/01, dále jen VSČ – pro žáky i žákyně 9. tříd ZŠ, ukončeno maturitní zkouškou.
 • 3leté distanční nástavbové studium – obor Bezpečnostní služby, kód 68-42-L/51, dále jen BS – pro absolventy tříletých učebních oborů všech směrů, ukončeno maturitní zkouškou. Nutný dobrý zdravotní stav a fyzická zdatnost.

Každoročně nabízíme možnost seznámit se s naší školou během Dnů otevřených dveří (viz web školy).

Učební plán obsahuje

 • všeobecně vzdělávací předměty včetně tří cizích jazyků (JA, JN a JR)
 • odborné předměty (obory BPČ, BS – právo, bezpečnostní příprava, kriminalistika, kriminologie, speciální TV; obor VSČ – právo, právní administrativa, regionální politika, sociální politika, katastrální správa, realitní činnost)
 • součástí studia oboru BPČ jsou i odborně zaměřené kurzy (speleoalpinistický, střelecký, branný, lyžařský)
 • pro studenty jsou zajištěny i odborné exkurze a praxe

Uplatnění absolventů

 • možnost pokračování ve studiu na VŠ (směr právnický, pedagogický, ekonomický, FTVS, popř. Policejní akademie)
 • absolventi oboru BPČ a BS najdou uplatnění u Policie ČR, u městské a obecní policie, u celní správy, v soukromých bezpečnostních službách, u vězeňské a justiční stráže
 • absolventi oboru VSČ se mohou uplatnit v administrativě v orgánech státní správy a samosprávy, v oblasti justice, v kancelářích advokátů a notářů, na katastrech nemovitostí či v realitních kancelářích

Nabídka pro žáky

 • při výborném prospěchu možnost prospěchových slev ze školného
 • JOKRYS – interaktivní vzdělávací portál
 • BLEDWSchool – vzdělávací aplikace zaměřená na cizí jazyky
 • zahraniční stáže a zájezdy

Mimoškolní činnost

V současnosti mají žáci možnost zařadit se do některého z oddílů Školního klubu (např. kroužek sebeobrany, střelecký kroužek). Mohou se též zapojit do různých školních i meziškolních soutěží, včetně středoškolské odborné činnosti.

Nabídka pro mimoostravské

Během studia nabízíme možnost ubytování na internátě.

Přijímací řízení

Viz webové stránky školy.

logo
Sládečkova 393/90, Ostrava
tel.: 596 788 332, 604 290 961
sekretarka@bpaostrava.cz
www.bpaostrava.cz
nahoru
nápověda

Obory a zaměření:

IZO 46610502

Obor, zaměření Ukončení
studia
Přijmou
2019/20
Přihl./přij.
2018/19
Přijímací
zkoušky
PLP OZP
Bezpečnostně právní činnost
68-42-M/01
Maturitní zkouška
4 roky
75 83/50 ČJ, M, TV  ANO NE
Školné: 18000 Kč  
Veřejnosprávní činnost
68-43-M/01
Maturitní zkouška
4 roky
15 12/5 ČJ, M  NE ANO
Školné: 18000 Kč  
Nástavby:
Bezpečnostní služby; Distanční; VYU
68-42-L/51
Maturitní zkouška
3 roky
10 0/0 ČJ, M  ANO NE
Školné: 16500 Kč  

Doplňkové informace:

DOD: 1. 12. 2018 9:00–12:00 hod. a 14. 1. 2019 15:00–18:00 hod. PZ dle platné legislativy (viz webové stránky školy), u oboru BPČ je součástí PZ fyzický test. Sportovní soustředění – obor BPČ 4x, obor BS 2x. Odborné předměty – právo, kriminalistika, bezpečnostní příprava, kynologie, profesní sebeobrana (obory BPČ a BS), právní administrativa, evropské právo a regionální politika, katastrální správa, sociální politika, realitní činnost (obor VSČ). Do BS přijímáme vyučené v jakémkoli tříletém učebním oboru.nahoru