AHOL – Střední škola gastronomie, turismu a lázeňství
Poštovní adresa: Dušní 1106/8, 703 00 Ostrava-Vítkovice
ukázat na mapě
Ředitel: Mgr. Miriam Lacinová  Telefon: 597 582 869
Kontakt: Gabriela Suruvková  Telefon: 597 578 858
Email: aholss@ahol.cz
WWW: www.ahol.cz
Zřizovatel: Soukromý
Ubytování: Neuvedeno 
Stravování: 735 Kč/měs
Cizí jazyky: AJ, NJ
IČ: 71340815
REDIZO: 651035759

Fotogalerie:

nahoru

Podrobné informace o škole:

AHOL – Střední škola gastronomie, turismu a lázeňství

AHOL – Střední škola gastronomie, turismu a lázeňství je moderní dynamická škola s 27letou tradicí. Vzděláváme v maturitních oborech se zaměřením na hotelnictví, gastronomii a cestovní ruch. Nabízíme i učební obor Kuchař-číšník včetně specializace Fastfoodová gastronomie. Pro úspěšné absolventy učebního oboru Kuchař-číšník je určeno nástavbové maturitní studium oboru Gastronomie.

Škola je místem setkávání, naslouchání a hledání cest ke spolupráci a partnerství mezi žáky, pedagogy a rodiči. Individuální přístup pedagogů vytváří podmínky pro to, aby absolvent byl připraven získané vědomosti aplikovat ve své profesi, komunikovat ve dvou cizích jazycích, společensky vystupovat a byl připraven pro celoživotní vzdělávání.

Škola organizuje mezinárodní soutěž mladých odborníků v gastronomických znalostech a dovednostech s názvem AHOL CUP pod záštitou Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy a odbornou garancí Asociace hotelů a restaurací ČR, České barmanské asociace a Asociace kuchařů a cukrářů ČR.

Odborná a učební praxe jsou zajišťovány školou v prestižních firmách v tuzemsku – Grand hotel PUPP Karlovy Vary, Hotel Century Old Town Prague, Clarion Congress Hotel Ostrava, Quality Hotel Ostrava City, Mercure Ostrava Center Hotel i v zahraničí, např. v Německu, Rakousku, Anglii, Francii a Řecku.

Pro žáky školy organizujeme certifikované kurzy – barmanský kurz, baristický, someliérský, kurz teatendra či vyřezávání ovoce, pro delegáty cestovních kanceláří, animátory, získání řidičského oprávnění, ECDL, taneční kurzy a kurzy třetího cizího jazyka.

Poskytujeme Wi-Fi připojení, on-line informační systém docházky a klasifikace, vlastní e-learning.

Vzdělávání probíhá v moderních jazykových laboratořích, učebnách informačních technologií a odborných učebnách technologie přípravy pokrmů, techniky obsluhy a služeb, Gastronomickém studiu AHOL vybaveném nejmodernějšími technologiemi či odborné učebny pro přípravu someliérů. Pro odborné přednášky slouží aula.

Při škole působí sdružení FIDES podporující aktivity žáků v mimoškolní činnosti. Organizujeme společenský život: školní plesy, garden party, workshopy, besedy, projektové dny, exkurze, výjezdy do zahraničí. Aktivně pracuje i Klub absolventů.

Škola je úspěšným příjemcem grantů programu Erasmus+, v rámci kterého realizujeme nejen odborné stáže v Londýně a Bad Neustadtu, ale také setkání partnerských hotelových škol ze Slovenska, Polska a Francie.

Zapojujeme se do aktivit ve Sdružení pro rozvoj MSK, Asociace hotelů a restaurací ČR, Asociace kuchařů a cukrářů ČR, České barmanské asociace, spolupracujeme s Ostravskou univerzitou, Vysokou školou báňskou – Technickou univerzitou, Vysokou školou podnikání.

Žáci školy obdrží na konci vzdělávání dodatek k vysvědčení o maturitní zkoušce s mezinárodní platností – Europass. Aktuální informace o dění ve škole hledejte na webových stránkách školy.

Pro školní rok 2020/2021 nabízíme tyto školní vzdělávací programy:

Střední vzdělání s maturitní zkouškou

 • 65-42-M/01 Hotelnictví
 • Moderní hotelové služby
 • Barman – someliér
 • 65-41-L/01 Gastronomie
 • Kuchař v moderní gastronomii
 • 65-42-M/02 Cestovní ruch
 • Provoz cestovní kanceláře
 • Stevard v dopravních službách
 • Zážitkový cestovní ruch

Nástavbová denní forma

 • 65-41-L/51 Gastronomie
 • Moderní gastronomie

Střední vzdělání s výučním listem

 • 65-51-H/01 Kuchař-číšník
 • Kuchař-číšník
 • Fastfoodová gastronomie
logo logo
Dušní 1106/8, Ostrava
tel.: 597 578 858, 773 977 035
aholss@ahol.cz
www.ahol.cz
nahoru
nápověda

Obory a zaměření:

IZO 151035768

Obor, zaměření Ukončení
studia
Přijmou
2020/21
Přihl./přij.
2019/20
Přijímací
zkoušky
PLP OZP
Hotelnictví (Barman – sommelier)
65-42-M/01
Maturitní zkouška
4 roky
60    ČJ, M  ANO ANO
Školné: 22000 Kč  
Hotelnictví (Moderní hotelové služby)
65-42-M/01
Maturitní zkouška
4 roky
60    ČJ, M  ANO ANO
Školné: 22000 Kč  
Cestovní ruch (Provoz cestovní kanceláře)
65-42-M/02
Maturitní zkouška
4 roky
60    ČJ, M  NE ANO
Školné: 22000 Kč  
Cestovní ruch (Stevard v dopravních službách)
65-42-M/02
Maturitní zkouška
4 roky
60    ČJ, M  NE ANO
Školné: 22000 Kč  
Cestovní ruch (Zážitkový cestovní ruch)
65-42-M/02
Maturitní zkouška
4 roky
60    ČJ, M  NE ANO
Školné: 22000 Kč  
Gastronomie (Kuchař v moderní gastronomii)
65-41-L/01
Maturitní zkouška
4 roky
60    ČJ, M  ANO NE
Školné: 0 Kč  
Kuchař-číšník
65-51-H/01
Výuční list
3 roky
20      ANO NE
Školné: 0 Kč  
Kuchař-číšník (Fastfoodová gastronomie)
65-51-H/01
Výuční list
3 roky
20      ANO NE
Školné: 0 Kč  
Nástavby:
Gastronomie (Moderní gastronomie); VYU
65-41-L/51
Maturitní zkouška
2 roky
30    ČJ, M  ANO ANO
Školné: 15000 Kč  

Doplňkové informace:

DOD: 5. 11. 2019, 3. 12. 2019, 14. 1. 2020, 25. 1. 2020 a 18. 2. 2020, návštěvu školy je možné domluvit telefonicky i mimo dny otevřených dveří. Preferujeme spojení výuky s praxí – přednášky odborníků z oblasti gastronomie, hotelnictví a cestovního ruchu, stáže v tuzemských i zahraničních firmách, odborné praxe v zahraničí v rámci projektu Erasmus+. Podporujeme výuku cizích jazyků – jazykové kurzy v zahraničí, rodilí mluvčí ve výuce, rozvoj počítačové gramotnosti – příprava na certifikát ECDL i účast žáků v odborných kuchařských, barmanských, baristických, jazykových a dalších soutěžích.nahoru