Zavřít

AGEL Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická s. r. o.

AGEL Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická s. r. o.
Videa

Dny otevřených dveří

Ostrava i Český Těšín 8. 12. 2023 a 12. 1. 2024 vždy od 14:00 do 18:00 hod. Školu je možné navštívit kdykoli po telefonické domluvě.
Zobrazit více

Doplňující informace

AGEL Střední zdravotnická škola působící v Ostravě-Koblově a Českém Těšíně je mladou a moderní školou vychovávající budoucí nelékařské zdravotnické pracovníky. Díky zázemí společnosti AGEL, která je největším poskytovatelem zdravotnické péče ve střední Evropě, mají studenti možnost širokého uplatnění a jistoty pracovního místa po ukončení studia. Škola navíc žákům nabízí stipendia, množství nadstandardních aktivit a rozsáhlejší praxi. Po ukončení studia maturitní zkouškou je možno dále studovat na VOŠ AGEL v místě střední školy.
Zobrazit více
  • Cizí jazyky AJ, NJ
  • Ubytování Neuvedeno
  • Stravování Neuvedeno

Obory a zaměření

Obor, zaměření, kód oboru KKOV Ukončení
studia
Přijmou
2024/25
Přihl./přij.
2023/24
Přijímací
zkoušky
PLP OZP
Praktická sestra 53-41-M/03 Maturitní zkouška 4 roky 64 56/30 Statistika ČJ, M ANO NE
Doporučený prospěch: 2
Laboratorní asistent 53-43-M/01 Maturitní zkouška 4 roky 15 38/15 Statistika ČJ, M NE NE
Doporučený prospěch: 2
Zdravotnické lyceum 78-42-M/04 Maturitní zkouška 4 roky 25 ČJ, M NE NE
Doporučený prospěch: 2

Podrobné informace o škole

AGEL Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická s. r. o.

AGEL Střední zdravotnická škola je škola se zdravotnickým zaměřením sídlící v Ostravě. Výuka probíhá ve školách v Ostravě a Českém Těšíně. Zřizovatelem je společnost AGEL a. s., která patří k největším poskytovatelům zdravotnické péče v České republice.

Škola připravuje v maturitních oborech vybrané nelékařské zdravotnické pracovníky, zejména praktické sestry a laboratorní asistenty. Absolventi jsou připraveni pro práci ve státních i soukromých zdravotnických zařízeních, ale mohou studovat na VOŠ či VŠ. Nejenom našim absolventům nabízíme možnost studovat na naší Vyšší odborné škole v oboru Diplomovaná všeobecná sestra, a to v denní nebo kombinované formě. Výuka vyšší odborné školy bude probíhat v Ostravě i Českém Těšíně a v Přerově.

Kromě této výuky bude škola v průběhu roku pořádat akreditované kvalifikační kurzy pro veřejnost v oboru Sanitář a Ošetřovatel.

Škola je vybavena moderní technikou a odpovídá nejnovějším trendům potřebným pro moderní výuku. Díky návaznosti na zdravotnická zařízení, která provozuje skupina AGEL, škola realizuje nadstandardní praxi a současně je schopna všem svým studentům zajistit pracovní uplatnění po dokončení studia či v jeho průběhu. Byť se jedná o soukromou školu, školné na střední škole se neplatí. Naopak mají žáci možnost čerpat některé ze stipendií. Učitelský sbor, který studenty po dobu jejich studia vyučuje, je pečlivě sestaven vedením školy a jejím zřizovatelem s cílem poskytnout žákům kvalitní výuku zaměřenou na individualitu každého z nich a zároveň na maximální podporu při studiu a v praktické výuce.

Dny otevřených dveří budou probíhat v Ostravě i v Českém Těšíně ve dnech 7. 12. 2023 a 11. 1. 2024 vždy od 14.00 do 17.00 hod., nebo po předchozí telefonické domluvě kterýkoli všední den.

V současné době škola nabízí studium v následujících oborech

  • 53-41-M/03 Praktická sestra – denní čtyřleté studium ukončené maturitní zkouškou

Absolventi oboru budou poskytovat úkony v rámci celého ošetřovatelského procesu a uplatní se v různých zdravotnických zařízeních lůžkového i ambulantního charakteru, zejména v nemocnicích, dále v odborných ordinacích, v ordinacích praktických lékařů, v domácí ošetřovatelské péči, v hospicích, zařízeních geriatrické péče, v léčebnách pro dlouhodobě nemocné, v zařízeních sociální péče a služeb (např. v ústavech sociální péče, denních stacionářích pro osoby se zdravotním postižením aj.).

Absolvent je po vykonání maturitní zkoušky připraven nejen pro výkon povolání, ale také k dalšímu studiu na vysokých či vyšších odborných školách s převážně zdravotnickým zaměřením.

  • 78-42-M/04 Zdravotnické lyceum – denní čtyřleté studium ukončené maturitní zkouškou

Absolventi oboru jsou připraveni ke studiu především zdravotnických, medicínských a farmaceutických oborů na vysokých a vyšších odborných zdravotnických školách, dále na fakultách připravujících učitele zdravotnických předmětů nebo sociální pracovníky.

Vzdělávací program je založen na širším všeobecně vzdělávacím základě, projevující se rozšířenou výukou předmětů (jako např. chemie, fyzika, latinský jazyk, cizí jazyk), a dále odborných předmětů (klinická a ošetřovatelská propedeutika, výchova ke zdraví, první pomoc, psychologie). Hlubší znalost vzdělávacího základu je požadovaným předpokladem pro další navazující vysokoškolské nebo vyšší odborné studium příslušného zaměření.

  • 53-43-M/01 Laboratorní asistent – denní čtyřleté studium ukončené maturitní zkouškou

Absolvent je připraven k výkonu práce zdravotnického pracovníka, který pod odborným dohledem poskytuje laboratorní diagnostickou péči.

Absolvent se uplatní zejména v laboratořích klinické biochemie, hematologie, histologie, mikrobiologie, patologie a imunologie.

Sledujte naše aktualizované webové stránky s prezentací studijních oborů pro školní rok 2024/2025 a plánované dny otevřených dveří.

logo
Antošovická 107/55, Ostrava
Slovenská 1911/1, Český Těšín
tel.: 720 967 901
info@szs.agel.cz
szs.agel.cz