Zavřít

Janáčkova konzervatoř v Ostravě, příspěvková organizace

Janáčkova konzervatoř v Ostravě, příspěvková organizace
Videa

2. kolo přijímacího řízení

Škola vyhlásila druhé kolo přijímacího řízení. (Obory, kterých se to týká, vám sdělí vedení školy).

Dny otevřených dveří

Doplňující informace

Naše škola je zvláštní typ školy, ve které se rozvíjejí znalosti, dovednosti a další schopnosti žáka získané v základním uměleckém vzdělání. Poskytuje všeobecné vzdělání a připravuje žáky pro výkon náročných uměleckých a umělecko-pedagogických činností v oborech Hudba, Zpěv, Tanec, Současný tanec a Hudebně dramatické umění. Stravování je možné si zajistit v blízké školní jídelně, ubytování v domovech mládeže. Podrobné informace na webových stránkách školy.
Zobrazit více
  • Cizí jazyky AJ, FJ, IJ, NJ
  • Ubytování Neuvedeno
  • Stravování Neuvedeno

Obory a zaměření

Obor, zaměření, kód oboru KKOV Ukončení
studia
Přijmou
2022/23
Přihl./přij.
2021/22
Přijímací
zkoušky
PLP OZP
Tanec (Tanec); ZŠ5 82-46-P/01 Absolutorium8 let 12 13/9 Statistika TZ ANO NE
Hudba (Hudba) 82-44-P/01 Absolutorium6 let 35 37/25 Statistika TZ ANO ANO
Zpěv (Zpěv) 82-45-P/01 Absolutorium6 let 15 29/10 Statistika TZ ANO ANO
Současný tanec (Současný tanec) 82-46-P/02 Absolutorium6 let 12 TZ ANO NE
Hudebně dramatické umění (Hudebně dramatické umění) 82-47-P/01 Absolutorium6 let 10 89/10 Statistika TZ ANO NE
Hudba (Hudba); Kombinovaná; DZŠ 82-44-P/01 Absolutorium6 let 5 10/7 Statistika TZ ANO ANO
Zpěv (Zpěv); Kombinovaná; DZŠ 82-45-P/01 Absolutorium6 let 3 3/2 Statistika TZ ANO ANO