Zavřít

Janáčkova konzervatoř v Ostravě, příspěvková organizace

Kontakty na školu

Dny otevřených dveří

DOD: 7. 10. 2020 a 10. 10. 2020. Naše škola je zvláštní typ školy, ve které se rozvíjejí znalosti, dovednosti a další schopnosti žáka získané v základním uměleckém vzdělání. Poskytuje všeobecné vzdělání a připravuje žáky pro výkon náročných uměleckých a umělecko-pedagogických činností v oborech Hudba, Zpěv, Tanec, Současný tanec a Hudebně dramatické umění. Stravování je možné si zajistit v blízké školní jídelně, ubytování v domovech mládeže. Zajišťujeme přípravné kurzy z hudební teorie, podrobné informace na webových stránkách školy.
Zobrazit více
  • Cizí jazyky AJ, FJ, IJ, NJ
  • Ubytování Neuvedeno
  • Stravování Neuvedeno

Obory a zaměření

Obor, zaměření, kód oboru KKOV Ukončení
studia
Přijmou
2021/22
Přihl./přij.
2020/21
Přijímací
zkoušky
PLP OZP
Tanec (Taneční umění); ZŠ5 82-46-P/01 Absolutorium8 let 12 12/11 TZ ANO NE
Hudba (Klasická hudba) 82-44-P/01 Absolutorium6 let 35 37/23 TZ ANO ANO
Zpěv (Klasický zpěv) 82-45-P/01 Absolutorium6 let 8 13/5 TZ ANO ANO
Hudebně dramatické umění (Herectví) 82-47-P/01 Absolutorium6 let 10 83/10 TZ ANO NE
Hudba (Klasická hudba); Kombinovaná; DZŠ 82-44-P/01 Absolutorium6 let 6 7/4 TZ ANO ANO
Zpěv (Klasický zpěv); Kombinovaná; DZŠ 82-45-P/01 Absolutorium6 let 3 6/4 TZ ANO ANO

Podrobné informace o škole