Lékařské a přírodovědné GYMNÁZIUM PRIGO, s. r. o.
Poštovní adresa: Mojmírovců 1002/42, 709 00 Ostrava-Mariánské Hory
Ředitel: Ing. Natalie Uhrová, Ph.D.  Telefon: 731 082 139
Kontakt: Michaela Moravcová  Telefon: 731 082 139, 800 888 998 (bezplatná linka)
Email: lpg@prigo.cz
WWW: www.lpg-prigo.cz
Druh školy: Gymnázium
Zřizovatel: Soukromý
Ubytování: 0 Kč/měs
Stravování: 990 Kč/měs
Cizí jazyky: AJ, NJ, RJ, ŠJ
IČ: 65142799
REDIZO: 600016447

Fotogalerie:

nahoru

Podrobné informace o škole:

Lékařské a přírodovědné GYMNÁZIUM PRIGO

Naše gymnázium poskytuje vzdělání ve třídách osmiletého a čtyřletého oboru. Soustředí se na velmi dobré žáky, kteří mají zájem o všeobecné gymnaziální vzdělání s rozšířenou výukou přírodních věd a příbuzných disciplín. Výuka probíhá také v nově postavených a vybavených učebnách.

Vycházíme z aplikace unikátního, ochrannou známkou chráněného přístupu PriorityGO, který je kombinací individualizace výuky, moderních didaktických metod a respektování výzev současné společnosti. Vzdělávání je u nás vnímáno jako celoživotní filozofie a kontinuální přístup k životu, a nikoliv jako prostředek k dosažení jiných cílů.

V rámci výuky se soustředíme na žáky, kteří v převážné většině chtějí dále studovat na vysoké škole přírodovědného směru. Aktuálně je možno se zaměřit na dvě základní profilace dané výběrem volitelných předmětů, seminářů a volnočasových aktivit. Především se jedná o profilaci lékařského, veterinárního, popř. farmaceutického směru nebo profilaci pro žáky aspirující na studium přírodovědných nebo technických fakult.

I přes zmíněné specializace a profilace je vzdělání v souladu s rámcovým vzdělávacím programem pro gymnázia, a vychovává tak absolventa se všeobecným vzděláním, včetně vzdělání humanitního a kulturního, avšak s vysokými přírodovědnými a jazykovými kompetencemi. Jedná se o žáka s širokým všeobecným rozhledem, který složí výtečně maturitu a uplatní se v dalším studiu na prestižních vysokých školách u nás a velmi často i v zahraničí.

logo
Mojmírovců 1002/42, Ostrava
tel.: 800 888 998
lpg@prigo.cz
www.lpg-prigo.cz
module module
nahoru
nápověda

Obory a zaměření:

IZO 60058871

Obor, zaměření Ukončení
studia
Přijmou
2020/21
Přihl./přij.
2019/20
Přijímací
zkoušky
PLP OZP
Gymnázium; ZŠ5
79-41-K/81
Maturitní zkouška
8 let
60 58/34 ČJ, M  NE ANO
Školné: 0 Kč  
Gymnázium
79-41-K/41
Maturitní zkouška
4 roky
60 43/27 ČJ, M  NE ANO
Školné: 0 Kč  

Doplňkové informace:

DOD: 14. 12. 2019, 18. 1. 2020 a 8. 2. 2020 od 15:00 hod. Přípravné kurzy k JPZ viz www.sokrates.cz/priprava-na-ss.nahoru