Zavřít

Lékařské a přírodovědné GYMNÁZIUM PRIGO, s. r. o.

Lékařské a přírodovědné GYMNÁZIUM PRIGO, s. r. o.

Dny otevřených dveří

Doplňující informace

PZ – Přijímací zkoušky CERMAT, školní část OSP, možné prominutí školní části při splnění kritérií, uvedeno na webových stránkách školy. Bezbariérový přístup – ano. Stravování ve školní jídelně. Ipad pro studenty, stipendium, uplatňování PriorityGO, důraz na chytrou školu, AppleTV v učebnách. Sesterské Jazykové a humanitní gymnázim PRIGO a Střední škola PRIGO.
Zobrazit více
  • Cizí jazyky AJ, NJ, RJ, ŠJ
  • Ubytování Neuvedeno
  • Stravování 990 Kč/měsíc

Obory a zaměření

Obor, zaměření, kód oboru KKOV Ukončení
studia
Přijmou
2024/25
Přihl./přij.
2023/24
Přijímací
zkoušky
PLP OZP
Gymnázium; ZŠ5 79-41-K/81 Maturitní zkouška 8 let 32 34/27 Statistika ČJ, M NE ANO
Doporučený prospěch: 1.3
Gymnázium 79-41-K/41 Maturitní zkouška 4 roky 32 51/34 Statistika ČJ, M NE ANO
Doporučený prospěch: 1.3

Podrobné informace o škole

Lékařské a přírodovědné GYMNÁZIUM PRIGO, s. r. o.

Naše gymnázium poskytuje vzdělání ve třídách osmiletého a čtyřletého oboru. Soustředí se na velmi dobré žáky, kteří mají zájem o všeobecné gymnaziální vzdělání s rozšířenou výukou přírodních věd a příbuzných disciplín. Výuka probíhá také v nově postavených a vybavených učebnách. Jsme SMART školou a svým studentům poskytujeme iPady zdarma.

Vycházíme z aplikace unikátního, ochrannou známkou chráněného přístupu PriorityGO, který je kombinací individualizace výuky, moderních didaktických metod a respektování výzev současné společnosti. Vzdělávání je u nás vnímáno jako celoživotní filozofie a kontinuální přístup k životu, a nikoli jako prostředek k dosažení jiných cílů.

V rámci výuky se soustředíme na žáky, kteří v převážné většině chtějí dále studovat na vysoké škole přírodovědného směru. Aktuálně je možno se zaměřit na dvě základní profilace dané výběrem volitelných předmětů, seminářů a volnočasových aktivit. Především se jedná o profilaci lékařského, veterinárního, popř. farmaceutického směru nebo profilaci pro žáky aspirující na studium přírodovědných nebo technických fakult.

I přes zmíněné specializace a profilace je vzdělání v souladu s rámcovým vzdělávacím programem pro gymnázia, a vychovává tak absolventa se všeobecným vzděláním, včetně vzdělání humanitního a kulturního, avšak s vysokými přírodovědnými a jazykovými kompetencemi. Jedná se o žáka s širokým všeobecným rozhledem, který složí výtečně maturitu a uplatní se v dalším studiu na prestižních vysokých školách u nás a velmi často i v zahraničí.

logo
Mojmírovců 1002/42, Ostrava
tel.: 800 888 998
lpg@prigo.cz
www.prigo.cz
modulemodule
Zobrazit více