Akademie řemesel Praha – Střední škola technická
Poštovní adresa: Zelený pruh 1294/52, Krč, 147 08 Praha 4
Ředitel: Ing. Drahoslav Matonoha  Telefon: 244 007 001
Kontakt: Bc. Kateřina Bínová  Telefon: 244 007 007
Email: studium@zelenypruh.cz
WWW: www.zelenypruh.cz
Zřizovatel: Kraj
Ubytování: 1500 Kč/měs
Stravování: 700 Kč/měs
Cizí jazyky: AJ, NJ
IČ: 14891522
REDIZO: 600005381

Fotogalerie:

nahoru

Podrobné informace o škole:

Studuj u nás .....

Akademie řemesel Praha – Střední škola technická v Praze 4 na Zeleném pruhu je otevřenou, maximálně prostupnou školou, která díky individuálnímu přístupu k žákům a používání moderních metod výuky umožňuje využít maximum schopností každého žáka s plněním postupných cílů vzdělávání, ať už jde o jeden či více výučních listů, maturitu či celoživotní vzdělávání. Její dlouhodobé aktivity jsou pravidelně oceňovány, např. je zařazena do České sítě škol UNESCO. Škola nabízí kvalitní technické vzdělání v oborech zaměřených na stavebnictví, strojírenství, elektrotechniku a služby. Žáci získávají potřebné teoretické, jazykové (angličtina, němčina) a počítačové znalosti. V rámci vzdělávání je největší důraz kladen na odborné dovednosti využitelné v dalším profesním životě, které si žáci osvojují při praktickém vyučování ve speciálně vybavených dílnách, výukových polygonech a zejména v reálném prostředí smluvních firem. Hlavním cílem školy je uplatnění absolventů na trhu práce u prosperujících odborných firem.

Škola zavedla pro vybrané obory projekt modulové výuky. Moduly zastřešují celou odbornou teoretickou i praktickou výuku formou návaznosti teoretické výuky na následné praktické ověření dovedností dané problematiky v určeném časovém úseku.

Moduly jsou sestavovány jako samostatné, obsahově vymezené celky, ve kterých probíhá současně teoretická i praktická výuka. Každý modul vždy uzavírá jednotné hodnocení, kde je stanoven rozsah zvládnutí dané problematiky jak z teorie, tak z praxe. Systém přináší změnu v rozvržení podílu teoretické a praktické výuky v jednotlivých ročnících. Praxe je ve 3. ročníku posílena a umožňuje tak jednodušší přestup žáků ze školy do reálného pracovního prostředí. K žákům se přistupuje individuálně, mohou vstupo­vat do motivačních programů a získávat odborné kompetence a certifikáty, které rozšiřují využitelnost absolventa pro dlouhodobé zaměstnání a jeho konkurenceschopnost na trhu práce.

U 4letého maturitního oboru Mechanik instalatérských a elektrotechnických zařízení mohou zájemci získat ve 3. ročníku výuční list v oboru instalatér nebo elektrikář – silnoproud.

Škola má vynikající zázemí pro sportovní činnost. Je zde plavecký bazén, sportovní hala, venkovní hřiště s umělým trávníkem, posilovna, tenisový kurt i sauna. Pro žáky je zajištěno kvalitní stravování a pro mimopražské také ubytování v domově mládeže.

V budově školy se nachází autoškola a svářečská škola, které slouží žákům k získání řidičského oprávnění a oborově zaměřených svářecích kurzů. Během studia mohou žáci získat Certifikát ECDL Start – mezinárodní doklad počítačové kvalifikace v akreditovaném testovacím středisku školy. Čerstvým absolventům elektro-technických oborů je bezprostředně školou nabídnuto školení a přezkoušení Vyhlášky č. 50/1978 Sb.

O zdraví žáků pečuje praktický lékař a stomatolog, kteří mají ordinace přímo v budově školy. Škola nabízí pro žáky a jejich rodiče služby školních psychologů.

Střední škola technická má rozsáhlé zkušenosti s projektovým řízením českých i zahraničních projektů. V programu Erasmus+ a v rámci dalších grantů spolupracuje se školami ve Velké Británii, Německu, Chorvatsku, Slovensku, Polsku, Norsku a v Turecku. V programu švýcarsko-české spolupráce škola realizovala již podruhé sub-projekt Mezinárodního partnerství technických škol.

Vybavení

Moderní odborné a počítačové učebny, laboratoře, dílny, stavební polygony, svářečská škola, bazén, sauna, posilovna, tělocvična, multifunkční sportovní hala, tenisový kurt, fotbalové hřiště s umělým trávníkem, kinosál.

Stravování

Vlastní jídelna, kantýna a kavárna v areálu školy.

Ubytování

Vlastní domov mládeže, ubytování pro mimopražské žáky s možností celodenního stravování.Domov mládeže se nachází v areálu odloučeného pracoviště, na adrese Vrbova 1233, Praha 4 – Braník.

 • Pokoje jsou třílůžkové se společným sociálním zařízením na patře.
 • Každé patro má svou kuchyňku s vařičem, mikrovlnou troubou, varnou konvicí a lednicí.
 • Dále se na každém patře nachází společenská místnost s televizí, šipkami a společenskými stolními hrami.
 • Na pokojích je možnost připojení k internetu. ¨
 • V areálu je tělocvična, kterou mohou ubytovaní využívat dle rozvrhu.
 • V areálu SŠt Zelený pruh mohou ubytovaní ve vyhrazených hodinách využívat bezplatně bazén.

Motivační a prospěchová stipendia

Motivační a prospěchová stipendia je aktivita zaměřená na podporu oborů vzdělání s výučním listem a na motivaci žáků ke studiu těchto oborů v letech 2018 - 2022. Výplata stipendií žákům bude závislá na jejich studijních výsledcích v odborných předmětech, odborném výcviku a v neposlední řadě na pravidelné docházce do školy a na praxi. Stipendium je stanoveno v základní výši 800 Kč za měsíc ve všech ročnících a všech vybraných oborech. Navíc je tu bonusové stipendium - jednorázová částka 2 000 Kč za každé pololetí pro žáky, kteří budou mít v celkovém hodnocení na vysvědčení „prospěl s vyznamenáním". Stipendium je určeno pouze pro žáky denní formy vzdělávání (bez zkráceného studia). Pravidla pro poskytování motivačního a prospěchového stipendia pro žáky vybraných oborů středního odborného vzdělání ve školách zřizovaných Hlavním městem Prahou jsou uvedena ve Stipendijním řádu.

Metrostav a.s. - hlavní partner školy

Ojedinělá a velmi výhodná je nabídka společnosti Metrostav a.s. pro obory strojník, strojní mechanik (zámečník), elektrikář, tesař, truhlář a zedník. Žáci těchto oborů se mohou dobrovolně zapojit do tohoto projektu. Na základě výběru (draftu) je žákům nabídnuta smlouva, na jejímž základě jim firma poskytne:
- měsíční stipendium
- úhradu ubytování a stravování v domově mládeže (pro mimopražské žáky)
- zdarma pracovní oblečení a profesní nářadí Největší výhodou je jistota práce po dobu minimálně 3 let po úspěšném zakončení studia u společnosti Metrostav s možností dalšího profesního růstu.

Podrobnější nformace na www.zelenypruh.cz nebo www.metrostav.cz

Odborné soutěže

Žáci naší školy se pravidelně zúčastňují různých soutěží odborných dovedností nejen v rámci Pražského regionu, ale i na celorepublikové či mezinárodní úrovni. Účast na soutěžích odborných dovedností je pro naši školu přínosem. Dává našim žákům možnost ukázat široké veřejnosti svoji řemeslnou zručnost a zároveň je motivuje k zájmu o zvolený obor.

Odborné exkurze a výměnné zahraniční pobyty

Žáci se v průběhu studia účastní různých exkurzí, které zvyšují jejich rozhled pro budoucí profesní uplatnění. Vybraní žáci se též v rámci mezinárodních projektů účastní výměnných pobytů v zahraničí, kde poznávají nejen tamní střední školy, ale i jinou kulturu a nový pohled na řemeslně technické odvětví.

Dny otevřených dveří: sobota 5. 1. 2019 od 10.00 a od 11.00 hodin, čtvrtek 17. 1. 2019 od 15.00 a od 16.00 hodin a sobota 26. 1. 2019 vždy od 10.00 a od 11.00 hodin.

Akademie řemesel Praha nabízí vzdělání v těchto oborech vzdělání:

Střední vzdělání s maturitní zkouškou – čtyřletá denní forma vzdělávání

 • 39-41-L/02 Mechanik instalatérských a elektrotechnických zařízení (včetně výučního listu)
 • 39-41-L/01 Autotronik
 • 23-45-L/01 Mechanik seřizovač

Střední vzdělání s výučním listem – tříletá denní forma vzdělávání

 • 23-51-H/01 Strojní mechanik (zámečník)
 • 23-65-H/01 Strojník
 • 23-68-H/01 Mechanik opravář motorových vozidel (automechanik)
 • 26-51-H/02 Elektrikář – silnoproud
 • 26-57-H/01 Autoelektrikář
 • 33-56-H/01 Truhlář
 • 36-52-H/01 Instalatér
 • 39-41-H/01 Malíř a lakýrník
 • 36-66-H/01 Montér suchých staveb (sádrokartony)
 • 36-67-H/01 Zedník
 • 36-64-H/01 Tesař
 • 36-59-H/01 Podlahář
 • 23-51-E/01 Strojírenské práce
 • 36-64-E/01 Tesařské práce
 • 36-57-E/01 Malířské a natěračské práce
 • 36-59-E/01 Podlahářské práce
 • 65-51-E/01 Stravovací a ubytovací služby
 • 36-67-E/01 Zednické práce

Nástavbové studium s maturitou pro absolventy tříletých učebních oborů dvouletá denní forma vzdělávání

 • 23-43-L/51 Provozní technika
 • 26-41-L/52 Provozní elektrotechnika
 • 33-42-L/51 Nábytkářská a dřevařská výroba
 • 36-44-L/51 Stavební provoz

Nástavbové studium s maturitou pro absolventy tříletých učebních oborů tříletá dálková forma vzdělávání

 • 23-43-L/51 Provozní technika
 • 26-41-L/52 Provozní elektrotechnika
 • 33-42-L/51 Nábytkářská a dřevařská výroba
 • 36-44-L/51 Stavební provoz
 • 39-41-L/51 Autotronik

Europass

Škola zajišťuje pro všechny své absolventy Europass v českém a anglickém jazyce, který obdrží spolu s výučním listem nebo s maturitním vysvědčením. Europass popisuje znalosti a dovednosti získané držiteli osvědčení o odborném vzdělání a přípravě. Doplňuje informace uvedené v oficiálním osvědčení, aby bylo lépe srozumitelné, zejména v zahraničí.

Zkrácené studium

Zkrácené studium je určeno pro uchazeče, kteří již získali střední vzdělání v jiném oboru vzdělávání. Obsahují pouze výuku odborných předmětů a realizaci odborného výcviku. Studium je zdarma, uchazeč je žákem střední školy.

DENNÍ FORMA STUDIA

pro školní rok 2019 - 20 učební obory v délce trvání 1 roku – získání výučního listu: Zkrácené studium těchto oborů je určeno pro uchazeče, kteří již získali střední vzdělání s výučním listem nebo s maturitní zkouškou v jiném oboru vzdělávání.
 • Zedník, 36-67-H/01
 • Malíř a lakýrník, 39-41-H/01
 • Montér suchých staveb, 36-66-H/01
 • Tesař, 36-64-H/01
 • Elektrikář - silnoproud, 26-51-H/02
 • Autoelektrikář, 26-57-H/01
 • Mechanik opravář motorových vozidel (Automechanik ), 23-68-H/01

DÁLKOVÁ FORMA STUDIA

- pro školní rok 2019 - 20 , v délce trvání dvou let
 • Elektrikář - silnoproud, 26-51-H/02
 • Instalatér, 36-52-H/01
 • Truhlář, 33-56-H/01

Vzdělávání dospělých - rekvalifikační kurzy

Více na www.zelenypruh.cz/rekvalifikace

Líheň zručnosti pro žáky základních škol

Leckde se můžete dočíst, že „Řemeslo žije“, že ,,Řemeslo má zlaté dno“, jak je dobré ovládat ,,Devatero řemesel“ a jak dovedné jsou „Zlaté české ručičky“.

Osud českého řemesla nám lhostejný není! Proto přicházíme se vstřícnou nabídkou – pro Vás – žáky 8. a 9. tříd základních škol. Pro výuku předmětu Pracovní činnosti v areálu Střední školy technické jsme vyčlenili speciálně vybavený prostor, tzv. ,,Líheň zručnosti.“ Zde můžete získat základní manuální řemeslné dovednosti, zde si můžete vyzkoušet práci se dřevem, kovem či textiliemi. Budete seznámeni se zásadami estetického cítění, barevného řešení prostorových kompozic apod. A nejen to! Naučíte se připravovat chutné pokrmy, osvojíte si zásady stolničení, zdobení, úpravy ovoce a zeleniny. Předmět Pracovní činnosti budou řídit a zajišťovat naši pedagogičtí pracovníci.

Předmět Pracovní činnost bude probíhat v rozsahu čtyř vyučovacích hodin ( 1x za šest týdnů v předem stanovených termínech – 7x do roka).

Foto školy

You tube

Facebook

nahoru
nápověda

Obory a zaměření:

IZO 7810041

Obor, zaměření Ukončení
studia
Přijmou
2019/20
Přihl./přij.
2018/19
Přijímací
zkoušky
PLP OZP
Mechanik seřizovač
23-45-L/01
Maturitní zkouška
4 roky
15 9/5 ČJ, M  ANO NE
   
Autotronik
39-41-L/01
Maturitní zkouška
4 roky
15 17/13 ČJ, M  ANO NE
   
Mechanik instalatérských a elektrotechnických zařízení
39-41-L/02
Maturitní zkouška
4 roky
25 29/25 ČJ, M  ANO NE
   
Strojní mechanik
23-51-H/01
Výuční list
3 roky
20 17/16   ANO NE
   
Strojník
23-65-H/01
Výuční list
3 roky
15 9/8   ANO NE
   
Mechanik opravář motorových vozidel
23-68-H/01
Výuční list
3 roky
30 51/33   ANO NE
   
Elektrikář – silnoproud
26-51-H/02
Výuční list
3 roky
20 41/25   ANO NE
   
Autoelektrikář
26-57-H/01
Výuční list
3 roky
15 17/14   ANO NE
   
Truhlář
33-56-H/01
Výuční list
3 roky
30 43/30   ANO NE
   
Instalatér
36-52-H/01
Výuční list
3 roky
30 38/25   ANO NE
   
Kameník
36-54-H/01
Výuční list
3 roky
0 2/1   ANO NE
   
Podlahář
36-59-H/01
Výuční list
3 roky
15 8/5   ANO NE
   
Tesař
36-64-H/01
Výuční list
3 roky
13 10/6   ANO NE
   
Montér suchých staveb
36-66-H/01
Výuční list
3 roky
13 4/4   ANO NE
   
Zedník
36-67-H/01
Výuční list
3 roky
13 10/9   ANO NE
   
Malíř a lakýrník
39-41-H/01
Výuční list
3 roky
13 7/6   ANO NE
   
Strojírenské práce
23-51-E/01
Výuční list
3 roky
7 5/4   ANO NE
   
Malířské a natěračské práce
36-57-E/01
Výuční list
3 roky
14 4/4   ANO NE
   
Podlahářské práce
36-59-E/01
Výuční list
3 roky
7 7/7   ANO NE
   
Tesařské práce
36-64-E/01
Výuční list
3 roky
14 5/5   ANO NE
   
Zednické práce
36-67-E/01
Výuční list
3 roky
14 2/0   ANO NE
   
Stravovací a ubytovací služby
65-51-E/01
Výuční list
3 roky
14 19/14   ANO NE
   
Nástavby:
Provozní technika; VYU
23-43-L/51
Maturitní zkouška
2 roky
20 22/20 ČJ, M  NE NE
   
Provozní technika; Dálková; VYU
23-43-L/51
Maturitní zkouška
3 roky
20 13/12 ČJ, M  NE NE
   
Provozní elektrotechnika; VYU
26-41-L/52
Maturitní zkouška
2 roky
15 14/13 ČJ, M  NE NE
   
Provozní elektrotechnika; Dálková; VYU
26-41-L/52
Maturitní zkouška
3 roky
25 15/15 ČJ, M  NE NE
   
Nábytkářská a dřevařská výroba; VYU
33-42-L/51
Maturitní zkouška
2 roky
15 3/3 ČJ, M  NE NE
   
Nábytkářská a dřevařská výroba; Dálková; VYU
33-42-L/51
Maturitní zkouška
3 roky
15 6/6 ČJ, M  NE NE
   
Stavební provoz; VYU
36-44-L/51
Maturitní zkouška
2 roky
20 8/8 ČJ, M  NE NE
   
Stavební provoz; Dálková; VYU
36-44-L/51
Maturitní zkouška
3 roky
25 10/6 ČJ, M  NE NE
   
Autotronik; Dálková; VYU
39-41-L/51
Maturitní zkouška
3 roky
15 12/9 ČJ, M  NE NE
   
Zkrácené studium:
Mechanik opravář motorových vozidel; MAT, VYU
23-68-H/01
Výuční list
1 rok
15 12/12   ANO NE
   
Elektrikář – silnoproud; MAT, VYU
26-51-H/02
Výuční list
1 rok
10 6/6   ANO NE
   
Elektrikář – silnoproud; Dálková; MAT, VYU
26-51-H/02
Výuční list
2 roky
60 70/60   ANO NE
   
Autoelektrikář; MAT, VYU
26-57-H/01
Výuční list
1 rok
10 9/8   ANO NE
   
Truhlář; Dálková; MAT, VYU
33-56-H/01
Výuční list
2 roky
30 44/30   ANO NE
   
Instalatér; Dálková; MAT, VYU
36-52-H/01
Výuční list
2 roky
15 18/15   ANO NE
   
Tesař; MAT, VYU
36-64-H/01
Výuční list
1 rok
7 6/6   ANO NE
   
Montér suchých staveb; MAT, VYU
36-66-H/01
Výuční list
1 rok
7 4/4   ANO NE
   
Zedník; MAT, VYU
36-67-H/01
Výuční list
1 rok
7 1/1   ANO NE
   
Malíř a lakýrník; MAT, VYU
39-41-H/01
Výuční list
1 rok
7 0/0   ANO NE
   

Doplňkové informace:

DOD: čt 6. 12. 2018 a 17. 1. 2019 od 15:00 a 16:00 hod. a so 5. 1. 2019 a 26. 1. 2019 od 10:00 a 11:00 hod. Škola nabízí kvalitní technické vzdělání v oborech zaměřených na stavebnictví, strojírenství, elektrotechniku a služby. Pro vybrané obory škola zavedla projekt modulové výuky. Žáci mohou získávat prospěchová a firemní stipendia. Máme vynikající zázemí pro sportovní činnost, je zajištěno stravování a ubytování v domově mládeže. Ve škole se nachází autoškola a svářečská škola, o zdraví žáků pečuje praktický lékař a nabízíme služby školních psychologů. Největší důraz je kladen na odborné profesní dovednosti a praxi v reálném prostředí smluvních firem. Ojedinělá je podpora vybraným žákům pro spol. Metrostav se zárukou zaměstnání po vyučení.nahoru