Zavřít

Jazykové a humanitní GYMNÁZIUM PRIGO, s. r. o.

Jazykové a humanitní GYMNÁZIUM PRIGO, s. r. o.

Dny otevřených dveří

Doplňující informace

PZ – Přijímací zkoušky CERMAT, školní část OSP, možné prominutí školní části při splnění kritérií, uvedeno na webových stránkách školy. Bezbariérový přístup – ano. Informace o stravování školní jídelna, cena cca 990 Kč za měsíc. IB maturita, stipendium, Ipad pro studenty, uplatňování PriorityGO, důraz na chytrou školu, AppleTV v učebnách. Sesterské Lékařské a přírodovědné gymnázium PRIGO a Střední škola PRIGO.
Zobrazit více
  • Cizí jazyky AJ, NJ, RJ, ŠJ
  • Ubytování Neuvedeno
  • Stravování 990 Kč/měsíc

Obory a zaměření

Obor, zaměření, kód oboru KKOV Ukončení
studia
Přijmou
2024/25
Přihl./přij.
2023/24
Přijímací
zkoušky
PLP OZP
Gymnázium; ZŠ7 79-41-K/61 Maturitní zkouška 6 let 32 0/0 Statistika ČJ, M NE ANO
Doporučený prospěch: 1.4
Gymnázium 79-41-K/41 Maturitní zkouška 4 roky 32 65/34 Statistika ČJ, M NE ANO
Doporučený prospěch: 1.4

Podrobné informace o škole

Jazykové a humanitní GYMNÁZIUM PRIGO, s. r. o.

Gymnázium nabízí vzdělání ve třídách šestiletého a čtyřletého gymnázia, taktéž s aplikací PriorityGO přístupu. Jsme SMART školou a svým studentům poskytujeme iPady zdarma. Gymnázium připravuje studenty na složení mezinárodní maturity IB.

Zároveň jsme školou s výrazným akcentem na jazykovou přípravu v oblasti zejména anglického, německého, španělského a ruského jazyka, včetně výuky rodilými mluvčími a participace žáků ze zahraničí na školních i mimoškolních aktivitách.

Jako jedna z mála škol máme, na základě rozhodnutí MŠMT, povolenou výuku některých předmětů v cizím jazyce a zmíněné se projeví také s uvedením této skutečnosti na vysvědčení. PRIGO spolupracuje s více jak 20 zahraničními školami, počínaje Velkou Británií, Francií, Německem a Rakouskem, přes americké školy a několika čínskými školami konče. To vše umožní snazší průchodnost do vysokoškolského studia v ČR i zahraničí. Jazyková výuka probíhá mimo jiné formou tzv. blended learningu. Jedná se o komplexní interaktivní a multimediální jazykovou výuku, která je kombinací e-learningu a online zapojení učitele a žáka.

Aktuálně je možno se zaměřit na dvě základní profilace. Kromě již zmíněné jazykové profilace se mohou studenti zaměřit na profilaci humanitní. I přes zmíněné specializace a profilace je vzdělání v souladu s rámcovým vzdělávacím programem pro gymnázia, a vychovává tak absolventa se všeobecným vzděláním.

logo
Mojmírovců 1002/42, Ostrava
tel.: 800 700 979
jahu@prigo.cz
www.prigo.cz
modulemodule
Zobrazit více