Zavřít

Jazykové a humanitní GYMNÁZIUM PRIGO, s. r. o.

Jazykové a humanitní GYMNÁZIUM PRIGO, s. r. o.

2. kolo přijímacího řízení

Obor, zaměření,
kód oboru KKOV
Ukončení
studia
Přijmou ve 2. kole PŘ,
datum aktualizace
Poznámka
Gymnázium 79-41-K/41 Maturitní zkouška 4 roky 20

Dny otevřených dveří

Doplňující informace

iPady zdarma pro nové studenty. Možnost složení mezinárodní maturity (IB DP studium) zdarma. Prospěchová i projektová stipendia. Partnerské Lékařské a přírodovědné gymnázium 8leté a 4leté. Partnerská střední škola s obory Předškolní a mimoškolní pedagogika, Veterinářství, Mezinárodní obchodní akademie, Ekonomika a podnikání ve sportu. Unikátní přístup PriorityGO. Přípravné kurzy k JPZ – www.sokrates.cz/priprava-na-ss.
Zobrazit více
  • Cizí jazyky AJ, NJ, RJ, ŠJ
  • Ubytování Neuvedeno
  • Stravování 790 Kč/měsíc

Obory a zaměření

Obor, zaměření, kód oboru KKOV Ukončení
studia
Přijmou
2023/24
Přihl./přij.
2022/23
Přijímací
zkoušky
PLP OZP
Gymnázium; ZŠ7 79-41-K/61 Maturitní zkouška 6 let 60 42/31 Statistika ČJ, M NE ANO
Gymnázium 79-41-K/41 Maturitní zkouška 4 roky 60 108/67 Statistika ČJ, M NE ANO

Podrobné informace o škole

Jazykové a humanitní GYMNÁZIUM PRIGO, s. r. o.

Gymnázium nabízí vzdělání ve třídách šestiletého a čtyřletého gymnázia, taktéž s aplikací PriorityGO přístupu. Jsme SMART školou a svým studentům poskytujeme iPady zdarma. Gymnázium připravuje studenty na složení mezinárodní maturity IB.

Zároveň jsme školou s výrazným akcentem na jazykovou přípravu v oblasti zejména anglického, německého, španělského a ruského jazyka, včetně výuky rodilými mluvčími a participace žáků ze zahraničí na školních i mimoškolních aktivitách.

Jako jedna z mála škol máme, na základě rozhodnutí MŠMT, povolenou výuku některých předmětů v cizím jazyce a zmíněné se projeví také s uvedením této skutečnosti na vysvědčení. PRIGO spolupracuje s více jak 20 zahraničními školami, počínaje Velkou Británií, Francií, Německem a Rakouskem, přes americké školy a několika čínskými školami konče. To vše umožní snazší průchodnost do vysokoškolského studia v ČR i zahraničí. Jazyková výuka probíhá mimo jiné formou tzv. blended learningu. Jedná se o komplexní interaktivní a multimediální jazykovou výuku, která je kombinací e-learningu a online zapojení učitele a žáka.

Aktuálně je možno se zaměřit na dvě základní profilace. Kromě již zmíněné jazykové profilace se mohou studenti zaměřit na profilaci humanitní. I přes zmíněné specializace a profilace je vzdělání v souladu s rámcovým vzdělávacím programem pro gymnázia, a vychovává tak absolventa se všeobecným vzděláním.

logo
Mojmírovců 1002/42, Ostrava
tel.: 800 700 979
jahu@prigo.cz
www.prigo.cz
modulemodule
Zobrazit více