Jazykové a humanitní GYMNÁZIUM PRIGO, s. r. o.
Poštovní adresa: Mojmírovců 1002/42, 709 00 Ostrava-Mariánské Hory
Ředitel: Ing. Natalie Uhrová, Ph.D.  Telefon: 731 082 139
Kontakt: Michaela Moravcová  Telefon: 731 082 139, 800 888 998 (bezplatná linka)
Email: jahu@prigo.cz
WWW: www.jahu-prigo.cz
Druh školy: Gymnázium
Zřizovatel: Soukromý
Ubytování: 0 Kč/měs
Stravování: 990 Kč/měs
Cizí jazyky: AJ, NJ, RJ, ŠJ
IČ: 25364723
REDIZO: 600017591

Fotogalerie:

nahoru

Podrobné informace o škole:

Jazykové a humanitní GYMNÁZIUM PRIGO

Poskytujeme vzdělání ve třídách šestiletého a čtyřletého gymnázia, taktéž s aplikací PriorityGO přístupu. Zároveň jsme školou s výrazným akcentem na jazykovou přípravu v oblasti zejména anglického, německého, španělského a ruského jazyka, včetně výuky rodilými mluvčími a participace žáků ze zahraničí na školních i mimoškolních aktivitách.

Jako jedna z mála škol máme, na základě rozhodnutí MŠMT, povolenou výuku některých předmětů v cizím jazyce a zmíněné se projeví také s uvedením této skutečnosti na vysvědčení. PRIGO spolupracuje s více jak 20 zahraničními školami, počínaje Velkou Británií, Francií, Německem a Rakouskem, přes americké školy a několika čínskými školami konče. To vše umožní snazší průchodnost do vysokoškolského studia v ČR i zahraničí. Jazyková výuka probíhá mimo jiné formou tzv. blended learningu. Jedná se o komplexní interaktivní a multimediální jazykovou výuku, která je kombinací e-learningu a on-line zapojení učitele a žáka. Naši studenti se u nás budou připravovat na mezinárodní maturitu (IB), jejíž složení zprostředkováváme.

Aktuálně je možno se zaměřit na dvě základní profilace. Kromě již zmíněné jazykové profilace se mohou studenti zaměřit na profilaci humanitní. I přes zmíněné specializace a profilace je vzdělání v souladu s rámcovým vzdělávacím programem pro gymnázia, a vychovává tak absolventa se všeobecným vzděláním.

logo
Mojmírovců 1002/42, Ostrava
tel.: 800 888 998
jahu@prigo.cz
www.jahu-prigo.cz
module module
nahoru
nápověda

Obory a zaměření:

IZO 110012160

Obor, zaměření Ukončení
studia
Přijmou
2020/21
Přihl./přij.
2019/20
Přijímací
zkoušky
PLP OZP
Gymnázium; ZŠ7
79-41-K/61
Maturitní zkouška
6 let
60 44/26 ČJ, M  NE ANO
Školné: 0 Kč  
Gymnázium
79-41-K/41
Maturitní zkouška
4 roky
60 43/27 ČJ, M  NE ANO
Školné: 0 Kč  

Doplňkové informace:

DOD: 14. 12. 2019, 18. 1. 2020 a 8. 2. 2020 od 13:00 do 15:00 hod. Přípravné kurzy k JPZ viz www.sokrates.cz/priprava-na-ss.nahoru