Zavřít

Gymnázium EDUCAnet Ostrava s. r. o.

Gymnázium EDUCAnet Ostrava s. r. o.

Dny otevřených dveří

Doplňující informace

Jsme škola rodinného typu s příznivým klimatem a vstřícným přístupem. Každý z našich studentů je vnímán jako jedinečná osobnost a je mu dána možnost rozvíjet svůj talent a potenciál. Gymnázium je zaměřeno na výuku cizích jazyků a ICT (příprava na FCE, CAE, ECDL). Studentům dáváme možnost individuální specializace prostřednictvím nabídky seminářů, jejichž náplň pokrývá zaměření všech typů VŠ. Výrazné zapojení moderních výukových metod a ICT techniky ve výuce reflektují trendy ve vývoji společnosti. Pořádáme lyžařské a adaptační kurzy, výjezdy do zahraničí a exkurze. Kurzy k přijímačkám. Poskytujeme prospěchové a sociální stipendium. ŠVP „S notebookem do školy“. Informace na webových stránkách školy.
Zobrazit více
 • Cizí jazyky AJ, FJ, NJ, RJ, ŠJ
 • Ubytování Neuvedeno
 • Stravování 950 Kč/měsíc

Obory a zaměření

Obor, zaměření, kód oboru KKOV Ukončení
studia
Přijmou
2024/25
Přihl./přij.
2023/24
Přijímací
zkoušky
PLP OZP
Gymnázium 79-41-K/41 Maturitní zkouška 4 roky 30 60/34 Statistika ČJ, M NE ANO
Školné: 49 000 Kč

Podrobné informace o škole

Gymnázium EDUCAnet Ostrava s. r. o.

module

GYMNÁZIUM EDUCANET OSTRAVA

 

VŠEOBECNÉ GYMNÁZIUM s rozšířenou výukou CIZÍCH JAZYKŮIT TECHNOLOGIÍ

 

Jsme gymnáziem pro studenty a rodiče, kteří hledají nadstandard, jaký jim drtivá většina ostatních škol nemůže poskytnout. Unikátní kombinace každodenního zapojení moderních technologií a metod, vysoké kvality výukyindividuálního přístupu ke každému studentovi. Kombinace, která připravuje naše absolventy na každou životní výzvu současné doby a dostává je na nejprestižnější univerzity v ČR i zahraničí. To je naše koncepce pro úspěch...

...PRO VÁŠ ÚSPĚCH!

 

Kvalitní všeobecné gymnaziální vzdělání otevře absolventům dveře na jakýkoliv univerzitní obor – přírodovědný, humanitní nebo technický. Rozšířená výuka cizích jazyků a IT technologií pak rozvine klíčové kompetence nezbytné pro úspěch při studiu univerzity i uplatnění v prostředí Průmyslu 4.0 a moderní společnosti, ke které směřujeme.

image

 • Vyšší hodinová dotace pro 1. a 2. cizí jazyk, výuka nejazyk. předmětů v AJ (metoda CLIL).
 • Příprava na jazykové (FCE, CAE, CPE) a IT (ECDL) certifikáty v rámci BĚŽNÉ výuky.
 • Plná integrace formativního hodnocení.
 • Zaměření na individuální posun každého jednotlivce v rámci výuky.
 • Důraz na provázanost znalostí a postupů napříč předměty.
 • Rozvoj kritického myšlení a schopnosti sebeprezentace i diskuse.
 • Erasmus+, výjezdový týden, zájezdy, jazykové pobyty a další...
 

image

 • Každodenní zapojení moderních technologií do výuky – větší efektivita i přístupnost učiva.
 • Spolupráce školy s vývojáři špičkových výukových aplikací a technologií.
 • Každodenní studium s laptopem/tabletem/smartphonem, dotykové LCD tabule v každé třídě.
 • Zapojení VR a AR do výuky, terénní praktika a cvičení.
 • 3D modely CORINTH pro výuku přírodních věd.
 • E-learning podpora studia Google Classroom samozřejmostí již mnoho let.
 • Neomezené vysokorychlostní Wi-Fi připojení 24/7.
 

image

 • Přátelské prostředí malé školy rodinného typu.
 • Individuální přístup ke každému studentovi i rodiči.
 • Individuální konzultace ve všech předmětech.
 • Kontakty na všechny vyučující i vedení gymnázia.
 • Stylový studentský RELAX Club s kuchyňským koutem, odpočinkové zóny.
 • Harmonogram studia na míru pro vrcholové sportovce a mimořádně nadané studenty.

CHCETE VĚDĚT VÍCE?

 

icon    icon    icon    icon    icon

Gymnázium EDUCANET Ostrava – člen sítě prestižních škol v ČR

Zobrazit více