Zavřít

Gymnázium EDUCAnet Ostrava s. r. o.

Gymnázium EDUCAnet Ostrava s. r. o.

2. kolo přijímacího řízení

Škola vyhlásila druhé kolo přijímacího řízení. (Obory, kterých se to týká, vám sdělí vedení školy).

Dny otevřených dveří

Přijďte se podívat na Gymnázium EDUCAnet Ostrava! Nabízíme možnost individuální návštěvy školy. K domluvení termínu použijte náš INTERAKTIVNÍ FORMULÁŘ, nebo napište či zavolejte. Budete si moci prohlédnout prostory školy, předvedeme Vám nejmodernější výukovou a IT techniku, umožníme Vám nahlédnout do výuky, především získáte možnost pohovořit s námi a zažít gymnázium, jak ho neznáte: moderní, kvalitní a přátelské.

Zobrazit více
  • Cizí jazyky AJ, FJ, NJ, RJ, ŠJ
  • Ubytování Neuvedeno
  • Stravování 704 Kč/měsíc

Obory a zaměření

Obor, zaměření, kód oboru KKOV Ukončení
studia
Přijmou
2022/23
Přihl./přij.
2021/22
Přijímací
zkoušky
PLP OZP
Gymnázium 79-41-K/41 Maturitní zkouška4 roky 50 22/18 Statistika ČJ, M NE ANO
Školné: 34 000 Kč

Podrobné informace o škole…protože na dobrém vzdělání záleží.

 

Gymnázium EDUCAnet Ostrava sídlí v Ostravě-Hrabůvce již 16 let. Za tu dobu vyslalo své absolventy na nejlepší české i zahraniční univerzity a jeho studenti sbírají každý rok řadu ocenění i úspěchů. Co však činí naše VŠEOBECNÉ GYMNÁZIUM S ROZŠÍŘENOU VÝUKOU CIZÍCH JAZYKŮ A INFORMAČNÍCH TECHNOLOGIÍ výjimečným je každodenní zapojení nejmodernějších technologií a pedagogických metod v kombinaci s příjemným prostředím a skutečně individuálním přístupem. Podařilo se nám spojit vysokou kvalitu gymnaziálního vzdělání s moderní a inovativní výukou.

 

Jsme gymnázium pro studenty a rodiče, kteří vědí, co chtějí…

 

a hledají nadstandard, jaký jim drtivá většina jiných škol nemůže poskytnout. Zároveň touží po škole pohodové a přátelské, kde nebudou pouze číslem na seznamu žáků a individuální přístup nezůstane jen reklamním sloganem z letáku. Jsme také pro studenty a rodiče, kteří hledají gymnázium jdoucí s dobou, učící moderně a připravující své absolventy na další studium i práci v budoucnosti, jaká je před námi – v průmyslu 4.0, prostředí pokročilých technologií a každodenní komunikace v cizích jazycích. Zkrátka nelpí pouze na tradici a minulosti, ale jejich pohled se upírá především kupředu.

Hledáte gymnázium moderní, kvalitní a přátelské? Dokázali jsme, že to jde. Nevěřte však pouze slovům! Přijďte se k nám přesvědčit sami!

 

Proč zvolit Gymnázium EDUCAnet?
 

MODERNÍ ŠKOLA
K výuce používáš laptop, tablet nebo mobil. K dispozici máš e-learning podporu virtuálních učeben Google Classroom, dotykové LCD tabule, virtuální i rozšířenou realitu, výukové aplikace. Interaktivní modely Corinth3D budeš mít k dispozici online 24/7.

INDIVIDUÁLNÍ PŘÍSTUP
To pro nás není jen fráze! Jsme malá škola rodinného typu se zaměřením na rozvoj talentu a klíčových kompetencí každého jednotlivce. S každým žákem i rodičem se osobně známe. Menší počet žáků ve třídách, všichni učitelé ti poskytnou individuální konzultace.

KVALITNÍ VÝUKA
Naši absolventi bývají úspěšně přijati na prestižní univerzity v ČR i zahraničí, jsou plně připraveni na tzv. Průmysl 4.0. Příprava na jazykové (FCE, CAE, CPE) a IT certifikáty (ECDL). Třídy nedělíme na české/anglické, výuka nejazykových předmětů v angličtině je pro nás již samozřejmostí a standardem.

SYSTÉM HODNOCENÍ
Veškeré studijní výsledky hodnotíme v procentech. Jako jedna z mála škol v ČR jsme zavedli formativní hodnocení, které nezohledňuje pouze hrubý objem faktických znalostí, ale také tvůj individuální posun a motivuje tě k rozvoji vlastního potenciálu.

PŘÁTELSKÉ PROSTŘEDÍ
Věříme, že pocit pohody a dobrá atmosféra ti pomůže dosáhnout nejlepších výsledků. Nejsme jen škola, jsme rodina. U nás najdete ty i tví rodiče všechny dveře vždy otevřené. Stylové odpočinkové zóny na chodbách, studentský Relax club s kuchyňským koutem. K dispozici jídelní automat.