Zavřít

1st International School of Ostrava – mezinárodní gymnázium, s. r. o.

1st International School of Ostrava – mezinárodní gymnázium, s. r. o.

Doplňující informace

Spojuje to nejlepší z českého vzdělávacího systému s mezinárodním smýšlením a multikulturním přístupem. Na naší škole v plné míře používáme moderní pedagogiku pro 21. století a vychováváme tak vzdělané jedince, kteří získávají klíčové kompetence pro uplatnění a úspěch v současném světě. Žáci jsou vedeni k samostatnému jednání, kritickému myšlení, komunikaci, respektu a toleranci vůči jiným myšlenkám a osobám, komunitnímu zapojení, zkušenostnímu učení, spolupráci a kreativitě. Žáci končí studium maturitní zkouškou a to v tom komunikačním jazyce, ve kterém vybraný předmět studovali. Žáci osmiletého programu mohou zakončit studium nejen maturitou, ale navíc i mezinárodní zkouškou IB Diploma.
Zobrazit více
  • Cizí jazyky AJ, FJ, NJ, ŠJ
  • Ubytování Neuvedeno
  • Stravování Neuvedeno

Obory a zaměření

Obor, zaměření, kód oboru KKOV Ukončení
studia
Přijmou
2023/24
Přihl./přij.
2022/23
Přijímací
zkoušky
PLP OZP
Gymnázium; ZŠ5 79-41-K/81 Maturitní zkouška 8 let 20 21/11 Statistika AJ, ČJ, M NE NE
Školné: 89 700 Kč
Gymnázium 79-41-K/41 Maturitní zkouška 4 roky 20 20/16 Statistika AJ, ČJ, M NE NE
Školné: 89 700 Kč

Podrobné informace o škole

1st International School of Ostrava – mezinárodní gymnázium, s. r. o.

Spojuje to nejlepší z českého vzdělávacího systému s mezinárodním smýšlením a multikulturním přístupem.

Na naší škole v plné míře používáme moderní pedagogiku pro 21. století a vychováváme tak vzdělané jedince, kteří získávají klíčové kompetence pro uplatnění a úspěch v současném světě. Žáci jsou vedeni k samostatnému jednání, kritickému myšlení, komunikaci, respektu a toleranci vůči jiným myšlenkám a osobám, komunitnímu zapojení, zkušenostnímu učení, spolupráci a kreativitě.

Žáci končí studium maturitní zkouškou a to v tom komunikačním jazyce, ve kterém vybraný předmět studovali. Žáci osmiletého programu mohou zakončit studium nejen maturitou, ale navíc i mezinárodní zkouškou IB Diploma.

logologo
Gregorova 2582/3, Ostrava
tel.: 723 332 653
info@is-ostrava.cz
www.is-ostrava.cz
module
Zobrazit více