Zavřít

Střední zdravotnická škola, Opava, příspěvková organizace

Střední zdravotnická škola, Opava, příspěvková organizace
Videa

Dny otevřených dveří

1. 12. 2021 14:00–17:00 hod. a 12. 1. 2022 14:00–17:00 hod.
Zobrazit více

Doplňující informace

Stravování zajišťuje jídelna na Rybím trhu, vzdálená cca 3 minuty od budovy školy. Vedle studijních oborů škola nabízí krátkodobý kurz Sanitář (délka trvání cca 2 měsíce). Naši absolventi mají možnost dále studovat např. na SU v Opavě, OU v Ostravě nebo na UP v Olomouci atd. v oborech se zdravotnickým i jiným zaměřením. Online veletrh SŠ MSK – 23. 11. 2021 a 24. 1. 2022, více na veletrh-skol.msk.cz.
Zobrazit více
  • Cizí jazyky AJ, L, NJ, RJ
  • Ubytování Neuvedeno
  • Stravování Neuvedeno

Obory a zaměření

Obor, zaměření, kód oboru KKOV Ukončení
studia
Přijmou
2022/23
Přihl./přij.
2021/22
Přijímací
zkoušky
PLP OZP
Praktická sestra 53-41-M/03 Maturitní zkouška4 roky 60 140/54 Statistika ČJ, M ANO NE
Zdravotnické lyceum 78-42-M/04 Maturitní zkouška4 roky 30 67/26 Statistika ČJ, M NE ANO
Ošetřovatel 53-41-H/01 Výuční list3 roky 24 52/24 Statistika ANO NE

Podrobné informace o škole

Střední zdravotnická škola, Opava, příspěvková organizace

Střední škola s perspektivou. Zdravotnictví je velmi dynamickým oborem. Realitou je stárnoucí populace, obklopují nás civilizační choroby. Zdraví a kvalita života jsou velmi ceněnou hodnotou.

Škola nabízí vzdělávání v následujících oborech

Čtyřleté studijní obory zakončené maturitní zkouškou

  • 53-41-M/03 Praktická sestra
  • 78-42-M/04 Zdravotnické lyceum

Tříletý obor zakončený závěrečnou zkouškou

  • 53-41-H/01 Ošetřovatel

Uplatnění absolventů

  • 53-41-M/03 Praktická sestra

Dosažený stupeň vzdělání: střední vzdělání s maturitní zkouškou. Absolventi oboru se uplatní v různých zdravotnických zařízeních lůžkového i ambulantního charakteru, v ordinacích odborných nebo praktických lékařů, v domácí ošetřovatelské péči, v zařízeních sociální péče a služeb (např. LDN, ÚSP, denních stacionářích pro osoby se zdravotním postižením, v zařízeních pro seniory aj.).

  • 78-42-M/04 Zdravotnické lyceum

Dosažený stupeň vzdělání: střední vzdělání s maturitní zkouškou. Absolventi oboru jsou připraveni ke studiu všech oborů na zdravotně-sociálních fakultách, fakultách připravujících učitele zdravotnických předmětů nebo sociální pracovníky, na lékařských fakultách, případně jiných souvisejících vysokých školách, na vyšších zdravotnických školách.

Vzdělávací program je založen na širším všeobecně vzdělávacím základě, avšak s rozšířenou výukou předmětů (jako např. chemie, fyzika, latinský jazyk), jejichž hlubší znalost je požadovaným předpokladem pro další navazující vysokoškolské nebo vyšší odborné studium příslušného zaměření. Důležitou součástí vzdělávacího programu je profilující vzdělávání zastoupené odbornými předměty (klinická propedeutika, výchova ke zdraví, první pomoc, patologie, kapitoly z chirurgie a vnitřního lékařství, mikrobiologie aj.).

  • 53-41-H/01 Ošetřovatel

Dosažený stupeň vzdělání: střední vzdělání s výučním listem. Absolventi se uplatní v různých zdravotnických a sociálních zařízeních, kde se v rozsahu své odborné způsobilosti podílí na poskytování základní ošetřovatelské péče a specializované péče v rámci ošetřovatelského procesu. Pod přímým vedením všeobecné sestry asistují při určených ošetřovatelských, diagnostických nebo léčebných výkonech.

Pro zájemce z řad veřejnosti škola každoročně pořádá kvalifikační kurzy SanitářOšetřovatel.

logologo
Dvořákovy sady 176/2, Opava
tel.: 553 663 041
kancelar@zdrav-sk.opava.cz
www.szsopava.cz
module
Zobrazit více