Střední zdravotnická škola, Opava, příspěvková organizace
Poštovní adresa: Dvořákovy sady 176/2, Město, 746 01 Opava
Ředitel: Mgr. Alena Šimečková  Telefon: 553 652 325, 732 337 803
Kontakt: Mgr. Eva Stoklasová  Telefon: Neuvedeno 
Email: kancelar@zdrav-sk.opava.cz
WWW: www.szsopava.cz
Zřizovatel: Kraj
Ubytování: Neuvedeno 
Stravování: Neuvedeno 
Cizí jazyky: AJ, L, NJ, RJ
IČ: 00601152
REDIZO: 600020061

Fotogalerie:

nahoru

Podrobné informace o škole:

Střední zdravotnická škola, Opava, příspěvková organizace

Střední škola s perspektivou.

Zdravotnictví je velmi dynamickým oborem. Realitou je stárnoucí populace, obklopují nás civilizační choroby. Zdraví a kvalita života jsou velmi ceněnou hodnotou.

Škola nabízí vzdělávání v následujících oborech

Čtyřleté studijní obory zakončené maturitní zkouškou

  • 53-41-M/01 Zdravotnický asistent (Praktická sestra)
  • 78-42-M/04 Zdravotnické lyceum

Tříletý obor zakončený závěrečnou zkouškou

  • 53-41-H/01 Ošetřovatel

Uplatnění absolventů

  • 53-41-M/01 Zdravotnický asistent (Praktická sestra)

Dosažený stupeň vzdělání: střední vzdělání s maturitní zkouškou. Absolventi oboru se uplatní v různých zdravotnických zařízeních lůžkového i ambulantního charakteru, v ordinacích odborných nebo praktických lékařů, v domácí ošetřovatelské péči, v zařízeních sociální péče a služeb (např. LDN, ÚSP, denních stacionářích pro osoby se zdravotním postižením, v zařízeních pro seniory aj.).

  • 78-42-M/04 Zdravotnické lyceum

Dosažený stupeň vzdělání: střední vzdělání s maturitní zkouškou. Absolventi oboru jsou připraveni ke studiu všech oborů na zdravotně-sociálních fakultách, fakultách připravujících učitele zdravotnických předmětů nebo sociální pracovníky, na lékařských fakultách, případně jiných souvisejících vysokých školách, na vyšších zdravotnických školách.

Vzdělávací program je založen na širším všeobecně vzdělávacím základě, avšak s rozšířenou výukou předmětů (jako např. chemie, fyzika, latinský jazyk), jejichž hlubší znalost je požadovaným předpokladem pro další navazující vysokoškolské nebo vyšší odborné studium příslušného zaměření. Důležitou součástí vzdělávacího programu je profilující vzdělávání zastoupené odbornými předměty (klinická propedeutika, výchova ke zdraví, první pomoc, patologie, kapitoly z chirurgie a vnitřního lékařství, mikrobiologie aj.).

  • 53-41-H/01 Ošetřovatel

Dosažený stupeň vzdělání: střední vzdělání s výučním listem. Absolventi se uplatní v různých zdravotnických a sociálních zařízeních, kde se v rozsahu své odborné způsobilosti podílí na poskytování základní ošetřovatelské péče a specializované péče v rámci ošetřovatelského procesu. Pod přímým vedením všeobecné sestry asistují při určených ošetřovatelských, diagnostických nebo léčebných výkonech.

Pro zájemce z řad veřejnosti škola každoročně pořádá kvalifikační kurzy SanitářOšetřovatel.

logo logo
Dvořákovy sady 176/2, Opava
tel.: 553 663 041
kancelar@zdrav-sk.opava.cz
www.szsopava.cz
module
nahoru
nápověda

Obory a zaměření:

IZO 110010086

Obor, zaměření Ukončení
studia
Přijmou
2019/20
Přihl./přij.
2018/19
Přijímací
zkoušky
PLP OZP
Praktická sestra
53-41-M/03
Maturitní zkouška
4 roky
60    ČJ, M  ANO NE
   
Zdravotnické lyceum
78-42-M/04
Maturitní zkouška
4 roky
30 47/29 ČJ, M  NE ANO
   
Ošetřovatel
53-41-H/01
Výuční list
3 roky
24 44/20   ANO NE
   

Doplňkové informace:

DOD: 12. 12. 2018 14:00–17:00 hod. a 16. 1. 2019 14:00–17:00 hod. Stravování zajišťuje jídelna na Rybím trhu, vzdálená cca 3 minuty od budovy školy. Vedle studijních oborů uvedených výše, škola nabízí dva krátkodobé rekvalifikační kurzy Sanitář (délka trvání 2 měsíce) a Zdravotník zotavovacích akcí (délka trvání 1 měsíc) a rekvalifikační kurz Ošetřovatel (délka trvání 9 měsíců). Absolventi našich maturitních oborů mají možnost dále studovat na SU v Opavě, OU v Ostravě a UP v Olomouci a dalších VŠ v oborech se zdravotnickým zaměřením. Obor 53-41-M/03 Praktická sestra nahrazuje obor Zdravotnický asistent.nahoru