Zavřít

Střední škola hotelnictví a služeb a Vyšší odborná škola, Opava, příspěvková organizace

Střední škola hotelnictví a služeb a Vyšší odborná škola, Opava, příspěvková organizace
Videa

Dny otevřených dveří

Maturitní obory Hotelnictví a Cestovní ruch 23. 11. 2023 a 18. 1. 2024 Tyršova 34, učební obory a maturitní obor Podnikání 23. 11. 2023 a 18. 1. 2024 školní restaurace Terasa Opava, Partyzánská 5.
Zobrazit více

Doplňující informace

PZ – maturitní obory a nástavbové studium – jednotné přijímací zkoušky z ČJ a M. V přijímacím řízení rozhoduje o pořadí výsledek JPZ a průměrný prospěch za 1. pol. 8. tř a 1. pol. 9. tř, u nástavbového studia za tři poslední klasifikační období a výuční list. Hotelnictví – potvrzení lékaře o zdravotní způsobilosti. Učební obory – PZ se nekonají, podmínka – splnění PŠD, průměr ze všech předmětů za poslední tři pololetí ZŠ, požadováno potvrzení zdravotní způsobilosti pro daný obor. Obory Pekař, Řezník-uzenář, Výrobce potravin – motivační a prospěchové stipendium. Škola poskytuje stravování i ubytování.
Zobrazit více
 • Cizí jazyky AJ, FJ, NJ, RJ
 • Ubytování 1300  Kč/měsíc
 • Stravování 800 Kč/měsíc

Obory a zaměření

Obor, zaměření, kód oboru KKOV Ukončení
studia
Přijmou
2024/25
Přihl./přij.
2023/24
Přijímací
zkoušky
PLP OZP
Hotelnictví 65-42-M/01 Maturitní zkouška 4 roky 60 66/66 Statistika ČJ, M ANO NE
Cestovní ruch 65-42-M/02 Maturitní zkouška 4 roky 30 59/48 Statistika ČJ, M NE ANO
Výrobce potravin 29-51-H/01 Výuční list 3 roky 20 12/12 Statistika ANO ANO
Pekař 29-53-H/01 Výuční list 3 roky 9 8/8 Statistika ANO ANO
Cukrář 29-54-H/01 Výuční list 3 roky 18 65/12 Statistika ANO ANO
Řezník-uzenář 29-56-H/01 Výuční list 3 roky 10 11/11 Statistika ANO NE
Kuchař-číšník 65-51-H/01 Výuční list 3 roky 58 75/68 Statistika ANO ANO
Prodavač 66-51-H/01 Výuční list 3 roky 20 16/16 Statistika ANO ANO
Kadeřník 69-51-H/01 Výuční list 3 roky 26 92/42 Statistika ANO ANO
Nástavby:
Podnikání; VYU 64-41-L/51 Maturitní zkouška 2 roky 30 80/34 Statistika ČJ, M NE ANO

Podrobné informace o škole

Střední škola hotelnictví a služeb a Vyšší odborná škola, Opava, příspěvková organizace

Škola je v současnosti největší multioborovou školou v regionu. Nabízí čtyřleté maturitní obory, tříleté učební obory, dvouleté nástavbové studium a tříleté vyšší odborné vzdělávání.

Maturitní obor Hotelnictví připravuje střední odborný personál pro všechny oblasti restauračních a hotelových středisek včetně podnikání. V rámci učební a odborné praxe získají žáci praktické dovednosti v gastronomických zařízeních. Škola spolupracuje nejen s opavskými, ale také ostravskými restauracemi a hotely. Cestovní ruch připravuje žáky pro oblast služeb cestovního ruchu (cestovní kanceláře a agentury, infocentra apod.). Vybraní žáci mají možnost vykonat odbornou praxi v zahraničí v Irsku, Německu, Švýcarsku a Řecku.

Žákům tříletých učebních oborů zajišťuje škola praktické vyučování na vlastních pracovištích školy a u smluvních sociálních partnerů v reálném prostředí praxe. V oborech Pekař, Řezník-uzenář a Výrobce potravin škola nabízí motivační a prospěchové stipendium. Dvouleté nástavbové studium oboru Podnikání pro absolventy učebních oborů vytváří dobré předpoklady k zvládnutí podnikatelských aktivit, a to nejen v oblasti oboru vyučení. Absolventi maturitních oborů mohou pokračovat ve studiu na vyšší odborné škole.

Škola nabízí žákům kurzy barmanské, baristické, sommelierské, carvingu i studené kuchyně. Žáci se mohou účastnit různých soutěží včetně mezinárodních.

Maturitní čtyřleté studijní obory

 • Obor 65-42-M/01 Hotelnictví (zaměření Moderní gastronomie a zdravý životní styl nebo Management ve službách)
 • Obor 65-42-M/02 Cestovní ruch

Maturitní dvouleté nástavbové studium

 • Obor 64-41-L/51 Podnikání

Tříleté učební obory

 • Obor 29-51-H/01 Výrobce potravin (možnost získání stipendia)
 • Obor 29-53-H/01 Pekař (možnost získání stipendia)
 • Obor 29-54-H/01 Cukrář
 • Obor 29-56-H/01 Řezník-uzenář (možnost získání stipendia)
 • Obor 65-51-H/01 Kuchař-číšník
 • Obor 66-51-H/01 Prodavač
 • Obor 69-51-H/01 Kadeřník
logologo
Tyršova 867/34, Opava
tel.: 553 711 628
skola@sshsopava.cz
www.sshsopava.cz
module
Zobrazit více