Zavřít

Střední škola hotelnictví a služeb a Vyšší odborná škola, Opava, příspěvková organizace

Střední škola hotelnictví a služeb a Vyšší odborná škola, Opava, příspěvková organizace
Videa

Dny otevřených dveří

Maturitní obory – Hotelnictví, Cestovní ruch, Podnikání a pro všechny uvedené učební obory 8. 12. 2022 a 9. 2. 2023.
Zobrazit více

Doplňující informace

PZ – pro maturitní obory jednotné testy ČJ, M. Kurzy k PZ ano. Online veletrh SŠ MSK 21. 11. 2022, více na veletrh-skol.msk.cz.
Zobrazit více
 • Cizí jazyky AJ, FJ, NJ, RJ
 • Ubytování 1400  Kč/měsíc
 • Stravování 770 Kč/měsíc

Obory a zaměření

Obor, zaměření, kód oboru KKOV Ukončení
studia
Přijmou
2023/24
Přihl./přij.
2022/23
Přijímací
zkoušky
PLP OZP
Hotelnictví 65-42-M/01 Maturitní zkouška 4 roky 60 90/60 Statistika ČJ, M ANO NE
Cestovní ruch 65-42-M/02 Maturitní zkouška 4 roky 30 71/30 Statistika ČJ, M NE ANO
Výrobce potravin 29-51-H/01 Výuční list 3 roky 18 18/10 Statistika ANO ANO
Pekař 29-53-H/01 Výuční list 3 roky 10 13/2 Statistika ANO ANO
Cukrář 29-54-H/01 Výuční list 3 roky 12 53/18 Statistika ANO ANO
Řezník-uzenář 29-56-H/01 Výuční list 3 roky 10 7/4 Statistika ANO NE
Kuchař-číšník 65-51-H/01 Výuční list 3 roky 60 65/42 Statistika ANO ANO
Prodavač 66-51-H/01 Výuční list 3 roky 18 10/5 Statistika ANO ANO
Kadeřník 69-51-H/01 Výuční list 3 roky 38 88/22 Statistika ANO ANO
Nástavby:
Podnikání; VYU 64-41-L/51 Maturitní zkouška 2 roky 30 41/17 Statistika ČJ, M NE ANO

Podrobné informace o škole

Střední škola hotelnictví a služeb a Vyšší odborná škola, Opava, příspěvková organizace

Škola je v současnosti největší multioborovou školou v regionu. Nabízí čtyřleté maturitní obory, tříleté učební obory, dvouleté nástavbové studium a tříleté vyšší odborné vzdělávání.

Maturitní obor Hotelnictví připravuje střední odborný personál pro všechny oblasti restauračních a hotelových středisek včetně podnikání. V rámci učební a odborné praxe získají žáci praktické dovednosti v gastronomických zařízeních. Škola spolupracuje nejen s opavskými, ale také ostravskými restauracemi a hotely. Cestovní ruch připravuje žáky pro oblast služeb cestovního ruchu (cestovní kanceláře a agentury, infocentra apod.). Vybraní žáci mají možnost vykonat odbornou praxi v zahraničí v Anglii, Německu, Švýcarsku, Řecku a na Korsice.

Žákům tříletých učebních oborů zajišťuje škola praktické vyučování na vlastních pracovištích školy a u smluvních sociálních partnerů v reálném prostředí praxe. V oborech Pekař, Řezník-uzenář a Výrobce potravin škola nabízí motivační a prospěchové stipendium. Dvouleté nástavbové studium oboru Podnikání pro absolventy učebních oborů vytváří dobré předpoklady k zvládnutí podnikatelských aktivit, a to nejen v oblasti oboru vyučení. Absolventi maturitních oborů mohou pokračovat ve studiu na vyšší odborné škole.

Škola nabízí žákům kurzy barmanské, baristické, sommelierské, carvingu i studené kuchyně. Žáci se mohou účastnit různých soutěží včetně mezinárodních.

Maturitní čtyřleté studijní obory

 • Obor 65-42-M/01 Hotelnictví (zaměření Moderní gastronomie a zdravý životní styl nebo Management ve službách)
 • Obor 65-42-M/02 Cestovní ruch

Maturitní dvouleté nástavbové studium

 • Obor 64-41-L/51 Podnikání

Tříleté učební obory

 • Obor 29-51-H/01 Výrobce potravin (možnost získání stipendia)
 • Obor 29-53-H/01 Pekař (možnost získání stipendia)
 • Obor 29-54-H/01 Cukrář
 • Obor 29-56-H/01 Řezník-uzenář (možnost získání stipendia)
 • Obor 65-51-H/01 Kuchař-číšník
 • Obor 66-51-H/01 Prodavač
 • Obor 69-51-H/01 Kadeřník
logologo
Tyršova 867/34, Opava
tel.: 553 711 628
skola@sshsopava.cz
www.sshsopava.cz
module
Zobrazit více