Střední škola hotelnictví a služeb a Vyšší odborná škola, Opava, příspěvková organizace
Poštovní adresa: Tyršova 867/34, Předměstí, 746 01 Opava
Ředitel: Mgr. Martin Ruský  Telefon: 553 616 611, 553 711 628
Kontakt: Eva Vilášková, Gabriela Kubicová  Telefon: 553 711 628, 553 760 360
Email: skola@sshsopava.cz
WWW: www.sshsopava.cz
Zřizovatel: Kraj
Ubytování: 1300 Kč/měs
Stravování: 704 Kč/měs
Cizí jazyky: AJ, FJ, NJ, RJ
IČ: 72547651
REDIZO: 691002932

Fotogalerie:

nahoru

Podrobné informace o škole:

Střední škola hotelnictví a služeb a Vyšší odborná škola, Opava, příspěvková organizace

Škola nabízí zájemcům o studium učební, maturitní obory a vyšší odborné vzdělání (denní i dálkové).

Maturitní obor Hotelnictví připravuje střední odborný personál pro všechny oblasti restauračních a hotelových středisek včetně podnikání. V rámci učební praxe získají žáci praktické dovednosti v gastronomických zařízeních. Škola spolupracuje nejen s opavskými, ale také ostravskými restauracemi a hotely. Cestovní ruch připravuje žáky pro oblast služeb cestovního ruchu (cestovní kanceláře a agentury, infocentra apod.). Vybraní žáci mají možnost vykonat odbornou praxi v zahraničí v Německu, Švýcarsku, na Korsice a Anglii.

Žákům tříletých učebních oborů zajišťuje škola praktické vyučování na vlastních pracovištích školy a u smluvních sociálních partnerů v reálném prostředí praxe. V oborech Pekař, Řezník-uzenář a Výrobce potravin škola nabízí motivační a prospěchové stipendium. Dvouleté nástavbové studium oboru Podnikání pro absolventy učebních oborů vytváří dobré předpoklady k zvládnutí podnikatelských aktivit, a to nejen v oblasti oboru vyučení. Absolventi maturitních oborů mohou pokračovat ve studiu na vyšší odborné škole.

Škola nabízí žákům kurzy barmanské, baristické, sommelierské, carvingu, studené kuchyně, modelace čokolády a přípravy minidezertů. Žáci se účastní různých soutěží včetně mezinárodních.

Maturitní čtyřleté studijní obory

  • Obor 65-42-M/01 Hotelnictví (zaměření Moderní gastronomie a zdravý životní styl a Management ve službách)
  • Obor 65-42-M/02 Cestovní ruch

Maturitní dvouleté nástavbové studium

  • Obor 64-41-L/51 Podnikání

Tříleté učební obory

  • Obor 29-51-H/01 Výrobce potravin (stipendium)
  • Obor 29-53-H/01 Pekař (stipendium)
  • Obor 29-54-H/01 Cukrář
  • Obor 29-56-H/01 Řezník-uzenář (stipendium)
  • Obor 65-51-H/01 Kuchař-číšník
  • Obor 66-51-H/01 Prodavač
  • Obor 69-51-H/01 Kadeřník
logo logo
Tyršova 867/34, Opava
tel.: 553 711 628
skola@sshsopava.cz
www.sshsopava.cz
module
nahoru
nápověda

Obory a zaměření:

IZO 181027291

Obor, zaměření Ukončení
studia
Přijmou
2019/20
Přihl./přij.
2018/19
Přijímací
zkoušky
PLP OZP
Hotelnictví
65-42-M/01
Maturitní zkouška
4 roky
60 84/77 ČJ, M  ANO NE
   
Cestovní ruch
65-42-M/02
Maturitní zkouška
4 roky
30 67/45 ČJ, M  NE ANO
   
Výrobce potravin
29-51-H/01
Výuční list
3 roky
20 16/10   ANO ANO
   
Pekař
29-53-H/01
Výuční list
3 roky
10 10/6   ANO ANO
   
Cukrář
29-54-H/01
Výuční list
3 roky
18 47/16   ANO ANO
   
Řezník-uzenář
29-56-H/01
Výuční list
3 roky
10 16/10   ANO NE
   
Kuchař-číšník
65-51-H/01
Výuční list
3 roky
60 61/29   ANO ANO
   
Prodavač
66-51-H/01
Výuční list
3 roky
20 12/5   ANO ANO
   
Kadeřník
69-51-H/01
Výuční list
3 roky
26 63/29   ANO ANO
   
Nástavby:
Podnikání; VYU
64-41-L/51
Maturitní zkouška
2 roky
30 43/24 ČJ, M  NE ANO
   

Doplňkové informace:

DOD: Hotelnictví a Cestovní ruch 28. 11. 2018 a 11. 1. 2019 14:00–17:00 hod. na Tyršově 34, u učebních oborů a maturitního oboru Podnikání 5. 12. 2018 9:00–16:00 hod. v restauraci a cukrárně Terasa v Opavě, Partyzánská 7. PZ do maturitních oborů a nástavb. studia státní jednotné PZ z ČJ a M. K PZ pořádáme přípravné kurzy. V přijímacím řízení rozhoduje o pořadí výsledek PZ a průměrný prospěch na ZŠ za poslední 2 klas. období či obdobné hodnocení víceletého gymnázia ze všech předmětů, u nástv. studia 3 posl. klas. období a výuční list. Obor Hotelnictví a učební obory – na přihlášce potvrzení lékaře o zdravotní způsobilosti. Do UO se PZ nekonají, podmínkou je splnění PŠD. Uchazeči budou přijímáni podle průměrů ze všech předmětů za posl. 3 pol. ZŠ.nahoru