Střední průmyslová škola stavební, Opava, příspěvková organizace
Poštovní adresa: Mírová 630/3, Předměstí, 746 01 Opava
Ředitel: Ing. Karla Labudová  Telefon: 553 627 952
Kontakt: Ing. Karla Labudová  Telefon: 553 627 952
Email: karla.labudova@spsopava.cz
WWW: www.spsopava.cz
Zřizovatel: Kraj
Ubytování: 700 Kč/měs
Stravování: 616 Kč/měs
Cizí jazyky: AJ
IČ: 47813148
REDIZO: 600017389

Fotogalerie:

nahoru

Podrobné informace o škole:

Střední průmyslová škola stavební, Opava, příspěvková organizace

Střední průmyslová škola stavební, Opava, příspěvková organizace, se nachází téměř v centru města Opavy. Žáci, kteří mají zájem o studium, se mohou zúčastnit soutěží Najdi si svou kešku (26. 9. 2018) nebo soutěží Bricks Game a Bridge Builder Game (13. 12. 2018) nebo dnů otevřených dveří (15. 11. 2018 a 15. 1. 2019).

Školní rok 2019/2020

Ve studijním oboru 37-47-M/01 Stavebnictví otevíráme dvě třídy a to v zaměření Pozemní stavitelství a konstrukcePozemní stavitelství a architektura. Obor Stavebnictví je vhodný pro všechny žáky, kteří mají chuť kreativně navrhovat či přímo provádět stavby, které nás obklopují. Absolventi pokračují ve studiu na VŠ převážně na fakultách stavebních nebo architektury, ostatní ve stavebních firmách jako mistři, stavbyvedoucí, technici, přípraváři, rozpočtáři, úředníci na stavebních či památkových úřadech, vykonávají stavební dozor, investorský dozor atd. V rámci studia se naučí práci v grafických programech určených k projektování (AutoCAD, ArchiCAD, Artlantis) i v rozpočtových programech určených pro tvorbu rozpočtu staveb (EuroCALC).

Dále otevíráme studijní obor 36-46-M/01 Geodézie a katastr nemovitostí, zaměření Zeměměřičství a geoinformatika, jehož hlavní náplní je zaměřování terénu, budov či inženýrských sítí, tvorba mapových podkladů. Tento obor prochází dynamickým rozvojem, proto se žáci postupně přesouvají od měření pásmem přes elektronické dálkoměry, nivelační stroje, totální stanice až k GPS, skenerům. Absolventi pokračují dále ve studiu na VŠ převážně se zaměřením na geodézii či geoinformatiku nebo nachází praktické uplatnění v geodetických či stavebních firmách, katastrálních úřadech atd. Vždyť žádná stavba, ať je to dům, silnice, most nebo třeba inženýrské sítě se bez geodeta neobejde. Studenti během studia pracují v programech AutoCAD, Microstation, GEUS, Groma, Kokeš, …

Škola se zaměřuje na spolupráci s odbornými firmami, spolupráci se zahraničními partnery a přípravu studentů do praxe.

Naši studenti se pravidelně účastní s velkým úspěchem odborných soutěží. Klademe důraz na povědomí našich studentů o životním prostředí, především na ty aspekty, které oni sami po vystudování naší školy mohou ovlivňovat, ať již se to týká tepla, vody nebo stavebních materiálů. Chcete-li vybudovat něco, co zůstane dalším generacím, jsme ta správná škola pro vás.

logo logo
Mírová 630/3, Opava
tel.: 553 627 952
info@spsopava.cz
www.spsopava.cz
nahoru
nápověda

Obory a zaměření:

IZO 601888

Obor, zaměření Ukončení
studia
Přijmou
2019/20
Přihl./přij.
2018/19
Přijímací
zkoušky
PLP OZP
Geodézie a katastr nemovitostí
36-46-M/01
Maturitní zkouška
4 roky
30 30/14 ČJ, M  ANO NE
   
Stavebnictví
36-47-M/01
Maturitní zkouška
4 roky
60 90/59 ČJ, M  ANO NE
   

Doplňkové informace:

DOD: 15. 11. 2018 od 16:00 hod. a 15. 1. 2019 od 16:00 hod. nebo kdykoli po telefonické domluvě. Obor Stavebnictví vyučujeme v zaměřeních Pozemní stavitelství a Pozemní stavitelství a architektura, obor Geodézie a katastr nemovitostí vyučujeme v zaměření Zeměměřičství a geoinformatika. V rámci přijímacího řízení mají váhu 40 % výsledky ze ZŠ (průměrný prospěch za pololetí 8. ročníku, konec 8. ročníku a pololetí 9. ročníku) a 60 % mají váhu výsledky přijímacích zkoušek (z toho 50 % český jazyk a 50 % matematika). Žáci, kteří jsou z daleka využívají Domov mládeže na ulici Alšova.nahoru