Obchodní akademie a Střední odborná škola logistická, Opava, příspěvková organizace
Poštovní adresa: Hany Kvapilové 1656/20, Předměstí, 746 01 Opava
Ředitel: Ing. Petr Kyjovský  Telefon: 553 759 183
Kontakt: RNDr. Zdeněk Binar  Telefon: 553 759 185
Email: office@oa-opava.cz
WWW: www.oa-opava.cz
Druh školy: Obchodní akademie
Zřizovatel: Kraj
Ubytování: 900 Kč/měs
Stravování: 616 Kč/měs
Cizí jazyky: AJ, FJ, NJ, RJ, ŠJ
IČ: 47813083
REDIZO: 600017257

Fotogalerie:

nahoru

Podrobné informace o škole:

Obchodní akademie a Střední odborná škola logistická, Opava, příspěvková organizace

Vzdělávací nabídka školy zahrnuje tyto obory vzdělání. Délka a forma studia: 4 roky, denní, střední s MZ.

  • Ekonomické lyceum – Propojení všeobecného a odborného vzdělání

Žáci si osvojí poznatky a dovednosti, které jim usnadní rozhodnout se o další vzdělávací cestě. Získají klíčové dovednosti pro studium ekonomie a práva. Absolvent se uplatní ve studiu na vysoké škole, zejména ekonomického směru.

  • Informační technologie – Digitální škola pro digitální svět

Cílem je připravit absolventy využívající IKT v ekonomické praxi. Při studiu žáci získají technické znalosti a dovednosti z oblasti počítačového HW a SW, počítačových sítí a přenosu dat. Absolvent se naučí zařazovat informace do souvislostí a zpracovávat je pomocí IT. Může se uplatnit jako analytik SW a v grafických studiích.

  • Obchodní akademie – Tradiční obor, připravující pro praxi i další studium

Nabízen i ve variantě ŠVP – OA s rozšířenou výukou IT. Cílem je připravit absolventy, kteří se uplatní v oblasti ekonomických, obchodně-podnikatelských, administrativních a organizačních činností ve firmách i veřejné správě. Žáci získají znalosti a dovednosti zejména z oblasti kancelářského a grafického SW a databází.

  • Logistické a finanční služby – Logistika není věda, ale potřeba úspěšných. Jediný obor svého druhu v regionu!

Výuka v oboru je zaměřena zejména na poštovní a peněžní služby, dále na ekonomiku, účetnictví, IKT. Teorii si žáci upevňují v učebnách praxe i na pracovištích České pošty, s. p. V závěru studia získají řidičské oprávnění skupiny B. Absolventi se uplatní na pracovištích České pošty, s. p., v bankách, pojišťovnách atd.

  • Provoz a ekonomika dopravy – Staň se spedičním expertem pro dopravní a logistické firmy!

Odbornými předměty jsou doprava a přeprava, přeprava a zasílatelství, logistika. Praxi žáci absolvují ve škole i na provozních pracovištích zasílatelských a logistických firem. V závěru studia získají řidičské oprávnění skupiny B. Absolventi se uplatní ve spedičních, dopravních, výrobních a obchodních firmách.

logo logo
Hany Kvapilové 1656/20, Opava
tel.: 553 759 160
kyjovsky@oa-opava.cz
www.oa-opava.cz
module
nahoru
nápověda

Obory a zaměření:

IZO 601870

Obor, zaměření Ukončení
studia
Přijmou
2020/21
Přihl./přij.
2019/20
Přijímací
zkoušky
PLP OZP
Informační technologie
18-20-M/01
Maturitní zkouška
4 roky
30 59/29 ČJ, M  NE ANO
  Doporučený prospěch: 2,5
Provoz a ekonomika dopravy
37-41-M/01
Maturitní zkouška
4 roky
30 31/19 ČJ, M  NE ANO
  Doporučený prospěch: 2,5
Logistické a finanční služby
37-42-M/01
Maturitní zkouška
4 roky
30 26/13 ČJ, M  NE ANO
  Doporučený prospěch: 2,5
Obchodní akademie
63-41-M/02
Maturitní zkouška
4 roky
60 118/52 ČJ, M  NE ANO
  Doporučený prospěch: 2,5
Ekonomické lyceum
78-42-M/02
Maturitní zkouška
4 roky
30 62/29 ČJ, M  NE ANO
  Doporučený prospěch: 2,3

Doplňkové informace:

DOD: 21. 11. 2019 a 9. 1. 2020 na pracovišti H. Kvapilové 20, 18. 11. 2019 a 11. 1. 2020 na pracovišti Otická. Výuka probíhá v budově na ul. H. Kvapilové a na odloučeném pracovišti na ul. Otická (obory Provoz a ekonomika dopravy a Logistické a finanční služby). V případě zájmu zavedeme v jedné třídě studijního oboru Obchodní akademie rozšířenou výuku informačních technologií. Součástí vzdělávání v oboru Provoz a ekonomika dopravy a Logistické a finanční služby je získání řidičského oprávnění skupiny B zdarma. Pořádáme přípravné kurzy k přijímacím zkouškám. Žáci ubytovaní na Domově mládeže platí za celodenní stravování 68 Kč za den, ostatní žáci platí ve výdejně 28 Kč za oběd. Škola je bezbariérová.nahoru