Zavřít

Masarykova střední škola zemědělská a Vyšší odborná škola, Opava, příspěvková organizace

Masarykova střední škola zemědělská a Vyšší odborná škola, Opava, příspěvková organizace
Videa

Dny otevřených dveří

Doplňující informace

Krásná a výborně vybavená škola, která nabízí maximální prostupnost mezi obory učebními, maturitními, nástavbou. Žáci mohou diferencovaně (dle oboru) zdarma získat řadu řidičských oprávnění (skupiny B, C, T) a osvědčení (svářečský kurz, motorová pila, vysokozdvižný vozík, sklízecí mlátička, lovecký lístek, mezinárodní jazykové certifikáty). Výtečná mezinárodní spolupráce, projekty Erasmus a stáže se školami v rámci celé Evropy. Škola je zapojena do velkého množství projektů pro zkvalitnění a modernizaci výuky. Motto této velmi žádané instituce je „Škola pro život“. Online veletrh SŠ MSK – 23. 11. 2021 a 24. 1. 2022, více na veletrh-skol.msk.cz.
Zobrazit více
 • Cizí jazyky AJ, FJ, NJ, RJ
 • Ubytování 900  Kč/měsíc
 • Stravování 600 Kč/měsíc

Obory a zaměření

Obor, zaměření, kód oboru KKOV Ukončení
studia
Přijmou
2022/23
Přihl./přij.
2021/22
Přijímací
zkoušky
PLP OZP
Agropodnikání 41-41-M/01 Maturitní zkouška4 roky 30 72/30 Statistika ČJ, M ANO NE
Doporučený prospěch: 1.8
Přírodovědné lyceum 78-42-M/05 Maturitní zkouška4 roky 30 45/30 Statistika ČJ, M NE ANO
Doporučený prospěch: 1.8
Chemik operátor (Chemik operátor – zaměření na výrobu léčiv) 28-42-L/01 Maturitní zkouška4 roky 30 29/24 Statistika ČJ, M ANO NE
Doporučený prospěch: 2.2
Zemědělec-farmář 41-51-H/01 Výuční list3 roky 48 116/48 Statistika ANO NE
Doporučený prospěch: 2.8
Zahradník 41-52-H/01 Výuční list3 roky 24 33/24 Statistika ANO NE
Doporučený prospěch: 2.8
Nástavby:
Podnikání; VYU 64-41-L/51 Maturitní zkouška2 roky 30 49/30 Statistika ČJ, M NE ANO
Doporučený prospěch: 2.2

Podrobné informace o škole

Masarykova střední škola zemědělská a Vyšší odborná škola, Opava, příspěvková organizace

Charakteristika školy

 • Škola s krásnou budovou uprostřed parku na okraji města Opavy, v těsném sousedství moderního školního statku
 • Škola s maximální prostupností v rámci zemědělských, zahradnických a přírodovědných oborů
 • Velké množství partnerských škol v celé Evropě
 • Možnost ubytování ve vlastním příjemném Domově mládeže, celodenní stravování v nové školní jídelně
 • Škola s moderním vybavením pro výuku získaným v projektech
 • Bohatý výběr kroužků, kurz myslivosti, tuzemská a zahraniční praxe, množství mezinárodních projektů Erasmus
 • Ekologická škola Moravskoslezského kraje
 • Úzká spolupráce s významnými zaměstnavateli Moravskoslezského kraje (TEVA, Navos, OPaLL – AGRI atd.)

Studijní nabídka školy

Studijní obory školy zakončené maturitní zkouškou:

 • 41-41-M/01 Agropodnikání, zaměření provoz nebo ekonomika podniku – řidičské oprávnění na traktor a osobní automobil, kroužky jezdectví, myslivosti, moderní praxe
 • 78-42-M/05 Přírodovědné lyceum – gymnaziální výuka, skvělé vybavení pro přírodovědné předměty
 • 28-42-L/01 Chemik operátor, zaměření výroba léčiv – výtečná uplatnitelnost v praxi i na vysokých školách, nadčasové výukové prostory spolupracujících podniků, vynikající možnost získat po 3 letech výuční list a po dalším pouhém 1 roce studia maturitní zkoušku

Všechny jsou čtyřleté, ukončeny maturitní zkouškou. Ta umožňuje pokračovat absolventům ve studiu na kterékoliv VOŠ nebo VŠ.

Učební obory školy zakončené závěrečnou zkouškou:

 • 41-51-H/01 Zemědělec-farmář – řidičské oprávnění na traktor, osobní a nákladní automobil, svářečské a další kurzy zdarma
 • 41-52-H/01 Zahradník – množství specializací, spolupracujících podniků, floristika, stipendijní program

Jedná se o tříleté učební obory ukončené závěrečnou učňovskou zkouškou s obdržením výučního listu. Absolventi mohou získat úplné středoškolské vzdělání (maturitu) absolvováním dvouletého nástavbového studia.

Nástavbové studium:

 • 64-41-L/51 Podnikání

Je určeno těm, kteří úspěšně složili závěrečnou učňovskou zkoušku a chtějí si ve dvouletém studiu rozšířit své vzdělání a získat maturitu.

Vyšší odborná škola:

 • 41-31-N/01 Regionální politika zemědělství a venkova

Spolupráce školy

 • Moravskoslezské centrum odborného vzdělávání pro rozvoj venkovského prostoru
 • Trenérská škola Mendelovy univerzity v Brně
 • Partnerská škola Univerzity Palackého v Olomouci
 • Spolupráce v rámci různých projektů se Slezskou univerzitou v Opavě, Ostravskou univerzitou
 • Rozsáhlá mezinárodní spolupráce – praxe, exkurze, mezinárodní výměny

Podrobněji na webových stránkách školy.

logologo
Purkyňova 1654/12, Opava
tel.: 555 333 003
info@zemedelka-opava.cz
www.zemedelka-opava.cz
module
Zobrazit více