Masarykova střední škola zemědělská a Vyšší odborná škola, Opava, příspěvková organizace
Poštovní adresa: Purkyňova 1654/12, Předměstí, 746 01 Opava
Ředitel: Ing. Arnošt Klein  Telefon: 555 333 001
Kontakt: Mgr. Václav Schreiber  Telefon: 555 333 023
Email: info@zemedelka-opava.cz
WWW: www.zemedelka-opava.cz
Zřizovatel: Kraj
Ubytování: 900 Kč/měs
Stravování: 400 Kč/měs
Cizí jazyky: AJ, FJ, NJ, RJ
IČ: 47813130
REDIZO: 600017311

Fotogalerie:

nahoru

Podrobné informace o škole:

Masarykova střední škola zemědělská a Vyšší odborná škola, Opava, příspěvková organizace

Charakteristika školy

 • Škola s krásnou budovou uprostřed parku na okraji města Opavy, v těsném sousedství moderního školního statku
 • Škola s maximální prostupností v rámci zemědělských, zahradnických a přírodovědných oborů
 • Velké množství partnerských škol v celé Evropě
 • Možnost ubytování ve vlastním příjemném Domově mládeže
 • Celodenní stravování v nové školní jídelně
 • Škola s moderním vybavením pro výuku získaným v projektech
 • Bohatý výběr kroužků, kurz myslivosti, tuzemská a zahraniční praxe, množství projektů ESF, Leonardo, Comenius
 • Ekologická škola Moravskoslezského kraje
 • Úzká spolupráce s významnými zaměstnavateli Moravskoslezského kraje (TEVA, Navos, OPaLL – AGRI, atd.)

Studijní nabídka školy

Studijní obory školy zakončené maturitní zkouškou

 • 41-41-M/01 Agropodnikání, zaměření provoz nebo ekonomika podniku – řidičské oprávnění na traktor a osobní automobil, kroužky jezdectví, myslivosti, moderní praxe
 • 78-42-M/05 Přírodovědné lyceum – gymnaziální výuka, skvělé vybavení pro přírodovědné předměty
 • 28-42-L/01 Chemik operátor, zaměření výroba léčiv – výtečná uplatnitelnost, nadčasové výukové prostory spolupracujících podniků

Všechny jsou čtyřleté, ukončeny maturitní zkouškou. Ta umožňuje pokračovat absolventům ve studiu na kterékoliv VOŠ nebo VŠ.

Učební obory školy zakončené závěrečnou zkouškou

 • 41-51-H/01 Zemědělec-farmář – řidičské oprávnění na traktor, osobní a nákladní automobil, svářečské a další kurzy zdarma
 • 41-52-H/01 Zahradník – množství specializací, spolupracujících podniků, floristika

Jedná se o tříleté učební obory ukončené závěrečnou učňovskou zkouškou s obdržením výučního listu. Absolventi mohou získat úplné středoškolské vzdělání (maturitu) absolvováním dvouletého nástavbového studia.

Nástavbové studium

 • 64-41-L/51 Podnikání

Je určeno těm, kteří úspěšně složili závěrečnou učňovskou zkoušku a chtějí si ve dvouletém studiu rozšířit své vzdělání a získat maturitu.

Vyšší odborná škola

 • 41-31-N/01 Regionální politika zemědělství a venkova

Spolupráce školy

 • Moravskoslezské centrum odborného vzdělávání pro rozvoj venkovského prostoru
 • Trenérská škola Mendelovy univerzity v Brně
 • Partnerská škola Univerzity Palackého v Olomouci
 • Spolupráce v rámci různých projektů se Slezskou univerzitou v Opavě, Ostravskou univerzitou
 • Rozsáhlá mezinárodní spolupráce – praxe, exkurze, mezinárodní výměny

Podrobněji na webových stránkách školy.

logo logo
Purkyňova 1654/12, Opava
tel.: 553 760 500
info@zemedelka-opava.cz
www.zemedelka-opava.cz
module
nahoru
nápověda

Obory a zaměření:

IZO 601853

Obor, zaměření Ukončení
studia
Přijmou
2020/21
Přihl./přij.
2019/20
Přijímací
zkoušky
PLP OZP
Agropodnikání
41-41-M/01
Maturitní zkouška
4 roky
30 61/30 ČJ, M  ANO NE
  Doporučený prospěch: 1,8
Přírodovědné lyceum
78-42-M/05
Maturitní zkouška
4 roky
30 45/30 ČJ, M  NE ANO
  Doporučený prospěch: 1,8
Chemik operátor (Chemik operátor, zaměření na výrobu léčiv)
28-42-L/01
Maturitní zkouška
4 roky
30 44/24 ČJ, M  ANO NE
  Doporučený prospěch: 2,2
Zemědělec-farmář
41-51-H/01
Výuční list
3 roky
48 93/48   ANO NE
  Doporučený prospěch: 2,8
Zahradník
41-52-H/01
Výuční list
3 roky
24 37/24   ANO NE
  Doporučený prospěch: 2,8
Nástavby:
Podnikání; VYU
64-41-L/51
Maturitní zkouška
2 roky
30 57/30 ČJ, M  NE ANO
  Doporučený prospěch: 2,2

Doplňkové informace:

DOD: 11. 11. 2019, 11. 12. 2019 a 11. 1. 2020. Škola nabízí maximální prostupnost mezi obory učebními, maturitními, nástavbou, včetně pokračování ve studiu na jedinečné VOŠ. Žáci mohou diferencovaně (dle oboru) zdarma získat řadu řidičských oprávnění (skupiny B, C, T) a osvědčení (svářečský kurz, motorová pila, vysokozdvižný vozík, sklízecí mlátička, lovecký lístek, mezinárodní jazykové certifikáty). Výtečná mezinárodní spolupráce a stáže se školami v rámci celé Evropy. Škola též figuruje ve velkém množství projektů. Heslem této žádané instituce je „Škola pro život“.nahoru