Zavřít

Masarykova střední škola zemědělská a přírodovědná, Opava, příspěvková organizace

Masarykova střední škola zemědělská a přírodovědná, Opava, příspěvková organizace
Videa

Dny otevřených dveří

Doplňující informace

Krásná a výborně vybavená škola, která nabízí maximální prostupnost mezi obory učebními, maturitními, nástavbou. Žáci mohou diferencovaně (dle oboru) zdarma získat řadu řidičských oprávnění (skupiny B, C, T) a osvědčení (svářečský kurz, motorová pila, vysokozdvižný vozík, sklízecí mlátička, jezdectví, lovecký lístek, mezinárodní jazykové certifikáty). Moderní technika a technologie ve výuce. Výtečná mezinárodní spolupráce, projekty Erasmus a stáže se školami v rámci celé Evropy. Škola je zapojena do velkého množství projektů pro zkvalitnění a modernizaci výuky. Motto této velmi žádané instituce je „Škola pro život“.
Zobrazit více
 • Cizí jazyky AJ, FJ, NJ, RJ
 • Ubytování 1200  Kč/měsíc
 • Stravování 770 Kč/měsíc

Obory a zaměření

Obor, zaměření, kód oboru KKOV Ukončení
studia
Přijmou
2024/25
Přihl./přij.
2023/24
Přijímací
zkoušky
PLP OZP
Agropodnikání 41-41-M/01 Maturitní zkouška 4 roky 30 85/30 Statistika ČJ, M ANO NE
Doporučený prospěch: 1.8
Přírodovědné lyceum 78-42-M/05 Maturitní zkouška 4 roky 30 67/30 Statistika ČJ, M NE ANO
Doporučený prospěch: 1.8
Chemik operátor (+ 28-52-H/01 Chemik) 28-42-L/01 Maturitní zkouška,
Výuční list
4 roky
30 46/30 Statistika ČJ, M ANO NE
Doporučený prospěch: 2.2
Zemědělec-farmář 41-51-H/01 Výuční list 3 roky 48 113/48 Statistika ANO NE
Doporučený prospěch: 2.8
Zahradník 41-52-H/01 Výuční list 3 roky 30 40/24 Statistika ANO NE
Doporučený prospěch: 2.8
Nástavby:
Podnikání; VYU 64-41-L/51 Maturitní zkouška 2 roky 30 89/30 Statistika ČJ, M NE ANO
Doporučený prospěch: 2.2

Podrobné informace o škole

Masarykova střední škola zemědělská a přírodovědná, Opava, příspěvková organizace

Charakteristika školy

 • Škola s krásnou budovou uprostřed parku na okraji města Opavy, v těsném sousedství moderního školního statku
 • Škola s maximální prostupností v rámci zemědělských, zahradnických a přírodovědných oborů
 • Velké množství partnerských škol v celé Evropě
 • Možnost ubytování ve vlastním příjemném Domově mládeže, celodenní stravování v nové školní jídelně
 • Škola s moderním vybavením pro výuku získaným v projektech
 • Bohatý výběr kroužků, kurz myslivosti, tuzemská a zahraniční praxe, množství mezinárodních projektů Erasmus
 • Ekologická škola Moravskoslezského kraje
 • Úzká spolupráce s významnými zaměstnavateli Moravskoslezského kraje (TEVA, Navos, OPaLL – AGRI atd.)

Studijní nabídka školy

Studijní obory školy zakončené maturitní zkouškou:

 • 41-41-M/01 Agropodnikání, zaměření provoz nebo ekonomika podniku – řidičské oprávnění na traktor a osobní automobil, kroužky jezdectví, myslivosti, moderní praxe
 • 78-42-M/05 Přírodovědné lyceum – gymnaziální výuka, skvělé vybavení pro přírodovědné předměty, výborná příprava na VŠ
 • 28-42-L/01 Chemik operátor, zaměření výroba léčiv (28-52-H/01 Chemik) – duální obor L+H, kdy v rámci jednoho studia lze jako bonus po třech letech získat výuční list a následně za rok i maturitu (bez nutnosti výuční list získat). Je zde výtečná uplatnitelnost v praxi i na vysokých školách, nadčasové výukové prostory spolupracujících podniků.

Všechny tři obory jsou čtyřleté, ukončeny maturitní zkouškou. Ta umožňuje pokračovat absolventům ve studiu na kterékoli vyšší odborné škole nebo na vysoké škole.

Učební obory školy zakončené závěrečnou zkouškou:

 • 41-51-H/01 Zemědělec-farmář – řidičské oprávnění na traktor, osobní a nákladní automobil, svářečské a další kurzy zdarma
 • 41-52-H/01 Zahradník – množství specializací, spolupracujících podniků, floristika, stipendijní program (až pět tisíc za pololetí)

Oba dva jsou tříleté učební obory ukončené závěrečnou učňovskou zkouškou s obdržením výučního listu. Absolventi mohou získat úplné středoškolské vzdělání (maturitu) absolvováním dvouletého nástavbového studia.

Nástavbové studium:

 • 64-41-L/51 Podnikání

Je určeno těm, kteří úspěšně složili závěrečnou učňovskou zkoušku a chtějí si ve dvouletém studiu rozšířit své vzdělání a získat maturitu.

Spolupráce školy

 • Moravskoslezské centrum odborného vzdělávání pro rozvoj venkovského prostoru
 • Trenérská škola Mendelovy univerzity v Brně
 • Partnerská škola Univerzity Palackého v Olomouci
 • Spolupráce v rámci různých projektů se Slezskou univerzitou v Opavě, Ostravskou univerzitou
 • Rozsáhlá mezinárodní spolupráce – praxe, exkurze, mezinárodní výměny

Podrobněji na webových stránkách školy.

logologo
Purkyňova 1654/12, Opava
tel.: 555 333 003
info@zemedelka-opava.cz
www.zemedelka-opava.cz
module
Zobrazit více