Poštovní adresa: Beethovenova 235/1, Město, 746 01 Opava
Ředitel: Mgr. Ivan Luger  Telefon: 595 173 028
Kontakt: Silvie Kočířová  Telefon: 595 173 028
Email: info@konzervator.cz
WWW: www.konzervator.cz
Druh školy: Konzervatoř
Zřizovatel: Církev
Ubytování: 1550 Kč/měs
Stravování: 660 Kč/měs
Cizí jazyky: AJ, IJ, L, NJ
IČ: 68941811
REDIZO: 610550659

nápověda

Obory a zaměření:

IZO 151029440

Obor, zaměření Ukončení
studia
Přijmou
2020/21
Přihl./přij.
2019/20
Přijímací
zkoušky
PLP OZP
Hudba
82-44-P/01
Absolutorium
6 let
15 15/11 DZ, TZ  ANO ANO
   
Zpěv
82-45-P/01
Absolutorium
6 let
15 11/5 DZ, TZ  ANO ANO
   

Doplňkové informace:

Církevní konzervatoř Německého řádu poskytuje všeobecné a hudební vzdělání v oborech 82-44-P/01 Hudba a 82-45-P/01 Zpěv ve formě denního a kombinovaného studia. Po čtyřech letech se skládá maturitní zkouška a po šesti letech studenti ukončují studium absolutoriem s titulem DiS. Celkové pojetí vzdělávání vychází kromě standardních učebních osnov pro konzervatoře rovněž z tradic duchovní chrámové hudby. Škola nabízí výuku hry na varhany, klavír, cembalo, dechové a strunné nástroje, sólový zpěv, a řízení sboru. Oproti jiným konzervatořím poskytuje opavská konzervatoř rozšířenou výuku odborných předmětů v oblasti církevní hudby, která zahrnuje hru na varhany, vokální projev a řízení sboru a je opřená o soubor dalších odborných předmětů.nahoru