Zavřít

Církevní konzervatoř Německého řádu

Církevní konzervatoř Německého řádu

Dny otevřených dveří

Vždy v říjnu a v únoru – sledujte webové stránky školy.
Zobrazit více

Doplňující informace

Církevní konzervatoř Německého řádu v Opavě poskytuje všeobecné a hudební vzdělání v oborech 82-44-P/01 Hudba a 82-45-P/01 Zpěv ve formě denního a kombinovaného studia. Po čtyřech letech se skládá maturitní zkouška a po šesti letech studenti ukončují studium absolutoriem s titulem DiS. Zaměření oboru Hudba – hra na varhany, klavír, cembalo, dechové a strunné nástroje, řízení sboru a trojobor církevní hudba, kde je rozšířená výuka odborných předmětů v oblasti církevní hudby, hru na varhany, vokální projev a řízení sboru. Domov mládeže, který je součástí budovy školy. Studenti konzervatoře veřejně vystupují na koncertech školy, ale také v rámci spolupráce se Slezským divadlem v Opavě.
Zobrazit více
  • Cizí jazyky AJ, IJ, L, NJ
  • Ubytování 1650  Kč/měsíc
  • Stravování 700 Kč/měsíc

Obory a zaměření

Obor, zaměření, kód oboru KKOV Ukončení
studia
Přijmou
2023/24
Přihl./přij.
2022/23
Přijímací
zkoušky
PLP OZP
Hudba 82-44-P/01 Absolutorium 6 let 15 17/7 Statistika DZ, TZ ANO ANO
Zpěv 82-45-P/01 Absolutorium 6 let 15 10/7 Statistika DZ, TZ ANO ANO