Zavřít

Střední pedagogická škola a Střední zdravotnická škola svaté Anežky České

Kontakty na školu

Dny otevřených dveří

DOD: čt 12. 11. 2020 a čt 7. 1. 2021. Cena za celodenní stravu 79 Kč, cena za oběd 28 Kč. Bezbariérový přístup ve škole i na domově mládeže. Bližší informace o přijímacím řízení a oborech najdete na webových stránkách školy. Přijímací řízení u všech maturitních oborů denní formy studia – test z ČJ a M, prospěch ZŠ, mimoškolní aktivity, zdravotní způsobilost, u maturitního oboru Předškolní a mimoškolní pedagogika navíc 4 zdatnosti z mluvních dovedností, HV, TV a VV.
Zobrazit více
  • Cizí jazyky AJ, NJ
  • Ubytování 1400  Kč/měsíc
  • Stravování 560 Kč/měsíc

Obory a zaměření

Obor, zaměření, kód oboru KKOV Ukončení
studia
Přijmou
2021/22
Přihl./přij.
2020/21
Přijímací
zkoušky
PLP OZP
Praktická sestra 53-41-M/03 Maturitní zkouška4 roky 20 13/13 ČJ,M ANO NE
Doporučený prospěch: 1.8
Předškolní a mimoškolní pedagogika 75-31-M/01 Maturitní zkouška4 roky 45 97/46 ČJ,DZ,M ANO ANO
Doporučený prospěch: 1.8
Sociální činnost 75-41-M/01 Maturitní zkouška4 roky 0 11/0 ČJ,M ANO ANO
Doporučený prospěch: 1.8
Pedagogické lyceum 78-42-M/03 Maturitní zkouška4 roky 16 27/16 ČJ,M ANO ANO
Doporučený prospěch: 1.8
Ošetřovatel 53-41-H/01 Výuční list3 roky 20 16/16 ANO NE
Doporučený prospěch: 2.5
Zkrácené studium:
Předškolní a mimoškolní pedagogika; Dálková; MAT 75-31-M/01 Maturitní zkouška3 roky 30 78/30 ANO ANO
Sociální činnost; Dálková; MAT 75-41-M/01 Maturitní zkouška3 roky 30 0/0 ANO ANO

Podrobné informace o škole

Střední pedagogická škola a Střední zdravotnická škola svaté Anežky České

Byla založena jako církevní dívčí škola hraběnkou Charlottou von Fürstenberg v roce 1859, vyučování bylo zahájeno v roce 1861, po přerušené existenci byla škola znovu otevřena v roce 1991. Škola je církevní, zřizovatelem je Biskupství ostravsko-opavské. Součástí školy je nový domov mládeže, SVČ a školní jídelna. Škola i DM jsou bezbariérové.

Základní informace o oborech

  • Pedagogické lyceum – maturitní obor gymnaziálního typu, připravuje studenty na vysokoškolské studium pedagogického zaměření. Absolventi tohoto oboru získávají odbornou kvalifikaci a) pedagoga volného času, b) asistenta pedagoga.
  • Předškolní a mimoškolní pedagogika – absolventi tohoto maturitního oboru získají úplné střední odborné vzdělání a uplatní se především jako učitelé v mateřských školách, vychovatelé školských a mimoškolských zařízení.
  • Sociální činnost – absolventi tohoto maturitního oboru získají úplné střední odborné vzdělání a najdou uplatnění jako vychovatelé nebo pečovatelé v sociálních nebo charitativních zařízeních.
  • Praktická sestra – absolventi tohoto maturitního oboru najdou uplatnění jako zdravotničtí pracovníci ve zdravotnických zařízeních lůžkového i ambulantního typu, v domácí ošetřovatelské péči, v zařízeních a ústavech sociální péče.
  • Ošetřovatel – tříletý nematuritní obor připravuje absolventy pro činnost nižších zdravotnických pracovníků. Absolventi najdou uplatnění v nemocnicích, domovech pro seniory, ústavech sociální péče. Studium je ukončeno závěrečnou zkouškou a výučním listem.

Součástí studia všech oborů jsou odborné praxe.

Mimoškolní zájmová činnost

Při škole působí Středisko volného času, které nabízí cca 20 zájmových a vzdělávacích kroužků. Studenti mohou navštěvovat hudební, dramatické, výtvarné, sportovní a taneční kroužky, jazykové kroužky, s přípravou ke státní maturitě i k mezinárodním zkouškám aj. Ve škole působí: sbor DATIO – 30členný studentský sbor, schóla a školní kapela.

Mimoškolní vzdělávací činnost

V posledních 10 letech jsme realizovali 4 projekty Comenius. V současné době realizujeme 2 projekty Erasmus+.

Celostátní aktivity organizované školou

Celostátní přehlídka zájmové umělecké činnosti studentů církevních škol (organizujeme 28 let), nepravidelně literární soutěž a soutěž Myšlenkové mapy v AJ.

Sociální program

Studenty vedeme k toleranci a empatii – spolupracujeme s nemocnicí, domovem důchodců, adoptujeme 11letého chlapce ze Zambie.

K dispozici je nový domov mládeže.

Realizujeme dálkové formy studia oborů Předškolní a mimoškolní pedagogika a Sociální činnost.

logo
1. máje 249/37, Odry
tel.: 556 730 129
info@cssodry.cz
www.cssodry.cz
Zobrazit více