Zavřít

Střední pedagogická škola a Střední zdravotnická škola svaté Anežky České

Střední pedagogická škola a Střední zdravotnická škola svaté Anežky České

Dny otevřených dveří

9. 11. 2023 10:00–17:00 hod. a 11. 1. 2024 10:00–17:00 hod.
Zobrazit více

Doplňující informace

Bezbariérový přístup, domov mládeže (celodenní strava 112 Kč za den), školní přijímací zkouška pro obor Předškolní a mimoškolní pedagogika, pro dálkové studium je nutné doložit úředně ověřené maturitní vysvědčení.
Zobrazit více
  • Cizí jazyky AJ, NJ
  • Ubytování 1400  Kč/měsíc
  • Stravování 814 Kč/měsíc

Obory a zaměření

Obor, zaměření, kód oboru KKOV Ukončení
studia
Přijmou
2024/25
Přihl./přij.
2023/24
Přijímací
zkoušky
PLP OZP
Praktická sestra 53-41-M/03 Maturitní zkouška 4 roky 20 30/21 Statistika ČJ, M ANO NE
Doporučený prospěch: 1.9
Masér ve zdravotnictví 53-41-M/04 Maturitní zkouška 4 roky 10 13/10 Statistika ČJ, M ANO NE
Doporučený prospěch: 1.9
Předškolní a mimoškolní pedagogika 75-31-M/01 Maturitní zkouška 4 roky 45 93/47 Statistika ČJ, HV, M, PO, TV, VV ANO ANO
Doporučený prospěch: 1.9
Pedagogické lyceum 78-42-M/03 Maturitní zkouška 4 roky 15 42/16 Statistika ČJ, M ANO ANO
Doporučený prospěch: 1.9
Ošetřovatel 53-41-H/01 Výuční list 3 roky 20 22/16 Statistika ANO NE
Doporučený prospěch: 2.5
Zkrácené studium:
Předškolní a mimoškolní pedagogika; Dálková; MAT 75-31-M/01 Maturitní zkouška 3 roky 15 17/12 Statistika HV, PO ANO ANO
Školné: 10 000 Kč

Podrobné informace o škole

Střední pedagogická škola a Střední zdravotnická škola svaté Anežky České

Byla založena jako církevní dívčí škola hraběnkou Charlottou von Fürstenberg v roce 1859, vyučování bylo zahájeno v roce 1861, po přerušené existenci byla škola znovu otevřena v roce 1991. Škola je církevní, zřizovatelem je Biskupství ostravsko-opavské. Součástí školy je nový domov mládeže, SVČ a školní jídelna. Škola i DM jsou bezbariérové.

Základní informace o oborech

  • Pedagogické lyceum – maturitní obor gymnaziálního typu, připravuje studenty na vysokoškolské studium pedagogického zaměření. Absolventi tohoto oboru získávají odbornou kvalifikaci a) pedagoga volného času, b) asistenta pedagoga.
  • Předškolní a mimoškolní pedagogika – absolventi tohoto maturitního oboru získají úplné střední odborné vzdělání a uplatní se především jako učitelé v mateřských školách, vychovatelé školských a mimoškolských zařízení.
  • Sociální činnost – absolventi tohoto maturitního oboru získají úplné střední odborné vzdělání a najdou uplatnění jako vychovatelé nebo pečovatelé v sociálních nebo charitativních zařízeních.
  • Praktická sestra – absolventi tohoto maturitního oboru najdou uplatnění jako zdravotničtí pracovníci ve zdravotnických zařízeních lůžkového i ambulantního typu, v domácí ošetřovatelské péči, v zařízeních a ústavech sociální péče.
  • Masér ve zdravotnictví – absolventi tohoto maturitního oboru najdou uplatnění ve zdravotnických a sociálních zařízeních při poskytování rehabilitační, léčebné a lázeňské péče. Absolvent je způsobilý vykonávat povolání masér ve zdravotnictví.
  • Ošetřovatel – tříletý nematuritní obor připravuje absolventy pro činnost nižších zdravotnických pracovníků. Absolventi najdou uplatnění v nemocnicích, domovech pro seniory, ústavech sociální péče. Studium je ukončeno závěrečnou zkouškou a výučním listem.

Součástí studia všech oborů jsou odborné praxe.

Mimoškolní zájmová činnost

Při škole působí Středisko volného času, které nabízí cca 20 zájmových a vzdělávacích kroužků. Studenti mohou navštěvovat hudební, dramatické, výtvarné, sportovní a taneční kroužky, jazykové kroužky, s přípravou ke státní maturitě i k mezinárodním zkouškám aj. Ve škole působí: sbor DATIO – 40členný studentský sbor, schóla a školní kapela.

Mimoškolní vzdělávací činnost

Ve škole jsme dosud realizovali 4 projekty Comenius a 3 projekty Erasmus+, připravujeme 8. projekt.

Celostátní aktivity organizované školou

Celostátní přehlídka zájmové umělecké činnosti studentů církevních škol (organizujeme 30 let) a Celostátní literární soutěž.

Sociální program

Studenty vedeme k toleranci a empatii – spolupracujeme s nemocnicí, domovem důchodců, adoptujeme chlapce ze Zambie.

K dispozici je nový domov mládeže.

Realizujeme dálkovou formu studia oboru Předškolní a mimoškolní pedagogika.

logo
1. máje 249/37, Odry
tel.: 556 730 129
info@cssodry.cz
www.cssodry.cz
Zobrazit více