Střední pedagogická škola a Střední zdravotnická škola svaté Anežky České
Poštovní adresa: 1. máje 249/37, 742 35 Odry
Ředitel: Ing. Pavla Hostašová  Telefon: 556 730 129
Kontakt: Oldřiška Hrabovská  Telefon: 556 730 129
Email: info@cssodry.cz
WWW: www.cssodry.cz
Zřizovatel: Církev
Ubytování: 1400 Kč/měs
Stravování: 616 Kč/měs
Cizí jazyky: AJ, NJ
IČ: 16628144
REDIZO: 600016838

Fotogalerie:

nahoru

Podrobné informace o škole:

Střední pedagogická škola a Střední zdravotnická škola svaté Anežky České

Byla založena jako církevní dívčí škola hraběnkou Charlottou von Fürstenberg v roce 1859, vyučování bylo zahájeno v roce 1861, po přerušené existenci byla škola znovu otevřena v roce 1991. Škola je církevní, zřizovatelem je Biskupství ostravsko-opavské. Součástí školy je nový domov mládeže, SVČ a školní jídelna. Škola i DM jsou bezbariérové.

Základní informace o oborech

  • Pedagogické lyceum – maturitní obor gymnaziálního typu, připravuje studenty na vysokoškolské studium pedagogického zaměření. Absolventi tohoto oboru získávají odbornou kvalifikaci a) pedagoga volného času, b) asistenta pedagoga.
  • Předškolní a mimoškolní pedagogika – absolventi tohoto maturitního oboru získají úplné střední odborné vzdělání a uplatní se především jako učitelé v mateřských školách, vychovatelé školských a mimoškolských zařízení.
  • Sociální činnost – absolventi tohoto maturitního oboru získají úplné střední odborné vzdělání a najdou uplatnění jako vychovatelé nebo pečovatelé v sociálních nebo charitativních zařízeních.
  • Praktická sestra – absolventi tohoto maturitního oboru najdou uplatnění jako zdravotničtí pracovníci ve zdravotnických zařízeních lůžkového i ambulantního typu, v domácí ošetřovatelské péči, v zařízeních a ústavech sociální péče.
  • Ošetřovatel – tříletý nematuritní obor připravuje absolventy pro činnost nižších zdravotnických pracovníků. Absolventi najdou uplatnění v nemocnicích, domovech pro seniory, ústavech sociální péče. Studium je ukončeno závěrečnou zkouškou a výučním listem.

Součástí studia všech oborů jsou odborné praxe.

Mimoškolní zájmová činnost

Při škole působí Středisko volného času, které nabízí cca 20 zájmových a vzdělávacích kroužků. Studenti mohou navštěvovat hudební, dramatické, výtvarné, sportovní a taneční kroužky, jazykové kroužky, s přípravou ke státní maturitě i k mezinárodním zkouškám aj. Ve škole působí: sbor DATIO – 30členný studentský sbor, schóla a školní kapela.

Mimoškolní vzdělávací činnost

V posledních 10 letech jsme realizovali 4 projekty Comenius. V současné době realizujeme projekt Erasmus+.

Celostátní aktivity organizované školou

Celostátní přehlídka zájmové umělecké činnosti studentů církevních škol (organizujeme 27 let), literární soutěž a soutěž Myšlenkové mapy v AJ.

Sociální program

Studenty vedeme k toleranci a empatii – spolupracujeme s nemocnicí, domovem důchodců, adoptujeme 11letého chlapce ze Zambie.

K dispozici je nový domov mládeže.

Realizujeme dálkové formy studia oborů Předškolní a mimoškolní pedagogika a Sociální činnost.

logo
1. máje 249/37, Odry
tel.: 556 730 129
info@cssodry.cz
www.cssodry.cz
nahoru
nápověda

Obory a zaměření:

IZO 102113611

Obor, zaměření Ukončení
studia
Přijmou
2020/21
Přihl./přij.
2019/20
Přijímací
zkoušky
PLP OZP
Praktická sestra
53-41-M/03
Maturitní zkouška
4 roky
15 12/11 ČJ, M  ANO NE
   
Předškolní a mimoškolní pedagogika
75-31-M/01
Maturitní zkouška
4 roky
45 63/47 ČJ, DZ, M  ANO ANO
   
Sociální činnost
75-41-M/01
Maturitní zkouška
4 roky
15 11/11 ČJ, M  ANO ANO
   
Pedagogické lyceum
78-42-M/03
Maturitní zkouška
4 roky
15 20/9 ČJ, M  ANO ANO
   
Ošetřovatel
53-41-H/01
Výuční list
3 roky
24 12/12   ANO NE
   
Zkrácené studium:
Předškolní a mimoškolní pedagogika; Dálková; MAT
75-31-M/01
Maturitní zkouška
3 roky
30 36/33   ANO ANO
Školné: 3500 Kč  
Sociální činnost; Dálková; MAT
75-41-M/01
Maturitní zkouška
3 roky
20 1/0   ANO ANO
Školné: 3500 Kč  

Doplňkové informace:

DOD: 7. 11. 2019 a 9. 1. 2020. Pro denní studium oboru Předškolní a mimoškolní pedagogika školní přijímací zkouška ze zdatností VV, HV, TV a mluvní dovednosti.nahoru