Zavřít

Střední pedagogická škola a Střední zdravotnická škola svaté Anežky České

Kontakty na školu

2. kolo přijímacího řízení

Škola vyhlásila druhé kolo přijímacího řízení. (Obory, kterých se to týká, vám sdělí vedení školy).

Dny otevřených dveří

DOD: čt 12. 11. 2020 a čt 7. 1. 2021. Cena za celodenní stravu 79 Kč, cena za oběd 28 Kč. Bezbariérový přístup ve škole i na domově mládeže. Bližší informace o přijímacím řízení a oborech najdete na webových stránkách školy. Přijímací řízení u všech maturitních oborů denní formy studia – test z ČJ a M, prospěch ZŠ, mimoškolní aktivity, zdravotní způsobilost, u maturitního oboru Předškolní a mimoškolní pedagogika navíc 4 zdatnosti z mluvních dovedností, HV, TV a VV.
Zobrazit více
  • Cizí jazyky AJ, NJ
  • Ubytování 1400  Kč/měsíc
  • Stravování 560 Kč/měsíc

Obory a zaměření

Obor, zaměření, kód oboru KKOV Ukončení
studia
Přijmou
2021/22
Přihl./přij.
2020/21
Přijímací
zkoušky
PLP OZP
Praktická sestra 53-41-M/03 Maturitní zkouška4 roky 20 13/13 ČJ,M ANO NE
Doporučený prospěch: 1.8
Předškolní a mimoškolní pedagogika 75-31-M/01 Maturitní zkouška4 roky 45 97/46 ČJ,DZ,M ANO ANO
Doporučený prospěch: 1.8
Sociální činnost 75-41-M/01 Maturitní zkouška4 roky 0 11/0 ČJ,M ANO ANO
Doporučený prospěch: 1.8
Pedagogické lyceum 78-42-M/03 Maturitní zkouška4 roky 16 27/16 ČJ,M ANO ANO
Doporučený prospěch: 1.8
Ošetřovatel 53-41-H/01 Výuční list3 roky 20 16/16 ANO NE
Doporučený prospěch: 2.5
Zkrácené studium:
Předškolní a mimoškolní pedagogika; Dálková; MAT 75-31-M/01 Maturitní zkouška3 roky 30 78/30 ANO ANO
Sociální činnost; Dálková; MAT 75-41-M/01 Maturitní zkouška3 roky 30 0/0 ANO ANO

Podrobné informace o škole

Střední pedagogická škola a Střední zdravotnická škola svaté Anežky České

Byla založena jako církevní dívčí škola hraběnkou Charlottou von Fürstenberg v roce 1859, vyučování bylo zahájeno v roce 1861, po přerušené existenci byla škola znovu otevřena v roce 1991. Škola je církevní, zřizovatelem je Biskupství ostravsko-opavské. Součástí školy je nový domov mládeže, SVČ a školní jídelna. Škola i DM jsou bezbariérové.

Základní informace o oborech

  • Pedagogické lyceum – maturitní obor gymnaziálního typu, připravuje studenty na vysokoškolské studium pedagogického zaměření. Absolventi tohoto oboru získávají odbornou kvalifikaci a) pedagoga volného času, b) asistenta pedagoga.
  • Předškolní a mimoškolní pedagogika – absolventi tohoto maturitního oboru získají úplné střední odborné vzdělání a uplatní se především jako učitelé v mateřských školách, vychovatelé školských a mimoškolských zařízení.
  • Sociální činnost – absolventi tohoto maturitního oboru získají úplné střední odborné vzdělání a najdou uplatnění jako vychovatelé nebo pečovatelé v sociálních nebo charitativních zařízeních.
  • Praktická sestra – absolventi tohoto maturitního oboru najdou uplatnění jako zdravotničtí pracovníci ve zdravotnických zařízeních lůžkového i ambulantního typu, v domácí ošetřovatelské péči, v zařízeních a ústavech sociální péče.
  • Ošetřovatel – tříletý nematuritní obor připravuje absolventy pro činnost nižších zdravotnických pracovníků. Absolventi najdou uplatnění v nemocnicích, domovech pro seniory, ústavech sociální péče. Studium je ukončeno závěrečnou zkouškou a výučním listem.

Součástí studia všech oborů jsou odborné praxe.

Mimoškolní zájmová činnost

Při škole působí Středisko volného času, které nabízí cca 20 zájmových a vzdělávacích kroužků. Studenti mohou navštěvovat hudební, dramatické, výtvarné, sportovní a taneční kroužky, jazykové kroužky, s přípravou ke státní maturitě i k mezinárodním zkouškám aj. Ve škole působí: sbor DATIO – 30členný studentský sbor, schóla a školní kapela.

Mimoškolní vzdělávací činnost

V posledních 10 letech jsme realizovali 4 projekty Comenius. V současné době realizujeme 2 projekty Erasmus+.

Celostátní aktivity organizované školou

Celostátní přehlídka zájmové umělecké činnosti studentů církevních škol (organizujeme 28 let), nepravidelně literární soutěž a soutěž Myšlenkové mapy v AJ.

Sociální program

Studenty vedeme k toleranci a empatii – spolupracujeme s nemocnicí, domovem důchodců, adoptujeme 11letého chlapce ze Zambie.

K dispozici je nový domov mládeže.

Realizujeme dálkové formy studia oborů Předškolní a mimoškolní pedagogika a Sociální činnost.

logo
1. máje 249/37, Odry
tel.: 556 730 129
info@cssodry.cz
www.cssodry.cz
Zobrazit více