Střední škola techniky a služeb, Karviná, příspěvková organizace
Poštovní adresa: tř. Osvobození 1111/60, Nové Město, 735 06 Karviná
Ředitel: RNDr. Iva Sandri  Telefon: 596 311 319
Kontakt: Lada Užeková  Telefon: 596 543 288
Email: sekretariat@sstas-karvina.cz
WWW: www.sstas-karvina.cz
Zřizovatel: Kraj
Ubytování: 1450 Kč/měs
Stravování: 616 Kč/měs
Cizí jazyky: AJ, NJ, RJ
IČ: 13644254
REDIZO: 600171248

Fotogalerie:

nahoru

Podrobné informace o škole:

Střední škola techniky a služeb, Karviná, příspěvková organizace

SŠTaS Karviná je samostatnou příspěvkovou organizací, jejím zřizovatelem je Moravskoslezský kraj.

Vzdělává žáky v maturitních a učebních oborech. K maturitním oborům patří: Požární technik, BOZP a krizové řízení; Zabezpečovací, protipožární a regulační systémy; Mechanik instalatérských a elektrotechnických zařízení a Logistika v průmyslu. Žáci oborů Zabezpečovací, protipožární a regulační systémy a Mechanik instalatérských a elektrotechnických zařízení mohou po třetím ročníku vykonat závěrečnou zkoušku a získat vysvědčení o závěrečné zkoušce a výuční list. Výhodou tohoto systému je, že má žák ve 4. ročníku jistotu, že v případě neúspěchu u maturity má ukončeno střední vzdělání.

K učebním oborům patří: Automechanik – spalovací a alternativní pohony; Strojní mechanik; Instalatér; Elektrikář; Truhlář – výroba nábytku a obsluha CNC strojů; Kuchař-číšník; Prodavač – smíšené zboží; Cukrář a Optik – brýlová technika.

Nabízíme také jednoleté denní studium pro žáky, kteří mají maturitu nebo výuční list a chtějí získat za 10 měsíců další výuční list – obory: Elektrikář; Strojní mechanik; Cukrář a Kuchař-číšník.

Po úspěšném absolvování studia (v maturitních i učebních oborech) žáci získají „Evropský certifikát“, tzv. Europas, o získaných kompetencích platný v celé EU.

Vybrané obory mají možnost získat řidičský průkaz B, C, odbornou způsobilost podle vyhl. č. 50/1978 Sb., svářečský průkaz pro obloukové svařování.

Součástí školy je školní poradenské pracoviště včetně speciálního pedagoga a výchovných poradců, domov mládeže, školní jídelna, bufet a svářečská škola, která je oprávněna vydávat svářečské průkazy. Naše škola má k dispozici dvě vlastní tělocvičny, dvě posilovny, hřiště. Máme také moderně vybavené dílny včetně např. CNC strojů, interaktivních systémů pro instalatérské obory, elektroučebny, 3D tiskárny, elektronické svařovací agregáty, elektromobil, dron apod. Všichni žáci od 2. ročníků vykonávají odbornou praxi na cca 130 firmách, se kterými má škola uzavřeny smlouvy. Škola podporuje talentované žáky formou účastí na odborných a sportovních soutěžích, organizuje lyžařské kurzy, turistické kurzy a odborné kurzy pro obor Požární technik, BOZP a krizové řízení. Pravidelně organizuje zahraniční třítýdenní pobyty ve firmách ve Vídni a Miláně v rámci projektu Erasmus, na škole působí rodilý mluvčí anglického jazyka. Současně naše škola podporuje volnočasové aktivity i vrcholové a výkonnostní sportovce za předem stanovených pravidel. Aktivně podporuje workout a požární sport. Školní sportovní klub workoutu je špičkou v ČR, absolvent školy je mistr Evropy a mistr světa v jedné z disciplín.

Žáci učebního oboru Elektrikář a studijního oboru Mechanik instalatérských a elektrotechnických zařízení získávají krajské motivační stipendium 500 Kč měsíčně a prospěchové stipendium ve výši 1 000–3 000 Kč za pololetí dle stanovených kritérií. Motivační a prospěchová stipendia se připravují i pro obory Logistika v průmyslu a Optik – brýlová technika.

Den otevřených dveří je 10. 10. 2019 od 9.00 do 17.00 hod. a 9. 1. 2020 od 13.00 do 17.00 hod.

logo logo
tř. Osvobození 1111/60, Karviná
tel.: 596 343 551–552
sekretariat@sstas-karvina.cz
www.sstas-karvina.cz

module

module

nahoru
nápověda

Obory a zaměření:

IZO 130001597

Obor, zaměření Ukončení
studia
Přijmou
2020/21
Přihl./přij.
2019/20
Přijímací
zkoušky
PLP OZP
Logistické a finanční služby (Logistika průmyslu)
37-42-M/01
Maturitní zkouška
4 roky
30 10/10 ČJ, M  NE ANO
   
Požární ochrana (Požární technik, BOZP a krizové řízení)
39-08-M/01
Maturitní zkouška
4 roky
30 26/26 ČJ, M  ANO ANO
   
Mechanik elektrotechnik (Zabezpečovací, protipožární a regulační systémy)
26-41-L/01
Maturitní zkouška
4 roky
15 5/5 ČJ, M  ANO ANO
   
Mechanik instalatérských a elektrotechnických zařízení
39-41-L/02
Maturitní zkouška
4 roky
15 7/7 ČJ, M  ANO ANO
   
Strojní mechanik
23-51-H/01
Výuční list
3 roky
30 20/20   ANO ANO
   
Mechanik opravář motorových vozidel (Automechanik spalovací a alternativní pohony)
23-68-H/01
Výuční list
3 roky
30 35/35   ANO ANO
   
Elektrikář
26-51-H/01
Výuční list
3 roky
30 22/22   ANO ANO
   
Cukrář
29-54-H/01
Výuční list
3 roky
30 41/41   ANO ANO
   
Truhlář (Výroba nábytku a obsluha CNC strojů)
33-56-H/01
Výuční list
3 roky
24 20/20   ANO ANO
   
Instalatér
36-52-H/01
Výuční list
3 roky
24 16/16   ANO ANO
   
Kuchař-číšník
65-51-H/01
Výuční list
3 roky
30 32/32   ANO ANO
   
Prodavač (Smíšené zboží)
66-51-H/01
Výuční list
3 roky
30 11/11   ANO ANO
   
Zkrácené studium:
Strojní mechanik; VYU
23-51-H/01
Výuční list
1 rok
15 3/3   ANO ANO
   
Elektrikář; VYU
26-51-H/01
Výuční list
1 rok
15 9/9   ANO ANO
   
Cukrář; VYU
29-54-H/01
Výuční list
1 rok
15 0/0   ANO ANO
   
Kuchař-číšník; VYU
65-51-H/01
Výuční list
1 rok
15 3/3   ANO ANO
   

Doplňkové informace:

DOD: 10. 10. 2019 a 9. 1. 2020. U maturitních oborů se koná jednotná přijímací zkouška z českého jazyka a matematiky, u učebních oborů se přijímá dle prospěchu ze ZŠ. Lze využít ubytování v domově mládeže, cena celodenního stravování je 74 Kč. Školné se nehradí. Ve všech oborech je možné získat prospěchové stipendium, u oborů Mechanik instalatérských a elektrotechnických zařízení a Elektrikář krajské motivační stipendium. Obory Elektrikář, Zámečník, Kuchař-číšník a Cukrář je možné studovat i v jednoleté zkrácené formě, podmínkou je získání výučního listu z jiného oboru nebo úspěšné absolvování maturitního oboru.nahoru