Zavřít

Střední škola techniky a služeb, Karviná, příspěvková organizace

Kontakty na školu

2. kolo přijímacího řízení

Škola vyhlásila druhé kolo přijímacího řízení. (Obory, kterých se to týká, vám sdělí vedení školy).

Dny otevřených dveří

DOD: 3. 12. 2020 a 14. 1. 2021. U maturitních oborů se koná jednotná přijímací zkouška z českého jazyka a matematiky, u učebních oborů se přijímá dle prospěchu ze ZŠ. Lze využít ubytování v domově mládeže, cena celodenního stravování 76 Kč. Školné se nehradí. Ve všech oborech je možné získat prospěchové stipendium, u oborů Mechanik instalatérských a elektrotechnických zařízení a Elektrikář krajské motivační stipendium. Obory Elektrikář, Zámečník, Kuchař-číšník a Cukrář je možné studovat i v jednoleté zkrácené formě, podmínkou je získání výučního listu z jiného oboru nebo úspěšné absolvování maturitního oboru.
Zobrazit více
  • Cizí jazyky AJ, NJ, RJ
  • Ubytování 1500  Kč/měsíc
  • Stravování 660 Kč/měsíc

Obory a zaměření

Obor, zaměření, kód oboru KKOV Ukončení
studia
Přijmou
2021/22
Přihl./přij.
2020/21
Přijímací
zkoušky
PLP OZP
Logistické a finanční služby (Logistika v průmyslu) 37-42-M/01 Maturitní zkouška4 roky 30 30/6 ČJ,M NE ANO
Požární ochrana (Požární technik, BOZP a krizové řízení) 39-08-M/01 Maturitní zkouška4 roky 30 30/24 ČJ,M ANO ANO
Mechanik elektrotechnik (Zabezpečovací, protipožární a regulační systémy) 26-41-L/01 Maturitní zkouška4 roky 15 15/9 ČJ,M ANO ANO
Mechanik instalatérských a elektrotechnických zařízení 39-41-L/02 Maturitní zkouška4 roky 15 15/10 ČJ,M ANO ANO
Strojní mechanik 23-51-H/01 Výuční list3 roky 18 30/6 ANO ANO
Jemný mechanik (Optik – brýlová technika) 23-62-H/01 Výuční list3 roky 12 0/0 ANO ANO
Mechanik opravář motorových vozidel (Automechanik spalovací a alternativní pohony) 23-68-H/01 Výuční list3 roky 30 30/24 ANO ANO
Elektrikář 26-51-H/01 Výuční list3 roky 30 30/16 ANO ANO
Cukrář 29-54-H/01 Výuční list3 roky 30 30/22 ANO ANO
Truhlář (Výroba nábytku a obsluha CNC strojů) 33-56-H/01 Výuční list3 roky 24 24/16 ANO ANO
Instalatér 36-52-H/01 Výuční list3 roky 24 24/9 ANO ANO
Kuchař-číšník 65-51-H/01 Výuční list3 roky 30 30/17 ANO ANO
Prodavač (Smíšené zboží) 66-51-H/01 Výuční list3 roky 30 30/19 ANO ANO
Zkrácené studium:
Strojní mechanik; VYU 23-51-H/01 Výuční list1 rok 15 15/2 ANO ANO
Elektrikář; VYU 26-51-H/01 Výuční list1 rok 15 15/3 ANO ANO
Cukrář; VYU 29-54-H/01 Výuční list1 rok 15 15/0 ANO ANO
Kuchař-číšník; VYU 65-51-H/01 Výuční list1 rok 15 15/3 ANO ANO

Podrobné informace o škole

Střední škola techniky a služeb, Karviná, příspěvková organizace

SŠTaS Karviná je samostatnou příspěvkovou organizací, jejím zřizovatelem je Moravskoslezský kraj.

Vzdělává žáky v maturitních a učebních oborech. K maturitním oborům patří Požární technik, BOZP a krizové řízení; Zabezpečovací, protipožární a regulační systémy; Mechanik instalatérských a elektrotechnických zařízeníLogistika v průmyslu. Žáci oborů Zabezpečovací, protipožární a regulační systémy a Mechanik instalatérských a elektrotechnických zařízení mohou po třetím ročníku vykonat závěrečnou zkoušku a získat vysvědčení o závěrečné zkoušce a výuční list. Výhodou tohoto systému je, že má žák ve 4. ročníku jistotu, že v případě neúspěchu u maturity má ukončeno střední vzdělání.

K učebním oborům patří Automechanik – spalovací a alternativní pohony, Strojní mechanik, Instalatér, Elektrikář, Truhlář – výroba nábytku a obsluha CNC strojů, Kuchař-číšník, Prodavač – smíšené zboží, CukrářOptik – brýlová technika.

Nabízíme také jednoleté denní studium pro žáky, kteří mají maturitu nebo výuční list a chtějí získat za 10 měsíců další výuční list – obory Elektrikář, Strojní mechanik, CukrářKuchař-číšník.

Po úspěšném absolvování studia (v maturitních i učebních oborech) žáci získají „Evropský certifikát“, tzv. Europas, o získaných kompetencích platný v celé EU.

Vybrané obory mají možnost získat řidičský průkaz B, C, odbornou způsobilost podle vyhl. č. 50/1978 Sb.; svářečský průkaz pro obloukové svařování.

Součástí školy je školní poradenské pracoviště včetně speciálního pedagoga a výchovných poradců, domov mládeže, školní jídelna, bufet a svářečská škola, která je oprávněna vydávat svářečské průkazy. Naše škola má k dispozici dvě vlastní tělocvičny, dvě posilovny, hřiště. Máme také moderně vybavené dílny včetně např. CNC strojů, interaktivních systémů pro instalatérské obory, elektroučebny, 3D tiskárny, elektronické svařovací agregáty, elektromobil, dron apod. Všichni žáci od 2. ročníků vykonávají odbornou praxi na cca 130 firmách, se kterými má škola uzavřeny smlouvy. Škola podporuje talentované žáky formou účastí na odborných a sportovních soutěžích, organizuje lyžařské kurzy, turistické kurzy a odborné kurzy pro obor Požární technik, BOZP a krizové řízení. Pravidelně organizuje zahraniční třítýdenní pobyty ve firmách ve Vídni a Miláně v rámci projektu Erasmus, na škole působí rodilý mluvčí anglického jazyka. Současně naše škola podporuje volnočasové aktivity i vrcholové a výkonnostní sportovce za předem stanovených pravidel. Aktivně podporuje workout a požární sport. Školní sportovní klub workoutu je špičkou v ČR, absolvent školy je mistr Evropy a mistr světa v jedné z disciplín.

Žáci učebních oborů Elektrikář a Optik – brýlová technika a studijního oboru Mechanik instalatérských a elektrotechnických zařízení získávají krajské prospěchové stipendium ve výši 1 000–5 000 Kč za pololetí dle stanovených kritérií. Studenty oboru Logistika v průmyslu s velmi dobrým prospěchem podpoří Logistická akademie v rámci svého stipendijního programu.

Den otevřených dveří je 3. 12. 2020 od 13.00 do 17.00 hod. a 14. 1. 2021 od 13.00 do 17.00 hod.

logologo
tř. Osvobození 1111/60, Karviná
tel.: 596 343 551–2
sekretariat@sstas-karvina.cz
www.sstas-karvina.cz
module
Zobrazit více