Zavřít

Střední škola, Havířov-Prostřední Suchá, příspěvková organizace

Střední škola, Havířov-Prostřední Suchá, příspěvková organizace

Dny otevřených dveří

Doplňující informace

Škola disponuje bezbariérovým přístupem a velmi dobrou dopravní obslužností, včetně vlakového spojení. Vybavena je moderními počítačovými a jazykovými učebnami, dále učebnami dramatické a hudební výchovy. Škola má také vlastní rozsáhlou knihovnu, vybavené fitcentrum, multifunkční sportovní areál, organizuje turistické, lyžařské a vodácké kurzy. Realizace mezinárodních projektů Erasmus+. Spolupráce s partnery v předškolní, školní i mimoškolní výchově, spolupráce se sociálními partnery. Nedisponujeme vlastním ubytováním, to je ale možné v ubytovacím zařízení škol v okolí.
Zobrazit více
  • Cizí jazyky AJ, NJ, RJ
  • Ubytování Neuvedeno
  • Stravování 840 Kč/měsíc

Obory a zaměření

Obor, zaměření, kód oboru KKOV Ukončení
studia
Přijmou
2024/25
Přihl./přij.
2023/24
Přijímací
zkoušky
PLP OZP
Sociální činnost (Sociální činnost – sociálně výchovná) 75-41-M/01 Maturitní zkouška 4 roky 30 44/30 Statistika ČJ, M ANO ANO
Pedagogické lyceum 78-42-M/03 Maturitní zkouška 4 roky 60 193/58 Statistika ČJ, M ANO ANO
Kosmetické služby 69-41-L/01 Maturitní zkouška 4 roky 30 60/30 Statistika ČJ, M ANO NE
Kadeřník 69-51-H/01 Výuční list 3 roky 52 119/34 Statistika ANO NE

Podrobné informace o škole

Střední škola, Havířov-Prostřední Suchá, příspěvková organizace

Škola zajišťuje vzdělání v oborech s maturitní zkouškou a výučním listem. Dobrá dopravní obslužnost – blízkost vlakové i autobusové zastávky – umožňuje vzdělávat přes 500 žáků z celého regionu. Škola má bezbariérový přístup a zajišťuje vzdělávání imobilních žáků ve vybraných oborech vzdělání. Školní knihovna, jejíž prostory slouží zároveň jako studovna, informační centrum a multimediální učebna, má přes 8 000 knih a je napojena na knihovnický informační systém Clavius.

Studijní obor PEDAGOGICKÉ LYCEUM je určen zájemcům o pedagogické a humanitní obory, kteří po jeho absolvování chtějí pokračovat ve vysokoškolském studiu. Žáci ve 3. ročníku obhajují ročníkovou práci na zvolené téma. Během studia vykonávají praxi ve školkách, základních školách a výchovně-vzdělávacích institucích. Při studiu si vybírají zaměření na hudební, výtvarnou nebo dramatickou výchovu. Po absolvování získají kvalifikaci pro výkon práce asistent pedagoga a pedagog volného času. Obor SOCIÁLNÍ ČINNOST–SOCIÁLNĚ VÝCHOVNÁ je určen pro žáky se zájmem o práci s lidmi v sociální oblasti. Součástí studia je odborná praxe v zařízeních, v nichž absolventi uplatňují svou kvalifikaci – pracovník v sociálních službách. Absolventi oboru také mohou pracovat v zařízeních poskytujících péči o dítě do tří let věku – jeslích.

Maturitní obor KOSMETICKÉ SLUŽBY připravuje žáky k profesionálnímu vykonávání kosmetických služeb.

Škola nabízí také tříletý obor s výučním listem KADEŘNÍK. Žáci obou uvedených oborů se úspěšně umísťují na regionálních i republikových soutěžích a významnou měrou se podílejí na přípravách školních akcí.

Škola je moderně a kvalitně vybavena. K dispozici jsou specializované učebny dramatické výchovy, hudební výchovy a učebny jazyků. Dále škola disponuje třemi učebnami ICT, vybavenou posilovnou a venkovním sportovištěm. Škola je dlouhodobě úspěšně zapojena do mezinárodních projektů Erasmus+, se kterými jsou spojeny především zahraniční stáže a aktivity našich žáků.

logologo
Kapitána Jasioka 635/50, Havířov
tel.: 553 401 731, 553 401 741
sekretariat@stredniskola-sucha.cz
www.stredniskola-sucha.cz
Zobrazit více
  • Reklama