Zavřít

Střední zdravotnická škola, Frýdek-Místek, příspěvková organizace

Střední zdravotnická škola, Frýdek-Místek, příspěvková organizace

Dny otevřených dveří

Doplňující informace

Uchazeči potřebují potvrzení lékaře na zvláštním formuláři (viz webové stránky školy). Praxi pro žáky zajišťuje škola. Žáci 3. ročníku se mohou účastnit odborné stáže v Německu. Další aktivity – canisterapie, dobrovolnictví, lyžařský a turistický kurz, soutěže v první pomoci, exkurze v rámci ČR i do zahraničí (Velká Británie, Rakousko, Polsko) aj. U obou oborů jistota uplatnění. Online veletrh SŠ MSK 21. 11. 2022, více na veletrh-skol.msk.cz.
Zobrazit více
  • Cizí jazyky AJ, L, NJ
  • Ubytování 1600  Kč/měsíc
  • Stravování 1000 Kč/měsíc

Obory a zaměření

Obor, zaměření, kód oboru KKOV Ukončení
studia
Přijmou
2023/24
Přihl./přij.
2022/23
Přijímací
zkoušky
PLP OZP
Praktická sestra 53-41-M/03 Maturitní zkouška 4 roky 60 119/60 Statistika ČJ, M ANO NE
Doporučený prospěch: 1.9
Sociální činnost 75-41-M/01 Maturitní zkouška 4 roky 30 36/30 Statistika ČJ, M ANO ANO
Doporučený prospěch: 2

Podrobné informace o škole

Střední zdravotnická škola, Frýdek-Místek, příspěvková organizace

Střední zdravotnická škola, Frýdek-Místek, příspěvková organizace, je střední školou zřizovanou Moravskoslezským krajem. Existuje již 70 let. Nabízí dva maturitní obory vzdělávání, které nalézají uplatnění na trhu práce a jež jsou silně poptávány ze strany zaměstnavatelů.

Nabízené obory

  • 53-41-M/03 Praktická sestra
  • 75-41-M/01 Sociální činnost

Škola je bezbariérová a velice dobře vybavena. Vedle „klasických“ učeben v ní nalezneme i tři učebny odborné, které simulují prostředí nemocničního pokoje, řadu učeben specializovaných pro výuku konkrétního předmětu (např. psychologie, první pomoci, rekondičních masáží), moderní učebnu pro výuku cizích jazyků a také dvě učebny informačních a komunikačních technologií.

Svým žákům škola zajišťuje praktické vyučování na pracovištích partnerů (nemocnice, domov pro seniory, speciální škola a školka apod.). Žáci mají možnost zúčastnit se souvislé praxe i ve Spolkové republice Německo. S tamními institucemi škola spolupracuje v rámci evropských projektů.

V rámci čtyř let, které na naší škole stráví, se žáci účastní lyžařského výcviku, sportovního kurzu, řady exkurzí, vlastivědné exkurze do Prahy a zároveň mohou navštívit Krakov a Osvětim či Vídeň a Drážďany.

Jelikož poptávka po absolventech obou oborů je značná, mohou žáci bezprostředně po studiu nastoupit do zaměstnání, popř. mohou pokračovat ve studiu na kterékoli vyšší odborné škole či vysoké škole.

logologo
tř. T. G. Masaryka 451, Frýdek-Místek
tel.: 558 630 019
sekretariat@zdrskolafm.cz
www.zdrskolafm.cz
Zobrazit více