Střední průmyslová škola, Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Frýdek-Místek, příspěvková organizace
Poštovní adresa: 28. října 1598, Místek, 738 01 Frýdek-Místek
Ředitel: Mgr. Martin Tobiáš  Telefon: 558 406 211
Kontakt: Ing. Tamara Fajkusová, Ing. Zbyněk Pospěch  Telefon: 558 406 213, 558 406 333
Email: skola@spsoafm.cz
WWW: www.spsoafm.cz
Druh školy: Obchodní akademie
Zřizovatel: Kraj
Ubytování: 1500 Kč/měs
Stravování: 748 Kč/měs
Cizí jazyky: AJ, FJ, NJ, RJ
IČ: 00601381
REDIZO: 600016323

Fotogalerie:

nahoru

Podrobné informace o škole:

Střední průmyslová škola, Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Frýdek-Místek, příspěvková organizace

Součásti školy, která byla nově zřízena Moravskoslezským krajem od 1. 7. 2011, mají mnohaletou tradici v oblastech technického, ekonomického a jazykového vzdělávání v regionu Frýdeckomístecko a Třinecko.

Obory vzdělání s maturitní zkouškou

  • 23-41-M/01 Strojírenství
  • 21-43-M/01 Hutnictví (zaměření Nauka o materiálech)
  • 21-44-M/01 Strojírenská metalurgie (nově od školního roku 2017/2018)
  • 36-45-M/01 Technická zařízení budov
  • 78-42-M/01 Technické lyceum
  • 18-20-M/01 Informační technologie
  • 63-41-M/02 Obchodní akademie
  • 78-42-M/02 Ekonomické lyceum

Profilovou oblastí střední průmyslové školy je výuka strojírenství a obecné metalurgie se zaměřením na moderní materiály, která je velice účinně navázána na partnerské firmy. Vzdělávání probíhá v nadstandardně vybavených odborných učebnách a laboratořích CNC techniky, výuka metalografických disciplín se svými materiálními podmínkami řadí k nejmodernějším v České republice. Profilové obory doplňuje obor stavební a všeobecně technický. Škola je členem Národního strojírenského klastru a podílí se na řešení mnoha projektů spolufinancovaných EU. Obchodní akademie jako partner Ekonomické fakulty Vysoké školy báňské v Ostravě klade důraz na odbornou přípravu absolventů zejména v oblasti ekonomiky, účetnictví a daní. Silnou stránkou je jazyková připravenost motivována mezinárodními projekty. Pravidelné monitorování výsledků vzdělávání žáků pod záštitou Moravskoslezského kraje a v souladu se stanoviskem Úřadu práce ve Frýdku-Místku potvrzuje vysokou kvalitu vzdělávacího procesu na OA včetně průkazné uplatnitelnosti absolventů v praxi a v přijímání ke studiu na většině fakult VŠ. Škola organizuje praxe a výměnné pobyty pro své studenty v zahraničí (Německo, Irsko, Estonsko).

Areál dvou školních budov doplňuje domov mládeže a školní jídelna, velmi kvalitní podmínky představují sportoviště určená žákům i široké veřejnosti (sportovní hala se dvěma kurty, tělocvična, herna stolního tenisu, travnaté hřiště a posilovna). Absolventi školy se v současné době s jistotou uplatní ve firmách a při vysokoškolském studiu.

Dny otevřených dveří sledujte na webových stránkách školy.

logo
28. října 1598, Frýdek-Místek
tel.: 558 406 111
tel.: 558 406 211 (ředitel)
skola@spsoafm.cz
www.spsoafm.cz
nahoru
nápověda

Obory a zaměření:

IZO 601381

Obor, zaměření Ukončení
studia
Přijmou
2019/20
Přihl./přij.
2018/19
Přijímací
zkoušky
PLP OZP
Informační technologie
18-20-M/01
Maturitní zkouška
4 roky
30 72/24 ČJ, M  NE ANO
   
Strojírenská metalurgie
21-44-M/01
Maturitní zkouška
4 roky
30 8/0 ČJ, M  NE ANO
   
Strojírenství
23-41-M/01
Maturitní zkouška
4 roky
60 58/37 ČJ, M  NE ANO
   
Technická zařízení budov
36-45-M/01
Maturitní zkouška
4 roky
30 33/18 ČJ, M  ANO NE
   
Obchodní akademie
63-41-M/02
Maturitní zkouška
4 roky
30 100/48 ČJ, M  NE ANO
   
Veřejnosprávní činnost
68-43-M/01
Maturitní zkouška
4 roky
30    ČJ, M  NE ANO
   
Technické lyceum
78-42-M/01
Maturitní zkouška
4 roky
30 21/0 ČJ, M  NE ANO
   
Ekonomické lyceum
78-42-M/02
Maturitní zkouška
4 roky
30 54/21 ČJ, M  NE ANO
   
Dálkové studium:
Veřejnosprávní činnost; Dálková; DZŠ
68-43-M/01
Maturitní zkouška
5 let
15      NE ANO
   

Doplňkové informace:

DOD: 13. 11. 2018 a 8. 1. 2019. Škola poskytuje technické a ekonomické vzdělání s maturitní zkouškou, zřízena MSK. Jazyková škola nabízí studium ukončené státní zkouškou, resp. PET a FCE. V posledním období se škola nadstandardně rozvíjí v oblasti spolupráce s firmami. Škola je úspěšná v rámci projektů Erasmus+, kdy studenti vyjíždějí na praxe do zahraničí.nahoru