Střední odborná škola, Frýdek-Místek, příspěvková organizace
Poštovní adresa: Lískovecká 2089, Frýdek, 738 01 Frýdek-Místek
Ředitel: Ing. Pavel Řezníček  Telefon: 558 621 792
Kontakt: RNDr. Jitka Filipcová  Telefon: 555 530 650
Email: sosfm@sosfm.cz
WWW: www.sosfm.cz
Zřizovatel: Kraj
Ubytování: 0 Kč/měs
Stravování: 660 Kč/měs
Cizí jazyky: AJ, RJ
IČ: 00844691
REDIZO: 600171191

Fotogalerie:

nahoru

Podrobné informace o škole:

Střední odborná škola, Frýdek-Místek, příspěvková organizace

Škola je zaměřena na vzdělávání v oblasti strojírenství, dopravy, zemědělství a lesnictví pro absolventy ZŠ a pro celoživotní vzdělávání dospělých včetně rekvalifikací a profesních kvalifikací. Stavíme na propojení a spolupráci s významnými profesními partnery v regionu, a to i v rámci smluvních pracovišť.

Studijní čtyřleté obory s maturitou

U všech podpořena příprava k maturitě z matematiky.

 • 37-41-M/01 Provoz a ekonomika dopravy – se zaměřením:
  a) Logistika a celnictví
  b) Logistika a silniční doprava
 • maturitní obor zaměřen na logistiku, komunikaci v cizích jazycích, právní předpisy v dopravě, ekonomiku, účetnictví s uplatněním ve spedičních, skladovacích, odbavovacích a jiných logistických a přepravních firmách, ve skupině povolání zaměřených na výkon ekonomických, podnikatelských a administrativních činností
 • řidičské oprávnění skupiny B (volitelně A, C)
 • 41-41-M/01 Agropodnikání – se zaměřením:
  a) Chov koní a alternativní plodiny
  b) Mechanizace a služby
 • maturitní obor s uplatněním v zemědělské výrobě, agroslužbách a alternativních činnostech
 • volba zaměření dle zájmu – koně, jezdectví, pěstování a zpracování bylin a ostatních alternativních plodin, nebo provoz a využití techniky a mechanizace v zemědělství
 • řidičské oprávnění skupiny B, C, T (volitelně A)
 • 23-45-L/01 Mechanik seřizovač
  Programování a obsluha CNC obráběcích strojů, stipendijní program, vyučení po 3. roce
 • maturitní obor zaměřen na využití CAD/CAM systémů, obsluhu a řízení NC a CNC obráběcích strojů, s uplatněním ve firmách se strojírenskou výrobou, seřizováním zařízení a výrobních linek, operátor sestavující technologický postup výroby pomocí programu
 • možnost nepovinné výuky autoškoly pro skupiny A, B

Učební tříleté obory s výučním listem

 • 23-51-H/01 Strojní mechanik
 • učební obor s uplatněním na pozicích zámečník, svářeč, údržbář či montér ve všech průmyslových, ale i neprůmyslových oblastech, vykonává činnost při výrobě a montážích strojů a zařízení, pracuje s technickou dokumentací, kreslení v CAD programech
 • možnost získat zdarma svářečský průkaz ZK 135, ZK 141, kurz řezání plazmou na CNC a další kurzy
 • možnost nepovinné výuky autoškoly pro skupiny A, B
 • 23-56-H/01 Obráběč kovů
 • učební obor zaměřen na obsluhu i řízení různých obráběcích strojů včetně CNC, kurz řezání plazmou na CNC stroji, kreslení v CAD programech, uplatnění ve firmách zabývajících se strojírenskou výrobou nebo servisní činností
 • možnost nepovinné výuky autoškoly pro skupiny A, B
 • 26-57-H/01 Autoelektrikář
 • obor se zaměřením na údržbu, seřizování a opravu elektrického a elektronického příslušenství motorových vozidel, provádění diagnostiky, uplatnění v autoservisech, STK, řidič v autodopravě
 • možnost získat řidičské oprávnění skupiny B, C (volitelně A)
 • zkouška odborné způsobilosti dle vyhl. č. 50/1978 Sb.
 • 23-68-H/01 Mechanik opravář motorových vozidel – automechanik
 • perspektivní obor s uplatněním v opravárenských provozech, autoservisech pro nákladní a osobní vozidla, v STK i jako řidič v autodopravě
 • řidičské oprávnění skupiny B, C (volitelně A)
 • svářečský průkaz pro svařování elektrickým obloukem, kurz ohřevu materiálů plamenem
 • 41-51-H/01 Zemědělec-farmář
 • profese v moderním zemědělství, uplatnění v rostlinné i živočišné výrobě zemědělského provozu, obsluha zemědělské mechanizace
 • řidičské oprávnění skupiny B, C, T (volitelně A), možnost získat kvalifikaci pro obsluhu motorové pily a křovinořezu
 • Od 2. ročníku možnost zaměření: Lesní mechanizace
 • totéž jako Zemědělec-farmář (viz výše)
 • žádané uplatnění při vykonávání odborných prací v lesním hospodářství, práce se speciální technikou (UKT, SLKT, VNAD, hydraulická ruka), možnost získat kvalifikaci pro obsluhu lesní vyvážecí soupravy, motorové pily a křovinořezu
 • řidičské oprávnění skupiny B, C, T (volitelně A)
 • 41-52-H/01 Zahradník
 • atraktivní obor v oblasti zahradnictví s možností pracovat v květinových síních a zahradnických firmách, uplatnění při údržbě areálů a interiérů podniků, aranžování květin, tvorba grafických návrhů zahrad a jejich realizace
 • možnost nepovinné výuky autoškoly pro skupiny A, C
 • 41-55-H/01 Opravář zemědělských strojů
 • uplatnění jako kvalifikovaný mechanik opravář, řidič, svářeč, opravář v oblasti údržby, oprav a diagnostiky zemědělské, dopravní a manipulační techniky v mechanizovaných provozech podniků
 • řidičské oprávnění skupiny B, C, T (volitelně A)
 • svařovací průkazy – ZK 135 a ZK 111, zaučení na ZK 311
 • Od 2. ročníku možnost zaměření: Kovářství
 • totéž jako Opravář zemědělských strojů (viz výše), kladen větší důraz na kovářské práce
 • ruční a strojní tváření kovů za tepla, seznámení s podkováním koní
 • řidičské oprávnění skupiny B, C, T (volitelně A)
 • svařovací průkazy – ZK 135 a ZK 111, zaučení na ZK 311

Nástavbové studium

U všech oborů s výučním listem lze rozšířit kvalifikaci k získání maturity 2letým denním studiem v oboru:

 • 64-41-L/51 Podnikání
 • obor se zaměřuje do oblasti administrativně ekonomické, tzn. připravuje absolventy pro podnikatelskou dráhu
logo
Lískovecká 2089, Frýdek-Místek
tel.: 558 621 792
sosfm@sosfm.cz
www.sosfm.cz

module

module
nahoru
nápověda

Obory a zaměření:

IZO 7880103

Obor, zaměření Ukončení
studia
Přijmou
2020/21
Přihl./přij.
2019/20
Přijímací
zkoušky
PLP OZP
Provoz a ekonomika dopravy
37-41-M/01
Maturitní zkouška
4 roky
30 43/23 ČJ, M  NE ANO
   
Agropodnikání
41-41-M/01
Maturitní zkouška
4 roky
30 24/17 ČJ, M  ANO NE
   
Mechanik seřizovač
23-45-L/01
Maturitní zkouška
4 roky
30 68/28 ČJ, M  ANO NE
   
Strojní mechanik
23-51-H/01
Výuční list
3 roky
12 14/5   ANO NE
   
Obráběč kovů
23-56-H/01
Výuční list
3 roky
30 42/16   ANO NE
   
Mechanik opravář motorových vozidel
23-68-H/01
Výuční list
3 roky
30 54/25   ANO NE
   
Autoelektrikář
26-57-H/01
Výuční list
3 roky
22 9/7   ANO NE
   
Zemědělec-farmář
41-51-H/01
Výuční list
3 roky
22 36/18   ANO NE
   
Zahradník
41-52-H/01
Výuční list
3 roky
12 13/6   ANO NE
   
Opravář zemědělských strojů
41-55-H/01
Výuční list
3 roky
30 47/27   ANO NE
   
Nástavby:
Podnikání; VYU
64-41-L/51
Maturitní zkouška
2 roky
30 22/20 ČJ, M  NE ANO
   

Doplňkové informace:

DOD: 6. 11. 2019 a 4. 12. 2019, v lednu 2020 kdykoli po domluvě. Kritéria přijímacího řízení zveřejní ředitel školy v zákonné lhůtě na webových stránkách školy. Stravování ve vlastní jídelně – oběd 30 Kč. Od 2. ročníku je možné u oboru Opravář zemědělských strojů zaměření na kovářství, u oboru Zemědělec-farmář zaměření na lesní mechanizaci. Možnost získat zdarma ŘP sk. T, B, některé obory i C, svářečské průkazy a další kvalifikace. Škola má vlastní tělocvičnu, posilovnu, vybavené odborné, jazykové a počítačové učebny, pořádá odborné exkurze, organizuje mimoškolní aktivity formou zájmových kroužků. Odbornost – jistota uplatnění.nahoru