Zavřít

Střední odborná škola, Frýdek-Místek, příspěvková organizace

Střední odborná škola, Frýdek-Místek, příspěvková organizace

Dny otevřených dveří

Doplňující informace

Kritéria přijímacího řízení zveřejní ředitel školy v zákonné lhůtě na webových stránkách školy. Stravování ve vlastní jídelně – oběd 32 Kč. Od 2. ročníku je možné u oboru Opravář zemědělských strojů zaměření na kovářství, u oboru Zemědělec-farmář zaměření na lesní mechanizaci. Možnost získat zdarma ŘP sk. T, B, některé obory i C, svářečské průkazy a další kvalifikace. Škola má vlastní tělocvičnu, posilovnu, virtuální učebnu, vybavené odborné, jazykové a počítačové učebny, pořádá odborné exkurze, organizuje mimoškolní aktivity formou zájmových kroužků. Odbornost – jistota uplatnění.
Zobrazit více
 • Cizí jazyky AJ, NJ, RJ
 • Ubytování Neuvedeno
 • Stravování 704 Kč/měsíc

Obory a zaměření

Obor, zaměření, kód oboru KKOV Ukončení
studia
Přijmou
2024/25
Přihl./přij.
2023/24
Přijímací
zkoušky
PLP OZP
Provoz a ekonomika dopravy 37-41-M/01 Maturitní zkouška 4 roky 30 48/22 Statistika ČJ, M NE ANO
Agropodnikání 41-41-M/01 Maturitní zkouška 4 roky 30 42/21 Statistika ČJ, M ANO NE
Mechanik seřizovač (+ 23-56-H/01 Obráběč kovů) 23-45-L/01 Maturitní zkouška,
Výuční list
4 roky
30 42/28 Statistika ČJ, M ANO NE
Strojní mechanik 23-51-H/01 Výuční list 3 roky 12 13/5 Statistika ANO NE
Obráběč kovů 23-56-H/01 Výuční list 3 roky 22 17/15 Statistika ANO NE
Mechanik opravář motorových vozidel 23-68-H/01 Výuční list 3 roky 30 66/32 Statistika ANO NE
Autoelektrikář 26-57-H/01 Výuční list 3 roky 30 57/27 Statistika ANO NE
Zemědělec-farmář 41-51-H/01 Výuční list 3 roky 22 67/26 Statistika ANO NE
Zahradník 41-52-H/01 Výuční list 3 roky 12 35/15 Statistika ANO NE
Opravář zemědělských strojů 41-55-H/01 Výuční list 3 roky 30 50/31 Statistika ANO NE
Nástavby:
Podnikání; VYU 64-41-L/51 Maturitní zkouška 2 roky 30 58/30 Statistika ČJ, M NE ANO

Podrobné informace o škole

Střední odborná škola, Frýdek-Místek, příspěvková organizace

Škola je zaměřena na vzdělávání v oblasti strojírenství, dopravy, zemědělství a lesnictví. Je určena především pro absolventy ZŠ, ale také pro celoživotní vzdělávání dospělých. Stavíme na úzkém propojení s významnými profesními partnery v regionu.

Studijní čtyřleté obory s maturitou

U všech podpořena příprava k maturitě z matematiky.

 • 37-41-M/01 Provoz a ekonomika dopravy – se zaměřením Logistika a celnictví, Logistika a silniční doprava
 • maturitní obor zaměřen na logistiku, komunikaci v cizích jazycích, právní předpisy v dopravě, ekonomiku, účetnictví
 • uplatnění ve spedičních, skladovacích, odbavovacích a jiných logistických a přepravních firmách, ve skupině povolání zaměřených na výkon ekonomických, podnikatelských a administrativních činností
 • řidičské oprávnění skupiny B
 • 41-41-M/01 Agropodnikání – se zaměřením Chov koní, Mechanizace a alternativní plodiny
 • maturitní obor zaměřen na odborné znalosti zemědělství, ekonomiky a účetnictví
 • uplatnění v zemědělské prvovýrobě, podnikatelských činnostech, službách pro zemědělství, zpracovatelském průmyslu, šlechtitelské a semenářské podniky, provozování agroturistiky, ekonomické útvary podniků, státní správa a samospráva, péče o krajinu a zeleň
 • volba zaměření dle zájmu – koně, jezdectví, pěstování a zpracování bylin a ostatních alternativních plodin, nebo provoz a využití techniky a mechanizace v zemědělství
 • řidičské oprávnění skupiny B, T
 • možnost získat kvalifikaci pro diagnostiku zemědělské techniky, obsluhu sklízecí mlátičky, motorové pily a křovinořezu
 • 23-45-L/01 Mechanik seřizovač, dle ŠVP – Programátor CNC strojů
 • maturitní obor zaměřen na využití 3D modelování, tvorbu výkresů, programování a seřizování obráběcích, tvářecích, pálicích CNC a výrobních linek
 • uplatnění ve firmách jako CAD konstruktér, programátor, seřizovač strojů, obsluha strojů a výrobních linek
 • stipendijní program
 • možnost vyučení po 3. ročníku v oboru vzdělání Obráběč kovů

Učební tříleté obory s výučním listem

 • 23-51-H/01 Strojní mechanik
 • obor zaměřen na zhotovování různých nosných konstrukcí, revizních, údržbářských a opravárenských prací
 • uplatněním na pozicích provozní mechanik, provozní technik a svářeč ve firmách zabývajících se nejen strojírenskou výrobou
 • možnost získat zdarma svářečský průkaz ZK 135 a ZK 141, zaučení na svařování plamenem a kurzy pálení kovů včetně obsluhy CNC plazmy
 • 23-56-H/01 Obráběč kovů – se zaměřením na obsluhu CNC strojů
 • obor zaměřen na obsluhu a řízení různých obráběcích strojů včetně CNC, kreslení v CAD programech, programování a seřizování CNC strojů
 • uplatnění ve firmách zabývajících se strojírenskou výrobou nebo servisní činností
 • kurz řezání plazmou na CNC stroji
 • 26-57-H/01 Autoelektrikář
 • obor zaměřen na opravu, údržbu a diagnostiku mechanických a elektronických částí motorových vozidel a silnoproudé elektrotechniky budov
 • uplatnění jako elektrikář osobních, nákladních, stavebních a zemědělských strojů, mechanik strojů, elektrikář silnoproud, technik STK, řidič
 • stipendijní program
 • možnost získat řidičské oprávnění skupiny B, C
 • zkouška odborné způsobilosti v elektrotechnice dle vyhl. č. 50/1978 Sb.
 • 23-68-H/01 Mechanik opravář motorových vozidel – Automechanik
 • obor zaměřen na opravu a údržbu osobních a nákladních vozidel
 • uplatnění v opravárenských provozech, autoservisech pro nákladní a osobní vozidla, jako technik STK, řidič v autodopravě
 • řidičské oprávnění skupiny B, C
 • zaškolení na svařování elektrickým obloukem, svařování plastů a ohřev materiálů plamenem
 • 41-51-H/01 Zemědělec-farmář
 • obor zaměřen na odborné znalosti v zemědělství
 • uplatnění v rostlinné i živočišné výrobě zemědělského provozu, v dopravě, ve zpracovatelském průmyslu, při péči o zeleň, v opravárenských dílnách zemědělské techniky
 • řidičské oprávnění skupiny B, C, T
 • možnost získat kvalifikaci pro obsluhu motorové pily a křovinořezu, obsluhu sklízecí mlátičky
 • Od 2. ročníku možnost zaměření: Lesní mechanizace
 • totéž jako Zemědělec-farmář (viz výše)
 • uplatnění při vykonávání odborných prací v lesním hospodářství, práce se speciální technikou (UKT, SLKT, VNAD, hydraulická ruka), možnost získat kvalifikaci kočího pro soustředění dřeva, pro obsluhu lesní vyvážecí soupravy, motorové pily a křovinořezu
 • řidičské oprávnění skupiny B, C, T
 • 41-52-H/01 Zahradník
 • atraktivní učební obor v oblasti zahradnictví
 • uplatnění ve firmách zabývajících se realizací zahrad, v květinových síních a prodejnách, produkčních zahradnických firmách, při údržbě areálů a interiérů podniků, aranžování květin, tvorba grafických návrhů zahrad a jejich realizace
 • možnost získat kvalifikaci pro ošetřování ovocných stromů, obsluhu malé mechanizace, motorové pily a křovinořezu
 • stipendijní program
 • 41-55-H/01 Opravář zemědělských strojů
 • obor zaměřen na opravu a údržbu zemědělské techniky, osobních a nákladních vozidel
 • uplatnění jako kvalifikovaný mechanik opravář, řidič, svářeč, opravář v oblasti údržby, oprav a diagnostiky zemědělské, dopravní a manipulační techniky v mechanizovaných provozech podniků
 • řidičské oprávnění skupiny B, C, T
 • svářečský průkaz ZK 135 a ZK 111, zaškolení na svařování plamenem a dělení kovů
 • Od 2. ročníku možnost zaměření: Kovářství
 • totéž jako Opravář zemědělských strojů (viz výše), kladen větší důraz na kovářské práce
 • ruční a strojní tváření kovů za tepla, seznámení s podkováním koní

Nástavbové studium

 • 64-41-L/51 Podnikání
 • obor je určen absolventům tříletých učebních oborů, kteří úspěšně vykonali závěrečnou zkoušku a chtějí si ve dvouletém oboru rozšířit své vzdělání a získat maturitu
 • zaměření do oblasti administrativně ekonomické, připravuje absolventy pro podnikatelskou dráhu
logologo
Lískovecká 2089, Frýdek-Místek
tel.: 558 621 792
sosfm@sosfm.cz
www.sosfm.cz

FERRIT s. r. o.

module
Zobrazit více
 • Reklama