Zavřít

Střední průmyslová škola a Obchodní akademie, Bruntál, příspěvková organizace

Střední průmyslová škola a Obchodní akademie, Bruntál, příspěvková organizace
Videa

Dny otevřených dveří

Čt 16. 11. 2023 od 10:00 do 18:00 hod. a so 2. 12. 2023 od 10:00 do 14:00 hod.
Zobrazit více

Doplňující informace

Naše škola je moderní a dynamická vzdělávací instituce. Vychovala tisíce absolventů, kteří pokračují ve studiu na VŠ nebo najdou uplatnění přímo ve svém, případně příbuzném oboru. Děláme vše pro to, aby se u nás žáci cítili dobře a byli vybaveni vědomostmi, dovednostmi a sociální inteligencí tak, aby uspěli na trhu práce. Studium probíhá v moderních výukových prostorách s počítačovou technikou a nadstandardně vybavených dílnách a odborných učebnách pro nácvik praktických dovedností. Za zmínku stojí podnikatelský inkubátor, laboratoř Průmysl 4.0, reklamní dílna, laboratoř pro 3D tisk. V areálu školy je nové multifunkční víceúčelové hřiště nové generace.
Zobrazit více
  • Cizí jazyky AJ, NJ
  • Ubytování 1110  Kč/měsíc
  • Stravování 800 Kč/měsíc

Obory a zaměření

Obor, zaměření, kód oboru KKOV Ukončení
studia
Přijmou
2024/25
Přihl./přij.
2023/24
Přijímací
zkoušky
PLP OZP
Informační technologie 18-20-M/01 Maturitní zkouška 4 roky 30 71/30 Statistika ČJ, M NE ANO
Strojírenství 23-41-M/01 Maturitní zkouška 4 roky 30 29/22 Statistika ČJ, M NE ANO
Dopravní prostředky 23-45-M/01 Maturitní zkouška 4 roky 30 21/12 Statistika ČJ, M NE ANO
Elektrotechnika 26-41-M/01 Maturitní zkouška 4 roky 30 45/25 Statistika ČJ, M NE ANO
Obchodní akademie 63-41-M/02 Maturitní zkouška 4 roky 30 72/27 Statistika ČJ, M NE ANO

Podrobné informace o škole

Střední průmyslová škola a Obchodní akademie, Bruntál, příspěvková organizace

Nabízené studijní obory s maturitou

  • Dopravní prostředky

Obor je zaměřený na vyvážené propojení teoretických a praktických znalostí vycházejících z potřeb automobilového průmyslu. Výstupem vzdělávání je absolvent, který má znalost konstrukce vozidla, je schopen jej diagnostikovat a opravit, umí vymodelovat pomocí PC (SolidWorks) části vozidla, u obráběcího stroje nebo 3D tiskárny jednoduché součásti vyrobit a pomocí 3D souřadnicového stroje změřit. Součástí výuky je získání řidičských oprávnění skupiny B a C zdarma.

  • Informační technologie

IT nabízí širokou škálu volitelných předmětů a možnost individuálně zaměřit svou odbornost podle vlastních preferencí. Žáci se v průběhu studia naučí základy programování, základy počítačové a číslicové techniky a počítačových sítí, seznámí se také s elektrotechnikou, robotikou a technologiemi pro průmysl 4.0. Součástí výuky je tvorba webových aplikací a práce s operačními systémy pro stanice i servery. Žáci během studia mohou získat certifikáty v rámci mezinárodního programu Cisco Networking Academy. Nově žákům nabízíme volitelné předměty Vývoj her a Kybernetická bezpečnost.

  • Obchodní akademie

Vzdělávání je zaměřeno na oblasti ekonomie, účetnictví, marketingu a finančních trhů. Důraz je kladen na praktické dovednosti – vedení účetnictví, personalistiku a mzdy, finanční gramotnost a kompletní podnikovou agendu. Žáci pracují s veřejnými rejstříky, provádí elektronická podání, vyplňují úřední formuláře, finanční výkazy a daňová přiznání. Využívají všech prostředků digitalizace. V právní oblasti je vzdělávání orientováno především na zákon o obchodních korporacích a občanské a daňové právo. V rámci výuky učební praxe žáci vedou vlastní e-shop, ve kterém nabízí produkty školy, reklamní předměty atd. Výrobky vznikají ve školní reklamní dílně, žáci výrobu zajišťují a evidují pomocí účetního softwaru.

  • Strojírenství

V současné době je na trhu práce velký zájem o žáky vzdělané v oblasti strojírenství. Jejich uplatnění je v programování CNC strojů, v konstrukci, v provozu údržby strojů a nástrojů. Ve škole žáci získají praktické dovednosti při obsluze klasických obráběcích strojů v počátku výuky. Dále studium pokračuje prací s počítačovými aplikacemi pro strojírenství – CAD a CAM. Po dobu studia zajišťuje škola žákům přístup do aplikací CAD a CAM i pro využití doma a hradí licenční náklady těchto programů. Praktické vyučování probíhá na CNC strojích v dílnách školy. Přesná kontrola výrobků žáků je možná v laboratoři metrologie na 3D souřadnicovém měřicím stroji. Absolvování oboru nabízí úspěšné pokračování studia na vysokých školách se strojírenským zaměřením.

  • Elektrotechnika

Zaměření Autoelektrotechnik vede žáka ke zvládnutí servisu a oprav elektromobilů a vozidel se spalovacím motorem. Je zaměřen na znalost diagnostiky, konstrukce, oprav a servisování elektromobilů, ale i klasických vozidel. Absolventi tak získají teoretické vědomosti z mechanických částí dopravních prostředků i vše potřebné z oblasti elektrotechniky a elektroniky, kde se zaměřujeme na oblast výroby elektrické energie z obnovitelných zdrojů a řízení spotřeby. Stranou nezůstávají ani praktické a technické dovednosti z obou oborů. Součástí výuky je získání řidičských oprávnění skupiny B a C zdarma. Absolventi mají možnost získat odbornou způsobilost v elektrotechnice dle NV 194/2022 Sb., která je nutná pro vysokonapěťového technika elektromobility.

Nabízíme možnost ubytování na domově mládeže.

logologo
Kavalcova 814/1, Bruntál
tel.: 555 559 711
info@spsoa.cz
www.spsoa.cz
module
Zobrazit více