Střední průmyslová škola a Obchodní akademie, Bruntál, příspěvková organizace
Poštovní adresa: Kavalcova 814/1, 792 01 Bruntál
Ředitel: Ing. Jan Meca  Telefon: 555 559 725
Kontakt: Ing. Václav Míka  Telefon: 555 559 711
Email: info@spsoa.cz
WWW: www.spsoa.cz
Druh školy: Obchodní akademie
Zřizovatel: Kraj
Ubytování: 1100 Kč/měs
Stravování: 540 Kč/měs
Cizí jazyky: AJ, NJ
IČ: 00601322
REDIZO: 600016170

Fotogalerie:

nahoru

Podrobné informace o škole:

Střední průmyslová škola a Obchodní akademie, Bruntál, příspěvková organizace

Nabízené studijní obory s maturitou

  • Dopravní prostředky

Tento obor má nové zaměření: STROJÍRENSTVÍ PRO AUTOMOBILOVÝ PRŮMYSL, který žáka vede ke zvládnutí strojírenské výroby určené pro automobilový průmysl. Základem vzdělávání je vyvážené propojení teoretických a praktických znalostí vycházejících ze strojírenství a znalostí automobilů. Technická výroba v našem kraji a ČR je založena na produkci dílů pro automobilový průmysl a tímto oborem jdeme této skutečnosti naproti. Výstupem vzdělávání je absolvent, který má znalost konstrukce vozidla, je schopen jej diagnostikovat a opravit, umí vymodelovat pomocí PC (SolidWorks) části vozidla, u CNC stroje jednoduché součásti vyrobit a v metrologické laboratoři změřit. Součástí výuky je získání řidičských oprávnění skupiny B a C zdarma. Dále si žák může rozšířit řidičský průkaz o skupinu CE a profesní způsobilost k řízení motorových vozidel.

  • Informační technologie

IT je obor, pro který nabízí škola tři zaměření. Žáci se v průběhu studia naučí základy algoritmizace a programování, základy diagnostiky závad počítačů a jejich odstranění. Výuka je dále zaměřena na základy elektrotechniky a robotiky. Žáci se naučí vytvářet WWW stránky, seznámí se s údržbou WEB serveru a dokáží instalovat a spravovat operační systém pro stanice i servery. Žáci mají možnost během studia získat certifikáty ECDL a certifikáty IT Essentials a CCNA v rámci mezinárodního programu Cisco Networking Academy.

  • Obchodní akademie

Vzdělávání je zaměřeno do oblastí ekonomie, účetnictví, marketing, management a finanční trhy. Důraz je kladen na praktické dovednosti – vedení účetnictví, personalistika a mzdy, finanční gramotnost a kompletní podniková agenda. Žáci vedou obchodní i osobní korespondenci, vytváří podnikatelský záměr a marketingový plán. Pracují s veřejnými rejstříky, orientují se na trhu komodit i trhu práce. Provádí elektronická podání, pracují s úředními formuláři, finančními výkazy a daňovými přiznáními. V právní oblasti je vzdělávání orientováno především na zákon o obchodních korporacích, občanské a daňové právo. V rámci výuky a učební praxe vedou žáci vlastní e-shop, ve kterém nabízí produkty školy, reklamní předměty, trika a jiné zboží. Výrobky vznikají ve školní reklamní dílně, žáci činnost evidují a vedou elektronickou evidenci tržeb.

  • Strojírenství

Strojírenství je jeden z nejžádanějších oborů na trhu práce. Obor je zaměřen zejména na programování CNC strojů, konstrukci, provoz a údržbu strojů a nástrojů a znalost výkresové dokumentace. Praktické dovednosti žáci získají ve školních dílnách, kde se naučí obsluhovat také klasické obráběcí stroje. Zvládnou využívat počítačové aplikace pro strojírenství – CAD a CAM programy jako jsou SOLIDWORKS, SolidCAM, HEIDENHAIN, FANUC. Naučí se orientovat v normách ISO a ČSN. Dále budou schopni provádět měření a kontrolu strojních součástí.

Nabízíme možnost ubytování na domově mládeže.

logo logo
Kavalcova 814/1, Bruntál
tel.: 555 559 711
info@spsoa.cz
www.spsoa.cz
module
nahoru
nápověda

Obory a zaměření:

IZO 601322

Obor, zaměření Ukončení
studia
Přijmou
2019/20
Přihl./přij.
2018/19
Přijímací
zkoušky
PLP OZP
Informační technologie
18-20-M/01
Maturitní zkouška
4 roky
30 57/30 ČJ, M  NE ANO
Školné: 0 Kč  
Strojírenství
23-41-M/01
Maturitní zkouška
4 roky
30 49/30 ČJ, M  NE ANO
Školné: 0 Kč  
Dopravní prostředky
23-45-M/01
Maturitní zkouška
4 roky
30 28/21 ČJ, M  NE ANO
Školné: 0 Kč  
Obchodní akademie
63-41-M/02
Maturitní zkouška
4 roky
30 44/22 ČJ, M  NE ANO
Školné: 0 Kč  

Doplňkové informace:

DOD: st 14. 11. 2018 a so 8. 12. 2018. Z původních dvou školských zařízení vznikla v roce 2013 v důsledku optimalizace jedna organizace s názvem Střední průmyslová škola a Obchodní akademie, Bruntál, p. o. Škola prošla v posledních letech významnou modernizací. Žáci tak mají k dispozici nové vybavení školy, mezi které patří čtyři moderní jazykové učebny, nová chemicko-technologická laboratoř, servis pro opravy motocyklů, 3D virtuální laboratoř, laboratoř kontroly měření, strojní dílna s CNC obráběcími stroji, 3D tiskárny, reklamní dílna, nebo robotická laboratoř, která je vybavena nejmodernějšími pomůckami používanými v oblasti robotiky. Rovněž byla modernizována výuka informačních technologií v oblasti počítačových sítí.nahoru