Zavřít

Střední průmyslová škola a Obchodní akademie, Bruntál, příspěvková organizace

Kontakty na školu

Dny otevřených dveří

DOD: út 24. 11. 2020 a so 5. 12. 2020. Škola prošla v posledních letech významnou modernizací. Žáci tak mají k dispozici nové vybavení školy, mezi které patří čtyři moderní jazykové učebny, nová chemicko-technologická laboratoř, servis pro opravy motocyklů, 3D virtuální laboratoř, laboratoř kontroly měření, strojní dílna s CNC obráběcími stroji, laboratoř 3D tisku, reklamní dílna, pro autoškolu nový DAF LF 230, nebo robotická laboratoř, která je vybavena nejmodernějšími pomůckami používanými v oblasti robotiky. Díky dotaci zřizovatele byla rovněž modernizována výuka informačních technologií v oblasti počítačových sítí.
Zobrazit více
  • Cizí jazyky AJ, NJ
  • Ubytování 1110  Kč/měsíc
  • Stravování 700 Kč/měsíc

Obory a zaměření

Obor, zaměření, kód oboru KKOV Ukončení
studia
Přijmou
2021/22
Přihl./přij.
2020/21
Přijímací
zkoušky
PLP OZP
Informační technologie 18-20-M/01 Maturitní zkouška4 roky 30 54/30 ČJ,M NE ANO
Strojírenství 23-41-M/01 Maturitní zkouška4 roky 30 34/19 ČJ,M NE ANO
Dopravní prostředky 23-45-M/01 Maturitní zkouška4 roky 30 32/19 ČJ,M NE ANO
Elektrotechnika 26-41-M/01 Maturitní zkouška4 roky 30 0/0 ČJ,M NE ANO
Obchodní akademie 63-41-M/02 Maturitní zkouška4 roky 30 42/27 ČJ,M NE ANO

Podrobné informace o škole

Střední průmyslová škola a Obchodní akademie, Bruntál, příspěvková organizace

Nabízené studijní obory s maturitou

  • Dopravní prostředky

Obor je zaměřený na vyvážené propojení teoretických a praktických znalostí vycházejících ze strojírenství a znalostí automobilů. Technická výroba v ČR je založena na produkci dílů pro automobilový průmysl a tímto oborem jdeme této skutečnosti naproti. Výstupem vzdělávání je absolvent, který má znalost konstrukce vozidla, je schopen jej diagnostikovat a opravit, umí vymodelovat pomocí PC (SolidWorks) části vozidla, u CNC stroje jednoduché součásti vyrobit a v metrologické laboratoři změřit. Součástí výuky je získání řidičských oprávnění skupiny B a C zdarma.

  • Informační technologie

IT je obor, pro který nabízí škola tři zaměření. Žáci se v průběhu studia naučí základy algoritmizace a programování, základy diagnostiky závad počítačů a jejich odstranění, základy počítačových sítí. Výuka je dále zaměřena na základy elektrotechniky, robotiky a průmyslu 4.0. Žáci se naučí vytvářet dynamické WWW stránky a jejich propojení s databázemi, seznámí se s údržbou WEB serveru a dokáží instalovat a spravovat operační systémy pro stanice i servery. Žáci mají možnost během studia získat certifikáty IT Essentials, certifikáty CCNA v rámci mezinárodního programu Cisco Networking Academy a certifikáty Oracle Academy.

  • Obchodní akademie

Vzdělávání je zaměřeno na oblasti ekonomie, účetnictví, marketingu a finančních trhů. Důraz je kladen na praktické dovednosti – vedení účetnictví, personalistiku a mzdy, finanční gramotnost a kompletní podnikovou agendu. Žáci pracují s veřejnými rejstříky, provádí elektronická podání, vyplňují úřední formuláře, finanční výkazy a daňová přiznání. V právní oblasti je vzdělávání orientováno především na zákon o obchodních korporacích a občanské a daňové právo. V rámci výuky a učební praxe žáci vedou vlastní e-shop, ve kterém nabízí produkty školy, reklamní předměty ad. Výrobky vznikají ve školní reklamní dílně, žáci činnost evidují a vedou elektronickou evidenci tržeb.

  • Strojírenství

Strojírenství je jeden z nejžádanějších oborů na trhu práce. Obor je zaměřen zejména na programování CNC strojů, konstrukci, provoz a údržbu strojů a nástrojů a znalost výkresové dokumentace. Praktické dovednosti žáci získají ve školních dílnách, kde se naučí obsluhovat také klasické obráběcí stroje. Zvládnou využívat počítačové aplikace pro strojírenství – CAD a CAM programy jako jsou SOLIDWORKS, SolidCAM, HEIDENHAIN, FANUC. Naučí se orientovat v normách ISO a ČSN. Dále budou schopni provádět měření a kontrolu strojních součástí.

Nabízíme možnost ubytování na domově mládeže.

logologo
Kavalcova 814/1, Bruntál
tel.: 555 559 711
info@spsoa.cz
www.spsoa.cz
module
Zobrazit více