Zavřít

Střední pedagogická škola a Střední zdravotnická škola, Krnov, příspěvková organizace

Kontakty na školu

Dny otevřených dveří

DOD: 5. 11. 2020 a 14. 1. 2021 s možností vyzkoušet si přijímací zkoušky (ověření talentu z výchov – obor Předškolní a mimoškolní pedagogika) nanečisto. Ubytování na vlastním domově mládeže, celodenní strava 1 520 Kč/měsíc. Profilace díky volitelným předmětům. Průběžné a souvislé praxe. Sportovní a kulturní vyžití – pěvecký sbor Ars Voce, divadelní soubor Červiven, sportovní klub. Možnost pobývat, studovat, trávit čas ve škole. Adaptační kurzy pro první ročníky, lyžařské, sportovně turistické kurzy a kurzy plavání. Pěkné prostředí školy s vybavenými učebnami, tělocvičnou i posilovnou, školní knihovna, bufety, nápojové automaty.
Zobrazit více
 • Cizí jazyky AJ, L, NJ, RJ
 • Ubytování 900  Kč/měsíc
 • Stravování 620 Kč/měsíc

Obory a zaměření

Obor, zaměření, kód oboru KKOV Ukončení
studia
Přijmou
2021/22
Přihl./přij.
2020/21
Přijímací
zkoušky
PLP OZP
Praktická sestra 53-41-M/03 Maturitní zkouška4 roky 30 60/28 ČJ,M ANO NE
Předškolní a mimoškolní pedagogika 75-31-M/01 Maturitní zkouška4 roky 60 102/57 ČJ,HV,M,TV,JI ANO NE
Pedagogické lyceum 78-42-M/03 Maturitní zkouška4 roky 30 105/25 ČJ,M,JI ANO NE
Zkrácené studium:
Předškolní a mimoškolní pedagogika; Dálková; MAT 75-31-M/01 Maturitní zkouška3 roky 30 34/17 ČJ,HV ANO NE

Podrobné informace o škole

Střední pedagogická škola a Střední zdravotnická škola, Krnov, příspěvková organizace


Škola je místem, které rozvíjí předpoklady, dovednosti a schopnosti lidí. Naše výuka směřuje k připravenosti žáků pro celoživotní vzdělávání. Základní strategií jsou aktivní poznávací metody a partnerská spolupráce mezi žáky a učiteli, která posiluje všestranný rozvoj žáka, jeho sociální dovednosti, empatii i flexibilitu.

Škola nabízí tyto vzdělávací obory

 • 75-31-M/01 Předškolní a mimoškolní pedagogika

Podmínkou přijetí je kromě úspěšně složené školní přijímací zkoušky zdravotní stav bez omezení a foniatrické vyšetření. Součástí zkoušky je i ověření talentu z jazykového projevu (četba dětského říkadla, převyprávění literárního textu), z hudební výchovy (zpěv písně, hlasový rozsah, opakování melodie a rytmu, hra na hudební nástroj – není povinná), z tělesné výchovy (sestava z akrobacie, všeobecná pohybová výkonnost). Absolvent se uplatní jako učitel mateřské školy nebo jiného zařízení pro děti předškolního věku, jako pedagog volného času zájmového vzdělávání nebo vychovatel ve školských ubytovacích nebo výchovných zařízeních.

 • 78-42-M/03 Pedagogické lyceum

Je určen pro zájemce o další studium na vysokých školách nebo vyšších odborných školách humanitního a pedagogického zaměření. Absolventi tohoto oboru se mohou uplatnit jako kvalifikovaní pedagogové volného času nebo asistenti pedagoga podle zákona č. 563/2004 Sb. V učebním plánu jsou posíleny hodiny jazyků a volitelných specializací estetických předmětů – výtvarné, dramatické, hudební výchovy i tělesné výchovy a sportu.

 • 53-41-M/03 Praktická sestra

Absolvent oboru se uplatní zejména v různých zdravotnických zařízeních lůžkového i ambulantního charakteru a při poskytování komunitní nebo domácí zdravotní péče i jako zdravotnický pracovník v zařízeních sociálních služeb, zejména v léčebnách dlouhodobě nemocných, v zařízeních geriatrické péče a v zařízeních hospicové a respitní péče. Je způsobilý vykonávat povolání praktická sestra v rozsahu stanoveném vyhláškou a pracovník v sociálních službách.

Škola dále nabízí

 • praxi v nemocnici na základních odděleních a exkurze na specializovaná pracoviště
 • praxi v předškolních zařízeních a školních družinách a exkurze na specializovaná pracoviště
 • lyžařské, plavecké, cyklistické a turistické kurzy
 • kurzy kresby a malby v přírodě (plenéry)
 • zapojení do pěveckého souboru „Ars voce“
 • zapojení do divadelního souboru „Červiven“
 • ubytování v domově mládeže
 • stravování ve vlastní jídelně-výdejně
 • zprostředkování instruktorských kurzů lyžování, plavání pro děti předškolního věku, vodní turistiky a kurzu zdravotníka zotavovacích akcí
logologo
Jiráskova 841/1a, Krnov
tel.: 554 637 460
tel.: 554 615 442
info@spgs-szs.cz
chlebovska@spgs-szs.cz
www.spgs-szs.cz
Zobrazit více