Zavřít

Střední škola, Semily, příspěvková organizace

Kontakty na školu

Dny otevřených dveří

DOD: listopad 2020, více informací naleznete na webových stránkách školy, možnost individuální návštěvy střední školy. Žáci oborů Tesař, Elektrikář, Instalatér, Obráběč kovů a Zedník jsou podporováni v rámci stipendijního programu Libereckého kraje. Praxe v oboru Obráběč kovů probíhá ve smluvním pracovišti Charvát AXL Semily. Odměny za produktivní práci žáků. Možnost ubytování ve vlastním domově mládeže. Pro žáky je nově k dispozici multifunkční hřiště a nová školní jídelna.
Zobrazit více
  • Cizí jazyky AJ, NJ, RJ
  • Ubytování 1500  Kč/měsíc
  • Stravování 1680 Kč/měsíc

Obory a zaměření

Obor, zaměření, kód oboru KKOV Ukončení
studia
Přijmou
2021/22
Přihl./přij.
2020/21
Přijímací
zkoušky
PLP OZP
Požární ochrana 39-08-M/01 Maturitní zkouška4 roky 30 51/0 ČJ,M ANO NE
Obráběč kovů 23-56-H/01 Výuční list3 roky 10 7/0 ANO NE
Elektrikář 26-51-H/01 Výuční list3 roky 18 21/0 ANO NE
Truhlář 33-56-H/01 Výuční list3 roky 20 14/0 ANO NE
Instalatér 36-52-H/01 Výuční list3 roky 20 17/0 ANO NE
Tesař 36-64-H/01 Výuční list3 roky 15 7/0 ANO NE
Zedník 36-67-H/01 Výuční list3 roky 10 7/0 ANO NE
Zednické práce 36-67-E/01 Výuční list3 roky 10 1/0 ANO NE
Pečovatelské služby 75-41-E/01 Výuční list3 roky 15 8/0 ANO ANO
Nástavby:
Podnikání; VYU 64-41-L/51 Maturitní zkouška2 roky 30 30/0 ČJ,M NE ANO
Podnikání; Dálková; VYU 64-41-L/51 Maturitní zkouška3 roky 30 14/0 NE ANO

Podrobné informace o škole

Střední škola, Semily, příspěvková organizace

Střední škola v Semilech, škola s tradicí výuky řemesel od roku 1884.

Počátky učňovského školství v Semilech spadají až do roku 1884, kdy byl v budově obecné školy na Komenského náměstí zahájen první školní rok Průmyslové školy pokračovací. Od roku 1910 nesla škola název Živnostenská škola pokračovací. Tehdy se ve škole učili truhláři, zámečníci, strojníci, krejčí a švadleny a obuvníci. 3. září 1934 byla zahájena výuka v nové školní budově, ve které sídlí ředitelství dnešní střední školy. V roce 1990 získala škola právní subjektivitu a v roce 1994 se stala Integrovanou střední školou. Od roku 2020 škola změnila název na Střední škola Semily.

Ve škole se vyučují tříleté učební obory truhlář, tesař, elektrikář, instalatér, obráběč kovů, pečovatelské služby, zedníkzednické práce. Od školního roku 2017/2018 byla zahájena výuka atraktivního čtyřletého oboru s maturitou Požární ochrana. Žáci většiny oborů jsou finančně podporováni v rámci stipendijního programu Odborem školství KÚ Libereckého kraje. Při splnění podmínek tak získají během studia až 27 000 korun. Žáci v učebních oborech mohou získat též odměnu za produktivní práci až 1 100 korun měsíčně. Úspěšní absolventi učebních oborů mohou pokračovat ve dvouletém denním, nebo tříletém dálkovém nástavbovém studiu zakončeném maturitní zkouškou. Škola je státní, dobře vybavená pro vyučování teoretických předmětů i odborného výcviku. Žákům je k dispozici neomezený internet prostřednictvím Wi-Fi. V průběhu studia mohou absolvovat zimní a letní sportovní kurz, odborné exkurze a provozovat různé mimoškolní aktivity. Rozvrh hodin je upraven dle vlakových a autobusových spojů. Ti, kteří nemohou denně dojíždět, jsou ubytováni v našem internátě s možností celodenního stravování.

logo
28. října 607, Semily
tel.: 481 622 581, 481 623 352
skola@skolasemily.cz
www.skolasemily.cz
module
Zobrazit více